• „Úspešný žiak - tvorivý učiteľ - spokojný rodič“

  Pre našich žiakov vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výsledkom.
 • Prečítajte si naše

  Novinky

   • Matematická súťaž - MAKS
   • 24. 6. 2022
   • Každoročne zopár žiakov našej školy sa zapojí do matematickej súťaže MAKS.

    Aká je to súťaž? Úlohy, ktoré deti riešia sú prepojené so životom, spájajú sa s bežnými detskými

    aktivitami, sú aktuálne, moderné, pritom milé a zaujímavé. Je určená všetkým, ktorí si chcú trénovať

    myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. Deti oceňujú to, že súťaž prebieha on – line, môžu si vybrať,

   • Matematická súťaž - MAKS: Čítať viac
  • Matematický Klokan
   • Matematický Klokan
   • 22. 6. 2022
   • Medzinárodná matematická súťaž Klokan pre ročníky 5-9 a Klokanko pre ročníky 1-4 sa konala 11.4.2022. Každoročne sa do súťaže zapája až 6 miliónov žiakov z 80 -tich krajín sveta. Konečne sme sa dočkali výsledkov. Úspešný riešiteľ bol ten, ktorý sa umiestnil v prvej pätine - /20%/ - spomedzi ostatných účastníkov v SR:

   • Matematický Klokan: Čítať viac
  • Mojmírova družina v našej škole
   • Mojmírova družina v našej škole
   • 19. 6. 2022
   • Dňa 17. 6. našu školu navštívila Mojmírova družina, ktorá spolupracuje s Múzeom J. Kráľa v Lipt. Miuláši a Mikulášskou maticou. Atmosféru navodili dobovo oblečení bojovníci. Historickú skupinu tvorilo 7 členov, ktorí predviedli ukážku scéníckého boja z čias z obdobia pred Veľkou Moravou. Deti si vyskúšali váhu mečov, dobové prilby a boli priamo zapojení do obrany a boja. Žiaci mali z vystúpenia velký zážitok.

   • Mojmírova družina v našej škole: Čítať viac
  • Školský výlet tretiakov - Čierny Balog, Vydrovo
  • Návšteva z Nórska
   • Návšteva z Nórska
   • 19. 6. 2022
   • Dňa 15. júna 2022 sme s našimi ôsmakmi a deviatakmi cestovali do Nórska. Hoci len prstom na mape. Čaro tejto severskej krajiny nám priblížili, Karl a Ingrid, vzácni hostia z Nórska. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí, napríklad, že rozloha ich územia je sedemkrát väčšia ako rozloha Slovenska, ale počet obyvateľov máme rovnaký. Turistov láka plavba po fjordoch, pričom najdlhší z nich siaha až 200 kilometrov do vnútrozemia. Pokochali sme sa rozmanitou flórou a faunou a Ingrid, bývalá pani učiteľka, nás oboznámila so školským systémom. Na záver nás naši hostia naučili poďakovať po nórsky - tusen takk. (Mgr. I. Čupková)

   • Návšteva z Nórska: Čítať viac
  • Oceňovanie najlepších žiakov hrádockých škôl
   • Oceňovanie najlepších žiakov hrádockých škôl
   • 16. 6. 2022
   • Každoročne primátor nášho mesta oceňuje najlepších žiakov a študentov hrádockých škôl. V tomto školskom roku sa slávnosť konala 15. júna v KD spolu so záverečným koncertom ZUŠ. Čestné uznanie primátora mesta dostala za našu školu Terezka Strapoňová, žiačka 9.B triedy. Terka počas celých deviatich rokov dosahovala výborné študijné výsledky a úspešne reprezentovala našu školu v krajských a celoslovenských kolách v prednese poézie a prózy. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v štúdiu na strednej škole. /Mgr. Zuzana Hrnčiarová/

   • Oceňovanie najlepších žiakov hrádockých škôl: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Počet návštev: 9056858
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
    • 37910477
    • 2021873062
   • Prihlásenie