12.6. (pon) Športové a didaktické hry / vyučovanie do 12:00 hod.

13.6. (uto) SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 2017 / P L A G Á T

Kultúrny dom, Liptovský Hrádok

14.6. (str) Partnerská spolupráca so ZŠ z Poľska

15.6. (štv) Kynologické podujatie (ukážka práce psovodov - areál školy)

16.6. (pia) Predmetová exkurzia (nemecký jazyk)

19.- 23.6. (pon - pia) Škola v prírode, Oravice / 4.A,C

20.6. (uto) Školský výlet 5.A, 5.B, 6.C

21.6. (str) Dejepisná exkurzia 5.A, 5.B, Archeoskanzen Havránok

23.6. (pia) Uzatvorenie klasifikácie v 2. polroku 2016/17

26. - 27.6. (pon-uto) Cykloturistika, región Liptov

26.6. (pon) Skrátené vyučovanie / 1. st. končí 11:25 a 2. st. 12:15 hod.

26.6. (pon) Koncoročná klasifikačná porada

27.6. - 29.6. (uto - štv) Triednické aktivity (vyučovanie do 12:15 hod.)

30.6. (pia) Slávnostné ukončenie šk. roku 2016/17

1. stupeň o 8:00 hod., 2. stupeň o 9:00 hod. / ŠKD do 13:00 hod.

 

NOVINKY ZO ŠK. PROSTREDIA 2016/17

                         (fotografie odkazujú na "fotoalbum" - články k podujatiam nájdete v "prehľade noviniek")

 

 

 

 

PREPOJENIE DO JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ