• Pôsobnosť a poslanie rady školy

    • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy: záujmy žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, zriaďovateľa a širšej komunity v oblasti výchovy a vzdelávania v snahe presadzovať ako základ kultúry školy demokratické princípy, participáciu, transparentnosť, otvorenosť, autoevalváciu a verejnú kontrolu.

     Rada školy sa vyjadruje predovšetkým ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú školy, pričom jej základná úloha je skôr podpora pri nastavovaní a skvalitňovaní systémových procesov v škole. Nezasahuje do bežného chodu školy a riešení čiastkových problémov.

    • Členovia rady školy

     • PaedDr. Jaroslava Oravcová (predsedníčka RŠ)

      

     • Marta Strapoňová (MŠ – ped.zam.)
     • Ing. Martina Ilavská (ZŠ – neped.zam.)
     • PhDr. Peter Vítek (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Zuzana Eštočinová (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Ing. Jana Mrlianová (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Ing. Lucia Ambrózová (ZŠ – zástupca rodičov)
     • Ing. Martina Harichová (za zriaďovateľa)
     • Ing. Ján Kazár (za zriaďovateľa)
     • Ivan Spilý (za zriaďovateľa)
     • Alena Slivošová (za zriaďovateľa)
  • Dokumentácia rady školy

  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety napíšte nám prostredníctvom tohto formulára. Na Vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím