• Uspeli sme v celoslovenskom rebríčku kvality škôl - INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • KOMPARO
   • KOMPARO
   • 21. 1. 2019
   • Komparo je nácvičné testovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. Z našej školy písalo 40 deviatakov dva testy - zo slovenského jazyka a matematiky. Z ôsmeho ročníka ich bolo 18, ale na nich čakali aj testy z fyziky, dejepisu, slovenského jazyka, matematiky a všeobecných študijných predpokladov. Celkové výsledky uvádzame v prehľade, ale spomenieme najlepších z 8.r.: B. Budinská, P. Olexa, P. Šiška a z dejepisu R. Podsedník. Z deviatakov chválime: K. Krčuľovú, L. Čisárovú, P. Hajdukovú, K. Gregorovú, V. Janovčíkovú, R. Ivanovú a E. Kocmanovú. Dúfame, že sa im tak bude dariť aj v skutočnom testovaní./PaedDr. G.Sklenárová/

   • Čítať viac
  • Expert geniality show
   • Expert geniality show
   • 19. 1. 2019
   • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. A opäť sa im darilo. Ukázali svoje bohaté vedomosti vo viacerých témach, o čom svedčia ich dosiahnuté výsledky. Za umiestnenie v prvej štvrtine rebríčka v danej téme získali titul EXPERT títo žiaci: v téme Ako funguje svet - Lukáš Brtáň 6.A a Sabína Hreňová 6.A, v téme Päť jazykov kultúry - Lukáš Brtáň 6.A, Sabína Hreňová 6.A, Samuel Kokavec 6.A a Andrej Fedurco 6.A, v téme Mozgolamy - Aurel Dúbravec 7.A, Beáta Budinská 8.A a Lucia Dúbravcová 9.B, v téme Tajomstvá prírody - Aurel Dúbravec 7.A, Radana Ivanová 9.A, Anna Kovačičinová 9.B a Lucia Dúbravcová 9.B, v téme Svetobežník - Matej Fašanok 7.B a Peter Šiška 8.A, v téme Dejiny, udalosti, umenie - Beáta Budinská 8.A a v téme Góly, body, sekundy - Peter Šiška 8.A a Anna Kovačičinová 9.B. Žiaci mohli získať aj titul TOP EXPERT, ak sa v celkovom

   • Čítať viac
  • Lyžiarsky kurz 2.ročník
   • Lyžiarsky kurz 2.ročník
   • 18. 1. 2019
   • Do galérie Lyžiarsky kurz 2. ročník boli pridané fotografie.

   • Čítať viac
  • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
   • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
   • 18. 1. 2019
   • Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v CVČ v Liptovskom Mikuláši. Víťazi základných škôl si zmerali sily v gramatike, slovnej zásobe, čítaní, posluchu s porozumením, rolovej hre a obrázkovom príbehu. Našu školu reprezentovali v kategórii 1A Viktor Húšťava (6.A), ktorý v silnej konkurencii obsadil 6. miesto. V kategórii 1B sa Šimon Schön (9.M) umiestnil na 9.-10. mieste. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a pani učiteľkám za prípravu. (Mgr. I. Čupková)

   • Čítať viac
  • Deviataci piatakom
   • Deviataci piatakom
   • 16. 1. 2019
   • V utorok 15. januára 2019 žiaci 9.A triedy privítali svojich mladších spolužiakov na otvorenej hodine anglického jazyka, ktorú sme nazvali „Deviataci piatakom“. Cieľom tejto hodiny bolo priblížiť im formu, akou spracovávajú svoje projekty. Zároveň ich chceme motivovať a povzbudiť k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré otvárajú brány do sveta. Po ukončení každej lekcie si žiaci pripravujú vlastné projekty súvisiace s témou, ktorú sme preberali. Do projektov sa snažia zahrnúť predovšetkým novú slovnú zásobu, frazeologické spojenia a gramatiku, ktorú sme sa v danej lekcii naučili. Zadanie posledného projektu znelo: My Favourite Performer, čiže Môj obľúbený umelec. Žiaci si vybrali umelcov, ktorí sú im blízki a ktorých obdivujú. Svoje prezentácie obohatili o krátke videá, rozhovory, kvízy, či tanec. Našim milým deviatakom ďakujem za čas, ochotu aj energiu, ktorú vložili do prípravy otvorenej hod

   • Čítať viac
  • Potulky na bežkách
  • Vianočný čas v 4.C
   • Vianočný čas v 4.C
   • 31. 12. 2018
   • Ten vianočný čas prišiel aj medzi nás...

    Prišiel k nám december a s ním aj najkrajšie sviatky v roku. Vianočnú atmosféru adventu žiaci 4.C triedy zažili najprv 6. decembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v programe „O Vianociach v každom z nás“, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o uchovávaní vianočných tradícií a zvykoch a v závere programu si pochutnali na výborných voňavých oplátkach. Potom v ten istý deň privítali s ostatnými spolužiakmi školy Mikuláša s čertom a anjelmi. Blížiacu sa atmosféru Vianoc sme si pripomenuli básničkami, pesničkami, novoročnými vinšami 17. decembra so štvrtákmi na Vianočnej besiedke pre rodičov. A nakoniec predvianočné chvíle sme si spoločne užili v triede na vianočných tvorivých dielňach, kde sme si vyrobili rôzne krásne ozdoby a posedeli sme si pri sladkých koláčikoch a dobrotách. Takto sviatočne naladení s prianím krásnych sviatkov sme sa ro

   • Čítať viac
  • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
   • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
   • 26. 12. 2018
   • Posledný deň v škole patril tvorivým dielňam vo viacerých triedach. Aj v 7.A triede žiaci tvorili a vyrábali vianočné ozdoby. Z práce ich rúk vznikali nádherné svietniky s vianočnou tematikou, biele vianočné stromčeky. Predvianočnú kreatívnu prácu im spríjemňovala vianočná hudba a vysvietený vianočný stromček v triede. Prajeme si krásne prežitie vianočných prázdnin. / Mgr. T. Dedinová /

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie