Riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno dňa 25.5.2018 (piatok) z dôvodu zahraničnej exkurzie a vycestovania učiteľov do partnerskej školy. V tento deň sú všetci žiaci automaticky odhlásení zo stravy a nefunguje ani ŠKD.


 

NOVINKY Z NÁŠHO VYUČOVANIA

 

 

Výsledky Testovania 9 zo SJL a MAT

Dňa 21. marca 2018 sa 61 našich deviatakov zúčastnilo celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Výsledky našich žiakov boli aj tento rok nadpriemerné v porovnaní s národným priemerom v rámci Slovenska.

MATEMATIKA: celoslovenský priemer 55,9% a náš školský 67,2% (11,3% NAD národným priemerom)

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA: celoslovenský priemer 63,0% a náš školský 65,3% (2,3% NAD národným priemerom)

(vedenie školy ďakuje všetkým učiteľom 1. a 2. stupňa za kvalitnú edukáciu žiakov)

 

 

ŠKOLSKÁ TELEVÍZIA  TV HRADNÁ 

školské akcie, vzdelávacie programy, podujatia, projektové vyučovanie a exkurzie

 

Ďalšie šk. podujatia si môžete pozrieť v našom archíve

ARCHÍV TV HRADNÁ

 

 

 

 

 

 

PREPOJENIE DO JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ