• Dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov

  Zostávame v ONLINE spojení s našimi žiakmi a rodičmi!
 • Oznamy riaditeľa školy

 • Pre všetkých žiakov školy pokračuje dištančné vzdelávanie až do odvolania!


  Informácie k otvoreniu ŠKD pre prihlásených žiakov od pondelka 25.1.2021:

  • prevádzka od 7:00 do 16:00 hod.;
  • vstup do školy je cez hlavný vchod (cykloobchod Jurčo);
  • skoršie vyzdvihnutie žiakov je možné po telefonickom dohovore s pani vychovávateľkou;
  • obed je zabezpečený pre nahlásených žiakov (zistené telefonicky);
  • žiaci budú na vyučovanie rozdelení na dve skupiny (1.-2. ročník a 3.-4. ročník);
  • žiaci sa budú z počítačových učební pripájať na online vyučovanie svojej triedy.

   

  Priniesť si treba:

  • vyhlásenie o bezinfekčnosti ( viď. príloha), kto si nemôže vytlačiť, budú ráno pripravené tlačivá;
  • potvrdenie od obidvoch rodičov, že patria do kritickej infraštruktúry alebo, že im zamestnávateľ neumožnil homeoffice;
  • poplatok 10 €.

   

  !!! Bez potvrdení nebudeme môcť Vaše dieťa prijať do ŠKD !!!

  Vstup rodičov do budovy ZŠ nie je možný.

  V prípade otázok nás kontaktujte cez Edupage alebo telefonicky.

 • Aktuálne informácie

   • Dištančné vzdelávanie
   • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je od 26.10.2020 a pre žiakov 1. stupňa od 11.1.2021. O plánovanom nástupe žiakov do školy na prezenčné vzdelávanie Vás budeme včas informovať!

   • Rozvrh hodín online cez ZOOM
   • Všetky hodiny redukovaného rozvrhu hodín vyučujeme ONLINE cez Edupage a aplikáciu ZOOM. Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre všetkých žiakov povinná.

   • Klasifikácia žiakov k 1. polroku (do 31.1.2021)
   • Polročná klasifikačná porada je naplánovaná na 29.1.2021. Do štvrtku, 28.1.2021 musia byť všetky známky uzatvorené. Pozrite si prehľad klasifikovaných predmetov.pdf Prváci budú hodnotení slovne. Výpis známok (vysvedčenie) dostanú žiaci cez Edupage vo formáte PDF - 29.1.2021.

   • Predĺženie hodnotenia žiakov do 31.3.2021
   • Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3.2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk.roka 2020/21. 

   • Testovanie 5 a 9
   • Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

   • Prijímacie konanie
   • Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája 2021 (alebo podľa potreby 11. mája). Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája).

 • Zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)
   • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)
   • 23. 1. 2021
   • Dištančné vzdelávanie je výzva pre nás všetkých - ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov a častokrát aj pre rodičov. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sme všetci nútení sa prispôsobovať novým podmienkam v rámci edukácie. Z opačného uhla pohľadu ma zase ako pedagóga teší, že aj cez online vyučovanie vieme našich žiakov motivovať a podporovať u nich aktívne učenia sa. Online vyučovanie samozrejme nemôže plnohodnotne nahradiť prezenčné vyučovanie, no umožňuje nám viac využívať inovatívne metódy a formy výučby. Veľmi dobrým príkladom sú šikovní a usilovní žiaci z 5.A triedy, ktorí z predmetu dejepis vytvorili veľmi pekné a zaujímavé posterové projekty na tému ANTROPOGENÉZA. Ukážku niektorých z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii. Mgr. K. Rácz.

   • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A): Čítať viac
  • Najlepšie medovníčky pečie starká...
   • Najlepšie medovníčky pečie starká...
   • 31. 12. 2020
   • Predvianočný čas v 2.B sme nemohli nechať bez pečenia medovníčkov. Školská kuchynka sa zmenila na miesto plné vôní, chutí a radosti z práce. Dvojnásobnú radosť sme mali aj z toho, že nám pomohla kolegyňa a zároveň starká Gabika Sklenárová, ktorá trpezlivo a s láskavosťou, akú všetky starké majú, robila s deťmi medovníčky, piekla oblátky a vniesla medzi deti tú čarovnú atmosféru Vianoc, kedy nám starkí dovolili takmer všetko. Školu sme opustili s upečenými sladkosťami, tešiac sa na dlhšie prázdniny a spoločné stretnutie s tými najbližšími. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Najlepšie medovníčky pečie starká...: Čítať viac
  • Geografická olympiáda - školské kolo
   • Geografická olympiáda - školské kolo
   • 21. 12. 2020
   • Dňa 16.12.2020 sa 47 žiakov našej školy zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Olympiádu riešili žiaci 5. – 9. ročníka. Boli rozdelení do 3 kategórií. Prvú kategóriu tvorili piataci, ktorí po prvýkrát si vyskúšali riešiť geo. olympiádu. Druhá kategória - šiestaci a siedmaci. Poslednú kategóriu tvorili ôsmaci a deviataci. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, teoretická a monotematická. Úspešnosť riešenia bola 80%. Žiaci dokázali, že aj v čase pandémie, keď nie sme v škole, majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti geografie online formou. Najlepšie sa darilo týmto žiakom :

   • Geografická olympiáda - školské kolo : Čítať viac
  • Školské kolo dejepisnej olympiády
   • Školské kolo dejepisnej olympiády
   • 18. 12. 2020
   • Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre 6.-9. ročník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu robili žiaci pripravené testy online. Čas na vypracovanie bol maximálne 60 minút a žiaci museli stihnúť vypracovať množstvo úloh zo všetkých učív, ktoré sa v ich ročníku preberali. Účasť žiakov bola pomerne vysoká, prví dvaja z každého ročníka postupujú na okresné kolo.

   • Školské kolo dejepisnej olympiády: Čítať viac
  • Pytagoriáda online
   • Pytagoriáda online
   • 15. 12. 2020
   • Dňa 10.12.2020 bolo možné písať školské kolo Pytagoriády online pre 2.stupeň ZŠ. Pani učilteľky matematiky prihlásili a následne zaregistrovali žiakov 5.,6.,7.a 8.ročníka. Systém im vygeneroval heslo a deti mali možnosť pripojiť sa od 9.00 do 12.00 hod. Súťaž mala 15 úloh, t. j. 15 bodov, čas na vyriešenie bola 1 hodina a ak niekomu zvýšili minúty, tak za 4 ušetrené min. mohol získať ďalší bod. Podmienka bola, že musel mať aspoň 10 príkladov vyriešených správne.

   • Pytagoriáda online: Čítať viac
  • Mikuláš v 1.A
  • Vyhodnotenie zberu šípok
   • Vyhodnotenie zberu šípok
   • 9. 12. 2020
   • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na 1. stupni zbierali plody ruže šípovej, ktoré sú bohatým zdrojom vitamínu C a ďalších prospešných látok od 21.9. do 23.10.2020. Zrelé červené šípky, ktoré nosili do školy, uskladňovali v triedach vo vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Tento rok sme sa nenatrápili len v zbieraní, ale aj čistení a triedení, aby šípky neboli mäkké a pokazené a odovzdali sme ich v čo najlepšom stave. Do zberu sa zapojilo v tomto školskom roku spolu 67 žiakov. Najusilovnejšia bola 4.C trieda, ktorá nazbierala spolu 42,6 kíl šípok, druhá bola 1.B trieda s počtom 35,3 kg a tretia skončila 4.B s počtom 33,3 kg šípok. Medzi najlepších piatich jednotlivcov v zbere patrili Matej Strapoň /31,5 kg/ z 4.B, Kristína Sirakovská /17 kg/ z 4.C, Ema Rajniak

   • Vyhodnotenie zberu šípok: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie