• Deň otvorených dverí "SVET HRDINOV"

  9. - 10. apríla 2019 o 15:00 hod.
 • Zápis predškolákov do prvého ročníka

  16. - 17. apríla 2019 od 8:00 do 17:00 hod.
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj kľúčových kompetencií
  • Online prihláška pre predškolákov do 1. ročníka

  • Vážení rodičia, pozývame Vás a Vaše deti na zápis do prvého ročníka. Zápis sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 od 8:00 hod. do 17:00 hod. Prihlásiť svoje dieťa však môžete už aj teraz a to prostredníctvom online prihlášky.

    ONLINE PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNIKA 

    

 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • 2.C v múzeu
   • 2.C v múzeu
   • 21. 3. 2019
   • Tradične sa zúčastňujeme na TD v múzeu. Po krátkom privítaní tetou Hankou sa žiaci čo – to dozvedeli o ľudovom odievaní. Mnohým slová, ako ornament, súkeniaky, zástery moc nehovorili. Tak sme navštívili expozíciu ľudových odevov – krojov a na vystavených exemplároch sa žiaci oboznámili s výšivkou, súknom, plátnom a odevom našich predkov. Spoznali sme remeslá, šikovnosť našich predkov a hlavne peknú prácu žien, ktoré kroje dotvorili vyšívaním, zdobením rôznymi korálikmi, stuhami a podobne. Po názornej ukážke sme sa pustili do kreslenia, vyfarbovania svojich makiet a následne do odievania vlastnej postavy /viac fotoalbum, foto2.C/.

   • Čítať viac
  • Návšteva predškolákov z MŠ Hradná, MŠ Dovalovo
   • Návšteva predškolákov z MŠ Hradná, MŠ Dovalovo
   • 20. 3. 2019
   • Po predvianočnej návšteve k nám opäť zavítali naši predškoláci. Pani učiteľky, prváci a tretiaci privítali svojich kamarátov, ukázali im, čo sa už naučili. Aj predškoláci sa ukázali akí sú šikovní a čo už všetko pred nástupom do školy vedia. Vyskúšali si ako sa pracuje s interaktívnou tabuľou, píše na veľkú tabuľu kriedou, posadali do školských lavíc a predviedli nám, akí sú už zruční. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo. Na záver ich čakala sladká odmena. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

   • Čítať viac
  • Kniha - priateľ človeka
   • Kniha - priateľ človeka
   • 19. 3. 2019
   • S knihou sa stretávame od detstva, zoznamujeme sa s postavami rozprávok a románov. Knihy nám
    spestrujú voľný čas, robia náš svet zaujímavým. A to si ešte viac uvedomujeme v marci - v mesiaci
    kníh. Tak ako každoročne, žiaci 6. a 7. ročníka navštívili v dňoch od 18.3. do 22. 3. 2019 Mestskú
    knižnicu v našom meste. Vypočuli si pútavú prezentáciu o živote a tvorbe anglického spisovateľa
    Jonathana Swifta. Žiakov zaujala najmä kniha určená detskému čitateľovi Gulliverove cesty. Veríme,
    že toto podujatie podporí u našich žiakov chuť čítať krásnu literatúru, a tým robiť svoj život
    pestrejším. / Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová, Mgr. Záhradníková/

   • Čítať viac
  • Rozširujeme vedomostné obzory našich žiakov
   • Rozširujeme vedomostné obzory našich žiakov
   • 18. 3. 2019
   • Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku prezentuje unikátnu zbierku výtvarných diel slovenského maliara Ľudovíta Fullu. Žiaci 5.A , 5.B , 5.C triedy mali dňa 14.3.2019 možnosť zoznámiť sa s nimi priamo počas prehliadky jej priestorov. Pracovníci galérie nielenže žiakov zahrnuli informáciami o živote a práci nášho významného maliara, ale pripravili pre nich aj zaujímavé pracovné aktivity. Ďakujeme organizátorom podujatia za netradičný vyučovací deň a veríme, že všetci účastníci tejto vzdelávacej exkurzie si odniesli so sebou nezabudnuteľné zážitky. / Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová/

   • Čítať viac
  • Zimná Kalokagatia 2019
   • Zimná Kalokagatia 2019
   • 14. 3. 2019
   • Zimná Kalokagatia alebo Zimná Olympiáda pre deti ZŠ. Tento rok nás reprezentovali 3 deti v 2 kategóriach: Snowboard a Zjazdové lyžovanie. Marek Mráz obsadil v disciplíne SlopeStyle v kategórií mladší žiaci pekné 2.miesto. Natália Jurčová, ktorá štartovala v kategórií mladšie žiači sa v Obrovskom slalome umiestnila na 4.mieste.

   • Čítať viac
  • Horská služba na návšteve u prvákov
   • Horská služba na návšteve u prvákov
   • 14. 3. 2019
   • V stredu k prvákom prišiel na návštevu záchranár z Horskej služby. Oboznámil deti s náročnou prácou a predviedol pomôcky, ktoré využívajú pri záchrane života. Deti prenášali pacienta, vyskúšali dlahy, mačky, cepíny. Ďakujeme za zážitkovú hodinu p. Juríkovi.

   • Čítať viac
  • Návšteva predškolákov z MŠ Belanská
   • Návšteva predškolákov z MŠ Belanská
   • 12. 3. 2019
   • V utorok 12.3. navštívili našu školu predškoláci z MŠ Belanská. Privítali ich pani učiteľky budúcich prvákov, rozdelili si ich na 3 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ tvorivá jarná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala“. Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej rozprávočke, práci na interaktívnej tabuli, hádankách o jarných kvietkoch a zvieratkách si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, spoločne sme si zaspievali pesničku a na záver čakala deti sladká odmena. Veríme, že sa deťom u nás páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi a ich rodičmi. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 9. – 10.4.2019 v priestoroch našej školy. (Mgr. A. Klaučová)

   • Čítať viac
  • Karneval I.stupeň
   • Karneval I.stupeň
   • 1. 3. 2019
   • Fašiangy sú obdobím, ktoré sa vyznačuje maškarnými karnevalmi. A tak tomu bolo opäť aj v našej základnej škole. Tentokrát sa uskutočnil 1. marca. Žiaci 1. stupňa, ale aj pani učiteľky, sa na ňom predviedli v zaujímavých a veselých maskách, ktoré by im nejeden závidel. Deti sa zmenili na príšerky, princezné, zvieratká, pirátov a iné rozprávkové bytosti. Okrem výbornej zábavy si deti vyskúšali svoje schopnosti v mnohých súťažiach. Víťazi, ako aj všetky masky, boli odmenení sladkosťami. Veselá nálada nás sprevádzala počas celej akcie. Všetci sa už teraz tešíme na budúci rok, sme zvedaví, akými maskami nás opäť naši žiaci prekvapia a prajeme krásne jarné prázdniny.

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Uspeli sme v celoslovenskom porovnávaní kvality škôl - rebríček INEKO

  V rámci okresu sme obsadili 1. miesto a v celom Žilinskom kraji sme sa dostali na 19. miesto do TOP 20!

  Ministerstvo školstva SR / Národný ústav certifikovaných meraní / Štátna školská inšpekcia / EXAM

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie