• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou
   • Telefón
   • 044/5222 006

    Bankové spojenie:
    PRIMA Banka Slovensko a.s.
    Pobočka Liptovský Hrádok
    IBAN: SK7056000000001650930001

    GDPR
    V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z.
    zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby:
    BROS Computing, s.r.o.
    Zádubnie 169, 010 03 Žilina
    p. Miroslav Bros
   • Adresa školy
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
    Slovakia
   • IČO
   • 37910477
   • DIČ
   • 2021873062
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie