• Vonkajší areál

   • Multifunkčné ihrisko
   • Certifikované workoutové ihrisko
   • Hracie prvky a pieskovisko
   • Polyfunkčný domček pre ŠKD
   • Okrasné kry a stromy
   • Jazierko so skalkou
 •  

   

 • Vnútorné vybavenie

   • Jazykové odborné učebňe
   • Chemicko-fyzikálna odborná učebňa
   • Tabletová učebňa s vybavením IKT
   • Odborná učebňa techniky / Dielne
   • Odborná učebňa pre ekonomiku domácnosti / Kuchynka
   • Učebňa robolabu / krúžková činnosť
   • Počítačové učebne / All In One
   • Úschovné skrinky pre žiakov
   • Interaktívne tabule v triedach