• Moderná a otvorená škola

  "Úspešný žiak - tvorivý učiteľ - spokojný rodič"
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Úprava školského areálu
   • Úprava školského areálu
   • 15. 10. 2018
   • Slnečné jesenné počasie nám vytvorilo vhodné podmienky na úpravu nášho školského areálu. Okrasné kríky prešli revitalizáciou, iné boli vysadené a takisto bola upravená aj plocha okolo jazierka. Cieľom žiakov a učiteľom bolo vytvoriť opäť príjemnejšie prostredie v našom školskom areáli. Poďakovanie za iniciatívu a organizáciu prác patrí učiteľom techniky p. uč. Sklenárovej, Koropeckej a Dudovi.

   • Čítať viac
  • Farma Východná
   • Farma Východná
   • 11. 10. 2018
   • Svetový Deň mlieka si žiaci 4.tried a 3.A. pripomenuli priamo "pri zdroji," na farme vo Východnej, kde si prezreli areál farmy, čo-to sa dozvedeli o živote zvierat aj histórii farmárčenia, pohladili či nakŕmilli ovečky a malé teliatka, a to všetko za trpezlivého vysvetľovania miestnych sprievodcov. Bonusom krásne slnečného dňa bolo skákanie do sena, ktoré si snáď žiadne dieťa nenechalo ujsť...

   • Čítať viac
  • Imatrikulácia prvákov
   • Imatrikulácia prvákov
   • 9. 10. 2018
   • V imatrikulačnom programe školského klubu detí sa nám predstavili žiaci z 1.A a 1.B triedy. Zaspievali a zarecitovali nám v pripravenom vlastnom programe a príjemne nás prekvapili najmä svojím veľmi pekným speváckym prejavom. Každý z prváčikov dostal sladkú odmenu a malý darček, ktorý pripravili žiaci z vyšších ročníkov a samozrejme to najdôležitejšie, pamätný diplom - IMATRIKULAČNÝ LIST. V našom imatrikulačnom programe nám pomáhali aj starší žiaci z 9.A triedy, Zuzana Drobúlová, Kristína Kartíkova, Alexandra Blahušiaková a Peter Jurík, ktorým týmto za spoluprácu veľmi pekne ďakujeme. Tiež naše poďakovanie patrí p. riaditeľovi a p. učiteľovi Dedinovi a Kacianovi, ktorí nám pomohli s prípravou diplomov a s hudobným sprievodom. (Mgr. Böhmerová)

   • Čítať viac
  • Literárna exkurzia Tatrín 8.C
   • Literárna exkurzia Tatrín 8.C
   • 9. 10. 2018
   • Štúrovci, obdobie národného obrodenia, Žiadosti slovenského národa a mnohé iné pojmy momentálne rezonujú v ušiach našich ôsmakov najmä na hodinách literatúry. Múzeum Janka Kráľa, špeciálne expozícia Tatrín, v Liptovskom Mikuláši nám ponúkla osvojiť si nové vedomosti z tejto tematiky. So žiakmi 8.C triedy sme navštívili starú Hodžovu faru, kde nám pani lektorka ponúkla zaujímavú prezentáciu o významných osobnostiach a udalostiach spomínaného obdobia. Žiaci sa pútavou formou dozvedeli všeličo zo života M.M. Hodžu, spoznali priestory, kde žil a pôsobil ako evanjelický farár. Ďakujeme za vyčerpávajúci výklad, ktorý určite zanechá stopy v pamäti našich žiakov. (PaedDr. J.Oravcová)

   • Čítať viac
  • Zvukové hádanky 3.A, 3.B
   • Zvukové hádanky 3.A, 3.B
   • 8. 10. 2018
   • Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pre žiakov podujatie ZVUKOVÉ HÁDANKY. Veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom nás zvukmi prírody previedol znalec a milovník prírody Jozef Hlásnik. Mgr. Miklošková, Mgr. Skaličanová.

   • Čítať viac
  • Evolúcia človeka - projekt 6.A triedy
   • Evolúcia človeka - projekt 6.A triedy
   • 2. 10. 2018
   • Charles Darwin, anglický botanik - ako prvý v 19. storočí popísal evolúciu človeka vo svojej knižnej publikácii "O pôvode druhov." A práve táto téma o antropogenéze človeka zaujala žiakov 6.A natoľko, že sme sa rozhodli klasické učivo rozšíriť o nové poznatky a vedomosti, ktoré žiaci v skupinovej práci spracovali do podoby posterových projektov. (Mgr. K. Rácz)

   • Čítať viac
  • Svetový deň mlieka na školách
   • Svetový deň mlieka na školách
   • 28. 9. 2018
   • Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy a zvlášť v detskom veku. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 5. ročníka usporiadať "mliečnu akciu" pri príležitosti Svetového dňa mlieka.. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Aktivity – vypracovanie pracovného listu a súťaženie v družstvách - sa žiakom veľmi páčili. A potom sme si spoločne zaželali „na zdravie a dobrú chuť" ku konzumovaniu mliečnych dobrôt. (Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová)

   • Čítať viac
  • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu
   • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu
   • 27. 9. 2018
   • Žiaci 5.B triedy sa v úvodných hodinách dejepisu vypravili na zaujímavú "Cestu okolo sveta" v projektovom a revesníckom vyučovaní. V skupinách a kooperácii si žiaci pripravili návrhy tém, ktoré by chceli spracovať v podobe svojho prvého projektu v novom predmete dejepis, ktorý pribudol do ich rozvrhu na 2. stupni. Z jednotlivých tém sme vybrali tie finálne, ktoré žiaci odprezentovali pred svojimi spolužiakmi - najskôr ako powerpointové prezentácie cez interaktívnu tabuľu a napokon spracovali ako poster. Do samotných projektov si žiaci vybrali tieto témy: Hrad Liptovský Hrádok a život v meste v minulosti, Dejiny Egyptskej ríše, Dinosaury, Život človeka v súčasnosti a minulosti, Vikingovia, Hrady a zámky (Bojnický, Spišský a Oravský), Vynálezy v doprave - všetky projekty boli vynikajúce a budú vystavené na našej hlavnej chodbe. (Mgr. K. Rácz)

   • Čítať viac
   • Okresná súťaž škôl
   • Škola roka / výsledky

   • TESTOVANIE T5 a T9
   • Informáie a výsledky

   • Olympiády a súťaže
   • Prehľad podľa predmetov

   • Vzdelávacie exkurzie
   • Zážitkové učenie žiakov

   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie