• Zoznam žiakov

   • M B
   • M B1.A
   • A B
   • A B1.A
   • L B
   • L B1.A
   • M B
   • M B1.A
   • J F
   • J F1.A
   • L G
   • L G1.A
   • M I
   • M I1.A
   • J J
   • J J1.A
   • M J
   • M J1.A
   • M K
   • M K1.A
   • A K
   • A K1.A
   • M K
   • M K1.A
   • K Ł
   • K Ł1.A
   • J L
   • J L1.A
   • K M
   • K M1.A
   • T P
   • T P1.A
   • E P
   • E P1.A
   • O P
   • O P1.A
   • T R
   • T R1.A
   • M Š
   • M Š1.A
   • G T
   • G T1.A
   • P V
   • P V1.A
   • Z Y
   • Z Y1.A
   • M Z
   • M Z1.A
   • F A
   • F A1.B
   • E B
   • E B1.B
   • N B
   • N B1.B
   • M B
   • M B1.B
   • B Č
   • B Č1.B
   • R D
   • R D1.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie