• Sme slušná a moderná škola otvorená všetkým

  Vitajte na stránke našej školy
 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Lyžiarsky výcvik druháci
   • Lyžiarsky výcvik druháci
   • 21. 1. 2020
   • Do galérie Lyžiarsky výcvik druháci boli pridané fotografie.

    Po vianočných prázdninách obidve triedy druhákov absolvovali lyžiarsky kurz v Závažnej Porube. Lyžiarska škola s výbornými inštruktormi štyri dni učila našich malých liptákov správnej technike ako bezpečne a hravo zdolať kopce na lyžiach. Hlavná skúška ich čakala v posledný deň - slalom. Všetci ho zvládli na výbornú, a sladká medaila bola zjedená už na kopci. (Mgr. Vančurová, Mgr. Herichová)

   • Čítať viac
  • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov - výsledky
   • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov - výsledky
   • 17. 1. 2020
   • 39 žiakov 9. ročníka a 2 ôsmaci sa konečne dočkali. Tesne pred Vianocami na stránke www.komparo.sk sa dozvedeli percentuálnu úspešnosť svojich testov z matematiky a slovenského jazyka, ktoré písali 14.11.2019. Teraz prišli oficiálne výsledky. Škola bola meraná v 9 indikátoroch, mohla získať 90 bodov. Z matematiky sme získali 59 bodov, čo je 65,6% z maxima. Lepšie skončilo 37,9% škôl, horšie 62,1% škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 52,7% a priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 49,7%, to znamená, že sme o 3% nad priemerom. Zo slovenského jazyka a literatúry sme získali 59 bodov, čo je 65,6% z maxima. Lepšie skončilo 39,9% škôl, horšie 60,1% škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 62,5% a priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 61,7%, to znamená, že sme o 0,8% nad priemerom. Testovali sa aj dvaja ôsmaci z učiva 9.ročníka. Celko

   • Čítať viac
  • 4.A: Web stránka: Vianočné tvorivé dielne
  • Vianočné hodiny Anj v 5. ročníku
   • Vianočné hodiny Anj v 5. ročníku
   • 19. 12. 2019
   • Hodiny anglického jazyka sme posledný týždeň pred prázdninami naladili na vianočnú nôtu. Žiaci v 5.A, 5.B a 5.C triede si osvojili slovnú zásobu spojenú s Vianocami, spievali vianočné koledy a súťažili formou kvízov. Dozvedeli sa tiež, kde a ako vznikla najznámejšia vianočná pieseň" Tichá noc" a zaspievali si ju v troch jazykoch - v slovenčine, angličtine a v pôvodnej verzii - v nemčine. Zároveň sme si priblížili vianočné tradície v anglicky hovoriacich krajinách, spoločne sme sa všetci dobre zabavili a dozvedeli sme sa veľa nových informácií, napríklad, že deti v Anglicku dostávajú darčeky až 25. decembra. Na záver chceme našim žiakom a ich rodinám zaželať „ MERRY CHRISMAS AND HAPPY NEW YEAR“. (Mgr. Čupková, Mgr. Lesáková, Mgr. Lazárová, Mgr. Majzlíková)

   • Čítať viac
  • Predškoláci v ZŠ
   • Predškoláci v ZŠ
   • 17. 12. 2019
   • V utorok 17.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná a MŠ Dovalovo. Privítali ich prvácke pani učiteľky, rozdelili si ich na 3 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

   • Čítať viac
  • Vianočné predstavenie v Sokolovni
  • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
  • Hodina anglického jazyka v 6.A trochu inak
   • Hodina anglického jazyka v 6.A trochu inak
   • 12. 12. 2019
   • Keďže všetci zažívame predvianočný čas a k tomu patria aj vianočné nákupy, v 6.A triede sme si dnes 12.12. 2019 urobili takú netradičnú hodinu angličtiny a zahrali sme si skutočné vianočné nakupovanie formou rolových hier, vďaka ktorým sme si precvičili nové nákupné frázy a slovnú zásobu a upevnili tak učivo, ktoré sa tento týždeň učíme v téme In the country. V triede sme si vytvorili skutočnú vianočnú atmosféru, oblečení vo vianočnom outfite, pripravili sme si obchod so všetkým čo ku tomu patrí, žiaci nakupovali, speakovali a aj sa naozaj zabavili. Simuláciou a inscenovaním reálneho dialógu v obchode si žiaci osvojili používanie nových anglických slov a fráz. (Mgr. J. Záhradníková).

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Uspeli sme v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie