• Moderná a otvorená škola

  "Úspešný žiak - tvorivý učiteľ - spokojný rodič"
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Jesenné elektronické testovanie piatakov a deviatakov
   • Jesenné elektronické testovanie piatakov a deviatakov
   • 19. 10. 2018
   • Jesenné elektronické testovanie ponúklo našim piatakom a deviatakom možnosť overiť si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematickej gramotnosti v dvoch testoch. Či boli ľahké alebo ťažké, to musí posúdiť každý osobitne, ale je chvályhodné, že niekoľkí deviataci dosiahli aj 100% úspešnosť. Dúfame, že sa im bude tak dobre dariť aj v riadnom testovaní T5 a T9. Na testovaní sa podieľali administrátori: Mgr. Dudičová, Mgr. Lazárová, Mgr. Puškárová, Mgr. Dedinová, Mgr. Jurecová, Mgr. Sklenková, Mgr. Koropecká, Mgr. Dedina a Mgr. Kacian. Koordinátorkou bola PaedDr. Sklenárová.

   • Čítať viac
  • Zdravý kompót bez éčok
   • Zdravý kompót bez éčok
   • 19. 10. 2018
   • Pod týmto názvom sa žiaci 6. A. a 6. C zapojili do súťaže „Hovorme o jedle.“ Vybrali si tému „Zelenia, ovocie, orechy z našich sadov.“ Žiaci 6.C vypracovali veľký plagát o význame rôznych druhov ovocia a zeleniny. Svoje vedomosti si zmerali aj v kvízoch o rôznych plodoch ovocných rastlín. Na záver súťažili aj vo varení zdravých jablkových kompótov. Žiaci 6.A triedy jednotlivo vypracovali projekty, ktoré potom prezentovali pred spolužiakmi. Z tradičných koláčov si vybrali jablčník, ktorí upiekli v cvičnej kuchynke. A musím povedať, že sa im naozaj vydaril. (Mgr. Koropecká)

   • Čítať viac
  • Zážitkové učenie - Ako funguje knižnica?
   • Zážitkové učenie - Ako funguje knižnica?
   • 17. 10. 2018
   • V mesiaci október navštívili 5.A, 5.B, 5.C opäť mestskú knižnicu. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy a jednotlivé oddelenia sa v knižnici nachádzajú. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti. (Mgr. Veronika Dudičová, Mgr. Drahoslava Puškárová, Mgr. Terézia Lazárová)

   • Čítať viac
  • Túra na Vodopád Skok
   • Túra na Vodopád Skok
   • 17. 10. 2018
   • Dňa 9.10.2018 sme sa so žiakmi 8.A a 9.A triedy zúčastnili na turistickej prechádzke na Štrbské pleso a odtiaľ na Vodopád Skok. Počasie nám prialo, aj keď sme sa moc nevyspali, lebo sme cestovali zavčasu ráno. Našu túru sme mali naplánovanú v zmysle náučnej prechádzky po Vysokých Tatrách a Mlynickej doline. Chceli sme, aby žiaci spoznali svoj región. Výhľady boli úžasné, štíty Tatier sa nám zdali, že sú veľmi blízko. Pevne veríme že sa nám podarilo vzbudiť u detí záujem o Tatry a okolie. Podľa ich slov sme usúdili, že niektorí prekonali svoje hranice v rámci túry a to nás potešilo. Príjemne unavení sme sa cestou v „Zubačke“ už všetci tešili domov. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Jurecová, Mgr. Kollár, Mgr. Malárik/

   • Čítať viac
  • Projekt: Ľudová slovesnosť
   • Projekt: Ľudová slovesnosť
   • 16. 10. 2018
   • Ľudová slovesnosť je jednoducho povedané tvorba ľudu. V 5.ročníku je tento tematický celok literatúry zameraný najmä na tvorbu zachovanú ústnym podaním. No my v 5.B sme chceli niečo viac, a tak sme sa popri ľudových piesňach zamerali aj na hmotnú kultúru našich starých, prastarých, ba až pra-prastarých rodičov. Úlohou žiakov bolo na hodinu literatúry doniesť niečo veľmi, veľmi staré- ľudové, vedieť porozprávať príbeh doneseného predmetu, pomenovať ho, ukázať spolužiakom a k tomu pripojiť ľudovú pieseň. Aktívna účasť žiaka vo vyučovacom procese je pre nich niečím, čo ich motivuje k vyšším výkonom, deti majú radosť z práce, dostanú okamžitú spätnú väzbu. ( Mgr. Drahoslava Puškárová)

   • Čítať viac
  • Úprava školského areálu
   • Úprava školského areálu
   • 15. 10. 2018
   • Slnečné jesenné počasie nám vytvorilo vhodné podmienky na úpravu nášho školského areálu. Okrasné kríky prešli revitalizáciou, iné boli vysadené a takisto bola upravená aj plocha okolo jazierka. Cieľom žiakov a učiteľom bolo vytvoriť opäť príjemnejšie prostredie v našom školskom areáli. Poďakovanie za iniciatívu a organizáciu prác patrí učiteľom techniky p. uč. Sklenárovej, Koropeckej a Dudovi.

   • Čítať viac
  • Farma Východná
   • Farma Východná
   • 11. 10. 2018
   • Svetový Deň mlieka si žiaci 4.tried a 3.A. pripomenuli priamo "pri zdroji," na farme vo Východnej, kde si prezreli areál farmy, čo-to sa dozvedeli o živote zvierat aj histórii farmárčenia, pohladili či nakŕmilli ovečky a malé teliatka, a to všetko za trpezlivého vysvetľovania miestnych sprievodcov. Bonusom krásne slnečného dňa bolo skákanie do sena, ktoré si snáď žiadne dieťa nenechalo ujsť...

   • Čítať viac
  • Imatrikulácia prvákov
   • Imatrikulácia prvákov
   • 9. 10. 2018
   • V imatrikulačnom programe školského klubu detí sa nám predstavili žiaci z 1.A a 1.B triedy. Zaspievali a zarecitovali nám v pripravenom vlastnom programe a príjemne nás prekvapili najmä svojím veľmi pekným speváckym prejavom. Každý z prváčikov dostal sladkú odmenu a malý darček, ktorý pripravili žiaci z vyšších ročníkov a samozrejme to najdôležitejšie, pamätný diplom - IMATRIKULAČNÝ LIST. V našom imatrikulačnom programe nám pomáhali aj starší žiaci z 9.A triedy, Zuzana Drobúlová, Kristína Kartíkova, Alexandra Blahušiaková a Peter Jurík, ktorým týmto za spoluprácu veľmi pekne ďakujeme. Tiež naše poďakovanie patrí p. riaditeľovi a p. učiteľovi Dedinovi a Kacianovi, ktorí nám pomohli s prípravou diplomov a s hudobným sprievodom. (Mgr. Böhmerová)

   • Čítať viac
   • Okresná súťaž škôl
   • Škola roka / výsledky

   • TESTOVANIE T5 a T9
   • Informáie a výsledky

   • Olympiády a súťaže
   • Prehľad podľa predmetov

   • Vzdelávacie exkurzie
   • Zážitkové učenie žiakov

   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie