• Vitajte na stránke našej základnej školy

  SME MODERNÁ A OTVORENÁ ŠKOLA
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Uspeli sme v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Recitujeme v 5.C triede
   • Recitujeme v 5.C triede
   • 15. 2. 2019
   • P. O. Hviezdoslav nám zanechal odkaz, čítať slovenskú literatúru a nachádzať v nej potešenie. V tomto duchu žiaci 5.C triedy dňa 14. 2. 2019 recitovali na hodine literatúry básne a úryvky z prozaických diel slovenských autorov. Takto mali možnosť ukázať svoj vzťah k slovesnému umeniu a zároveň prežiť zaujímavú vyučovaciu hodinu. (Mgr. Lazárová)

   • Čítať viac
  • 2.C v múzeu
   • 2.C v múzeu
   • 14. 2. 2019
   • Tradične sa zúčastňujeme na TD, ktoré pripravuje naše národopisné múzeum. TD sa niesli duchom "Valentína". Žiaci sa dozvedeli o histórii spomínaného sviatku a mali možnosť vyrobiť si krásnu "Valentínku" /viac na foto triedy/.

   • Čítať viac
  • Geografická olympiáda - okresné kolo
   • Geografická olympiáda - okresné kolo
   • 13. 2. 2019
   • Dňa 7.2.2019 si svoje vedomosti z geografie preverili žiaci 5. – 9. ročníka na OK GO. O tom, že ich vedomosti presahujú rámec učiva v jednotlivých ročníkoch, nás presvedčili svojou úspešnosťou . Medzi úspešnými boli Peťko Šiška, Esterka Šubová, Janko Palider, Andrej Fedurco a Sofka Šafaříková. Pár bodov k úspešnosti chýbalo Natálii Jurčovej, Samovi Kokavcovi a Martinke Radičovej. Peťo Šiška si svojím vynikajúcim umiestnením zabezpečil reprezentáciu okresu v KK GO. Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a Peťovi budeme držať palce na krajskom kole. / Mgr. Terézia Dedinová a Mgr. Peter Dedina /

   • Čítať viac
  • Návšteva EGJT v Liptovskom Mikuláši
   • Návšteva EGJT v Liptovskom Mikuláši
   • 13. 2. 2019
   • Pre žiakov 9. ročníka prichádza obdobie vážneho rozhodovania, na akej strednej škole budú po ukončení základnej školy pokračovať. Aby získali lepší rozhľad, dňa 12.2.2019 mali 10 žiaci našej školy možnosť byť súčasťou vyučovacieho procesu na Bilingválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko vyučovacím jazykom bol anglický jazyk, žiaci si na viacerých vyučovacích predmetoch overili svoje doteraz nadobudnuté jazykové zručnosti. Ďakujeme vedeniu gymnázia za príležitosť stráviť školský deň v priestoroch ich školy a našim deviatakom prajeme veľa úspechov v ďalšej etape ich života. (Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová)

   • Čítať viac
  • Lyžiarsky kurz 2019
  • Chemická olympiáda - školské kolo
   • Chemická olympiáda - školské kolo
   • 9. 2. 2019
   • 8. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Z našej školy sa do súťaže zapojili Radana Ivanová (9.A) a Petronela Hajduková (9.M). Dievčatá sa už od októbra v rámci domáceho kola zodpovedne pripravovali. Ich práca bola odmenená úspechom v školskom kole. Obidve dievčatá postúpili do okresného kola, ktoré bude v marci. Držíme im palce! (Mgr. Vladimíra Sklenková)

   • Čítať viac
  • Okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka
   • Okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka
   • 4. 2. 2019
   • Piataci a deviataci základných škôl a gymnázií okresu Liptovský Mikuláš si zmerali svoje matematické vedomosti a logické myslenie dňa 30. januára 2019 na MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Z našich žiakov sa zúčastnili J. Blaščík, K. Stanová, M. Ludvighová, M. Vaško - 5. roč a S. Schon, L. Dúbravcová, E. Majerčáková, Z. Drobúlová, S. Mikušiaková, L. Čisárová, K. Krčuľová, P Jurík a F. Batory - 9. roč. Jediná úspešná riešiteľka bola L.Dúbravcová, ktorá sa umiestnila na 6.mieste. Ostatným devatakom chýbalo do úspešnosti len "pár bodíkov". Že je to naozaj ťažká súťaž svedčí aj to, že celkovo súťažilo 29 deviatakov a úspešných bolo 9 a piatakov súťažilo 46 a úspešných bolo 5. /Mgr. Zuzana Jurecová, PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Čítať viac
  • Modelované cestovné kancelárie
   • Modelované cestovné kancelárie
   • 4. 2. 2019
   • Ponúknuť množstvo informácií o krásach Slovenska, dedinách s ľudovou architektúrou, Ski parkoch na Liptove, aquaparkoch na Slovensku, výletoch po rôznych častiach Slovenska sa podarilo žiakom 9.A a 9.B triedy dňa 31.1.2019 na otvorenej hodine „Modelované cestovné kancelárie“. Jednotliví členovia predstavili svoju CK s popisom lokalít, ktoré ponúkajú ako miesto dovolenky, spoznávania alebo relaxu. Počas prezentácie sme mali dojem, akoby išlo o reálne, nie vymodelované CK. Žiaci 7.A a 7.B mali možnosť vidieť, že geografia je nielen o skúšaní, o práci s atlasom, ale aj o zážitku a získaní vedomosti takýmto spôsobom./ Mgr. Terézia Dedinová /

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie