• Zoznam žiakov

   • R S
   • R S4.B
   • M S
   • M S4.B
   • Z Š
   • Z Š4.B
   • Ľ Š
   • Ľ Š4.B
   • A T
   • A T4.B
   • J V
   • J V4.B
   • M B
   • M B5.A
   • M B
   • M B5.A
   • M C
   • M C5.A
   • M D
   • M D5.A
   • M G
   • M G5.A
   • J H
   • J H5.A
   • M C
   • M C5.A
   • T C
   • T C5.A
   • A J
   • A J5.A
   • N K
   • N K5.A
   • L K
   • L K5.A
   • L K
   • L K5.A
   • S K
   • S K5.A
   • M M
   • M M5.A
   • E R
   • E R5.A
   • M R
   • M R5.A
   • E S
   • E S5.A
   • M S
   • M S5.A
   • J S
   • J S5.A
   • S U
   • S U5.A
   • L V
   • L V5.A
   • N B
   • N B5.B
   • A D
   • A D5.B
   • M G
   • M G5.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie