• Vitajte na stránke našej základnej školy

  Zostávame v ONLINE spojení s našimi žiakmi a rodičmi!
 • Darujte 2% Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Ďakujeme!

 • Oznamy riaditeľa školy

 • Pre žiakov 5.-9. ročníka pokračuje dištančné vzdelávanie až do odvolania!


   

  Informácie k pokračovaniu výučby pre I. stupeň ZŠ, ŠKD a ŠJ od 8.3.2021 

   

  Prihlásení žiaci na prezenčnú výučbu potrebujú v pondelok ráno doniesť nasledovné dokumenty:

   a, potvrdenie o negatívnom teste jedného rodiča alebo výnimke (viď. info nižšie) 

   b, vyhlásenie o bezinfekčnosti  podľa skupín:

                                          1. skupina - pracujúci rodičia.pdf môžu podať elektronicky cez edupage alebo vytlačené

                                          2. skupina - žiak sa nemôže vzdelávať dištančne.pdf  predložiť vytlačené

                                          3. skupina - iný dôvod.pdf  predložiť vytlačené

  Tlačivá budú k dispozícii aj ráno pri vchodoch.

  Naďalej platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom: jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

  Mestské testovanie - registrácia na 6.3.2021

  Zákonný zástupca informácie dotknuté osoby.pdf

  Aktualizované pokyny k prevádzke: 

  1. vchody do budovy ostávajú nezmenené  (každá trieda má určený svoj vchod)

  2. skontrolujte si, či je Vaše dieťa prihlásené na obed (rozpis obedovania ostáva nezmenený)

  3. ŠKD ráno od 7:00  a poobede do 16:30 - každý vo svojej triede 

  5. žiaci sa učia podľa platného rozvrhu bez akéhokoľvek spájania s inou triedou

  6. žiakom na dištančnej forme vyučovania budú vyučujúci zasielať potrebné materiály (presnú formu si dohodne každý vyučujúci)

   


  Žiaci 3.B triedy majú od zajtra 5.3. do 18.3.2021 z rozhodnutia RÚVZ Lipt. Mikuláš nariadenú karanténu a budú sa vzdelávať dištančne. 

  Žiaci 3.A pokračujú v karanéne do 12.3.2021 z rozhodnutia RÚVZ Lipt. Mikuláš a budú sa vzdelávať dištančne. 


   

 • Aktuálne informácie

   • Dištančné vzdelávanie
   • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je od 26.10.2020. O plánovanom nástupe žiakov 2. stupňa do školy na prezenčné vzdelávanie Vás budeme včas informovať!

   • Predĺženie hodnotenia žiakov do 31.3.2021
   • Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3.2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk.roka 2020/21. 

   • Testovanie 5 a 9
   • Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

 • Zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Projektové vyučovanie "SOPKY"
   • Projektové vyučovanie "SOPKY"
   • 8. 3. 2021
   • Žiaci 5. ročníka na predmete geografia každoročne tvoria krásne 3-rozmerné projekty, modely sopiek. V učive Stavba Zeme získavajú vedomosti o sopkách, ktoré sami vytvoria s využitím rôznych materiálov. Zodpovedne a verne predstavia zloženie sopky, niektorí aktívnej, iní spiacej či vyhasnutej. Mnohé z projektov sú nielen technicky a esteticky zaujímavé, ale dokonca tiež funkčné. Originalita a tvorivosť našich detí nikdy nesklame a vyučovacie hodiny obohatené o takéto projekty sú veľkou inšpiráciou aj pre ostatných. Projektové vyučovanie so žiakmi realizovali naši učitelia geografie, Mgr. T. Dedinová a Mgr. P. Dedina.

   • Projektové vyučovanie "SOPKY": Čítať viac
  • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
   • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
   • 22. 2. 2021
   • Dňa 10. februára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Táto postupová súťaž prebiehala online formou, žiaci písali gramatický test, súčasťou ktorého bol aj posluch a prví šiesti úspešní súťažiaci postúpili na ústnu časť, kde si preverili svoje komunikačné zručnosti a schopnosti. V tejto súťaži nás v kategórii 1C reprezentovala naša šikovná žiačka Freya Ingunn Brown, ktorá sa úspešne dostala do "prvej trojky". Vzhľadom na to, že súťaž prebiehala online a v našom prípade zlyhala technika, nebolo možné absolvovať aj konferenčný hovor. Preto Freyke veľmi ďakujeme, že reprezentovala našu školu a dúfame, že ju to neodradí a budúci rok znovu zabojuje. /Mgr. Janka Záhradníková/

   • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku: Čítať viac
  • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
   • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
   • 20. 2. 2021
   • Okresné kolo dejepisnej olympiády zrealizovala slovenská dejepisná komisia a CVČ Liptovský Mikuláš tento rok online formou. Z našich ôsmich prihlásených žiakov získali výborné umiestnenie Matej Karol Kubík zo 6.A triedy (1. miesto v kategórii F) a Nátália Klaučová zo 6.B triedy (2. miesto v kategórii F). Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa zaradili aj Olívia Lehotská zo 7.B triedy (4. miesto v kategórii E) a Patrik Čičvara z 9.B triedy (10. miesto v kategórii C). Celkový počet súťažiacich bol 57. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme! (Mgr. I. Juhová, Mgr. K. Rácz)

   • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády: Čítať viac
  • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu
   • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu
   • 17. 2. 2021
   • O mesiac podávajú deviataci prihlášky na stredné školy. Pri výbere SŠ im môžu pomôcť aj rôzne online aktivity.

    V decembri sa žiaci mohli zúčastniť online burzy SŠ, ktorú usporiadalo CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.

    Od začiatku januára je pre žiakov vypracovaný online dotazník k voľbe povolania.

    Vo februári sme usporiadali online prezentáciu v spolupráci so SSOŠ – Tatranskou akadémiou Poprad. Určite zaujala nielen tých, ktorí majú záujem o štúdium ekonomiky a práva, ale aj tých, ktorí majú záujem o informačné alebo inteligentné technológie.

   • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu: Čítať viac
  • Okresné kolo geografickej olympiády
   • Okresné kolo geografickej olympiády
   • 16. 2. 2021
   • Po školskom kole Geografickej olympiády, ktoré prebehlo v decembri nasledovalo 5.2.2021 postupové okresné kolo pre tri kategórie žiakov 5. - 9. ročníka, samozrejme tých najlepších geografov. Žiaci riešili v domácom prostredí - online. Súťaž pozostávala z 2 častí: teoretická a praktická. Pre piatakov bolo to niečo nové, neznáme. Dištančná forma vzdelávania neodradila ani jedného žiaka od systematickej prípravy na súťaž. Výsledky žiakov sú chvályhodné – všetci žiaci boli úspešní riešitelia. V silnej konkurencii žiakov po 33 v každej kategórii obsadili miesta v prvej desiatke. Najlepší výsledok dosiahol Samko Kokavec, ktorý postupuje na krajské kolo GO. Súťaže sa zúčastnili: Saška Krajčiová, Jerguš Chvála, Nelka Buzáková, Lenka Švecová, Miška Ludvighová, Aurel Dúbravec a Matej Fašanok. Žiakom gratulujeme a Samkovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. / Mgr. Terézia Dedinová /

   • Okresné kolo geografickej olympiády: Čítať viac
  • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.
   • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.
   • 14. 2. 2021
   • 27.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov. Žiaci súťažili prostredníctvom PC z domu, piataci 2 hodiny - 3 príklady a deviataci 4 hodiny - 4 príklady. Nesmeli používať kalkulačky ani žiadne písomné materiály. K tomu sa zaviazali čestným prehlásením. Bezprostredne po časovom limite museli odoslať svoje riešenia mailom svojmu učiteľovi a ten ich okamžite preposlal tajomníkovi okresnej komisie MO v CVČ v Lipt. Mikuláši. Z našej školy sa zúčastnilo 5 piatakov, z nich boli úspešní 4, všetci z 5.A, Nela Buzáková - 23.miesto, Sofia Gueddouda - 26.miesto a Sophia Matejčeková a Miriam Jankovičová - obe 29.miesto. Spolu sa OK MO zúčastnilo 46 súťažiacich z 9.ZŠ okresu. Všetky dievčatá pripravovala p.uč. Mgr. Zuzana Jurecová. Z deviatakov s OK MO zúčastnili 3, z toho 2 žiaci boli úspešní. Obaja sa umiestnili na 10. mieste. Aurela Dúbravca z 9.A pripra

   • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.: Čítať viac
  • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"
   • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"
   • 12. 2. 2021
   • Posledný rok priniesol množstvo zmien v živote nás všetkých. Organizácia MP Education, ktorá realizuje prednášky o dospievaní každý rok aj na našej škole, nás oslovila s ponukou uskutočniť výklad v online priestore. Radi sme túto ponuku využili. Seminár viedla lektorka Mgr. Holecová, ktorá zaujímavým a pútavým spôsobom priblížila dievčatám 7. ročníka úskalia dospievania. Ďakujeme jej za to a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, snáď už v osobnom kontakte. (Mgr. Ivana Juhová)

   • Online prednáška "Medzi nami dievčatami": Čítať viac
  • Okresné kolo biologickej olympiády
   • Okresné kolo biologickej olympiády
   • 12. 2. 2021
   • Aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zúčastnili OK biologickej olympiády. I napriek pandémii sa dokázali rýchlo prispôsobiť novým podmienkam a vytvorili zaujímavé práce, ktoré pozostávali z napísania správy na 5 strán, z vytvorenia posteru a nahratia videa z prezentácie práce.

    1.miesto v OK obsadila Rebecca Šebestyenová s prácou „Zábava, ktorá bolí“. V tejto práci zhrnula názory mnohých obyvateľov nášho mesta najmä „psičkárov“ na vplyv petárd, delobuchov a svetlíc počas silvestrovskej noci na zvieratá. 2. miesto v OK patrilo Katke Hančinovej s prácou „ Bobor vodný – dokonalý architekt“. Katka už 3 roky pozoruje tohto vodného cicavca, ktorý sa vrátil na územie Čierneho Váhu. Lea Lipovská s prácou „Porovnanie ochorení: Covid 19 a chrípka“ obsadila 3. miesto v OK. Vo svojej práci vyjadrila svoje názory a názory spolužiakov na tieto ochorenia.

   • Okresné kolo biologickej olympiády: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie