• Vitajte na stránke našej základnej školy

  Sme moderná a slušná škola otvorená pre všetkých
 • AKTUÁLNE OZNAMY RŠ

 • Opatrenia COVID-19 doplnené od 16.9.2020

  • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy do 30.9.2020. Rodič zabezpečí pre dieťa minimálne 2 rúška.
  • Vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa realizuje len v exteriéri. Malá telocvičňa a Sokolovňa sa do 30. 9. 2020 nevyužívajú.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou RŠ a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
  • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • Pri neprítomnosti žiaka kratšej ako 5 dní akceptujeme ospravedlnenie rodičom (zákonným zástupcom).

   

  Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.docx

  Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.pdf

  Vyhlásenie návštevníka.docx

  Vyhlásenie návštevníka.pdf

  Pokyny riaditeľa školy od 1.9.2020.pdf

 • RočníkČas stravovania v ŠJČasový rozostup jednotlivých ročníkov
  5. ročník (5.A, 5.B)11:00 - 11:15 hod.15 min. (v dátume 21. - 25. 9. 2020, Škola v prírode)
  6. ročník (6.A, 6.B, 6.C)11:15 - 11:30 hod.15 min.
  7. ročník (7.A, 7.B, 7.C)11:30 - 11:45 hod.15 min.
  8. ročník (8.A, 8.B, 8.C)11:45 - 12:00 hod.15 min.
  9. ročník (9.A, 9.B)12:00 - 12:15 hod.15 min.
  1. ročník (1.A, 1.B)12:15 - 12:40 hod.25 min.
  2. ročník (2.A, 2.B, 2.C)12:40 - 12:55 hod.15 min.
  3. ročník (3.A, 3.B)12:55 - 13:10 hod.15 min.
  4. ročník (4.A, 4.B, 4.C)13:10 - 13:25 hod.15 min.
 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • MÁME DOMA PRVÁKA
   • MÁME DOMA PRVÁKA
   • 13. 5. 2020
   • Ako každý rok, i tento sa predškoláci tešili na svoj ďalší veľký krok vo svojom živote - zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. – 29. apríla 2020. Kvôli mimoriadnej situácii pre pandémiu koronavírusu sa zápis na našej škole uskutočnil bez prítomnosti dieťaťa. Väčšina rodičov zapísala svoje dieťa elektronickou formou. Tí, čo nemali k tomu podmienky, zákonný zástupca dieťaťa prišiel osobne v dňoch zápisu. Na školský rok 2020/2021 sme zapísali 48 detí (z toho 5 rodičov požiadalo o odklad školskej dochádzky o jeden školský rok a 3 deti si budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí), ktoré budú rozdelené do 2 tried.

   • MÁME DOMA PRVÁKA: Čítať viac
  • Oznam CPPPaP
   • Oznam CPPPaP
   • 3. 4. 2020
   • Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,

    Odborní zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com, novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME TO SPOLU". Tu budeme priebežne vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to, na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.

   • Oznam CPPPaP: Čítať viac
  • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
   • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
   • 12. 3. 2020
   • Naša žiačka Beatka Hanusová zo 6.A triedy sa zapojila do literárnej súťaže SLOVO, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Orbis Pictus. Jej krátku prózu nájdete na stránke vydavateľstva v III. kategórii: II. stupeň ZŠ. Tu za jej dielo môžete zahlasovať.

   • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS: Čítať viac
  • 4.A: Web stránka: Prednáška o separovaní odpadu 6.3.20
  • 1.C v knižnici
   • 1.C v knižnici
   • 6. 3. 2020
   • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
    Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov malých, mladých či starých. Prváci navštívili mestskú knižnicu a svojim zápisom sa stali jej členovia. Oboznámili sa s pravidlami výpožičky kníh a mnohí odchádzali s knižkou v ruke. Verím, že knihy spoločne s rodičmi prečítajú a stanú sa pravidelnými návštevníkmi knižnice. (viac fotoalbum, Pelachová)

   • 1.C v knižnici: Čítať viac
  • Hodina angličtiny trochu inak
   • Hodina angličtiny trochu inak
   • 6. 3. 2020
   • Netradičné vyučovacie hodiny anglického jazyka zažili žiaci 9.A, 9.C, 8.A a 8. B triedy dňa 5.3.2020. Vyučovacie hodiny viedli 3 študentky z Bilingválneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko jedna z nich bola britskej národnosti, naši žiaci mali možnosť komunikovať s tzv. "native speakerom". Gymnazistky preukázali vysokú úroveň jazykových zručností, čím motivovali a inšpirovali žiakov pri výučbe anglického jazyka. Ďakujeme Bilingválnemu gymnáziu za túto príležitosť a veríme, že i naši žiaci v budúcnosti dosiahnu takého jazykové zručnosti. (vyučujúce anglického jazyka)

   • Hodina angličtiny trochu inak: Čítať viac
  • Spišské divadlo /3.3./
   • Spišské divadlo /3.3./
   • 3. 3. 2020
   • Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej mamičky si jej otecko, kráľ, nedoviedol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo ma tomto krásnom príbehu. Za touto krásnou rozprávkou žiaci prvého stupňa a predškoláci z MŠ Hradná a z MŠ Dovalovo spolu so svojimi tr. učiteľkami vycestovali skoro ráno do Spišskej Novej Vsi. Deti si vychutnávali prostredie divadla a rozprávkové postavy ich vtiahli do deja. Aj keď rozprávku im čítala ich mamička, či babka a dôverne ju poznali, i napriek tomu sa o Snehulienku báli a nabádli ju, aby nezjedla otrávené jabĺčko. Návšteva divadelného prostredia je pre deti veľmi dôležitá. Učia sa pravidlám slušného správania. Táto udalosť ich vytrhla zo všedného dňa a urobila im tento deň výnimočný. / Mgr. Čierna/

   • Spišské divadlo /3.3./: Čítať viac
  • Milí rodičia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo usmernenie k šíreniu koronavírusu:
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie