• Organizačný harmonogram

   Harmonogram rodičovských združení, školských akcií a podujatí
    • Školské podujatia a rodičovské združenia

    • Organizačný harmonogram obsahuje pravidelne usporadúvané školské akcie a podujatia, harmonogram zasadnutí jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia a plán plenárneho rodičovského združenia a triednych rodičovských združení.

      

     Organizačný harmonogram bol schválený Pedagogickou radou.

  • Rodičovské združenia 2022/23DátumDeň v týždniČas
   Triedne rodičovské združenie pre žiakov 1. ročníka6. september 2022Utorok17:00 hod.
   Triedne rodičovské združenie pre žiakov 3. a 5. ročníka8. september 2022Štvrtok16:00 hod.
   Plenárne rodičovské združenie 14. september 2022Streda16:00 hod.
   Triedne rodičovské združenie14. september 2022ŠtvrtokPo plenárnom rodičovskom združení
   Triedne pohovory1. december 2022Štvrtok15:30 hod.
   Triedne rodičovské združenie 15. marec 2023Streda15:30 hod.
   Triedne pohovory17. máj 2023Streda15:30 hod.