• Dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov

  Zostávame v ONLINE spojení s našimi žiakmi a rodičmi!
 • A K T U Á L N E   O Z N A M Y

 • Vážení rodičia,
  poskytujeme Vám aktuálne informácie, ktoré boli zverejnené MŠVVaŠ SR:

  • všetci žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ budú od 11.1.2021 do 22.1.2021 vzdelávaní dištančne podľa redukovaného rozvrhu hodín aj s presnými pokynmi,

  • všetci žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ budú od 11.1.2021 do 22.1.2021 vzdelávaní dištančne a pokračujú podľa redukovaného rozvrhu ako pred vianočnými prázdninami,
  • o plánovanom nástupe žiakov do školy na prezenčné vzdelávanie Vás budeme včas informovať,
  • OD 11. - DO 22. JANUÁRA 2021 MÁTE NÁROK NA PANDEMICKÚ OČR.


  KLASIFIKÁCIA K POLROKU:

  Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, uskutoční sa celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 31.1.2021.

  Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3.2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk.roka 2020/2021. 

  Klasifikácia na 1. stupni: prváci slovné hodnotenie, v ostatných ročníkoch všetky predmety budú klasifikované známkou okrem ETV/NBV, TSV a HUV = absolvoval/a.

  Klasifikácia na 2. stupni: všetky predmety budú klasifikované známkou okrem OBN (v 7. - 9. ročníku), ETV/NBV, TSV, HUV, VYV, THD = absolvoval/a.

   

  TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

  Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

   

  PRIJÍMACIE KONANIE

  Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája 2021 (alebo podľa potreby 11. mája).
  Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája).

 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Najlepšie medovníčky pečie starká...
   • Najlepšie medovníčky pečie starká...
   • 31. 12. 2020
   • Predvianočný čas v 2.B sme nemohli nechať bez pečenia medovníčkov. Školská kuchynka sa zmenila na miesto plné vôní, chutí a radosti z práce. Dvojnásobnú radosť sme mali aj z toho, že nám pomohla kolegyňa a zároveň starká Gabika Sklenárová, ktorá trpezlivo a s láskavosťou, akú všetky starké majú, robila s deťmi medovníčky, piekla oblátky a vniesla medzi deti tú čarovnú atmosféru Vianoc, kedy nám starkí dovolili takmer všetko. Školu sme opustili s upečenými sladkosťami, tešiac sa na dlhšie prázdniny a spoločné stretnutie s tými najbližšími. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Najlepšie medovníčky pečie starká...: Čítať viac
  • Geografická olympiáda - školské kolo
   • Geografická olympiáda - školské kolo
   • 21. 12. 2020
   • Dňa 16.12.2020 sa 47 žiakov našej školy zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Olympiádu riešili žiaci 5. – 9. ročníka. Boli rozdelení do 3 kategórií. Prvú kategóriu tvorili piataci, ktorí po prvýkrát si vyskúšali riešiť geo. olympiádu. Druhá kategória - šiestaci a siedmaci. Poslednú kategóriu tvorili ôsmaci a deviataci. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, teoretická a monotematická. Úspešnosť riešenia bola 80%. Žiaci dokázali, že aj v čase pandémie, keď nie sme v škole, majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti geografie online formou. Najlepšie sa darilo týmto žiakom :

   • Geografická olympiáda - školské kolo : Čítať viac
  • Školské kolo dejepisnej olympiády
   • Školské kolo dejepisnej olympiády
   • 18. 12. 2020
   • Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre 6.-9. ročník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu robili žiaci pripravené testy online. Čas na vypracovanie bol maximálne 60 minút a žiaci museli stihnúť vypracovať množstvo úloh zo všetkých učív, ktoré sa v ich ročníku preberali. Účasť žiakov bola pomerne vysoká, prví dvaja z každého ročníka postupujú na okresné kolo.

   • Školské kolo dejepisnej olympiády: Čítať viac
  • Pytagoriáda online
   • Pytagoriáda online
   • 15. 12. 2020
   • Dňa 10.12.2020 bolo možné písať školské kolo Pytagoriády online pre 2.stupeň ZŠ. Pani učilteľky matematiky prihlásili a následne zaregistrovali žiakov 5.,6.,7.a 8.ročníka. Systém im vygeneroval heslo a deti mali možnosť pripojiť sa od 9.00 do 12.00 hod. Súťaž mala 15 úloh, t. j. 15 bodov, čas na vyriešenie bola 1 hodina a ak niekomu zvýšili minúty, tak za 4 ušetrené min. mohol získať ďalší bod. Podmienka bola, že musel mať aspoň 10 príkladov vyriešených správne.

   • Pytagoriáda online: Čítať viac
  • Mikuláš v 1.A
  • Vyhodnotenie zberu šípok
   • Vyhodnotenie zberu šípok
   • 9. 12. 2020
   • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na 1. stupni zbierali plody ruže šípovej, ktoré sú bohatým zdrojom vitamínu C a ďalších prospešných látok od 21.9. do 23.10.2020. Zrelé červené šípky, ktoré nosili do školy, uskladňovali v triedach vo vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Tento rok sme sa nenatrápili len v zbieraní, ale aj čistení a triedení, aby šípky neboli mäkké a pokazené a odovzdali sme ich v čo najlepšom stave. Do zberu sa zapojilo v tomto školskom roku spolu 67 žiakov. Najusilovnejšia bola 4.C trieda, ktorá nazbierala spolu 42,6 kíl šípok, druhá bola 1.B trieda s počtom 35,3 kg a tretia skončila 4.B s počtom 33,3 kg šípok. Medzi najlepších piatich jednotlivcov v zbere patrili Matej Strapoň /31,5 kg/ z 4.B, Kristína Sirakovská /17 kg/ z 4.C, Ema Rajniak

   • Vyhodnotenie zberu šípok: Čítať viac
  • Mikulášska nálada vo 4.C
   • Mikulášska nálada vo 4.C
   • 8. 12. 2020
   • Prvý decembrový týždeň bol vo 4.C voňavý. Za rána sme sa hostili domácimi dobrotami, ktoré priniesli do školy Adamko a Emka Klaučovci a Sandra Zábranská a pripravili pre spolužiakov chutné voňavé klobáskové a slaninkové raňajky. Na domácich špecialitách sme si pochutnávali tri rána a užívali sme si predvianočnú atmosféru pri vianočnej výzdobe, ktorú nám tiež skrášlili spomínaní žiaci. V piatok 4.12.2020 k nám zavítala mikulášska nálada. V tento deň sme sa nielen učili, ale aj hostili, tvorili a vyrábali. Práca nám pri vyrábaní išla od ruky a doma sme sa mohli tešiť z pekných mikulášskych výrobkov. Samozrejme nás neobišiel ani Mikuláš, ktorý nám doniesol sladkú nádielku. /tr.uč. D. Tkáčová/

   • Mikulášska nálada vo 4.C: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie