• Aktuálne ponuky

  •  

   Špecálny pedagóg 

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme špeciálneho pedagóga na plný úväzok cez projekt POP3. Nástup od 1.9.2023. Kontakt: zshrlh@gmail.com

    

   Učiteľ - BIO-THD OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa biológie a techniky na plný úväzok.. Nástup od 24.8. 2022. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Upratovačka ZŠ  OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme upratovačku na plný úväzok. Nástup od 1.8. 2022. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Pomocná sila do ŠJ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme upratovačku na plný úväzok. Nástup od 12.9. 2022. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - NEJ-ANJ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa nemeckého a anglického jazyka na plný úväzok na zastupovanie počas PN. Nástup od 2.11. 2021. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Asistent učiteľa OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme asistenta učiteľa na plný úväzok. Nástup od 1.9. 2021. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Upratovačka ZŠ - OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme upratovačku na plný úväzok. Nástup od 1.8. 2021. Kontakt: zshrlh@gmail.com

    Učiteľ MŠ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok učiteľa na plný úväzok na 2-3 mesiace. Nástup od 16.9. 2019. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Asistent učiteľa OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme dvoch asistentov učiteľa na plný úväzok. Nástup od 9.9. 2019. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Údržbár - kurič  OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme školníka a kuriča na plný úväzok. Nástup od 1.9. 2019. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - TSV OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Telesnej a športovej výchovy na plný úväzok. Nástup od 26.8. 2019. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - SJL-HUV OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Slovenského jazyka a literatúry a Hudobnej výchovy na plný úväzok na zastupovanie počas PN. Nástup od 20.8. 2018. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - DEJ-OBN OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Dejepisu a Občianskej náuky na plný úväzok na zastupovanie počas PN do konca júna 2018. Nástup od 15.3. 2018. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - SJL-HUV OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Slovenského jazyka a literatúry a Hudobnej výchovy na plný úväzok na zastupovanie počas PN. Nástup od 15.3. 2018. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie na 2 mesiace. Nástup od 13.11. 2017. Kontakt: hradnaskolka@gmail.com

   Učiteľ - RUJ/VYV  OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre niššie sekundárne vzdelávanie (5. - 9. roč.). Nástup od 24.8. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - primárne vzdelávanie   OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre primárne vzdelávanie (1. - 4. roč.). Nástup od 24.8. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - ANJ  OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Anglického jazyka na plný úväzok na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Nástup od 1.9. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Údržbár MŠ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme údržbára na polovičný úväzok pre MŠ. Nástup od 1.6. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - DEJ-OBN  OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Dejepisu a Občianskej náuky na plný úväzok na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Nástup od 1.9. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - FYZ -TECH  OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Fyziky a Techniky na plný úväzok. Nástup od 1.9. 2017. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Zástupca riaditeľa školy - MŠ   OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme na plný úväzok zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu s nástupom od 1.4.2017. Požadované vzdelanie:

   úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou - učiteľka MŠ alebo prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - predškolská a elementárna pedagogika, minimálne 5 ročná prax a 1. atestácia. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Údržbár MŠ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme údržbára na polovičný úväzok pre MŠ. Nástup od 9.11. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie na 5 mesiacov. Nástup od 19.9. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie na 2 mesiace. Nástup od 1.6. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Údržbár MŠ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok prijíme údržbára na polovičný úväzok pre MŠ. Nástup od 2.5. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Kuchár - kuchárka ŠJ OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme vyučeného kuchára alebo kuchárku na zastupovanie počas dlhodobej PN (cca 2 mesiace). Nástup od 9.2. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - DEJ - OBN - ANJ   OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Dejepisu, Občianskej náuky a Anglického jazyka na zastupovanie počas dlhodobej PN, MD a RD. Nástup od 2.2. 2016. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - GEO - VYV    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Geografie a Výtvarnej výchovy na zastupovanie počas dlhodobej PN, MD a RD. Nástup od 12.10. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Upratovačka - MŠ    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme upratovačku pre MŠ na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup od 1.10. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - MŠ    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre MŠ na zastupovanie počas dlhodobej PN a MD. Nástup od 21.9. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - primárne vzdelávanie   OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa pre primárne vzdelávanie (1. - 4. roč.) na zastupovanie počas dlhodobej PN. Nástup od 24.8. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - Anglický jazyk    OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Anglického jazyka na zastupovanie počas MD. Nástup od 24.8. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

   Učiteľ - Informatika, Správca počítačovej siete   OBSADENÉ

   ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok príjme učiteľa Informatiky a správcu počítačovej siete. Nástup od 24.8. 2015. Kontakt: zshrlh@gmail.com

    

    

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie