• Zoznam žiakov

   • Š G
   • Š G1.B
   • S C
   • S C1.B
   • P K
   • P K1.B
   • O K
   • O K1.B
   • O K
   • O K1.B
   • L L
   • L L1.B
   • L L
   • L L1.B
   • A M
   • A M1.B
   • N M
   • N M1.B
   • T O
   • T O1.B
   • S P
   • S P1.B
   • V P
   • V P1.B
   • Z P
   • Z P1.B
   • E R
   • E R1.B
   • N S
   • N S1.B
   • D S
   • D S1.B
   • D Š
   • D Š1.B
   • L T
   • L T1.B
   • T T
   • T T1.B
   • S B
   • S B2.A
   • L B
   • L B2.A
   • E B
   • E B2.A
   • J B
   • J B2.A
   • M D
   • M D2.A
   • V G
   • V G2.A
   • S G
   • S G2.A
   • S J
   • S J2.A
   • M K
   • M K2.A
   • A K
   • A K2.A
   • M L
   • M L2.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie