• Pôsobnosť a poslanie rady školy

    • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy: záujmy žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, zriaďovateľa a širšej komunity v oblasti výchovy a vzdelávania v snahe presadzovať ako základ kultúry školy demokratické princípy, participáciu, transparentnosť, otvorenosť, autoevalváciu a verejnú kontrolu.

     Rada školy sa vyjadruje predovšetkým ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú školy, pričom jej základná úloha je skôr podpora pri nastavovaní a skvalitňovaní systémových procesov v škole. Nezasahuje do bežného chodu školy a riešení čiastkových problémov.

    • Členovia rady školy

     • PaedDr. Jaroslava Oravcová (predsedníčka RŠ)

      

     • Marta Strapoňová (MŠ – ped.zam.)
     • Ing. Martina Ilavská (ZŠ – neped.zam.)
     • PhDr. Peter Vítek (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Zuzana Eštočinová (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Ing. Jana Mrlianová (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Ing. Lucia Ambrózová (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Ing. Martina Harichová (za zriaďovateľa)
     • Ing. Ján Kazár (za zriaďovateľa)
     • Ivan Spilý (za zriaďovateľa)
     • Alena Slivošová (za zriaďovateľa)
  • Dokumentácia rady školy

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety napíšte nám prostredníctvom tohto formulára. Na Vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie