• Vitajte na stránke našej základnej školy

  Sme slušná a moderná škola
 • Školský rok 2020/21

   • Zoznam žiakov 1. ročníka v šk. roku 2020/21
   • zverejníme v auguste ...

   • Zoznam pomôcok pre prvákov
   • Pre rodičov budúcich prvákov PDF

   • Prihlásenie nových žiakov do 1.-9. ročníka pri prestupe
   • Rodičia, ktorí sa rozhodnú prihlásiť svoje dieťa na našu základnú školu do 1. - 9. ročníka môžu využiť elektronickú prihlášku alebo vypísať formulár.pdf, ktorý podpísaný odovzdajú tajomníčke, resp. vhodia do schránky pri hlavnom vchode do budovy školy.

   • Nový rozvrh hodín
   • zverejníme v auguste ...

 • NOVINKY / JÚN 2020

  Vážení rodičia a milí žiaci, prečítajte si nové číslo školského časopisu LASTOVIČKA - napriek mimoriadnemu prerušeniu škôl pre pandémiu, naši pedagógovia, vychovávateľky a asistentky stihli so žiakmi zrealizovať množstvo zaujímavých a tvorivých podujatí a aktivít. Do bohatého života školy sme zapájali aj Vás, rodičov a starých rodičov, keď sme napr. organizovali turistické výlety, tvorivé dielne, vianočný koncert v Sokolovni alebo karneval na ľade.                                                                                                                                                                                                                                                                                    SUPERHRDINA RECYKLÁTOR je súčasťou projektu Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl, vďaka ktorému sa žiaci I. stupňa ZŠ z celého Slovenska dozvedia ako správne triediť odpad a prečo je potrebné chrániť našu planétu. Za týmto účelom vznikol krásny náučný 7-dielny seriál o recyklovaní, v ktorom účinkujú Smejko a Tanculienka. Seriál sa odohráva v priestoroch našej základnej školy a účinkujú v ňom naši žiaci!
    • Nové vydanie školského časopisu LASTOVIČKA 2019-20
    • Zobraziť
    • Recyklovanie odpadu so Smejkom a Tanculienkou
    • Zobraziť
 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • MÁME DOMA PRVÁKA
   • MÁME DOMA PRVÁKA
   • 13. 5. 2020
   • Ako každý rok, i tento sa predškoláci tešili na svoj ďalší veľký krok vo svojom živote - zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. – 29. apríla 2020. Kvôli mimoriadnej situácii pre pandémiu koronavírusu sa zápis na našej škole uskutočnil bez prítomnosti dieťaťa. Väčšina rodičov zapísala svoje dieťa elektronickou formou. Tí, čo nemali k tomu podmienky, zákonný zástupca dieťaťa prišiel osobne v dňoch zápisu. Na školský rok 2020/2021 sme zapísali 48 detí (z toho 5 rodičov požiadalo o odklad školskej dochádzky o jeden školský rok a 3 deti si budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí), ktoré budú rozdelené do 2 tried.

   • Čítať viac
  • Oznam CPPPaP
   • Oznam CPPPaP
   • 3. 4. 2020
   • Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,

    Odborní zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com, novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME TO SPOLU". Tu budeme priebežne vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to, na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.

   • Čítať viac
  • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
   • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
   • 12. 3. 2020
   • Naša žiačka Beatka Hanusová zo 6.A triedy sa zapojila do literárnej súťaže SLOVO, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Orbis Pictus. Jej krátku prózu nájdete na stránke vydavateľstva v III. kategórii: II. stupeň ZŠ. Tu za jej dielo môžete zahlasovať.

   • Čítať viac
  • 4.A: Web stránka: Prednáška o separovaní odpadu 6.3.20
  • 1.C v knižnici
   • 1.C v knižnici
   • 6. 3. 2020
   • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
    Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov malých, mladých či starých. Prváci navštívili mestskú knižnicu a svojim zápisom sa stali jej členovia. Oboznámili sa s pravidlami výpožičky kníh a mnohí odchádzali s knižkou v ruke. Verím, že knihy spoločne s rodičmi prečítajú a stanú sa pravidelnými návštevníkmi knižnice. (viac fotoalbum, Pelachová)

   • Čítať viac
  • Hodina angličtiny trochu inak
   • Hodina angličtiny trochu inak
   • 6. 3. 2020
   • Netradičné vyučovacie hodiny anglického jazyka zažili žiaci 9.A, 9.C, 8.A a 8. B triedy dňa 5.3.2020. Vyučovacie hodiny viedli 3 študentky z Bilingválneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko jedna z nich bola britskej národnosti, naši žiaci mali možnosť komunikovať s tzv. "native speakerom". Gymnazistky preukázali vysokú úroveň jazykových zručností, čím motivovali a inšpirovali žiakov pri výučbe anglického jazyka. Ďakujeme Bilingválnemu gymnáziu za túto príležitosť a veríme, že i naši žiaci v budúcnosti dosiahnu takého jazykové zručnosti. (vyučujúce anglického jazyka)

   • Čítať viac
  • Spišské divadlo /3.3./
   • Spišské divadlo /3.3./
   • 3. 3. 2020
   • Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej mamičky si jej otecko, kráľ, nedoviedol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo ma tomto krásnom príbehu. Za touto krásnou rozprávkou žiaci prvého stupňa a predškoláci z MŠ Hradná a z MŠ Dovalovo spolu so svojimi tr. učiteľkami vycestovali skoro ráno do Spišskej Novej Vsi. Deti si vychutnávali prostredie divadla a rozprávkové postavy ich vtiahli do deja. Aj keď rozprávku im čítala ich mamička, či babka a dôverne ju poznali, i napriek tomu sa o Snehulienku báli a nabádli ju, aby nezjedla otrávené jabĺčko. Návšteva divadelného prostredia je pre deti veľmi dôležitá. Učia sa pravidlám slušného správania. Táto udalosť ich vytrhla zo všedného dňa a urobila im tento deň výnimočný. / Mgr. Čierna/

   • Čítať viac
  • Milí rodičia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo usmernenie k šíreniu koronavírusu:
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Naša škola v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  Školský rok 2018/19: v rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na výborné 13. miesto v TOP 20.

  Školský rok 2017/18: okresný rebríček - 1. miesto a krajský rebríček - 19. miesto v TOP 20.

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie