• Zoznam žiakov

   • V C
   • V C1.A
   • S D
   • S D1.A
   • M D
   • M D1.A
   • K F
   • K F1.A
   • P H
   • P H1.A
   • A H
   • A H1.A
   • L K
   • L K1.A
   • S K
   • S K1.A
   • J M
   • J M1.A
   • T M
   • T M1.A
   • L O
   • L O1.A
   • E P
   • E P1.A
   • E P
   • E P1.A
   • M R
   • M R1.A
   • T R
   • T R1.A
   • J S
   • J S1.A
   • M S
   • M S1.A
   • P S
   • P S1.A
   • T V
   • T V1.A
   • P B
   • P B1.B
   • L C
   • L C1.B
   • J D
   • J D1.B
   • M D
   • M D1.B
   • M I
   • M I1.B
   • G K
   • G K1.B
   • M K
   • M K1.B
   • D L
   • D L1.B
   • S M
   • S M1.B
   • S N
   • S N1.B
   • J R
   • J R1.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie