• Zoznam žiakov

   • M M
   • M M3.C
   • S M
   • S M3.C
   • L O
   • L O3.C
   • L P
   • L P3.C
   • B S
   • B S3.C
   • L S
   • L S3.C
   • M S
   • M S3.C
   • N Š
   • N Š3.C
   • P Š
   • P Š3.C
   • R T
   • R T3.C
   • M B
   • M B4.A
   • A B
   • A B4.A
   • L B
   • L B4.A
   • M B
   • M B4.A
   • L Č
   • L Č4.A
   • J F
   • J F4.A
   • L G
   • L G4.A
   • M I
   • M I4.A
   • J J
   • J J4.A
   • M K
   • M K4.A
   • A K
   • A K4.A
   • M K
   • M K4.A
   • K Ł
   • K Ł4.A
   • J L
   • J L4.A
   • K M
   • K M4.A
   • L M
   • L M4.A
   • T P
   • T P4.A
   • E P
   • E P4.A
   • O P
   • O P4.A
   • T R
   • T R4.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie