• Zoznam žiakov

   • V L
   • V L2.A
   • M L
   • M L2.A
   • P N
   • P N2.A
   • S P
   • S P2.A
   • M P
   • M P2.A
   • V R
   • V R2.A
   • D S
   • D S2.A
   • V S
   • V S2.A
   • T S
   • T S2.A
   • S S
   • S S2.A
   • M S
   • M S2.A
   • D Z
   • D Z2.A
   • S A
   • S A2.B
   • D B
   • D B2.B
   • M B
   • M B2.B
   • E B
   • E B2.B
   • E C
   • E C2.B
   • R Č
   • R Č2.B
   • Z D
   • Z D2.B
   • M H
   • M H2.B
   • P H
   • P H2.B
   • N K
   • N K2.B
   • L K
   • L K2.B
   • L K
   • L K2.B
   • M M
   • M M2.B
   • A M
   • A M2.B
   • M M
   • M M2.B
   • G P
   • G P2.B
   • N R
   • N R2.B
   • Š S
   • Š S2.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie