• Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

  7.12. PREDŠKOLÁCI A PRVÁCI / 8.12. ŠTVRTÁCI A PIATACI
   • Školské akcie a podujatia pre verejnosť 2022/23

   •  

    Prehľad akcií a podujatí v školskom roku 2022/23, do ktorých zapájame aj verejnosť - škôlkarov a žiakov, rodičov alebo starých rodičov. O presných termínoch budeme vždy informovať prostredníctvom našej web stránky www.zshradna.sk alebo cez facebook.

     

    Školské akcie a podujatia.PDF

 •         


   

 • Prečítajte si naše

  Novinky

   • Ľudová pieseň - projekty a otvorená hodina
   • 25. 11. 2022
   • Na hodinách literatúry v piatom ročníku sa žiaci každoročne učia o žánroch ľudovej slovesnosti, medzi ktoré patria aj ľudové piesne. Aj teraz sme sa zoznamovali s nimi na vyučovaní, učili sme sa rozoznávať jednotlivé druhy, vyhľadávali sme jazykové prostriedky, učili sme sa ich zapisovať pomocou zjednodušenej fonetickej transkripcie. Navštívili sme národopisné múzeum, kde sme sa okrem iného dozvedeli, ako sa ľudové piesne v minulosti zbierali a zapisovali. Tohtoroční piataci oslovili svojich rodičov, starých rodičov, blízkych, aby im zaspievali nejaké ľudové piesne, ktoré potom spracovali do projektov. Na hodine literatúry v oboch piatackych triedach predstavili pred spolužiakmi rôznorodé piesne z viacerých regiónov Slovenska. V 5.B sme vybrali tie najzaujímavejšie a pripravili sme otvorenú hodinu pre štvrtákov. Tí mali možnosť spoznať žartovné, ľubostné, valašské, zbijnícke, vojenské pi

   • Ľudová pieseň - projekty a otvorená hodina: Čítať viac
  • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže
   • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže
   • 23. 11. 2022
   • Pri príležitosti otvorenia celoškolskej výtvarnej súťaže inšpirovanej tradičnou ľudovou kultúrou a ľudovými vzormi sme pre našich prvákov a predškolákov z okolitých MŠ pripravili špeciálne tvorivé maľovanie (22. - 23. 11. 2022).

    Naše pozvanie prijali MŠ Belka, MŠ Liptovský Peter, MŠ Hradná, MŠ Dovalovo, Cirkevná MŠ Koráb, žiaci 1.A a 1.B triedy z našej školy.

   • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže: Čítať viac
  • Olympiáda z anglického jazyka
   • Olympiáda z anglického jazyka
   • 22. 11. 2022
   • Dňa 21. a 22. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v troch kategóriách, v kategórii 1A súťažilo 26 žiakov, v kategórii 1B súťažilo 23 žiakov a v kategórii 1C súťažili šiesti žiaci. Súťažiaci si otestovali svoje jazykové vedomosti a zručnosti. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka a rolovej hry, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, slovnú zásobu, gramatiku a tiež interakciu v danej situácii. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom a krajskom kole. /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková, Mgr. Lazárová/

   • Olympiáda z anglického jazyka: Čítať viac
   • Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo
   • 18. 11. 2022
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo.

    „Englisch Muss- Deutsch Plus“ - určite aj toto heslo inšpirovalo našich žiakov zapojiť sa do tohtoročnej olympiády v nemeckom jazyku. Tá preverila ich schopnosti komunikovať v nemčine tak ústnou, ako aj písomnou formou. Riešením úloh v rámci rôznych disciplín mali možnosť dokázať si, že úplne v pohode zvládajú na veľmi slušnej úrovni aj druhý cudzí jazyk– „nemčinu“. Spomedzi súťažiacich žiakov z 9-tych a 8-mych ročníkov preukázali najlepšie vedomosti: Vaneska Vrlíková (9.B), ktorá skončila na peknom 3. mieste, 2. miesto obsadila Nelly Hutková (9.B) a najlepší bol žiak Jarko Blaščík (9.C), ktorý sa umiestnil na skvelom 1. mieste. Prví dvaja umiestnení postupujú do okresnej súťaže. Ďakujeme nielen výhercom/ výherkyniam, no aj všetkým zúčastneným žiakom za prejavený záujem zasúťažiť si aj v tomto, hoci nie ľah

   • Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo: Čítať viac
  • Trenčiansky robotický deň 2022
  • Výtvarná súťaž "Tradičná ľudová kultúra"
   • Výtvarná súťaž "Tradičná ľudová kultúra"
   • 17. 11. 2022
   • ZŠ S MŠ HRADNÁ otvára celoškolskú výtvarnú súťaž inšpirovanú tradičnou ľudovou kultúrou a ľudovými vzormi. Výtvarné práce našich žiakov za 1. - 9. ročník, ktoré vzniknú na hodinách výtvarnej výchovy, vyhodnotíme v apríli 2023.

    Pri príležitosti otvorenia tejto výtvarnej súťaže sme pre našich prvákov a predškolákov z okolitých MŠ pripravili špeciálne tvorivé maľovanie (22. - 23. 11. 2022). Deti sa so slovenskou tradičnou kultúrou zoznámia aj cez krátku divadelnú scénku od našich starších žiakov z 2. stupňa. (Mgr. K. Rácz, Mgr. A. Klaučová)

   • Výtvarná súťaž "Tradičná ľudová kultúra": Čítať viac
  • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (2. DEŇ)
  • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)
   • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)
   • 14. 11. 2022
   • Prvý deň športového dňa na Hradnej bol venovaný žiakom druhého a tretieho ročníka a pozvánku prijali aj predškoláci z materskej škôlky z Liptovského Petra a z materskej škôlky Koráb v Liptovskom Hrádku. Prekážková trať na kolobežke, florbal, hádzanie na kôš, rôzne iné prekážkové dráhy, cvičenie na hudbu alebo športové hry v ľadovej hale - to boli aktivity, ktoré žiaci a predškoláci počas športového dňa absolvovali. Na záver si všetci pochutnali na výbornom ovocnom čaji a predškoláci získali aj diplom za účasť. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali jednotlivé stanovištia, ako aj žiakom 9.B triedy, ktorí počas športového dňa pomáhali.

   • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ): Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Počet návštev: 222338