• Darujte 2% Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Ďakujeme!

 • Oznamy riaditeľa školy

 •  

  Informácie pre I. stupeň ZŠ, ŠKD a ŠJ od 12.4.2021 

   

  Rozhodnutím ministra školstva sa od pondelka otvára I. stupeň ZŠ pre všetkých žiakov.

  Žiaci potrebujú v pondelok ráno doniesť nasledovné dokumenty:

   a, potvrdenie o negatívnom teste jedného rodiča alebo výnimke (viď. info nižšie) 

   b, vyhlásenie o bezinfekčnosti: Tu na stiahnutie odporúčame podať elektronicky cez edupage

  Tlačivá budú k dispozícii aj ráno pri vchodoch.

  Naďalej platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom: jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

  Zákonný zástupca informácie dotknuté osoby.pdf

  Aktualizované pokyny k prevádzke: 

  1. vchody do budovy ostávajú nezmenené  (každá trieda má určený svoj vchod)

  2. obedovanie je podľa rovnakého rozpisu

  3. ŠKD ráno od 7:00  a poobede do 16:30 - každý vo svojej triede 

  4. žiaci sa učia podľa platného rozvrhu


  Pre žiakov 5.-9. ročníka pokračuje dištančné vzdelávanie až do odvolania!


   

 • Aktuálne informácie

   • Dištančné vzdelávanie
   • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je od 26.10.2020. O plánovanom nástupe žiakov 2. stupňa do školy na prezenčné vzdelávanie Vás budeme včas informovať!

   • Predĺženie hodnotenia žiakov do 31.3.2021
   • Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3.2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk.roka 2020/21. 

   • Testovanie 5 a 9
   • Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

 • Zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Projekty o štátoch Európskej únie
   • Projekty o štátoch Európskej únie
   • 8. 4. 2021
   • Tento rok v máji uplynie už 17 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Táto organizácia sa formovala postupne už od druhej svetovej vojny. Vojnou zničené štáty mali potrebu viac spolupracovať a pomáhať si. Aj štátov v únii pribúdalo. Zo zakladajúcich 6 štátov sa Európska únia rozrástla na súčasných 27. Žiaci 6. ročníka si pripravili projekty o niektorých z nich. O členských krajinách sme sa dozvedeli mnohé fakty a zaujímavosti. Za projekty a prácu žiakom ďakujem. Niektoré projekty žiakov 6.A, 6.B a 6.C triedy nájdete vo fotoalbume. (Mgr. Ivana Juhová)

   • Projekty o štátoch Európskej únie: Čítať viac
  • Tvorivé dielne v 2.B
   • Tvorivé dielne v 2.B
   • 7. 4. 2021
   • Vždy sa tešíme, keď môžeme s deťmi tvorivo využiť čas na zhotovenie nejakých výrobkov. A nebolo tomu inakšie ani teraz, pred Veľkou nocou, kedy sme v 2. B trpezlivo vytvorili papierové kvety, zajačiky a vtáčie hniezda. Kreativite sa medze nekládli, a tak výsledkom boli nádherné dielka vytvorené vlastnými rukami. Mgr.Paukovčeková Iva

   • Tvorivé dielne v 2.B: Čítať viac
  • Vynálezy v 5.B
   • Vynálezy v 5.B
   • 7. 4. 2021
   • Vynálezy, ktoré nás posúvajú dopredu

    Sú veci, bez ktorých si nevieme predstaviť každodenný život. Sú veci, bez ktorých by sa ľudstvo nenachádzalo na takej úrovni, ako sa nachádza. Mnohé tieto vynálezy sme spomínali na hodinách dejepisu a piataci o nich pripravili zaujímavé projekty. Dozvedeli sme sa mnohé o dopravných prostriedkoch, žiarovke, hodinách. Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem. (Mgr. Ivana Juhová)

   • Vynálezy v 5.B: Čítať viac
  • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"
   • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"
   • 30. 3. 2021
   • Žiaci 2.B triedy spracovali krásny projekt: Kolobeh vody v prírode. Cieľom realizovaného projektu bolo postupnými krokmi naučiť žiakov čo najviac o vode, jej skupenstvách, kolobehu vody v prírode a hlavne o význame vody pre život. Žiaci pracovali bádateľsky a kooperatívne v jednotlivých skupinách - pod vedením p. triednej učiteľky, Mgr. I. Paukovčekovej. Po skončení projektu, svoje práce pred spolužiakmi odprezentovali. (ZRŠ)

   • 2.B a "Kolobeh vody v prírode": Čítať viac
  • BULLETIN O NAŠEJ ŠKOLE - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
   • BULLETIN O NAŠEJ ŠKOLE - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
   • 29. 3. 2021
   • Keďže tento rok pre pandemickú situáciu neorganizujeme tradičný Deň otvorených dverí, dovoľte nám pripomenúť sa trochu iným spôsobom. Bulletin o našej základnej škole je určený predovšetkým pre všetkých rodičov predškolákov, z ktorých sa už o chvíľu stanú "malí - veľkí" prváci :) Zápis do 1. ročníka je v dátume 27. - 28. apríla 2021, no ONLINE prihlasovanie je už k dispozícii. Vedenie ZŠ

   • BULLETIN O NAŠEJ ŠKOLE - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA: Čítať viac
  • Comenia Script
   • Comenia Script
   • 27. 3. 2021
   • Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné.

    Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. Aj v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

   • Comenia Script: Čítať viac
  • Prezentácia našej školy
   • Prezentácia našej školy
   • 27. 3. 2021
   • Milí rodičia budúcich prvákov,

    ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole - o jej zameraní, o vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame alebo o aktivitách, ktoré sa na škole konajú, pozrite si našu video prezentáciu.

    Naša škola sa cez učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie anglického jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov a informatiky.

   • Prezentácia našej školy: Čítať viac
  • Svetový deň vody
   • Svetový deň vody
   • 26. 3. 2021
   • „Všetko živé i neživé má počiatok vo vode, pretože len voda je prazákladom všetkých vecí!“

    (Thales Milétský, 624 – 547 pred n. l.)

    Všetky formy života na Zemi vznikli vo vode a od vody závisí aj ich existencia. Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov, počnúc tými najmenšími organizmami, ktoré merajú len mikróny, až po modrú veľrybu (vráskavec ozrutný s dĺžkou 30 m). Keď vedci hľadajú na vzdialených planétach podmienky na život, hľadajú v prvom rade vodu.

   • Svetový deň vody: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie