• Zoznam žiakov

   • M M
   • M M2.C
   • N M
   • N M2.C
   • M M
   • M M2.C
   • L M
   • L M2.C
   • L M
   • L M2.C
   • Š P
   • Š P2.C
   • R P
   • R P2.C
   • Ľ P
   • Ľ P2.C
   • M R
   • M R2.C
   • T S
   • T S2.C
   • J S
   • J S2.C
   • L Š
   • L Š2.C
   • A T
   • A T2.C
   • J Z
   • J Z2.C
   • L B
   • L B3.A
   • S C
   • S C3.A
   • N D
   • N D3.A
   • V G
   • V G3.A
   • L G
   • L G3.A
   • T H
   • T H3.A
   • P H
   • P H3.A
   • O C
   • O C3.A
   • S J
   • S J3.A
   • Š J
   • Š J3.A
   • S K
   • S K3.A
   • L K
   • L K3.A
   • Š K
   • Š K3.A
   • K L
   • K L3.A
   • S L
   • S L3.A
   • P L
   • P L3.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie