• Výsledky našej školy

   Pozrite si prehľad výsledkov našich pedagógov a žiakov za posledné obdobie. Veľmi dôležitá je samozrejme pre nás aj spolupráca rodičov. Ďakujeme!
    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers