• Sme slušná a moderná škola otvorená všetkým

  Vitajte na stránke našej školy
 • Informácie zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Exkurzia Semenoles - Lesná pedagogika 5.B
   • Exkurzia Semenoles - Lesná pedagogika 5.B
   • 21. 11. 2019
   • Každoročne organizuje Mgr. Koropecká v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi techniky a biológie exkurzie so žiakmi do Semenolesu Lipt. Hrádok. Tak to bolo i vo štvrtok 21.11. Piatakom pracovníčky závodu prezentovali zaujímavosti o lesnom biotope, porovnávali jednotlivé dreviny a živočíchy. Učili deti o ochrane, sadení stromčekov a spracovávaní semien jednotlivých drevín. Tie si potom každý žiak sám nalepil na pripravené kartičky, ktoré si mohol zobrať domov. Na záver sa deti hrali hru - súťaž, kde preukázali dobré vedomosti o lese, živočíchoch a rastlinách. Odniesli si drobné darčeky a dobrý pocit z netradičnej hodiny. /Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová/

   • Čítať viac
   • Kde by sme boli bez vynálezov
   • 19. 11. 2019
   • Žijeme vo svete, ktorý sa technologicky vyvíja tak rýchlo, že niektoré vynálezy sa ani „neohrejú“ a už sú preč. Preto žiaci 6.B triedy na hodinách Techniky pripravili veľmi pekné projekty o vynálezoch a vynálezcoch, ktoré potom prezentovali pred triedou. Vďaka nim sa žiaci dozvedeli, ako vznikol suchý zips, kto vynašiel žiarovku, kto padák, kto vytvoril prvý parný stroj, kto mikrovlnku či chladničku. Niektorí žiaci sa zamerali na vznik dopravných prostriedkov - bicykel a automobil. K zaujímavým patrili aj projekty - ako vznikol nanuk či cukrová vata. Možno aj medzi týmito šikovnými žiakmi 6.B triedy bude raz nejaký vynálezca, ktorého vynález sa bude používať dlhú dobu. (Mgr. Koropecká)

   • Čítať viac
  • Siedmaci na exkurzii z techniky
   • Siedmaci na exkurzii z techniky
   • 15. 11. 2019
   • Ako sa spracováva drevo, reže guľatina, pília a sušia dosky, a koľko vody sa odparí z 1 m3 surového dreva, to sme sa dozvedeli na exkurzii v Kráľovej Lehote v "Píle na Šmýkanci". Videli sme ako sa vyrába vonkajší aj vnútorný drevený obklad a diely na montované drevodomy. Druhá časť exkurzie bola v "Drevone" v Malužinej, kde spracúvajú piliny na drevotriesky a z toho vyrábajú rôzny nábytok. Zaujímavé bolo vidieť prácu na CNC strojoch, ktoré nahrádzajú ťažkú prácu človeka stlačením niekoľkých tlačidiel. /Mgr.Koropecká, Mgr. Duda, PaedDr. Sklenárová/

   • Čítať viac
  • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov
   • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov
   • 15. 11. 2019
   • 14. november bol deň, keď mali súčasní deviataci možnosť otestovať si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka tak, ako ich to bude čakať na ostrom testovaní 1.4.2020. Využilo to 42 deviatakov a aj 2 ôsmaci. Ako sa im darilo, to sa dozvedia 17.decembra a ich podrobné výsledky prídu do školy 20.januára. Administrátori boli Mgr. Jurecová, Mgr. Sklenková a PaedDr. Sklenárová.

   • Čítať viac
  • Beseda so včelárom
   • Beseda so včelárom
   • 11. 11. 2019
   • V 6. ročníku sa žiaci učia o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú v okolí ľudských sídel. K nim patrí aj najusilovnejší hmyz – včely. Preto sme sa rozhodli pozvať na besedu včelára p. Ing. Hančinu. Na začiatku žiakom premietol krátky film zo života včiel. Počas besedy sa žiaci dozvedeli veľa informácií, o tom ako sa včielky vyvíjajú, aký význam majú v prírode, o úlohe jednotlivých členov spoločenstva - o matke, robotniciach i trúdoch. Včelár použil množstvo pomôcok, ktoré sa bežne používajú pri práci so včelami. Naši žiaci si mohli vyskúšať aj ochranné pomôcky a to včeársku kuklu, rukavice i kombinézu.

   • Čítať viac
  • Nácvičné e-testovanie piatakov
   • Nácvičné e-testovanie piatakov
   • 8. 11. 2019
   • Aké bude celonárodné testovanie piatakov 20.11.2019? Túto otázku sa nám pokúsili zodpovedať pracovníci z Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania, ktorí pripravili nácvičnétestovanie pre školy, ktoré sú zapojené do projektu E-test, aby odbúrali stres spojený s „ostrým testovaním“. Dňa 7.11. absolvovali všetci naši piataci test z matematiky a slovenského jazyka. Oba testy trvali spolu 120 minút a texty úloh boli dosť dlhé, čo bolo na sústredenie veľmi náročné. Výsledky sú z matematiky 65 % a zo slovenského jazyka 52,3 %. Dúfame, že sa im bude dariť tak dobre, ak nie lepšie aj o 2 týždne. Administrátor bola Mr. Zuzana Jurecová, IT administrátori Mgr. Kacian a Mgr. Duda a koordinátor PaedDr. Sklenárová.

   • Čítať viac
  • Imatrikulácia prvákov
   • Imatrikulácia prvákov
   • 8. 11. 2019
   • V školskom klube detí sme 7. október venovali našim prvákom, v imatrikulačnom programe, kde opäť žiakov 1. ročníkov prijímame do našej školy. Predstavili sa nám žiaci z 1.A, 1.B a 1.C triedy, zaspievali nám a zarecitovali a dokonca dievčatá z 1.A zatancovali vlastný tanček. Nálada bola výborná, každý z prvákov dostal malý darček a samozrejme to najdôležitejšie - Imatrikulačný list. Chceme sa poďakovať dievčatám z 5.A triedy za krásne pripravený program, v ktorom sa nám predstavili a tiež ďakujeme za spoluprácu p. riaditeľovi našj školy a p. uč. Dedinovi. Takže na záver ešte raz: "Vitajte, naši prváci!" (Mgr. Böhmerová)

   • Čítať viac
  • MŠ Lipt. Peter a MŠ Koráb na projektovom vyučovaní
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Uspeli sme v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie