• Vedenie ŠKD

   • Mgr. Beata Böhmerová
   • Mgr. Beata BöhmerováVedúca vychováteľka
 • Vychovávateľky

   • Miroslava Homolová
   • Miroslava HomolováVychovávateľka
   • Anna Lehotská
   • Anna LehotskáVychovávateľka
   • Alena Debnárová
   • Alena DebnárováVychovávateľka
   • Beata Forgáčová
   • Beata ForgáčováVychovávateľka
   • Jelka Belobradová
   • Jelka BelobradováVychovávateľka
 • Asistentky učiteľa

   • Mgr. Zuzana Mikšovská Krajčušková
   • Mgr. Zuzana Mikšovská KrajčuškováAsistentka učiteľa
   • Petra Vozáriková
   • Petra VozárikováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Mária Paculíková
   • Mgr. Mária PaculíkováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Alica Daňová
   • Mgr. Alica DaňováAsistentka učiteľa
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie