• *** Vianočné tvorivé dielne pre žiakov a rodičov ***

   Pre žiakov a rodičov 5. a 6. ročníka sme pripravili aj tento rok Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať 12. decembra od 15:30 hod.

   >> PLAGÁT <<
 • Moderná a otvorená škola

  "Úspešný žiak - tvorivý učiteľ - spokojný rodič"
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
   • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
   • 12. 12. 2018
   • Naša škola získala finančný grant vo výške 1000 € od Nadácie Orange cez vzdelávací projekt „e-Školy pre budúcnosť.“

    Na hodinách informatiky sa snažíme využívať inovatívne metódy a formy edukácie. Systematicky u žiakov zvyšujeme ich digitálne kompetencie - cez rôzne vzdelávacie aktivity a projekty. Dlhodobo sa v našej škole venujeme cez záujmovú činnosť robotike (krúžok ROBOLAB). Práve tu vznikla myšlienka, aby sa robotika a programovanie dostali aj do učebných osnov.

   • Čítať viac
  • Návšteva NRSR
   • Návšteva NRSR
   • 11. 12. 2018
   • 10.12 sme s deviatakmi v rámci učiva občianskej náuky a etiky navštívili Národnú radu SR. Vážnosť tohto objektu sme pocítili hneď pri vstupe, keď sme prešli prísnou, takmer letiskovou, kontrolou. Odborný výklad o poslaní a kompetenciách NR sme sa dozvedeli od sprievodkyne, ktorá nás postupne previedla jednotlivými sprístupnenými miestami. A tak sme sa ocitli pred štátnymi symbolmi, videli sme, kde pracujú poslanci, sedeli sme na miestach novinárov. Prehliadka nádvoria Bratislavského hradu nasledovala hneď potom, ako sme opustili Parlament. Uličkami Starého mesta Bratislavy sme sa dostali na vianočné trhy, čo umocnilo v nás atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Z takmer slnečnej Bratislavy sme sa večer pri návrate ocitli doma na zasneženom Liptove. ( Mgr. D Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

   • Čítať viac
  • Návšteva predškolákov
   • Návšteva predškolákov
   • 10. 12. 2018
   • V pondelok 10.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná. Privítali ich pani učiteľky budúcich prvákov, rozdelili si ich na 2 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena a medaila, ktorú si pre nich pripravili budúce p. učiteľky. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

   • Čítať viac
  • 3.A na hodine ANJ u deviatakov
   • 3.A na hodine ANJ u deviatakov
   • 10. 12. 2018
   • Dňa 5. 12. 2018 žiaci 3.A triedy mali možnosť zúčastniť sa na prezentácii projektov, ktorých autormi boli žiaci 9.B triedy. Cieľom bolo ukázať mladším spolužiakom, ako sa môžu v anglickom jazyku postupne zdokonaľovať. Tretiakom prajeme veľa trpezlivosti a úspechov v ich napredovaní. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. J. Miklošková)

   • Čítať viac
  • Technická olympiáda - regionálne kolo
   • Technická olympiáda - regionálne kolo
   • 9. 12. 2018
   • Ako sú naši žiaci technicky zdatní, to sme sa presvedčili 29.11. v regionálnom kole Technickej olympiády v Ružomberku. V kategórii 5.-7.roč. sa umestnila naša žiačka Lea Lipovská zo 6.A triedy na 4 mieste. Len o pár bodov jej ušlo pódiové umiestnenie. V kategórii 8.-9.roč. súťažili dvojice, naši deviataci Matúš Rigg a Andrej Knapčok skončili na 9.mieste. Spolu súťažilo 36 žiakov z teórie a zhotovenia výrobku. Sme radi, že úspešne reprezentovali našu školu./Mgr. Michal Duda, PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Čítať viac
  • Mikulášku, dobrý strýčku,...
   • Mikulášku, dobrý strýčku,...
   • 6. 12. 2018
   • Každý rok je mesiac december výnimočným pre každé dieťa. Nielen, že je adventný čas, ale prichádza Mikuláš, ktorý ani tento rok nezabudol na našu školu. Ku nám zavítal vo štvrtok 6. decembra spolu so svojimi anjelmi. Žiaci 1. – 4. ročníka ho privítali krásne pripraveným programom, za čo ich Mikuláš odmenil sladkým prekvapením. Nechýbal ani „neposlušný čertisko“, ktorý nahnal niektorým deťom poriadny strach. Nakoniec však z našej školy musel odísť naprázdno. (Mgr. A. Klaučová)

   • Čítať viac
  • "O Vianociach v každom z nás" 3.A
   • "O Vianociach v každom z nás" 3.A
   • 4. 12. 2018
   • Vianoce sú za dverami, preto sme si chceli atmosféru vianočných sviatkov priblížiť a navštívili sme podujatie v Národopisnom múzeu. Rozprávali sme sa o uchovávaní vianočných tradícií a zvykov nielen nás, ale aj našich predkov. Z múzea sme odchádzali so sladkou vianočnou oblátkou. Mgr. J. Miklošková

   • Čítať viac
  • G-robot 3. miesto
   • G-robot 3. miesto
   • 4. 12. 2018
   • Celoslovenská robotická súťaž pre žiakov základných škôl G-robot sa opäť konala 29. novembra 2018 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Súťažilo sa v kategóriách: "Vlastný model" a "Katakomby - Diamantová baňa". Naši žiaci Šimon Schon, Timotej Karabín a Matúš Pelach súťažili v kategórii "Katakomby" a získali 3.miesto (Bronz). Žiakov pripravoval Mgr. Marek Kacian. Srdečne blahoželáme a o 2 týždne pokračujeme ďalšou robotickou súťažou First Lego League na regionálnom kole v Žiline. (M. Žiška) fotky tu

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie