• Zoznam žiakov

   • K S
   • K S2.B
   • J S
   • J S2.B
   • J Š
   • J Š2.B
   • K U
   • K U2.B
   • M V
   • M V2.B
   • D V
   • D V2.B
   • V C
   • V C3.A
   • S D
   • S D3.A
   • Y D
   • Y D3.A
   • M D
   • M D3.A
   • K F
   • K F3.A
   • P H
   • P H3.A
   • A H
   • A H3.A
   • L K
   • L K3.A
   • S K
   • S K3.A
   • J M
   • J M3.A
   • T M
   • T M3.A
   • I M
   • I M3.A
   • L O
   • L O3.A
   • M P
   • M P3.A
   • E P
   • E P3.A
   • E P
   • E P3.A
   • M R
   • M R3.A
   • T R
   • T R3.A
   • J S
   • J S3.A
   • M S
   • M S3.A
   • P S
   • P S3.A
   • T V
   • T V3.A
   • P B
   • P B3.B
   • L C
   • L C3.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie