• Vitajte na stránke našej základnej školy

  SME MODERNÁ A OTVORENÁ ŠKOLA
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Beseda o lese v 2.A
   • Beseda o lese v 2.A
   • 20. 5. 2019
   • Les je pre náš život veľmi dôležitý. Našu triedu navštívil jeden z rodičov p. Pulkovník, povolaním lesník. Doniesol ukážky drevín a parohov. Naučil deti rozpoznávať ihličnaté a listnaté stromy. Velmi pútavo nám porozprával o význame a dôležitosti lesa, o zvieratách, ktoré žijú v našich horách. Deťom zodpovedal mnoho otázok, ktoré ich zaujímali. Následne sme navštívili arborétum, kde sme si nové vedomosti o stromoch utvrdili. V priebehu dalších dní sme realizovali niekoľko kooperatívnych aktivít s témou les a ochrana životného prostredia./Mgr. Čierna/

   • Čítať viac
  • Finančná matematika v 7.A
   • Finančná matematika v 7.A
   • 19. 5. 2019
   • Finančná matematika sa zaoberá aplikáciami matematických metód vo finančníctve. Žiaci 7.A triedy v rámci vyučovania finančnej matematiky mali možnosť na hodinách matematiky pripraviť si poster na tému naše banky, akcie a zľavy, výhodné nakupovanie, sporenie, šetrenie a pod. Každá skupinka so svojou témou vystúpila a odprezentovala ju. Poukázala na výhody a nevýhody tej ktorej banky, odpovedala na otázky spolužiakov. V opačnom prípade skupinka si pripravila pre ostatných žiakov úlohy, ktoré súviseli s výpočtom úroku, ročnej úrokovej miery a pod. Pomohli si aj motivačnými letákmi priamo z bánk. Aj hodiny matematiky môžu byť zábavné a nesú v sebe i dávku kreativity. / Mgr. Terézia Dedinová /

   • Čítať viac
  • Slávik Slovenska 2019
   • Slávik Slovenska 2019
   • 17. 5. 2019
   • Zaspievaj slávičku, v zelenom hájičku
    a ja si zaspievam cestou po chodníčku.

    Dňa 29.5.2019 sa uskutočnilo školské kolo 29. ročníka celoštátnej súťaže Slávik Slovenska v interpretácii ľudovej piesne.

    I. kategória

    1. miesto: Saška Krajčíová, 3.B

    2. miesto: Dominik Benček, 3.B

    3. miesto: Mia Slovák, 3.A

   • Čítať viac
  • Výsledky TESTOVANIA 9 - NAD NÁRODNÝM PRIEMEROM
   • Výsledky TESTOVANIA 9 - NAD NÁRODNÝM PRIEMEROM
   • 16. 5. 2019
   • 3. apríla 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z profilových predmetov - matematiky a slovenského jazyka a literatúry. TESTOVANIE 9 organizuje každoročne Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, NÚCEM. Z našej školy sa testovania zúčastnili tri triedy 9. ročníka, 9.A,B a M trieda - s celkovým počtom žiakov v ročníku 66. Testovanie poskytuje školám spätnú väzbu o nadobudnutí jednotlivých zručností a kompetencií, ktoré žiaci následne uplatnia na strednej škole. Zároveň každý žiak za výsledky v T9 získava určité bodové ohodnotenie a tento výsledok je dôležitým podkladom pri prijímacom konaní na stredných školách.

   • Čítať viac
  • Slovenské múzeum máp - Kynceľová
   • Slovenské múzeum máp - Kynceľová
   • 14. 5. 2019
   • Aj keď 14.5. je v kalendári Bonifáca, nás tento dátum vôbec neodradil od zrealizovania geografickej exkurzie do Kynceľovej. Kde to je a čo je Kynceľová? Nuž obec pri Banskej Bystrici, kde je ojedinelé múzeum máp v rámci strednej Európy. Múzeum predstavuje bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území. Žiaci si vyskúšali vytvoriť krajinu vlastnými rukami pomocou piesku tzv. pieskový model krajiny, ktorý je zážitkovou vzdelávacou pomôckou. Odtiaľ sme sa presunuli k Pamätníku SNP, kde sme sa oboznámili s ťažkou bojovou technikou používanou v SNP. Zaujalo nás lietadlo Li 2, ktoré sa v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu na letisko Tri Duby. V centre mesta sme si pozreli mestský hrad s typickou siluetou cibuľovitých veží , tiež šikmú vežu. Návšteva „Európy“ bola čerešničkou na torte našej vydarenej exkurzie. / Mgr. P. Dedina, Mgr. T. Dedinová /

   • Čítať viac
  • Činné sopky
   • Činné sopky
   • 14. 5. 2019
   • Projektové vyučovanie je pre geografiu neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v každom jednom ročníku. Tentokrát žiaci 5. ročníka sa podieľali na aktívnej tvorbe projektu „ Činné sopky“. Sopky vytvorené z rôzneho materiálu, sa na krátku chvíľu stáli činnými. Chrliaca „ magma “sprevádzaná zvukmi syčania, pripomínala sopku v činnosti. Použitý ocot, sóda urobili svoje. Jednotlivé skupinky žiakov odprezentovali svoje krásne projekty. Bez mechanického učenia a memorovania faktov, aktívnou formou získali a upevnili si svoje vedomosti. / Mgr. Peter Dedina /

   • Čítať viac
  • Našim mamkám z 2.B
   • Našim mamkám z 2.B
   • 13. 5. 2019
   • Deň matiek je tradične časom, kedy našim mamám poďakujeme za všetko, čo pre nás urobili, za starostlivosť, lásku, obetavosť, prebdené noci. Sme druháci, a tak sme si zvolili originálnu formu poďakovania vo forme vlastnoručne vyrobených darčekov. A pozor! Nie hocijakých. Veď vyrobiť brošňu, na ktorej je práve tá naša mamina dá poriadne zabrať. Nakresliť ju, vymaľovať, vytvarovať brošňu, dokonca ju piecť v rúre- no, posúďte sami. Každá mamka z našej triedy dostala aj hand-made tašku z plátna, na ktorú sme otláčali rôzne vzory. Radosť v očiach našich mamičiek bola pre nás –druhákov-odmenou, za vynaloženú námahu.

   • Čítať viac
  • Deň vody- 2.B
   • Deň vody- 2.B
   • 13. 5. 2019
   • V celosvetovom meradle silnejú hlasy o ochrane životného prostredia, o globálnom otepľovaní, o topení ľadovcov, o problémoch s pitnou a úžitkovou vody. Kedy teda začať vysvetľovať deťom, aké dopady to všetko môže pre nás mať? Odpoveď je , čo najskôr. Do našej triedy prišla odborníčka na slovo vzatá- pani Hančinová, ktorá pracuje na Ochrane životného prostredia v Liptovskom Hrádku a o tejto problematike vhodnou a pútavou formou rozprávala žiakom. A to, čo je pre nás samozrejmé- piť vodu z vodovodu, umývať sa v kúpeľni....- je pre iných obyvateľov planéty problém. Naučili sme sa, ako neplytvať touto vzácnou tekutinou, ako prebieha kolobeh vody v prírode a aký je pre ľudský organizmus dôležitý pitný režim. Mgr. I. Paukovčeková

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Uspeli sme v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie