• Vonkajší areál

   • Multifunkčné ihrisko
   • Certifikované workoutové ihrisko
   • Hracie prvky a pieskovisko
   • Polyfunkčný domček pre ŠKD
   • Okrasné kry a stromy
   • Jazierko so skalkou
 •  

   

 • Vnútorné vybavenie

   • Jazykové odborné učebňe
   • Chemicko-fyzikálna odborná učebňa
   • Tabletová učebňa s vybavením IKT
   • Odborná učebňa techniky / Dielne
   • Odborná učebňa pre ekonomiku domácnosti / Kuchynka
   • Učebňa robolabu / krúžková činnosť
   • Počítačové učebne / All In One
   • Úschovné skrinky pre žiakov
   • Interaktívne tabule v triedach
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie