• Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

     V dňoch 23.11. a 25.11.2021 sa na našej škole uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A (7. ročník), 1B (8. a 9. ročník) a 1C (anglofónni žiaci).

     Olympiáda pozostávala z písomnej časti (posluch s porozumením, gramatický test, čítanie s porozumením) a ústnej časti (obrázkový príbeh a rolová hra).

     Umiestnenie žiakov:

     kat. 1A             1. miesto: Zuzana Eštočinová 7.B

                             2. miesto: Dianka Tomková 7.A

                             3. miesto: Maroš Kuchárik 7.A

     kat. 1B             1. miesto: Beátka Hanusová 8.A

                             2. miesto: Sebastián Korpaš 8.B

                             3. miesto: Kristián Helebrant 9.B

     kat. 1C            1. miesto: Freya Ingunn Brown 8.B

                 Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú prípravu a účasť. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. I. Čupková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 24.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Po prvý krát sa riešila online. 53 žiakov od 5. – do 9.ročníka  si preverili svoje vedomosti z geografie. Každú triedu zastupovali traja alebo štyria žiaci. Jedným sa darilo viac, druhým menej. Čo nás veľmi teší , všetci boli úspešnými riešiteľmi. Traja najlepší za každú kategóriu postupujú do okresného kola. Sú to títo žiaci. 5. ročník : 1. miesto – Lea Perončíková

                                  2. miesto – Matej Strapoň

                                  3. miesto – Eliáš Čatloš

                6. – 7. ročník

                                  1. miesto – Diana Tomková

                                  2. miesto – Jerguš Chvála

                                  3. miesto – Alexandra Krajčíová

                8. – 9. ročník  

                                  1. miesto – Samuel Kokavec

                                  2. miesto – Martin Trnka

                                  3. miesto – Lívia Antolová

       Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme v okresnom kole veľa úspechov. ( učitelia geografie )

   • iBobor
    • iBobor

     V dňoch 8. až 12. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.  80 žiaci 2. až 9. triedy súťažili rozdelený do štyroch súťažných kategórií. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 34 z nich. Všetci žiaci však získali cenné skúsenosti, ktoré zužitkujú v budúcom ročníku súťaže. Všetkým zúčastneným ďakujeme. (MK)

   • Olympiáda SJL
    • Olympiáda SJL

     Október je mesiacom začínajúcich olympiád . Tá zo slovenského jazyka a literatúry sa píše medzi prvými a je pre žiakov 8.- 9. ročníka- kategória C. V školskom kole sa tejto olymiády zúčastnilo 16 žiakov, samozrejme online. Z nich mala najväčší počet bodov Sabínka Hreňová z 9.A triedy, ktorá našu školu veľmi úspešne reprezentovala aj v okresnom kole Olymiády SJL, kde obsadila krásne 3. miesto so stratou dvoch bodov na výhercu. Z jej úspechu máme veľkú radosť a úspešnej riešiteľke gratulujeme. ( Kolektív vyučujúcich SJL) 

   • Komparo - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
    • Komparo - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov

     Dňa 11.11. 2021, možno pre niekoho šťastný dátum, deviataci a ôsmaci celého Slovenska písali nácvičné testovanie  pod názvom Komparo. Overili si svoje vedomosti a to konkrétne deviataci zo slovenského jazyka a matematiky a ôsmaci okrem slovenčiny a matematiky aj geografie, biológie a všeobecných študijných predpokladov. Mali možnosť zistiť, či ich vedomosti sú dostatočné na to, aby sa mohli dostať na svoju vysnívanú strednú školu. Samozrejme sa testovali aj  naši žiaci, ale niektorí žiaci však budú testy robiť až v neskoršom termíne, pretože boli v domácej karanténe. výsledky sa dozvedia pred Vianocami. Komparo pripravili a administrovali Mgr. Hrnčiarová, Mgr. Puškárová, a PaedDr. Sklenárová.

   • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov
    • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov

     Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania v Bratislave nám znovu ponúkol testy zo slovenského jazyka a matematiky pre piatakov a deviatakov, aby si overili svoje vedomosti v rámci spolužiakov z celej SR. Žiaci písali elektronicky testy 2- krát 40 minút a hneď po ukončení sa dozvedeli svoje hodnotenie v percentách. Pani učiteľky ho zapísali aj s predpokladanou známkou. Prvýkrát testy neboli započítané do hodnotenia, ale informatívne oznámili učiteľom a rodičom, aké vedomosti ich deti majú. Testovali učitelia matematiky a slovenského jazyka. /PaedDr. Gabriela Sklenárová - koordinátor e-testovania/.

   • Trenčiansky robotický deň
    • Trenčiansky robotický deň

     Dňa. 4.11.2021 sa 6 žiakov zo 7.B triedy zapojilo do celoslovenskej robotickej súťaže v kategóriách BoIt! <16, Follower Hard <16 a Follower Easy <16. Žiaci Sebastián Janovčík, Matúš Capko a Filip Čukan sa v kategórii BoIt! <16 umiestnili na 4. mieste. Žiaci Andrej Gajdoš, Karol Fašanok a Sebastián Surovček sa v kategórii Follower Easy <16 umiestnili na 10. mieste. Súťaž bola koncipovaná ako medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu. Hlavným cieľom súťaže bolo popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu a keďže to bola ich prvá robotická súťaž s obmedzenou prípravou pre jesenné prázdniny a karanténu, sme na nich právom hrdí a prajeme im veľa úspechov a skúseností v ďalšom robotickom napredovaní. Marián Žiška a Marek Kacian, vedúci krúžku robotiky

   • 4.A opäť v knižnici
    • 4.A opäť v knižnici

     Po týždni sme sa opäť vrátili do knižnice. Tešíme sa, že nám to situácia stále umožňuje. Tentokrát sme prišli vrátiť knihy a požičať si iné. Prostredie v knižnici je príjemné, útulné, deti si vždy nájdu tú "svoju správnu" stoličku, na ktorej sa s veľkým očakávaním zahryznú do prvých strán. Sú to úžasní čitatelia, pýtajú sa pani knihovníčky na knihy, či sú k dispozícii, ak nie, tak si ich rezervujú. Verím, že čitateľská dravosť im vydrží ešte veľmi dlho. Mgr. J. Miklošková

   • Európsky týždeň programovania - CodeWeek
    • Európsky týždeň programovania - CodeWeek

     Spoznávame mestá Slovenska – bola téma našej aktivity v rámci Európskeho týždňa programovania  CodeWeek. Roboti Ozoboti, sa vďaka žiakom 5.A triedy rozbehli z hlavného mesta do rôznych kútov našej krajiny. V rámci prvej časti aktivity žiaci roboty „obliekli“ do krásnych, nimi vytvorených papierových kostýmov a v druhej časti ich poslali do vybraného mesta. Vďaka žiakom, ktorí robotov naprogramovali sledovať čiaru a určili ich smer na množstve križovatiek, svoju cestu do vybraného mesta zvládol úspešne každý Ozobot. (MK)

    • A takto sme si vyrobili hudobné nástroje...

     Na hodinách hudobnej výchovy sa nielen spieva, počúva hudba či učí história umenia. Vo 8.B sme si na niekoľkých hodinách vyrábali hudobné nástroje. Ako a z čoho sa to dá? Nuž celkom jednoducho, stačilo pár papierových tanierov, kovové vrchnáčiky z plechoviek a fliaš, drevené lyžice, prázdne plastové kinder vajíčka, farebné slamky a o chvíľu sa z nich stali tamburíny, rumba gule či panova flauta. Napokon sme si na nich aj zahrali. (PaedDr. Jaroslava Oravcová)

    • Ako zvládať emócie.

     Žiaci 9.C  v utorok 12.10.2021 strávili hodinu slovenčiny v mestskej knižnici na besede s pani spisovateľkou. Téma ich veľmi zaujala, veď deviataci práve prechádzajú zložitým obdobím, v ktorom emócie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v ich živote. Pani spisovateľka im dala cenné rady, ako sa popasovať s negatívnymi podnetmi z okolia, ako vhodne zareagovať na agresorov, tiež ako sa vyrovnať s určitými životnými situáciami. Pani spisovateľka si ihneď získala ich dôveru, a preto niektorí bez obáv rozvinuli debatu, kládli aktuálne otázky, na ktoré sami nepoznali odpoveď. Mnohí jej boli veľmi vďační za jej adresné odpovede, všetkým sa takáto netradičná hodina páčila. Ešte raz - ďakujeme, pani spisovateľka! Naše poďakovanie patrí aj mestskej knižnici, ktorá nám umožnila absolvovať túto zaujímavú besedu, a to dokonca v češtine :) (PaedDr. Jaroslava Oravcová) 

   • Beseda v knižnici 4.A
    • Beseda v knižnici 4.A

     Štvrtáci boli v knižnici na besede so Zuzanou Dušičkovou. Zuzka je majiteľka malého vydavateľstva a tiež aj autorka knihy Timo a hviezdna obloha. Porozprávala nám, akým dlhým a zaujímavým procesom musí prejsť kniha, kým sa objaví na pultoch kníhkupectiev. Prezradila, ako sa rodila jej prvá kniha, že inšpiráciou bol jej psík a obdiv ku nočnej hviezdej oblohe, ktorú rada pozorovala, keď prišla k starým rodičom do L. Hrádku na prázdniny. Žiaci počúvali pútavé rozprávanie autorky so zatajeným dychom. Ktovie, možno bolo impulzom pre niektorého žiačika, že raz z  neho vyrastie spisovateľ. Mgr. J. Miklošková

   • Technická olympiáda - školské kolo
    • Technická olympiáda - školské kolo

     Siedmaci, ôsmaci a deviataci si dňa 8.10.2021 online overili svoje poznatky o dreve, kovoch, plastoch, o technológii ich spracovania, ale aj vedomosti z elektrotechniky v školskom kole technickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 44 žiakov v troch učebniach PC. Test, ktorý písali, bol časovo obmedzený na 30 minút. Výsledky nás potešili, z 27 ôsmakov a deviatakov bolo úspešných 15. Tu sú výsledky: Samuel Vrbičan /9.A/ - 1.miesto, Samuel Kokavec /9.A/ - 2.miesto, Liliana Herichová /9.B/ - 3.miesto. Ostatní úspešní riešitelia: Beata Herichová /9.B/, Sabína Hreňová /9.A/, Miroslav Šagát /9.C/, Ľubomír Haluška /8.A/, Pavel Kováč /9.A/, Ján Perdek /9.B/, Šimon Lehotský /8.B/, Marek Mezovský /8.A/, Richard Baláž /9.A/, Martin Jakub Pavella /9.B/, Lea Lipovská /9.A/ a Andrej Kuboš /9.A/.

     Zo 7.ročníka sa technickej olympiády zúčastnilo 17 žiakov, úspešných bolo 12. Sebastián Gueddouda /7.A/ - 1.miesto, Matej Karol Kubík /7.A/ - 2.miesto, Andrea Červeňová /7.A/ - 3.miesto. Ďalší úspešní riešitelia boli: Lukáš Stacho /7.A/, Juraj Vráblik /7.B/, Andrej Gajdoš /7.B/, Sofia Antolová /7.A/, Matúš Capko /7.B/, Oliver Harich /7.A/, Sebastián Surovček /7.B/ a Pavol Šimon Greguška /7.B/. Žiaci sú uvedení v poradí, ako sa podľa počtu bodov umiestnili. 

     Do okresného kola postupujú Samuel Vrbičan, Samuel Kokavec a Sebastián Gueddouda. Súťaž zorganizovali koordinátor Mgr. Michal Duda a administrátori Mgr. Jana Koropecká a PaedDr. Gabriela Sklenárová - učitelia techniky.

   • Výtvarná súťaž "ZELENÝ SVET"
    • Výtvarná súťaž "ZELENÝ SVET"

     ZŠ s MŠ Hradná vyhlasuje novú školskú výtvarnú súťaž s názvom ZELENÝ SVET! Cieľom výtvarnej súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k jeho ochrane formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

     Kategórie súťaže sú nasledovné:

     1. kategória: deti predškolského veku (MŠ Hradná, MŠ Dovalovo)

     2. kategória: žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník ZŠ Hradná)

     3. kategória: žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník ZŠ Hradná)

     Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo kolektívy (max 3 osoby na 1 výtvarné dielo).

      

     Témy súťaže:

     1. téma: TRIEDIM ODPAD - CHRÁNIM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

     2. téma: VODA PRE ŽIVOT

     3. téma: KLIMATICKÉ ZMENY

     4. téma: ZELENÝ SVET OKOLO NÁS

      

     Uzávierka súťaže je 1. decembra 2021. Práce prosím doručte svojim triednym učiteľom, resp. učiteľom výtvarnej výchovy.

     Odborná porota vyberie najlepšie výtvarné práce za každý ročník (MŠ) samostatne + v rámci každej kategórie určí porota prvé 3 miesta, pričom víťazi získajú zaujímavé vecné ceny. No a tie najlepšie výtvarné diela dáme zarámovať a budú tvoriť trvalú výzdobu v ZŠ. Práce zverejníme aj na web stránke ZŠ. (ZRŠ)

   • Zber šípok s Lesmi SR
    • Zber šípok s Lesmi SR

     LESY SR vyhlásili 5. ročník súťažného projektu Zber šípok spoločne s Lesmi SR. Jesenná súťaž je zameraná pre žiakov základných škôl pre kolektívy alebo pre jednotlivcov, ktorí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi  môžu zbierať šípkové plody a tráviť čas v prírode.

     Do zberu šípok sa môžu zapojiť žiaci 1. stupňa, ale aj 2. stupňa našej školy. Nazbierané čisté tvrdé šípky žiaci prinesú do školy a odovzdajú svojej pani učiteľke triednej alebo pani učiteľke D. Tkáčovej. Zber šípok bude na našej škole prebiehať podľa jesenného počasia do 21.10.2021. Šípkové plody budú v určitých intervaloch odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku.

     Za nazbierané šípky môžu získať jednotlivé triedy finančné prostriedky na nákup školských pomôcok. Pre tri najlepšie triedy sú pripravené zaujímavé výlety na miesta úzko späté s lesmi, lesníctvom. Najlepší zberači – jednotlivci (v rámci kategórie prvý a samostatne pre druhý stupeň), budú odmenení zaujímavými cenami. Každý kto sa zúčastní projektu získa malý darček ako odmenu na pamiatku a každý, kto nazbiera viac ako 10 kg šípok dostane ešte cenu na viac. /Mgr. D. Tkáčová/

      

   • Rozprávali sme sa s pani spisovateľkou
    • Rozprávali sme sa s pani spisovateľkou

     21.septembra sa 8.B a 9.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Liptovskom Hrádku besedy s pani spisovateľkou Antóniou Krzemieňovou- českou autorkou kníh z oblasti psychosomatológie. Bolo veľmi zaujímavé počúvať to, ako naše telo reaguje na rôzne emocionálne podnety, ako sa vysporiadať s výsmechom, šikanovaním, ako byť v pohode, spoločne sme sa zamýšľali nad psychickým a fyzickým zdravím človeka. Pre našich žiakov bolo veľmi dobrou skúsenosťou hovoriť s autorkou, ktorej materinský jazyk je čeština a  mohli si tak overiť svoje znalosti z tohto, nám blízkeho, jazyka. ( Mgr. D. Puškárová, Mgr. J. Stephany)

   • 1.C v múzeu
    • 1.C v múzeu

     Národopisné múzeum ponúka rôzne programy pre deti našich škôl. My sme si vybrali program DO ŠKOLY. Žiaci si vyrobili papierový obal na zošit, niečo sa dozvedeli o modrotlači, o tom aké pomôcky v škole používali naši starí rodičia. Po práci sme sa spoločne zahrali. Stali sme sa malými rybármi a chytali sme rybky s písmenkami. Hoci do školy nechodíme dlho, nezahambili sme sa a chytené rybky sme poznali. Pri triafaní kelímkov s číslami sme ukázali svoju obratnosť, ale aj vedomosti o číslach. Cestu do školy sme si spríjemnili zberom gaštanov. (fotoalbum) 

   • Piataci v mestskej knižnici.
    • Piataci v mestskej knižnici.

     Vrámci podpory čítania na hodinách slovenského jazyka a literatúry všetci piataci navštívili so svojimi pani učiteľkami SJL mestskú knižnicu. Pani Kompišová im pútavo porozprávala o fungovaní tejto inštitúcie, poskytla im rôzne zaujímavé informácie ohľadom spracúvania a katalogizácie kníh, odpovedala na ich zvedavé otázky. Žiaci si mali možnosť prezrieť sekciu detskej beletrie, ale i náučnej literatúry. Mnohí z nich si vypožičali rôzne tituly na domov, niektorí sa už nevedeli dočkať a začítali sa do pútavých príbehov priamo v knižnici. Úsmev na tvárach a radosť v očkách prezrádzali, že deťom sa táto návšteva páčila. My, učiteľky - slovenčinárky, sa budeme snažiť tento pozitívny a aktívny vzťah ku knihám v deťoch naďalej rozvíjať. (Mgr. D.Puškárová, Mgr. A. Daňová, PaedDr. J. Oravcová)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie