• ZŠ s MŠ HRADNÁ

  Pre našich žiakov vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výsledkom!
 • Dotácia na stravu

  Dotácia na stravu sa poskytuje len vtedy, keď sa žiak zúčatnil vyučovania a odoberie obed. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní ho musíte z obedu odhlásiť. Ak sa tak nestane, budete musieť zaplatiť plnú čiastku za obed v ten deň (1. stupeň 2,40€ a 2. stupeň 2,60€). Je preto potrebné aby ste na konte žiaka mali dostatok finančných prostriedkov. Na tento účel zákonný zástupca žiaka uhradí finančnú zábezpeku vo výške 20,- € v termíne do 15. 9. 2023. Finančnú zábezpeku je potrebné po vyčerpaní uhradiť vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude obed uhradený v plnej výške z uvedenej finančnej zábezpeky. V prípade nejasností volajte na tel. číslo 044 5 222 217.

  vedúca ŠJ

   • OBHÁJILI SME 1. MIESTO V OKRESE A SME ŠKOLOU ROKA AJ V ROKU 2023!

   • Žiakom, učiteľom a celému nášmu kolektívu sa aj tento školský rok podarilo obhájiť 1. miesto v okresnej súťaži základných škôl a osemročných gymnázií, do ktorej sa celkovo zapojilo 24 škôl z celého okresu.

     

    Naša škola dosiahla sumárne krásnych 222 bodov. Na 2. mieste skončila ZŠ J. Kráľa z L. Mikuláša s počtom bodov 166 a na 3. mieste ZŠ M. R. Martákovej z L. Mikuláša s počtom bodov 145. Celý náš školský kolektív veľmi výrazne vníma podporu a spoluprácu aj zo strany rodičov, ktorým by sme sa touto cestou chceli takisto veľmi pekne poďakovať! 

    Všetkým srdečne ešte raz blahoželáme! Kolektív ZŠ.

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Boli sme v Rajskej záhrade....
   • Boli sme v Rajskej záhrade....

   • 19. 9. 2023
   • Neveríte? Presvedčíme Vás o tom! Naši najmenší- prváci- sú deti s obrovským srdcom, veľkou dávkou empatie a flexibility. Prijali sme pozvanie občianskeho združenia Iba spolu a komunít Liptova, ktoré v CSS EDEN zorganizovali v priestoroch ich Rajskej záhrady nezabudnuteľné podujatie. Nevadil nám vekový rozdiel, práve naopak.....Naše deti sa bavili spolu s klientami tohto zariadenia veľmi spontánne, hrali spolu hry, počúvali hudbu, mali radosť z vystúpenia sokoliarov, neskutočná bola ukážka canisterapie a hodilo sa i čo- to pod zub. Chceme touto cestou poďakovať za pozvanie a odkázať našim novým priateľom, že vždy radi prídeme! ( Mgr. I. Paukovčeková, Mgr. M. Čierna)

   • Boli sme v Rajskej záhrade....: Čítať viac
   • Tretiaci v Žiarskej doline

   • 17. 9. 2023
   • Krásne septembrové počasie vylákalo na jesennú turistickú vychádzku aj našich tretiakov, ktorí svoju "túru" zahájili pri základni horskej služby. Horskí záchranári deťom vysvetlili základné zásady správania sa v horách, oboznámili ich so svojou prácou aj jej nástrahami, ale najväčším lákadlom pre deti bola ich záchranárska technika. Samotná prechádzka Žiarskou dolinou bola pre niektorých nezvyknutých turistov možno trošku dlhšou, ako si na začiatku predstavovali, o to viac ich však potešila odmena v podobe kofoly či hranoliek priamo na chate. Nemenej hodnotnú odmenu ponúkli aj nádherné prírodné scenérie počas celej cesty. Spomienka na ne snáď bude lákadlom aj pre ďalšie podobné vychádzky našich detí...

   • Tretiaci v Žiarskej doline: Čítať viac
  • Šikana a kyberšikana
   • Šikana a kyberšikana

   • 14. 9. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šikana a kyberšikana.

    Šikanovanie a kyberšikanovanie predstavujú mnoho podôb agresie v reálnom prostredí alebo v kyberpriestore. Môžu sa odohrávať formou opakovaného a úmyselného prenasledovania, vydierania, obťažovania, ohovárania, ponižovania, či vyhrážania osobne alebo pomocou informačno-komunikačných technológií (mobilov, tabletov, počítačov). Tieto nežiaduce javy sú dnes veľmi časté a je dôležité o ich hovoriť a snažiť sa ich eliminovať. Prevencia je lepšia ako následné riešenie problémov. Preto sme na našu školu dňa 14.9.2023 pozvali pani Ing. Zuzanu Macharovú, ktorá sa danej problematike venuje. Pre žiakov 6.A a 6.B triedy si pripravila zaujímavú prezentáciu na tému Šikana a kyberšikana. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy a dozvedeli sa množstvo užitočných informácií a praktických rád. Ďakujeme pani Macharovej a pani Šúlekovej a tešíme sa na ď

   • Šikana a kyberšikana: Čítať viac
  • Prezentácie Ameriky
   • Prezentácie Ameriky

   • 23. 6. 2023
   • Druhý najväčší svetadiel Amerika - je výnimočná nádhernými prírodnými scenériami, najvyšším vodopádom sveta. Žijú a rastú tu rozmanité zvieratá a rastliny. Sú tu zaujímavé miesta pôvodných obyvateľov, pýšia sa mrakodrapmi, Hollywoodom, najvyššou sochou v Rio de Janeiru, niektorými prvenstvami, napr. Microsoft Corporation založený v štáte Washington, potravinami, spoznané až po objavení Ameriky. Spoznať školský systém v USA, významné osobnosti v Amerike, zoznámiť sa s najkrutejšími väznicami nám priblížili žiaci 9.C triedy vo svojich projektoch formou prezentácií. Každá prezentácia bola jedinečná a zaujímavá. / Mgr. Peter Dedina /

   • Prezentácie Ameriky : Čítať viac
  • Naši Maksáči
   • Naši Maksáči

   • 23. 6. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Naši Maksáči.

    Aj tento školský rok sa do celoslovenskej matematickej súťaže MAKS zapojilo osem žiakov našej školy. Táto súťaž je pre všetkých, ktorým to páli. Úlohy sú prepojené so životom, spájajú sa s detskými aktivitami, sú aktuálne, moderné a hlavne veľmi zaujímavé. Sú vyriešiteľné, trenujú logiku, postreh a možno aj vtip riešiteľov :). Najlepším „ Maksáčom“ sa stál Matej Strapoň zo 6.B – MAKSIHVIEZDA, Maksidiplom získal Adam Ondra – 5.A, Kamilka Lehotská a Viki Gabčová – 5.B, súťažili tiež dievčatá – Miška Borsíková, Karolínka Zlejšia, Simonka Cibuľová a Paťka Macková. Tešíme sa na budúci školský rok. / Mgr. Terézia Dedinová /

   • Naši Maksáči: Čítať viac
  • Technika
   • Technika

   • 23. 6. 2023
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika .

    Ešte posledné úpravy pred prázdninami - 6.A (šikovníci) Mgr. Zuzana Mikšovská

   • Technika : Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Počet návštev: 712880
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
    • 37910477
    • 2021873062
   • Prihlásenie