• Zoznam žiakov

   • E B
   • E B1.A
   • L Č
   • L Č1.A
   • F G
   • F G1.A
   • M G
   • M G1.A
   • N H
   • N H1.A
   • T H
   • T H1.A
   • V J
   • V J1.A
   • T K
   • T K1.A
   • M K
   • M K1.A
   • E L
   • E L1.A
   • R L
   • R L1.A
   • Š L
   • Š L1.A
   • S M
   • S M1.A
   • M M
   • M M1.A
   • K M
   • K M1.A
   • L M
   • L M1.A
   • J M
   • J M1.A
   • N M
   • N M1.A
   • A P
   • A P1.A
   • A Š
   • A Š1.A
   • D Š
   • D Š1.A
   • M Š
   • M Š1.A
   • S T
   • S T1.A
   • L V
   • L V1.A
   • L B
   • L B1.B
   • L B
   • L B1.B
   • M B
   • M B1.B
   • S B
   • S B1.B
   • D D
   • D D1.B
   • T F
   • T F1.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie