• Zoznam žiakov

   • J G
   • J G5.B
   • T H
   • T H5.B
   • A J
   • A J5.B
   • J J
   • J J5.B
   • N L
   • N L5.B
   • M M
   • M M5.B
   • N M
   • N M5.B
   • E M
   • E M5.B
   • Ľ P
   • Ľ P5.B
   • T R
   • T R5.B
   • D S
   • D S5.B
   • A T
   • A T5.B
   • L T
   • L T5.B
   • M U
   • M U5.B
   • N V
   • N V5.B
   • E Ž
   • E Ž5.B
   • M B
   • M B5.C
   • M B
   • M B5.C
   • T Č
   • T Č5.C
   • S Č
   • S Č5.C
   • A D
   • A D5.C
   • M H
   • M H5.C
   • M J
   • M J5.C
   • F K
   • F K5.C
   • J K
   • J K5.C
   • N K
   • N K5.C
   • A K
   • A K5.C
   • D M
   • D M5.C
   • M O
   • M O5.C
   • Š P
   • Š P5.C
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie