• Zoznam žiakov

   • J D
   • J D3.B
   • M D
   • M D3.B
   • M I
   • M I3.B
   • G K
   • G K3.B
   • M K
   • M K3.B
   • D L
   • D L3.B
   • S M
   • S M3.B
   • S N
   • S N3.B
   • J R
   • J R3.B
   • S S
   • S S3.B
   • V S
   • V S3.B
   • K S
   • K S3.B
   • T S
   • T S3.B
   • K Š
   • K Š3.B
   • R Š
   • R Š3.B
   • M T
   • M T3.B
   • K T
   • K T3.B
   • M V
   • M V3.B
   • S Z
   • S Z3.B
   • Š B
   • Š B3.C
   • J B
   • J B3.C
   • R D
   • R D3.C
   • E F
   • E F3.C
   • T G
   • T G3.C
   • A G
   • A G3.C
   • S H
   • S H3.C
   • M C
   • M C3.C
   • H K
   • H K3.C
   • P K
   • P K3.C
   • K M
   • K M3.C
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie