• Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa

  ZOSTÁVAME V ONLINE SPOJENÍ S NAŠIMI ŽIAKMI A RODIČMI
 • AKTUÁLNE OZNAMY RŠ

 • Vážení rodičia,
  dôrazne Vás prosíme o zodpovednosť! Pokiaľ idete na testy na Covid-19, nechajte si svoje deti s Vami doma, až kým Vám nepríde negatívny výsledok testu. Takéto preventívne správanie môže byť vysoko účinné pri komunitnom šírení v prípade, že Vám príde pozitívny výsledok. Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia.
  S pozdravom PaedDr. Marián Žiška, riaditeľ školy

   

  Opatrenia COVID-19 doplnené od 23.11.2020

  • Žiaci 2. stupňa (5.-9. ročník) ostávajú na dištančnom vzdelávaní od 26.10.2020 do 27.11.2020. Návrat do školy je zatiaľ naplánovaný na 30.11.2020. 
  • Účasť žiakov na online dištančnom vzdelávaní je povinná.
  • Žiaci 2. stupňa (5.-9. ročník) sa učia podľa redukovaného rozvrhu v čase od 8:35 do 11:25, prípadne 12:15. 
  • Žiaci 5. ročníka majú 12 hodín do týždňa a žiaci 6.-9. ročníka majú 15 hodín do týždňa.
  • Vzdelávanie bude prebiehať online priamo cez Edupage prostredníctvom aplikácie ZOOM 
  • ŠKD funguje rovnako ako pred prázdninami, t.j. každá trieda tvorí jedno oddelenie ŠKD.

  • Všetci žiaci 1. stupňa (1.-4. ročník) a zamestnanci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy a aj v exteriéroch do odvolania. Rodič zabezpečí pre dieťa minimálne 2 rúška. Štíty, ako náhrada rúška, nie sú povolené (okrem výnimiek podľa usmernenia RÚVZ). 
  • Vyučovanie hudobnej výchovy a telesnej a športovej výchovy sa realizuje teoretickým vyučovaním. V prípade priaznivého počasia aj v exteriéri - formou strečingu, správneho držanie tela, resp. prechádzky do okolia. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou RŠ a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
  • Výchovno-vzdelávací proces 1. stupňa (1.-4. ročník) prebieha v nezmenenej forme - podľa rozvrhu hodín. Školské výlety, vzdelávacie exkurzie, rôzne prednášky a pod. sú zakázané.
  • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • Pri neprítomnosti žiaka kratšej ako 5 dní akceptujeme ospravedlnenie rodičom (zákonným zástupcom).
  • Krúžková činnosť (krúžky po CVČ a školské krúžky) sa prerušujú do odvolania.
  • Obedy v školskej jedálni budú prebiehať podľa rozpisu, tak aby sa jednotlivé ročníky a triedy nezmiešavali.
  • Pre ŠKD platí, že sa deti odporúča  nezmiešavať z rôznych tried. Na základe toho a aby to škola personálne zvládla bude režim ŠKD nasledovný:
   • žiaci budú vždy (ráno, aj poobede) samostatne vo svojich kmeňových triedach (okrem 4. ročníka poobede)
   • ranná ŠKD od 6:30
   • poobedná ŠKD bude do 16:00 
   • žiaci 1. ročníka  a 3.B používajú vchod od juhu - ľadová hala
   • žiaci 2. ročníka používajú vchod od severu - cykloobchod Jurčo
   • žiaci 3.A a 4.  ročníka používajú vchod od pri jedálni a hlavný vchod
   • ranný filter bude žiakom vykonaný až pred triedou

   

   

 • RočníkČas stravovania v ŠJČasový rozostup jednotlivých ročníkov od 26.10.2020
  1. ročník11:10 - 11:3525 min.
  2. ročník11:35 - 11:5520 min.
  3. ročník11:55 - 12:1520 min.
  4. ročník12:15 - 12:3520 min.
 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Jesenná vychádzka 2.A
   • Jesenná vychádzka 2.A
   • 23. 11. 2020
   • V piatok sme opustili školské lavice, vymenili sme učenie v triede za pohyb na čerstvom vzduchu a vybrali sme sa na turistickú vychádzku Hradskou horou. Aj keď bolo slniečko spočiatku trošku skúpe na slnečné lúče, vôbec nám to nevadilo a radostne sme vykračovali po lesnom chodníčku. Počúvali sme zvuky, ktoré vydáva les, hrali sme rôzne hry, učili sme sa o členitosti krajiny a pozorovali okolitú prírodu. Cestou sme našli aj vývraty stromov, kde si nájdu v zime svoj úkryt mnohé zvieratká. Desiata, ktorú nám zabalila mamička, nám chutila oveľa viac ako v triede. Na obed sme sa šťastní vrátili znovu do školy. / Mgr. M. Čierna/

   • Jesenná vychádzka 2.A: Čítať viac
  • Vesmírni kamaráti
   • Vesmírni kamaráti
   • 9. 11. 2020
   • Vesmírni kamaráti

    Chceli by ste sa stáť na chvíľu niektorým z vesmírnych telies ? Žiakom z 5.B sa to podarilo. Každý jeden žiak predstavoval vesmírne teleso, opísal ho, povedal zaujímavosti a nakoniec sa porovnal s inými telesami. Žiaci sa skamarátili s vesmírnymi telesami na hodinách geografie, štúdiom encyklopédií, využili internet, pozreli si rôzne videá, pripravili si nádherné postery. Predstavilo sa všetkých 8 planét našej Slnečnej sústavy, od najväčšieho Jupitera, prstencový Saturn, K Slnku najbližší Merkúr, červený Mars, nádherná Venuša, modrozelený Neptún,vUrán a naša planéta Zem. Malé planétky – asteroidy si našli tiež svoje miesto v nekonečnom vesmíre. Halleyova kométa sa ukázala v plnej kráse s dlhým chvostom. Nezabudli sme ani na trpasličiu planétu Pluto . Mesiac sa prezentoval vo všetkých štyroch mesačných fázach. A nad všetkými telesami dominovalo naše hrejivé a

   • Vesmírni kamaráti: Čítať viac
   • Október v 2.C
   • 30. 10. 2020
   • V októbri sme do vyučovania zakomponovali aj tému zdravého životného štýlu. Naša trieda sa počas tohto mesiaca zapojila do zberu šípok a uskutočnila rôzne aktivity k danej téme. Žiaci doniesli rôzne plody z našich záhrad. Porozprávali sme sa o význame ich pestovania a symbolicky poďakovali za úrodu malou výstavkou. Zručnosť a kreativitu sme využili pri zhotovení roztomilých ježkov a koláže - kompót. Na jesenné prázdniny sme odchádzali doplnení vitamínami z našej výstavky a nechýbala ani sladká odmena. Pelachová

   • Október v 2.C: Čítať viac
  • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu
   • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu
   • 29. 10. 2020
   • Do galérie Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu boli pridané fotografie.

    Projekty žiakov 5.A triedy z dejepisu boli veľmi nápadité a záujímavé. Mamuty, dinosaury, Veľký čínsky múr, Pyramídy v Egypte, Eifelova veža v Paríži, veda a technika či evolúcia človeka - tieto a aj ďalšie témy si zvolili žiaci na svoj poster. Použili pritom bohatý obrazový materiál a informácie z encyklopédií a internetu. Každý projekt mal niekoľko podmienok: musí byť prehľadný, musí zaujať hlavne jeho autora a potom aj spolužiakov, obrázky a informácie musí doplniť vlastný nákres alebo kresba + ku projektu žiaci zostavovali prvýkrát aj myšlienkové (pojmové) mapy. Niektoré projekty sme síce nestihli dokončiť, no každý žiak si pre svoju snahu určite zaslúžil jednotku. Mgr. K. Rácz.

   • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu: Čítať viac
  • Klokan
   • Klokan
   • 18. 10. 2020
   • Klokan je medzinárodná matematická súťaž, ktorú písali žiaci 8.-12. júna 2020 online z domu. Učitelia poslali jednotlivým súťažiacim ich kódy a oni mali možnosť v presnom termíne napísať test. Z našej školy sa prihlásilo 29 piatakov, súťažilo 28, 6 šiestakov, súťažili 2, 6 siedmakov a 2 ôsmaci. Súťažili všetci. Z piatakov sa medzi 20% najlepšími umiestnili: Lenka Švecová a Shannon Vyšná /92%/, Soňa Lišuchová /91%/, Sofia Antolová /87%/, Andrej Kokavec /86%/, Matej Kubík /84%/, Tamara Račková a Adela Vlkolinská /82%/ a Sebastián Janovčík /78%/. Zo šiestakov Matúš Kakalejčík /90%/, zo siedmakov Samuel Kokavec /100%/ a z ôsmakov Aurel Dúbravec /100%/. Všetci úspešní riešitelia získali zaujímavé hry a perá. Srdečne im blahoželáme. Ostatní riešitelia dostali pero s logom súťaže Klokan. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí aj keď online, súťaž dokončili. Dúfam, že ich vo fotogalérii spoznáte, pret

   • Klokan: Čítať viac
  • Úprava areálu a skalky
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie