• Sekretariát

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou
    • Telefón
    • 044/5222 006

     Bankové spojenie:
     PRIMA Banka Slovensko a.s.
     Pobočka Liptovský Hrádok
     IBAN: SK7056000000001650930001

     GDPR
     V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z.
     zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby:
     BROS Computing, s.r.o.
     Zádubnie 169, 010 03 Žilina
     p. Miroslav Bros
    • Adresa školy
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
     Slovakia
    • IČO
    • 37910477
    • DIČ
    • 2021873062
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie