• Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa

  ZOSTÁVAME V ONLINE SPOJENÍ S NAŠIMI ŽIAKMI A RODIČMI
 • AKTUÁLNE OZNAMY RŠ

 •  

  Vážení rodičia,
  dôrazne Vás prosíme o zodpovednosť! Pokiaľ idete na testy na Covid-19, nechajte si svoje deti s Vami doma, až kým Vám nepríde negatívny výsledok testu. Takéto preventívne správanie môže byť vysoko účinné pri komunitnom šírení v prípade, že Vám príde pozitívny výsledok. Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia.
  S pozdravom PaedDr. Marián Žiška, riaditeľ školy

   

  Opatrenia COVID-19 doplnené od 26.10.2020

  • Žiaci 2. stupňa (5.-9. ročník) prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 26.10.2020 do 27.11.2020. Návrat do školy je zatiaľ naplánovaný na 30.11.2020. 
  • Účasť žiakov na online dištančnom vzdelávaní je povinná.
  • Žiaci 2. stupňa (5.-9. ročník) sa budú učiť podľa redukovaného rozvrhu (bude zverejnený a platný od pondelka) v čase od 8:35 do 11:25, prípadne 12:15. (už je zverejnený - automaticky sa prepne 26.10.2020).
  • Jesenné prázdniny sa posúvajú nasledovne:
   • 30.10. - 2.11.2020 (piatok a pondelok)
   • 6. - 9.11.2020 (piatok a pondelok)
  • Cez jesenné prázdniny sa dištančne nevyučuje.
  • Žiaci 5. ročníka majú 12 hodín do týždňa a žiaci 6.-9. ročníka majú 15 hodín do týždňa.
  • Vzdelávanie bude prebiehať online priamo cez Edupage prostredníctvom aplikácie ZOOM (návod  pošleme všetkým rodičom 2. stupňa cez Edupage + budúci týždeň bude rodičovské združenie ONLINE - informácie vám poskytnú triedni učitelia).
  • Žiaci 2. stupňa (5.-9. ročník) sú automaticky odhlásení z obedov.
  • ŠKD funguje rovnako ako tento týždeň, t.j. každá trieda tvorí jedno oddelenie ŠKD.

  • Všetci žiaci 1. stupňa (1.-4. ročník) a zamestnanci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy a aj v exteriéroch do odvolania. Rodič zabezpečí pre dieťa minimálne 2 rúška. Štíty, ako náhrada rúška, nie sú povolené (okrem výnimiek podľa usmernenia RÚVZ). 
  • Vyučovanie hudobnej výchovy a telesnej a športovej výchovy sa realizuje teoretickým vyučovaním. V prípade priaznivého počasia aj v exteriéri - formou strečingu, správneho držanie tela, resp. prechádzky do okolia. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou RŠ a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
  • Výchovno-vzdelávací proces 1. stupňa (1.-4. ročník) prebieha v nezmenenej forme - podľa rozvrhu hodín. Školské výlety, vzdelávacie exkurzie, rôzne prednášky a pod. sú zakázané.
  • Nový rozpis obedov je v tabuľke nižšie.
  • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  • Pri neprítomnosti žiaka kratšej ako 5 dní akceptujeme ospravedlnenie rodičom (zákonným zástupcom).
  • Krúžková činnosť (krúžky po CVČ a školské krúžky) sa prerušujú do odvolania.
  • Obedy v školskej jedálni budú prebiehať podľa rozpisu, tak aby sa jednotlivé ročníky a triedy nezmiešavali.
  • Pre ŠKD platí, že sa deti nesmú zmiešavať z rôznych tried. Na základe toho a aby to škola personálne zvládla bude režim ŠKD nasledovný:
   • žiaci budú vždy (ráno, aj poobede) samostatne vo svojich kmeňových triedach 
   • ranná ŠKD od 6:30
   • poobedná ŠKD bude do 16:00 
   • žiaci 1. ročníka  a 3.B používajú vchod od juhu - ľadová hala
   • žiaci 2. ročníka používajú vchod od severu - cykloobchod Jurčo
   • žiaci 3.A a 4.  ročníka používajú vchod od pri jedálni a hlavný vchod
   • ranný filter bude žiakom vykonaný až pred triedou

   

  Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.docx

  Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.pdf

  Vyhlásenie návštevníka.docx

  Vyhlásenie návštevníka.pdf

  Pokyny riaditeľa školy od 1.9.2020.pdf

 • RočníkČas stravovania v ŠJČasový rozostup jednotlivých ročníkov od 26.10.2020
  1. ročník11:10 - 11:3525 min.
  2. ročník11:35 - 11:5520 min.
  3. ročník11:55 - 12:1520 min.
  4. ročník12:15 - 12:3520 min.
 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Klokan
   • Klokan
   • 18. 10. 2020
   • Klokan je medzinárodná matematická súťaž, ktorú písali žiaci 8.-12. júna 2020 online z domu. Učitelia poslali jednotlivým súťažiacim ich kódy a oni mali možnosť v presnom termíne napísať test. Z našej školy sa prihlásilo 29 piatakov, súťažilo 28, 6 šiestakov, súťažili 2, 6 siedmakov a 2 ôsmaci. Súťažili všetci. Z piatakov sa medzi 20% najlepšími umiestnili: Lenka Švecová a Shannon Vyšná /92%/, Soňa Lišuchová /91%/, Sofia Antolová /87%/, Andrej Kokavec /86%/, Matej Kubík /84%/, Tamara Račková a Adela Vlkolinská /82%/ a Sebastián Janovčík /78%/. Zo šiestakov Matúš Kakalejčík /90%/, zo siedmakov Samuel Kokavec /100%/ a z ôsmakov Aurel Dúbravec /100%/. Všetci úspešní riešitelia získali zaujímavé hry a perá. Srdečne im blahoželáme. Ostatní riešitelia dostali pero s logom súťaže Klokan. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí aj keď online, súťaž dokončili. Dúfam, že ich vo fotogalérii spoznáte, pret

   • Klokan: Čítať viac
  • Úprava areálu a skalky
  • Plavecký výcvik štvrtákov
   • Plavecký výcvik štvrtákov
   • 8. 10. 2020
   • Koncom septembra v hoteli Permon na Podbanskom, tento rok trošku netradične, keďže nám okolnosti nedovolili zorganizovať plavecký výcvik v treťom ročníku, sa výcviku zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov. Pod odborným vedením inštruktoriek sa nielen zdokonalili vo svojich plaveckých zručnostiach, ale mnohí posunuli ich hranice oveľa ďalej a zároveň zažili množstvo zábavy, smiechu a radosti v kolektíve svojich spolužiakov.

   • Plavecký výcvik štvrtákov: Čítať viac
  • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe
   • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe
   • 7. 10. 2020
   • Jeseň nám prináša úžasný zážitok z množstva krásnych farieb, ktorými nás obklopuje príroda okolo nás. My sme si tieto krásne farby a plody jesene priniesli aj do našej školy a spríjemnili sme tak atmosféru našim žiakom. Za týmto krásnym aranžovaním našej hlavnej chodby je p. uč. Mgr. J. Stephany, ktorej pomáhali kolegovia. Ako ZRŠ chcem zároveň poďakovať všetkým žiakom a učiteľom za krásnu, farebnú a sviežu výzdobu v našej škole. A už teraz sa pripravujeme na zimnú výzdobu :)

   • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe: Čítať viac
  • Výzdoba prvákov a druhákov
  • Škola v prírode - Tatranská Štrba
   • Škola v prírode - Tatranská Štrba
   • 7. 10. 2020
   • Pre piatakov začal september trochu nezvyčajne. Plánovaná Škola v prírode vo 4.ročníku sa pre opatrenia v súvislosti s Covid 19 presunula do nasledujúceho ročníka, a tak sme sa posledný septembrový týždeň vybrali do blízkej Štrby. Nabalení ako na letnú dovolenku sme s plnými kuframi prišli do Hotela Sipox. Veľmi príjemné prostredie a pekný areál sa stal na týždeň naším druhým domovom. Okolie Tatier nám ponúklo možnosti turistických vychádzok, pozorovania prírody, športového vyžitia. Na Štrbskom plese už väčšina detí bola, ale vyjsť pešo na Hrebienok už bola pre niektorých poriadna ,,fuška". Turistický pochod zo Štrby na miesto stredovekej osady Šoldov tiež preveril našu výdrž a kondíciu, no odmenou bolo popoludňajšie plávanie v bazéne, ktorému sa deti tešili najviac. Veľmi zaujímavá bola prednáška pravého horského nosiča, ktorý nás pozval do Švajčiarskeho domu v Starom Smokovci a rozpráv

   • Škola v prírode - Tatranská Štrba: Čítať viac
  • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni
   • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni
   • 6. 10. 2020
   • LESY SR odštartovali 4. ročník súťažného projektu zberu šípok. Súťaž je zameraná pre žiakov 1. ročníka, ktorí v mimovyučovacom čase môžu spolu so svojimi rodičmi zbierať šípky v prírode. Odvážené šípky žiaci následne prinesú do školy a odovzdajú svojej pani učiteľke triednej. Za nazbierané šípky, ktoré sa odovzdajú Lesom SR môžu jednotlivé triedy získať finančné ohodnotenie na nákup školských alebo športových pomôcok. Zber prebieha do 23.10.2020 a v rámci našej školy ho koordinuje pani učiteľka D. Tkáčová.

   • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni: Čítať viac
  • 2.C trieda v Národopisnom múzeu
   • 2.C trieda v Národopisnom múzeu
   • 6. 10. 2020
   • 2.C trieda absolvovala tvorivé dielne v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku spolu s pani učiteľkou triednou M. Pelachovou. Maľovanie na sklo bolo pre druhákov veľmi zaujímavé a netradičné a to, že mi to išlo naozaj veľmi dobre si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    ZRŠ.

   • 2.C trieda v Národopisnom múzeu: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie