• Uspeli sme v celoslovenskom rebríčku kvality škôl - INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Deviataci piatakom
   • Deviataci piatakom
   • 16. 1. 2019
   • V utorok 15. januára 2019 žiaci 9.A triedy privítali svojich mladších spolužiakov na otvorenej hodine anglického jazyka, ktorú sme nazvali „Deviataci piatakom“. Cieľom tejto hodiny bolo priblížiť im formu, akou spracovávajú svoje projekty. Zároveň ich chceme motivovať a povzbudiť k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré otvárajú brány do sveta. Po ukončení každej lekcie si žiaci pripravujú vlastné projekty súvisiace s témou, ktorú sme preberali. Do projektov sa snažia zahrnúť predovšetkým novú slovnú zásobu, frazeologické spojenia a gramatiku, ktorú sme sa v danej lekcii naučili. Zadanie posledného projektu znelo: My Favourite Performer, čiže Môj obľúbený umelec. Žiaci si vybrali umelcov, ktorí sú im blízki a ktorých obdivujú. Svoje prezentácie obohatili o krátke videá, rozhovory, kvízy, či tanec. Našim milým deviatakom ďakujem za čas, ochotu aj energiu, ktorú vložili do prípravy otvorenej hod

   • Čítať viac
  • Potulky na bežkách
  • Vianočný čas v 4.C
   • Vianočný čas v 4.C
   • 31. 12. 2018
   • Ten vianočný čas prišiel aj medzi nás...

    Prišiel k nám december a s ním aj najkrajšie sviatky v roku. Vianočnú atmosféru adventu žiaci 4.C triedy zažili najprv 6. decembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v programe „O Vianociach v každom z nás“, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o uchovávaní vianočných tradícií a zvykoch a v závere programu si pochutnali na výborných voňavých oplátkach. Potom v ten istý deň privítali s ostatnými spolužiakmi školy Mikuláša s čertom a anjelmi. Blížiacu sa atmosféru Vianoc sme si pripomenuli básničkami, pesničkami, novoročnými vinšami 17. decembra so štvrtákmi na Vianočnej besiedke pre rodičov. A nakoniec predvianočné chvíle sme si spoločne užili v triede na vianočných tvorivých dielňach, kde sme si vyrobili rôzne krásne ozdoby a posedeli sme si pri sladkých koláčikoch a dobrotách. Takto sviatočne naladení s prianím krásnych sviatkov sme sa ro

   • Čítať viac
  • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
   • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
   • 26. 12. 2018
   • Posledný deň v škole patril tvorivým dielňam vo viacerých triedach. Aj v 7.A triede žiaci tvorili a vyrábali vianočné ozdoby. Z práce ich rúk vznikali nádherné svietniky s vianočnou tematikou, biele vianočné stromčeky. Predvianočnú kreatívnu prácu im spríjemňovala vianočná hudba a vysvietený vianočný stromček v triede. Prajeme si krásne prežitie vianočných prázdnin. / Mgr. T. Dedinová /

   • Čítať viac
  • Návšteva múzea
   • Návšteva múzea
   • 21. 12. 2018
   • Posledný deň pred prázdninami (21.12.2018) žiaci piatych ročníkov strávili v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, kde mali možnosť vidieť expozíciu Modrotlač v Liptove spojenú so zaujímavým výkladom pracovníčky múzea. Na spiatočnej ceste do školy žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľkami obdivovali vianočný strom a vianočnú výzdobu na námestí nášho mesta. Všetkým žiakom prajeme šťastné, veselé a láskyplné Vianoce. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová)

   • Čítať viac
  • Advent v 2.C
   • Advent v 2.C
   • 21. 12. 2018
   • V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. My, druháci, sme si predvianočný čas spestrili návštevou múzea, kde sme si zhotovili vianočné ozdoby, ikebany a zoznámili sme sa s modrotlačou. Potom sme piekli medovníčky, ktorými sme pohostili našich najbližších na besiedke. Občerstvili sme sa aj vianočným punčom. Nakoniec sme sa rozlúčili tvorivými dielňami a domov sme odchádzali natešení s malými darčekmi (viac vo fotoalbume 2.C).

   • Čítať viac
  • Vianočná hodina ANJ v 6.A
   • Vianočná hodina ANJ v 6.A
   • 20. 12. 2018
   • Vianoce sú už tu! Je to čas, kedy sa rodiny spoločne stretávajú a trávia spolu viac času. Aj my v 6.A sme sa rozhodli pre netradičnú hodinu anglického jazyka, keď sme spoločne - celá trieda súťažili formou kvízov, ktoré preverili naše znalosti o vianočných tradíciach vo Veľkej Británii. Pozreli sme si krátke video a zároveň sme sa naučili novú slovnú zásobu. Záver hodiny patril vtipnej hre o Santovi a škriatkoch. Veríme, že sme sa vianočne naladili a podobnú spoločnú hodinu si ešte niekedy zopokujeme. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková)

   • Čítať viac
  • Pytagoriáda
   • Pytagoriáda
   • 17. 12. 2018
   • Dňa 13.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Do súťaže sa zapojilo 89 žiakov 5. - 8. ročníka. Súťažili tí, ktorí majú radi matematiku a dobre im to „páli“. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Tí najlepší, úspešní, postupujú do okresného kola.

    5. ročník – A. Slosiar, S.Šafaříková, M. Radičová a J. Blaščík

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie