• Jesenné elektronické testovanie piatakov a deviatakov
     • Jesenné elektronické testovanie piatakov a deviatakov

     • Jesenné elektronické testovanie ponúklo našim piatakom a deviatakom možnosť overiť si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúrymatematickej gramotnosti v dvoch testoch. Či boli ľahké alebo ťažké, to musí posúdiť každý osobitne, ale je chvályhodné, že niekoľkí deviataci dosiahli aj 100%  úspešnosť. Dúfame, že sa im bude tak dobre dariť aj v riadnom testovaní T5 a T9. Na testovaní sa podieľali  administrátori: Mgr. Dudičová, Mgr. Lazárová, Mgr. Puškárová, Mgr. Dedinová, Mgr. Jurecová, Mgr. Sklenková, Mgr. Koropecká, Mgr. Dedina a Mgr. Kacian. Koordinátorkou bola PaedDr. Sklenárová.

    • Zdravý kompót bez éčok
     • Zdravý kompót bez éčok

     • Pod týmto názvom sa žiaci 6. A. a 6. C zapojili do súťaže „Hovorme o jedle.“ Vybrali si tému „Zelenia, ovocie, orechy z našich sadov.“  Žiaci 6.C vypracovali veľký plagát o význame rôznych druhov ovocia a zeleniny. Svoje vedomosti si zmerali aj v kvízoch o rôznych plodoch ovocných rastlín. Na záver súťažili aj vo varení zdravých jablkových kompótov. Žiaci 6.A triedy jednotlivo vypracovali projekty, ktoré potom prezentovali pred spolužiakmi. Z tradičných koláčov si vybrali jablčník, ktorí upiekli v cvičnej kuchynke. A musím povedať, že sa im naozaj vydaril. (Mgr. Koropecká)

    • Zážitkové učenie - Ako funguje knižnica?
     • Zážitkové učenie - Ako funguje knižnica?

     • V mesiaci október navštívili 5.A, 5.B, 5.C opäť mestskú knižnicu. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy a jednotlivé oddelenia sa v knižnici nachádzajú. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti. (Mgr. Veronika Dudičová, Mgr. Drahoslava Puškárová, Mgr. Terézia Lazárová)

    • Túra na Vodopád Skok
     • Túra na Vodopád Skok

     • Dňa 9.10.2018 sme sa so žiakmi 8.A a 9.A triedy zúčastnili na turistickej prechádzke na Štrbské pleso a odtiaľ na Vodopád Skok. Počasie nám prialo, aj keď sme sa moc nevyspali, lebo sme cestovali zavčasu ráno. Našu túru sme mali naplánovanú  v zmysle náučnej prechádzky po  Vysokých Tatrách a  Mlynickej doline. Chceli sme, aby žiaci  spoznali svoj región. Výhľady boli úžasné, štíty Tatier sa nám zdali, že sú veľmi blízko.  Pevne veríme že sa nám  podarilo vzbudiť u detí záujem o Tatry a okolie. Podľa ich slov  sme usúdili, že niektorí prekonali svoje hranice v rámci túry a to nás potešilo. Príjemne unavení sme sa cestou v „Zubačke“ už všetci tešili domov. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Jurecová, Mgr. Kollár, Mgr. Malárik/

    • Projekt: Ľudová slovesnosť
     • Projekt: Ľudová slovesnosť

     • Ľudová slovesnosť je jednoducho povedané tvorba ľudu. V 5.ročníku je tento tematický celok literatúry zameraný najmä na tvorbu zachovanú ústnym podaním. No my v 5.B sme chceli niečo viac, a tak sme sa popri ľudových piesňach zamerali aj na hmotnú kultúru našich starých, prastarých, ba až pra-prastarých rodičov. Úlohou žiakov bolo na hodinu literatúry doniesť niečo veľmi, veľmi staré- ľudové, vedieť porozprávať príbeh doneseného predmetu, pomenovať ho, ukázať spolužiakom a k tomu pripojiť ľudovú pieseň. Aktívna účasť žiaka vo vyučovacom procese je pre nich niečím, čo ich motivuje k vyšším výkonom, deti majú radosť z práce, dostanú okamžitú spätnú väzbu. ( Mgr. Drahoslava Puškárová)

    • Úprava školského areálu
     • Úprava školského areálu

     • Slnečné jesenné počasie nám vytvorilo vhodné podmienky na úpravu nášho školského areálu. Okrasné kríky prešli revitalizáciou, iné boli vysadené a takisto bola upravená aj plocha okolo jazierka. Cieľom žiakov a učiteľom bolo vytvoriť opäť príjemnejšie prostredie v našom školskom areáli. Poďakovanie za iniciatívu a organizáciu prác patrí učiteľom techniky p. uč. Sklenárovej, Koropeckej a Dudovi.

    • Farma Východná
     • Farma Východná

     • Svetový Deň mlieka si žiaci 4.tried a 3.A. pripomenuli priamo "pri zdroji," na farme  vo Východnej, kde si prezreli  areál farmy, čo-to sa dozvedeli  o živote zvierat aj histórii  farmárčenia, pohladili či nakŕmilli  ovečky a  malé teliatka, a  to všetko za  trpezlivého  vysvetľovania  miestnych sprievodcov. Bonusom krásne slnečného dňa bolo skákanie do sena, ktoré  si  snáď  žiadne dieťa  nenechalo ujsť...

                                                                                                   p.uč.Fajmonová,Miklošková, Tkáčová a Remeňová                                          

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V imatrikulačnom programe školského klubu detí sa nám predstavili žiaci z 1.A a 1.B triedy. Zaspievali a zarecitovali nám v pripravenom vlastnom programe a príjemne nás prekvapili najmä svojím veľmi pekným speváckym prejavom. Každý z prváčikov dostal sladkú odmenu a malý darček, ktorý pripravili žiaci z vyšších ročníkov a samozrejme to najdôležitejšie, pamätný diplom - IMATRIKULAČNÝ LIST. V našom imatrikulačnom programe nám pomáhali aj starší žiaci z 9.A triedy, Zuzana Drobúlová, Kristína Kartíkova, Alexandra Blahušiaková a Peter Jurík, ktorým týmto za spoluprácu veľmi pekne ďakujeme. Tiež naše poďakovanie patrí p. riaditeľovi a p. učiteľovi Dedinovi a Kacianovi, ktorí nám pomohli s prípravou diplomov a s hudobným sprievodom. (Mgr. Böhmerová) 

    • Literárna exkurzia Tatrín 8.C
     • Literárna exkurzia Tatrín 8.C

     • Štúrovci, obdobie národného obrodenia, Žiadosti slovenského národa a mnohé iné pojmy momentálne rezonujú v ušiach našich ôsmakov najmä na hodinách literatúry. Múzeum Janka Kráľa, špeciálne expozícia Tatrín, v Liptovskom Mikuláši nám ponúkla osvojiť si nové vedomosti z tejto tematiky. So žiakmi 8.C triedy sme navštívili starú Hodžovu faru, kde nám pani lektorka ponúkla zaujímavú prezentáciu o významných osobnostiach a udalostiach spomínaného obdobia. Žiaci sa pútavou formou dozvedeli všeličo zo života M.M. Hodžu, spoznali priestory, kde žil a pôsobil ako evanjelický farár. Ďakujeme za vyčerpávajúci výklad, ktorý určite zanechá stopy v pamäti našich žiakov. (PaedDr. J.Oravcová)

    • Zvukové hádanky 3.A, 3.B
     • Zvukové hádanky 3.A, 3.B

     • Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pre žiakov podujatie ZVUKOVÉ HÁDANKY. Veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom nás zvukmi prírody previedol znalec a milovník prírody Jozef Hlásnik. Mgr. Miklošková, Mgr. Skaličanová.

    • Evolúcia človeka - projekt 6.A triedy
     • Evolúcia človeka - projekt 6.A triedy

     • Charles Darwin, anglický botanik - ako prvý v 19. storočí popísal evolúciu človeka vo svojej knižnej publikácii "O pôvode druhov." A práve táto téma o antropogenéze človeka zaujala žiakov 6.A natoľko, že sme sa rozhodli klasické učivo rozšíriť o nové poznatky a vedomosti, ktoré žiaci v skupinovej práci spracovali do podoby posterových projektov. (Mgr. K. Rácz)

    • Svetový deň mlieka na školách
     • Svetový deň mlieka na školách

     • Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy a zvlášť v detskom veku. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 5. ročníka usporiadať "mliečnu akciu"  pri príležitosti Svetového dňa mlieka.. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Aktivity – vypracovanie pracovného listu a súťaženie v družstvách - sa žiakom veľmi páčili. A potom sme si spoločne zaželali „na zdravie a dobrú chuť" ku konzumovaniu mliečnych dobrôt. (Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová)

    • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu
     • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu

     • Žiaci 5.B triedy sa v úvodných hodinách dejepisu vypravili na zaujímavú "Cestu okolo sveta" v projektovom a revesníckom vyučovaní. V skupinách a kooperácii si žiaci pripravili návrhy tém, ktoré by chceli spracovať v podobe svojho prvého projektu v novom predmete dejepis, ktorý pribudol do ich rozvrhu na 2. stupni. Z jednotlivých tém sme vybrali tie finálne, ktoré žiaci odprezentovali pred svojimi spolužiakmi - najskôr ako powerpointové prezentácie cez interaktívnu tabuľu a napokon spracovali ako poster. Do samotných projektov si žiaci vybrali tieto témy: Hrad Liptovský Hrádok a život v meste v minulosti, Dejiny Egyptskej ríše, Dinosaury, Život človeka v súčasnosti a minulosti, Vikingovia, Hrady a zámky (Bojnický, Spišský a Oravský), Vynálezy v doprave - všetky projekty boli vynikajúce a budú vystavené na našej hlavnej chodbe. (Mgr. K. Rácz)

    • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese
     • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese

     • V rámci predmetu Technika a Biológia sa žiaci 5.A triedy zúčastnili exkurzie v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Exkurzia bola rozdelená na 2 časti.V prvej časti nás kvalifikovaní pracovníci previedli strediskom Lúštiareň. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zbere šišiek z ihličnatých stromov, lúštení, krátkodobom aj dlhodobom skladovaní semien. Postupne si pozreli všetky prevádzky a sklady a vo foliovmíkoch výsadbu semenáčikov. V 2. častipracovníčky pripravili pre nás zaujímavý program: Lesnú pedagogiku pod názvom Poďte sa s nami hrať v lese o lese. Źiaci poznávali aj porovnávali rôzne lesné stromy a ich plody. Pri lesných živočíchoch určovali spôsob života, vyhľadávanie potravy i úkrytu.

      Žiakom sa exkurzia páčila. Dúfame, že  poznatky, ktoré na nej získali, si  zapamätajú a využijú na vyučovacích hodinách. (PaedDr. Sklenárová, Mgr. Koropecká)

      Fotografie z exkurzie

    • Turistika piatakov, Beňuška
     • Turistika piatakov, Beňuška

     • Stáva sa už tradícoiu, že piataci na našej škole majú možnosť lepšie spoznať svojich nových spolužiakov i učiteľov na turistickej exkurzii v Nízkych Tatrách. 18.9.2018 žiaci 5.A,B,C absolvovali s učiteľmi telesnej výchovy a triednymi učiteľkami výstup na vrch Beňuška. V lone krásnej jesennej prírody zbierali počas prechádzky lesné plody, hríby, nadväzovali nové priateľstvá. Cieľ tejto exkurzie bol splnený, keďže všetci zúčastnení sa vrátili domov s dobrým pocitom a nezabudnuteľnými zážitkami. (učitelia Kollár, Malárik, Lesáková, Čupková, Lazárová)

    • Exkurzia deviatakov v TESLE
     • Exkurzia deviatakov v TESLE

     • Žiaci 9. ročníka absolvovali v rámci techniky a informatiky zaujímavú vzdelávaciu exkurziu v podniku TESLA, ktorý sídli v našom meste. Zúčastnili sa prednášky nabíjacích staníc a mnohých elektrických a hybridných automobilov, absolvovali skúšobné jazdy, ako aj diskusie na zaujímavé súvisiace témy. (Mgr. M. Duda, Mgr. M. Kacian)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie