• Zoznam žiakov

   • M R
   • M R5.C
   • S S
   • S S5.C
   • T S
   • T S5.C
   • E S
   • E S5.C
   • M S
   • M S5.C
   • M Š
   • M Š5.C
   • L Š
   • L Š5.C
   • J Z
   • J Z5.C
   • L B
   • L B6.A
   • O B
   • O B6.A
   • M B
   • M B6.A
   • J B
   • J B6.A
   • S C
   • S C6.A
   • N D
   • N D6.A
   • L G
   • L G6.A
   • Š H
   • Š H6.A
   • O C
   • O C6.A
   • Š J
   • Š J6.A
   • S K
   • S K6.A
   • L K
   • L K6.A
   • P L
   • P L6.A
   • P L
   • P L6.A
   • P M
   • P M6.A
   • L M
   • L M6.A
   • S M
   • S M6.A
   • A O
   • A O6.A
   • M P
   • M P6.A
   • P R
   • P R6.A
   • R R
   • R R6.A
   • O Š
   • O Š6.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie