• Zoznam žiakov

   • L R
   • L R4.A
   • M S
   • M S4.A
   • M Š
   • M Š4.A
   • T T
   • T T4.A
   • G T
   • G T4.A
   • P V
   • P V4.A
   • Z Y
   • Z Y4.A
   • M Z
   • M Z4.A
   • F A
   • F A4.B
   • E B
   • E B4.B
   • N B
   • N B4.B
   • M B
   • M B4.B
   • B Č
   • B Č4.B
   • R D
   • R D4.B
   • K D
   • K D4.B
   • R F
   • R F4.B
   • A G
   • A G4.B
   • P H
   • P H4.B
   • T J
   • T J4.B
   • L K
   • L K4.B
   • T K
   • T K4.B
   • N L
   • N L4.B
   • A M
   • A M4.B
   • M M
   • M M4.B
   • P M
   • P M4.B
   • I O
   • I O4.B
   • I P
   • I P4.B
   • P P
   • P P4.B
   • D R
   • D R4.B
   • D S
   • D S4.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie