• Kvalitatívna súťaž škôl v predmetových olympiádach

   Organizátorom súťaže je Centrum voľného času Liptovský Mikuláš. Princíp vedomostných a talentových súťaží a olympiád je postavený na bodovom ohodnotení úspešných žiakov / riešiteľov. Na konci školského roka sa body pre jednotlivé školy sumarizujú.
    • Naše úspechy
    • Školský rok 2021/22: 1. miesto (získali sme 223 bodov). Súťažilo 25 základných škôl a 8-ročných gymnázií z celého okresu!

     Školský rok 2020/21: pre pandémiu sa nevyhodnocoval
     Školský rok 2019/20: pre pandémiu sa nevyhodnocoval

     Školský rok 2018/19: 2. miesto (získali sme 174 bodov)
     Školský rok 2017/18: 1. miesto (získali sme 231 bodov)
     Školský rok 2016/17: 1. miesto (získali sme 212 bodov)
     Školský rok 2015/16: 1. miesto (získali sme 184 bodov)
     Školský rok 2014/15: 1. miesto (získali sme 103 bodov)
     Školský rok 2013/14: 2. miesto (získali sme 120 bodov)
     Školský rok 2012/13: 1. miesto (získali sme 143 bodov)
     Školský rok 2011/12: 1. miesto (získali sme 143 bodov)
    • Centrum voľného času
    • Organizátor súťaže "ŠKOLA ROKA"

     www.cvclm.sk
  •