• Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)
    • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

     Dištančné vzdelávanie je výzva pre nás všetkých - ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov a častokrát aj pre rodičov. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sme všetci nútení sa prispôsobovať novým podmienkam v rámci edukácie. Z opačného uhla pohľadu ma zase ako pedagóga teší, že aj cez online vyučovanie vieme našich žiakov motivovať a podporovať u nich aktívne učenia sa. Online vyučovanie samozrejme nemôže plnohodnotne nahradiť prezenčné vyučovanie, no umožňuje nám viac využívať inovatívne metódy a formy výučby. Veľmi dobrým príkladom sú šikovní a usilovní žiaci z 5.A triedy, ktorí z predmetu dejepis vytvorili veľmi pekné a zaujímavé posterové projekty na tému ANTROPOGENÉZA. Ukážku niektorých z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii. Mgr. K. Rácz.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

   • Najlepšie medovníčky pečie starká...
    • Najlepšie medovníčky pečie starká...

     Predvianočný čas v 2.B sme nemohli nechať bez pečenia medovníčkov. Školská kuchynka sa zmenila na miesto plné vôní, chutí a radosti z práce. Dvojnásobnú radosť sme mali aj z toho, že nám pomohla kolegyňa a zároveň starká Gabika Sklenárová, ktorá trpezlivo a s láskavosťou, akú všetky starké majú, robila s deťmi medovníčky, piekla oblátky a vniesla medzi deti tú čarovnú atmosféru Vianoc, kedy nám starkí dovolili takmer všetko. Školu sme opustili s upečenými sladkosťami, tešiac sa na dlhšie prázdniny a spoločné stretnutie s tými najbližšími. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 16.12.2020 sa 47 žiakov našej školy zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Olympiádu riešili žiaci 5. – 9. ročníka. Boli rozdelení do 3 kategórií. Prvú kategóriu tvorili piataci, ktorí po prvýkrát si vyskúšali riešiť geo. olympiádu. Druhá kategória  -  šiestaci a siedmaci. Poslednú kategóriu tvorili ôsmaci a deviataci. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, teoretická a monotematická. Úspešnosť riešenia bola 80%. Žiaci dokázali, že aj v čase pandémie, keď nie sme v škole, majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti geografie online formou. Najlepšie sa darilo týmto žiakom :

      

     5 . ročník – 1, Jerguš Chvála 2, Alexandra Krajčíová 3, Nella Buzáková

     6. – 7. ročník – 1, Miška Ludvighová 2, Soňa Lišuchová 3, Lenka Švecová

     8. – 9. ročník – 1,Samko Kokavec 2, Matej Fašanok  3, Aurel Dúbravec

      

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a pekné výsledky. Tým najlepším budeme držať prsty v okresnom kole.  / Mgr. Peter Dedina a Mgr. Terézia Dedinová /

   • Školské kolo dejepisnej olympiády
    • Školské kolo dejepisnej olympiády

     Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre 6.-9. ročník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu robili žiaci pripravené testy online. Čas na vypracovanie bol maximálne 60 minút a žiaci museli stihnúť vypracovať množstvo úloh zo všetkých učív, ktoré sa v ich ročníku preberali. Účasť žiakov bola pomerne vysoká, prví dvaja z každého ročníka postupujú na okresné kolo. 

     Zo 6. ročníka sú to: Matej Karol Kubík a Natália Klaučová

     Zo 7. ročníka: Sofia Šafaříková a Olívia Lehotská

     Z 8. ročníka. Laura Bedeová a Terézia Strapoňová

     Z 9. ročníka: Patrik Čičvara a Michaela Račková.

     Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim srdečne gratulujeme.

     (Mgr. Karol Rácz, Mgr. Ivana Juhová)

   • Pytagoriáda online
    • Pytagoriáda online

     Dňa 10.12.2020 bolo možné písať školské kolo Pytagoriády online pre 2.stupeň ZŠ. Pani učilteľky matematiky prihlásili a následne zaregistrovali žiakov 5.,6.,7.a 8.ročníka. Systém im vygeneroval heslo a deti mali možnosť pripojiť sa od 9.00 do 12.00 hod. Súťaž mala 15 úloh, t. j. 15 bodov, čas na vyriešenie bola 1 hodina a ak niekomu zvýšili minúty, tak za 4 ušetrené min. mohol získať ďalší bod. Podmienka bola, že musel mať aspoň 10 príkladov vyriešených správne.

     Z 5.ročníka sa prihlásilo 14 žiakov, úspešní boli 3: 1.m. Nela Buzáková /5.A/ - 20 bodov (14 za úlohy+ 6 za čas), 2.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 19 bodov (13+6), 3.m. Sofia Gueddouda /5.A /- 19 bodov (12+7).

     Zo 6. ročníka písalo 42 žiakov, úspešných bolo 15: 1.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 18 bodov (13+5), 2.m. Shannon Vyšná /5.B/ - 18 bodov (12+6), 3.m. Sebastián Janovčík /6.B/ - 17 bodov (14+3), 4.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 17 bodov (12+5), 5.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 16 bodov (13+3), 6.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 15 bodov (14+1), 7.m. Adela Schonová /6.B/ - 15 bodov (12+3), 8.m. Lenka Švecová /6.B/  a Sofia Antolová /6.A/ - 15 bodov (11+4), 10.m. Diana Tomková /6.A/ a Karol Fašanok /6.B/ - 14 bodov (11+3), 12.m. Alžbeta Chovanová /6.C/ - 14 bodov (10+4), 13.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 13 bodov (12+1) a 14.m. Zuzana Eštočinová /6.B/ a Matúš Mlynček /6.C/ - 11 bodov (10+1).

     Z 18 siedmakov bol úspešný len jeden žiak: 1.m. Jaroslav Blaščík /7.C/ - 15 bodov (10+5).

     Posledný ročník, ktorý sa mohol zúčastniť súťaže bol 8. Prihlásilo sa 26 žiakov a úspešných bolo 7: 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 21 bodov (14+7), 2.m. Andrej Kuboš /8.A/ - 18 bodov (11+7), 3.m. Pavel Kováč /8.A/ - 15 bodov (13+2), 4.m. Martin Pivko /8.A/ - 14 bodov (12+2), 5.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 13 bodov (12+1), 6.m. Kristián Helebrant /8.B/ - 13 bodov (11+2) a 7.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 11 bodov (10+1). 

     Víťazom srdečne blahoželám a ďakujem všetkým zúčastneným aj pani učiteľkám matematiky za organizáciu. Dúfam, že okresné kolo už prebehne v Lipt. Mikuláši bez obmedzení a úspešní riešitelia budú môcť reprezentovať našu školu. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/ 

       

   • Vyhodnotenie zberu šípok
    • Vyhodnotenie zberu šípok

     Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na 1. stupni zbierali plody ruže šípovej, ktoré sú bohatým zdrojom vitamínu C a ďalších prospešných látok od 21.9. do 23.10.2020. Zrelé červené šípky, ktoré nosili do školy, uskladňovali v triedach vo vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Tento rok sme sa nenatrápili len v zbieraní, ale aj čistení a triedení, aby šípky neboli mäkké a pokazené a odovzdali sme ich v čo najlepšom stave. Do zberu sa zapojilo v tomto školskom roku spolu 67 žiakov. Najusilovnejšia bola 4.C trieda, ktorá nazbierala spolu 42,6 kíl šípok, druhá bola 1.B trieda s počtom 35,3 kg a tretia skončila 4.B s počtom 33,3 kg šípok. Medzi najlepších piatich jednotlivcov v zbere patrili Matej Strapoň /31,5 kg/ z 4.B, Kristína Sirakovská /17 kg/ z 4.C, Ema Rajniaková /15,1 kg/ z 3.B, Ondrej Berešík /14,9 kg/ z 3.B a Tomáš Rosenberger /11,1 kg/ z 1.A. Spoločne žiaci na 1. stupni nazbierali 237 kilogramov šípok. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok. Každý účastník, ktorý sa do zberu zapojil, získa malú drobnosť.

     Všetkých usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Mikulášska nálada vo 4.C
    • Mikulášska nálada vo 4.C

     Prvý decembrový týždeň bol vo 4.C voňavý. Za rána sme sa hostili domácimi dobrotami, ktoré priniesli do školy Adamko a Emka Klaučovci a Sandra Zábranská a pripravili pre spolužiakov chutné voňavé klobáskové a slaninkové raňajky. Na domácich špecialitách sme si pochutnávali tri rána a užívali sme si predvianočnú atmosféru pri vianočnej výzdobe, ktorú nám tiež skrášlili spomínaní žiaci. V piatok 4.12.2020 k nám zavítala mikulášska nálada. V tento deň sme sa nielen učili, ale aj hostili, tvorili a vyrábali. Práca nám pri vyrábaní išla od ruky a doma sme sa mohli tešiť z pekných mikulášskych výrobkov. Samozrejme nás neobišiel ani Mikuláš, ktorý nám doniesol sladkú nádielku. /tr.uč. D. Tkáčová/

   • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok? 2.A
    • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok? 2.A

     Lásky sa do obyčajnej škatuľky vmestí veľmi veľa. To dokázali úžasné deti z 2.A triedy a ich skvelí rodičia. Pre starkých z domova dôchodcov sme s láskou zabalili 10 krabičiek. Do každej škatuľky sme dali niečo sladké, niečo slané, niečo na zahriatie, niečo voňavé a niečo pre potešenie srdiečka. Deti vyrobili krásnych anjelikov a priložili priane krásnych a šťastných Vianoc. Deti ukázali, aké majú veľké srdiečka a  želajú si aby starkí v domovoch seniorov na Štesrý deň boli šťastní a vedeli, že na nich niekto myslí.  Zabelené balíčky deti odniesli k autu pred školou, kde si ich prevzali pracovníci domova seniorov.  Rodičom patrí veľká vďaka! / tr. uč. M. Čierna/

   • Netradičný Mikuláš v 2.B
    • Netradičný Mikuláš v 2.B

        Čo myslíte, prišiel tento rok k nám Mikuláš? Veru nie. Učíme sa s rúškami, vidíme si iba oči, no uznajte, ako by s rúškom vyzeral deduško, ktorý nám nosí mikulášske balíčky? Nevadilo nám to a v triede sme si vyčarili tú pravú  tvorivú mikulášsku atmosféru . Na rok si to isto užijeme naplno! (tr. uč. Paukovčeková)

   • Zázrak Vianoc v 2.B
    • Zázrak Vianoc v 2.B

       Blíži sa čas Vianoc a to je ten správny čas na zázraky. Spolu s deťmi v 2.B sme sa pokúsili urobiť aspoň jeden malý - zázrak Vianoc. Potešiť ľudí, ktorí sú blízko, a predsa tak ďaleko, tých, ktorí aj počas vianočných sviatkov zostávajú sami, nesadnú si za stôl so svojimi blízkymi a každé otvorenie dverí znamená pre nich príchod niekoho, kto im venuje kúsok svojho času. Spojili sme  sa a pripravili klientom DSS EDEN krabičku plnú lásky, nehy, úsmevov, zdravia, radosti.
        Touto cestou by som sa chcela  poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí nám pomohli obdarovať v týchto neľahkých časoch tých najzraniteľnejších.            tr. uč. Paukovčeková.

   • Jesenná vychádzka 2.A
    • Jesenná vychádzka 2.A

     V piatok sme opustili školské lavice, vymenili sme učenie v triede za pohyb na čerstvom vzduchu a vybrali sme sa na turistickú vychádzku Hradskou horou. Aj keď bolo slniečko spočiatku trošku skúpe na slnečné lúče, vôbec nám to nevadilo a radostne sme vykračovali po lesnom chodníčku. Počúvali sme zvuky, ktoré vydáva les, hrali sme rôzne hry, učili sme sa o členitosti krajiny a pozorovali okolitú prírodu. Cestou sme našli aj vývraty stromov, kde si nájdu v zime svoj úkryt mnohé zvieratká. Desiata, ktorú nám zabalila mamička, nám chutila oveľa viac ako v triede. Na obed sme sa šťastní vrátili znovu do školy. / Mgr. M. Čierna/

   • Vesmírni kamaráti
    • Vesmírni kamaráti

     Vesmírni kamaráti

                        Chceli by ste sa stáť na chvíľu niektorým z vesmírnych telies ? Žiakom z 5.B sa to podarilo. Každý jeden žiak predstavoval  vesmírne teleso, opísal ho, povedal zaujímavosti a nakoniec sa porovnal s inými telesami. Žiaci sa skamarátili s vesmírnymi telesami na hodinách geografie, štúdiom encyklopédií, využili internet, pozreli si rôzne videá, pripravili si nádherné postery. Predstavilo sa  všetkých 8 planét našej Slnečnej sústavy, od najväčšieho Jupitera, prstencový Saturn, K Slnku najbližší Merkúr, červený Mars, nádherná Venuša, modrozelený Neptún,vUrán a naša planéta Zem. Malé planétky – asteroidy si našli tiež svoje miesto v nekonečnom vesmíre. Halleyova kométa sa ukázala v plnej kráse s dlhým chvostom. Nezabudli sme ani na  trpasličiu planétu Pluto . Mesiac sa prezentoval vo všetkých štyroch mesačných fázach. A nad všetkými telesami dominovalo naše hrejivé a usmiate Slnko. / Mgr. Terézia Dedinová /

    • Október v 2.C

     V októbri sme do vyučovania zakomponovali aj tému zdravého životného štýlu. Naša trieda sa počas tohto mesiaca zapojila do zberu šípok a uskutočnila rôzne aktivity k danej téme. Žiaci doniesli rôzne plody z našich záhrad. Porozprávali sme sa o význame ich pestovania a symbolicky poďakovali za úrodu malou výstavkou. Zručnosť a kreativitu sme využili pri zhotovení roztomilých ježkov a koláže - kompót. Na jesenné prázdniny sme odchádzali doplnení vitamínami z našej výstavky a nechýbala ani sladká odmena.  Pelachová   

   • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu
    • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu

     Do galérie Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu boli pridané fotografie.

     Projekty žiakov 5.A triedy z dejepisu boli veľmi nápadité a záujímavé. Mamuty, dinosaury, Veľký čínsky múr, Pyramídy v Egypte, Eifelova veža v Paríži, veda a technika či evolúcia človeka - tieto a aj ďalšie témy si zvolili žiaci na svoj poster. Použili pritom bohatý obrazový materiál a informácie z encyklopédií a internetu. Každý projekt mal niekoľko podmienok: musí byť prehľadný, musí zaujať hlavne jeho autora a potom aj spolužiakov, obrázky a informácie musí doplniť vlastný nákres alebo kresba + ku projektu žiaci zostavovali prvýkrát aj myšlienkové (pojmové) mapy. Niektoré projekty sme síce nestihli dokončiť, no každý žiak si pre svoju snahu určite zaslúžil jednotku. Mgr. K. Rácz.

   • Klokan
    • Klokan

     Klokan je medzinárodná matematická súťaž, ktorú písali žiaci  8.-12. júna 2020 online z domu. Učitelia poslali jednotlivým súťažiacim ich kódy a oni mali možnosť v presnom termíne napísať test. Z našej školy  sa prihlásilo 29 piatakov, súťažilo 28, 6 šiestakov, súťažili 2, 6 siedmakov a 2 ôsmaci. Súťažili všetci. Z piatakov sa medzi 20% najlepšími umiestnili: Lenka Švecová a Shannon Vyšná /92%/, Soňa Lišuchová /91%/, Sofia Antolová /87%/, Andrej Kokavec /86%/, Matej Kubík /84%/, Tamara Račková a Adela Vlkolinská /82%/ a Sebastián Janovčík /78%/. Zo šiestakov Matúš Kakalejčík /90%/, zo siedmakov Samuel Kokavec /100%/ a z ôsmakov Aurel Dúbravec /100%/. Všetci úspešní riešitelia získali zaujímavé hry a perá. Srdečne im blahoželáme. Ostatní riešitelia dostali pero s logom súťaže Klokan. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí aj keď online, súťaž dokončili. Dúfam, že ich vo fotogalérii spoznáte, pretože zo zdravotných dôvodov museli mať rúška. Ďakujem aj učiteľom matematiky, ktorí svojich žiakov podrobne o súťaži informovali. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Plavecký výcvik štvrtákov
    • Plavecký výcvik štvrtákov

     Koncom septembra v hoteli Permon na Podbanskom, tento rok trošku netradične, keďže nám okolnosti nedovolili zorganizovať plavecký výcvik v treťom ročníku, sa výcviku zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov. Pod odborným vedením inštruktoriek sa nielen zdokonalili vo svojich plaveckých zručnostiach, ale mnohí posunuli ich hranice oveľa ďalej a  zároveň zažili množstvo zábavy, smiechu a radosti v kolektíve svojich spolužiakov.   

     (Mgr.A.Fajmonová, Mgr.V. Remeňová)

   • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe
    • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe

     Jeseň nám prináša úžasný zážitok z množstva krásnych farieb, ktorými nás obklopuje príroda okolo nás. My sme si tieto krásne farby a plody jesene priniesli aj do našej školy a spríjemnili sme tak atmosféru našim žiakom. Za týmto krásnym aranžovaním našej hlavnej chodby je p. uč. Mgr. J. Stephany, ktorej pomáhali kolegovia. Ako ZRŠ chcem zároveň poďakovať všetkým žiakom a učiteľom za krásnu, farebnú a sviežu výzdobu v našej škole. A už teraz sa pripravujeme na zimnú výzdobu :)

   • Škola v prírode - Tatranská Štrba
    • Škola v prírode - Tatranská Štrba

     Pre piatakov začal september trochu nezvyčajne. Plánovaná Škola v prírode vo 4.ročníku sa pre opatrenia v súvislosti s Covid 19 presunula do nasledujúceho ročníka, a tak sme sa posledný septembrový týždeň vybrali do blízkej Štrby. Nabalení ako na letnú dovolenku sme s plnými kuframi prišli do Hotela Sipox. Veľmi príjemné prostredie a pekný areál sa stal na týždeň naším druhým domovom. Okolie Tatier nám ponúklo možnosti turistických vychádzok, pozorovania prírody, športového vyžitia. Na Štrbskom plese už väčšina detí bola, ale vyjsť pešo na Hrebienok už bola pre niektorých poriadna ,,fuška". Turistický pochod zo Štrby na miesto stredovekej osady Šoldov tiež preveril našu výdrž a kondíciu, no odmenou bolo popoludňajšie plávanie v bazéne, ktorému sa deti tešili najviac. Veľmi zaujímavá bola prednáška pravého horského nosiča, ktorý nás pozval do Švajčiarskeho domu v Starom Smokovci a rozprával príbehy ľudí, ktorým sa Tatry stali domovom. Zapojili sme deti do rôznych športových súťaží, potešila nás večerná grilovačka. No a celé to ukončila diskotéka pre najmenších. Problém zaspať? Ten sme nemali! Týždeň ubehol ako voda a my veríme, že sa deti vrátili obohatené o množstvo zážitkov a spomienok so spoločne stráveného týždňa. (Mgr. D. Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

   • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni
    • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni

     LESY SR odštartovali 4. ročník súťažného projektu zberu šípok. Súťaž je zameraná pre žiakov 1. ročníka, ktorí v mimovyučovacom čase môžu spolu so svojimi rodičmi zbierať šípky v prírode. Odvážené šípky žiaci následne prinesú do školy a odovzdajú svojej pani učiteľke triednej. Za nazbierané šípky, ktoré sa odovzdajú Lesom SR môžu jednotlivé triedy získať finančné ohodnotenie na nákup školských alebo športových pomôcok. Zber prebieha do 23.10.2020 a v rámci našej školy ho koordinuje pani učiteľka D. Tkáčová.

     Pre tri najlepšie triedy sú pripravené zaujímavé výlety na miesta úzko späté s lesmi a lesníctvom. Či už jednodňový výlet do Skanzenu vo Vydrovej doline, kde pôjdu po  stopách predkov a histórie lesníctva na Horehroní, alebo výlet do Zubrej zvernice v Topoľčiankach, kde aj my lesníci pomáhame so záchranou ohrozeného zubra hrivnatého. Odmenou pre najlepšiu triedu bude dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antonstál, ktorý je umiestnený uprostred prírody v lesoch, v blízkosti hraníc s Českou republikou pri obci Nemšová. Poľovnícky zámok Antonstál vyrástol na území niekdajšieho Brumovského panstva, ktorého počiatky siahajú do 13. storočia. 

     Vecnými cenami bude odmenených desať najlepších tried a dvadsať najlepších jednotlivcov. Každý účastník súťažného projektu Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky získa reflexnú kľúčenku s maskotom LESY SR – Lesáčikom.

     Za tri ročníky zberu šípok bolo do projektu zapojených cez 12.000 žiakov, z 208 základných škôl a spoločnými silami vyzbierali takmer 31 ton šípok. 

     ZRŠ.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie