• Organizačný harmonogram

   Harmonogram rodičovských združení, školských akcií a podujatí
    • Školské podujatia a rodičovské združenia

    • Organizačný harmonogram obsahuje pravidelne usporadúvané školské akcie a podujatia, harmonogram zasadnutí jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia a plán plenárneho rodičovského združenia a triednych rodičovských združení.

      

     Organizačný harmonogram bol schválený Pedagogickou radou.

  • Rodičovské združenia 2023/24DátumDeň v týždniČas
   Triedne rodičovské združenie pre žiakov 1. ročníka5. september 2023Utorok16:00 hod.
   Triedne rodičovské združenie pre žiakov 3. a 5. ročníka7. september 2023Štvrtok16:00 hod.
   Plenárne rodičovské združenie 12. september 2023Utorok16:00 hod.
   Triedne rodičovské združenie12. september 2023UtorokPo plenárnom rodičovskom združení
   Triedne pohovory5. december 2023Utorok15:30 hod.
   Triedne rodičovské združenie 5. marec 2024Utorok15:30 hod.
   Triedne pohovory14. máj 2024Utorok15:30 hod.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie