• 1.B
   • 1.BTriedny učiteľ Iva Paukovčeková
   • 1.C
   • 1.CTriedny učiteľ Marta Pelachová
   • 2.A
   • 2.ATriedny učiteľ Denisa HerichováFotoalbum
   • 2.B
   • 2.BTriedny učiteľ Jana Vančurová
   • 3.A
   • 3.ATriedny učiteľ Daša TkáčováFotoalbum
   • 3.B
   • 3.BTriedny učiteľ Alica FajmonováFotoalbum
   • 3.C
   • 3.CTriedny učiteľ Veronika Remeňová
   • 4.A
   • 4.ATriedny učiteľ Jana MikloškováFotoalbum
   • 4.B
   • 4.BTriedny učiteľ Nadežda Skaličanová
   • 5.A
   • 5.ATriedny učiteľ Gabriela SklenárováFotoalbum
   • 5.B
   • 5.BTriedny učiteľ Janka Záhradníková
   • 5.C
   • 5.CTriedny učiteľ Vladimíra SklenkováFotoalbum
   • 6.A
   • 6.ATriedny učiteľ Drahoslava PuškárováFotoalbum
   • 6.B
   • 6.BTriedny učiteľ Terézia Dedinová
   • 8.A
   • 8.ATriedny učiteľ Zuzana LesákováFotoalbum
   • 8.C
   • 8.CTriedny učiteľ Terézia Lazárová
   • 9.B
   • 9.BTriedny učiteľ Zuzana HrnčiarováFotoalbum
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
    • 37910477
    • 2021873062
   • Prihlásenie