• Vitajte na stránke našej základnej školy

  Pre našich žiakov vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výsledkom.
  • Oznamy riaditeľa školy

  • Škola je podľa školského semaforu v zelenej farbe.

   Žiak má počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty. Žiak, ani rodič, sa nepreukazuje negatívnym testom. Rodič vyplní cez EDUPAGE elektronické čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo doručí do školy v papierovej podobe len ak dieťa chýba viac ako 3 dni, vrátane víkendu!!! Tlačivo je dostupné v EDUPAGE cez rodičovské konto alebo si ho stiahnite v nižšie priloženom linku.

   V ŠKD sa poobede budú spájať  žiaci niektorých tried, ale len v rámci ročníka. Vstup žiakov  2. stupeň a do školy je od 7:30 do 7:50 podľa vchodov pre jednotlivé triedy.

   Telesná a športová výchova pokračuje bez obmedzení a bude sa používať telocvičňa. Nezabudnúť nosiť úbor na cvičenie.

 • Zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

   • Poďme spolu kráčať do budúcnosti
   • 13. 6. 2021
   • Tvorili sme, vymýšľali, písali a ilustrovali....Žiaci 8.A a 8.B sa na hodinách literatúry zoznámili s vedecko-fantastickou literatúrou, jej zakladateľom, ďalšími autormi a dielami. Zaujali ich predstavy niektorých spisovateľov o budúcnosti a sami potom vytvárali tie vlastné. Využili rôzne žánre - denník, odborný opis, výklad, poviedku, ja-rozprávanie, reklamu, samozrejme, všetko v kontexte sci-fi. Naplno využili svoju fantáziu, predstavivosť, tvorivosť. Predstavili nám svoje vízie napr. o podzemnej tobogánovej doprave, o tzv. tunelovači, o osídlení planéty Jupiter, o škole, móde a zdravotníctve v budúcnosti, o výskumných laboratóriách, kozmických lodiach a živote v nich, vymysleli rôzne zlepšováky. Pracovali húževnato a podľa ich slov ich táto aktivita bavila, páčilo sa im to. Svoje projekty odprezentovali pred spolužiakmi a vystavili si ich na triednej nástenke. (PaedDr. J.Oravcová)

   • Poďme spolu kráčať do budúcnosti: Čítať viac
  • Prírodoveda v obrazoch 4.A
  • Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga
  • HK -okresné kolo
   • HK -okresné kolo
   • 30. 5. 2021
   • 27. máj 2021 bol pre Bianku Grunvaldskú, našu žiačku z 8.C, veľmi úspešný. Vyrecitovala si 1.miesto v okresnom kole v prednese prózy v 3.kategórii. Jej pútavý prednes ocenila porota a posunula ju na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v septembri v Martine, ktoré nesie už tradične pomenovanie Vajanského Martin. Bianke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa recitátorských úspechov. (PaedDr. J.Oravcová)

   • HK -okresné kolo: Čítať viac
  • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
   • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
   • 27. 5. 2021
   • Aj keď sa nácvičné testovanie KOMPARO malo písať pôvodne 12.novembra 2020, aby si žiaci overili svoje vedomosti pred testovaním a prijímacími skúškami na strednú školu, kvôli dištančnému vzdelávaniu to bolo až 29.4. 2021. Prihlásilo sa 11 ôsmakov a 11 deviatakov. Výsledky žiakov ôsmeho ročníka: matematika - 49%, všeobecné študijné predpoklady - 57,3%, dejepis 51,7%, slovenský jazyk a literatúra - 57,2% a fyzika - 27,3%. Deviataci písali testy len z matematiky - 58,2% a slovenského jazyka a literatúry - 62,2%. Podrobné výsledky jednotlivých žiakov sú na internetovej stránke www.komparo.sk, kde si ich nájde každý pod svojím kódom. Administrátorky boli Mgr. Jurecová a PaedDr. Sklenárová

   • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov: Čítať viac
  • Nádejní architekti 4.A
   • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo
   • 27. 5. 2021
   • Dňa 25.5. sa v Liptovskom Mikuláši, po dlhej, nedobrovoľnej pauze, uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme mali svoje zastúpenie aj medzi mladšími žiakmi. V poézii nás úspešne reprezentovala Emka Žišková z 2.B, ktorá pri svojej premiére obsadila krásne druhé miesto. V kategórii prózy nám zase svojim prvenstvom urobila radosť Lejka Perončíková zo 4.A, ktorá zároveň postupuje do krajského kola. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov! Veronika Remeňová

   • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo: Čítať viac
  • Animals in Danger
   • Animals in Danger
   • 26. 5. 2021
   • Životné prostredie, ako aj ochrana ohrozených druhov zvierat žijúcich u nás na Slovensku, je dlhodobo aktuálnou témou. Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 6. ročníkov zamerali práve na túto problematiku. Postupne získali rôzne zaujímavé informácie o výskyte, spôsobe života , či popise častí tela ohrozených druhov zvierat. Svoje vedomosti potom využili pri vypracovaní vlastných projektov zameraných na ohrozené druhy živočíchov na Slovensku. Tie spracovali vo forme prezentácií, nechýbali vlastné názory žiakov na to, ako pomôcť zvieratám v ohrození. Otázkami na záver prezentácií, smerovaných spolužiakom, si mali možnosť žiaci upevniť učivo v anglickom jazyku v oblasti environmentálnej výchovy. (Mgr. Mariana Majzlíková)

   • Animals in Danger: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Počet návštev: 8243169
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie