• ONLINE PRIHLÁŠKA PRE BUDÚCICH PRVÁČIKOV

  Všetky podrobné informácie k zápisu do 1. ročníka zverejníme 7.4.2020. Vyplnenie prihlášky pre rodičov do 1. ročníka 2020/21.
  • DÔLEŽITÝ OZNAM

  • Riaditeľ  ZŠ s MŠ Hradná 342 Liptovský Hrádok oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú plošne zatvorené všetky školy a školské zariadenia od pondelka 16.3.2020 do odvolania! Žiadame deti, žiakov a hlavne rodičov, aby k tejto mimoriadnej udalosti pristupovali zodpovedne a riadili sa pokynmi, ktoré štátne orgány zverejňujú a budú ďalej zverejňovať v médiách.

 • Vážení rodičia. 

  Od 1.4.2020 je prerušená platba poplatkov za ŠKD a stravovanie. Vyúčtovanie platieb za mesiac marec 2020 prebehne po obnovení vyučovania. Ak máte nastavený trvalý príkaz na platbu obedov, prosím o jeho pozastavenie.

  oznam

 • ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV OD 16.3.2020

   • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV
   • Elearning žiakov bude prebiehať zo všetkých klasifikovaných predmetov od 16.3.2020 cez EDUPAGE. Materiály pre žiakov budú pripravovať vyučujúci jednotlivých predmetov. Žiaci sa k materiálom dostanú po prihlásení sa na svoje žiacke konto >>


 •  

 • Informácie zo školského prostredia

 • Nadpis

 • Lorem ipsum...
 • Prečítajte si naše

  Novinky

   • Oznam CPPPaP
   • 3. 4. 2020
   • Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,

    Odborní zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com, novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME TO SPOLU". Tu budeme priebežne vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to, na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.

   • Čítať viac
  • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
   • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
   • 12. 3. 2020
   • Naša žiačka Beatka Hanusová zo 6.A triedy sa zapojila do literárnej súťaže SLOVO, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Orbis Pictus. Jej krátku prózu nájdete na stránke vydavateľstva v III. kategórii: II. stupeň ZŠ. Tu za jej dielo môžete zahlasovať.

   • Čítať viac
  • 1.C v knižnici
   • 1.C v knižnici
   • 6. 3. 2020
   • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
    Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov malých, mladých či starých. Prváci navštívili mestskú knižnicu a svojim zápisom sa stali jej členovia. Oboznámili sa s pravidlami výpožičky kníh a mnohí odchádzali s knižkou v ruke. Verím, že knihy spoločne s rodičmi prečítajú a stanú sa pravidelnými návštevníkmi knižnice. (viac fotoalbum, Pelachová)

   • Čítať viac
  • Hodina angličtiny trochu inak
   • Hodina angličtiny trochu inak
   • 6. 3. 2020
   • Netradičné vyučovacie hodiny anglického jazyka zažili žiaci 9.A, 9.C, 8.A a 8. B triedy dňa 5.3.2020. Vyučovacie hodiny viedli 3 študentky z Bilingválneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko jedna z nich bola britskej národnosti, naši žiaci mali možnosť komunikovať s tzv. "native speakerom". Gymnazistky preukázali vysokú úroveň jazykových zručností, čím motivovali a inšpirovali žiakov pri výučbe anglického jazyka. Ďakujeme Bilingválnemu gymnáziu za túto príležitosť a veríme, že i naši žiaci v budúcnosti dosiahnu takého jazykové zručnosti. (vyučujúce anglického jazyka)

   • Čítať viac
  • Spišské divadlo /3.3./
   • Spišské divadlo /3.3./
   • 3. 3. 2020
   • Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej mamičky si jej otecko, kráľ, nedoviedol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo ma tomto krásnom príbehu. Za touto krásnou rozprávkou žiaci prvého stupňa a predškoláci z MŠ Hradná a z MŠ Dovalovo spolu so svojimi tr. učiteľkami vycestovali skoro ráno do Spišskej Novej Vsi. Deti si vychutnávali prostredie divadla a rozprávkové postavy ich vtiahli do deja. Aj keď rozprávku im čítala ich mamička, či babka a dôverne ju poznali, i napriek tomu sa o Snehulienku báli a nabádli ju, aby nezjedla otrávené jabĺčko. Návšteva divadelného prostredia je pre deti veľmi dôležitá. Učia sa pravidlám slušného správania. Táto udalosť ich vytrhla zo všedného dňa a urobila im tento deň výnimočný. / Mgr. Čierna/

   • Čítať viac
  • Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina
   • Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina
   • 23. 2. 2020
   • Do galérie Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina boli pridané fotografie.

    Dňa 21.2.2020 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, kde našu školu úspešne reprezentovali Lejka Perončíková z 3.A a Aďo Kokavec z 5.A. Lejka, víťazka prvej kategórie, bude našu školu reprezentovať aj na celoslovenskej súťaži v Šali! Recitátorom ďakujeme, víťazke srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole! Mgr.Remeňová

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

 • Nadpis

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie