• Vedúce pozície

   • PaedDr. Marián Žiška
   • Riaditeľ základnej školy s materskou školou Hradná

   • Mgr. Adriana Klaučová
   • Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie / 1. stupeň

   • Mgr. Karol Rácz
   • Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie / 2. stupeň

   • Mgr. Beata Böhmerová
   • Vedúca vychovávateľka Školského klubu detí

  • Učitelia

    

   • Mgr. Michal Belanji
   • Mgr. Michal BelanjiUčiteľ
   • Mgr. Marieta Čierna
   • Mgr. Marieta ČiernaUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.A
    Vedúca MZ
   • Mgr. Iveta Čupková
   • Mgr. Iveta ČupkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
   • Mgr. Peter Dedina
   • Mgr. Peter DedinaUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.C
   • Mgr. Terézia Dedinová
   • Mgr. Terézia DedinováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
    Predseda PK SV
   • Mgr. Michal Duda
   • Mgr. Michal DudaUčiteľ
   • Mgr. Veronika Dudičová
   • Mgr. Veronika DudičováUčiteľ
   • Mgr. Alica Fajmonová
   • Mgr. Alica FajmonováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.B
   • Mgr. Daniel Hanko
   • Mgr. Daniel HankoUčiteľ
   • Mgr. Denisa Herichová
   • Mgr. Denisa HerichováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A
   • Mgr. Hanna Hertseh
   • Mgr. Hanna HertsehUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.B
   • Mgr. Ivana Juhová
   • Mgr. Ivana JuhováUčiteľ
   • Mgr. Zuzana Jurecová
   • Mgr. Zuzana JurecováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
   • Mgr. Marek Kacian
   • Mgr. Marek KacianUčiteľ
   • Mgr. Adriana Klaučová
   • Mgr. Adriana KlaučováZástupcaUčiteľ na 1. stupni
   • Mgr. Ján Kollár
   • Mgr. Ján KollárUčiteľ
   • Mgr. Jana Koropecká
   • Mgr. Jana KoropeckáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    Výchovný poradca
   • Mgr. Terézia Lazárová
   • Mgr. Terézia LazárováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.C
   • Mgr. Zuzana Lesáková
   • Mgr. Zuzana LesákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
    Predseda PK CJ
   • Mgr. Mariana Majzlíková
   • Mgr. Mariana MajzlíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.M
   • Mgr. Ivan Malárik
   • Mgr. Ivan MalárikUčiteľ
   • Mgr. Marcel Matava
   • Mgr. Marcel MatavaUčiteľ
   • Mgr. Jana Miklošková
   • Mgr. Jana MikloškováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
   • Mgr. Ján Muráň
   • Mgr. Ján MuráňUčiteľ
   • PaedDr. Jaroslava Oravcová
   • PaedDr. Jaroslava OravcováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.C
    Predseda PK SJL
   • Mgr. Iva Paukovčeková
   • Mgr. Iva PaukovčekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.B
   • PaedDr. Marta Pelachová
   • PaedDr. Marta PelachováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.C
    Špeciálny pedagóg
   • Zuzana Podhorská
   • Zuzana PodhorskáKuchár
   • Mgr. Drahoslava Puškárová
   • Mgr. Drahoslava PuškárováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.B
   • Mgr. Karol Rácz
   • Mgr. Karol RáczZástupcaUčiteľ na 2. stupni
   • Mgr. Veronika Remeňová
   • Mgr. Veronika RemeňováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
   • Mgr. Nadežda Skaličanová
   • Mgr. Nadežda SkaličanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
   • PaedDr. Gabriela Sklenárová
   • PaedDr. Gabriela SklenárováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    Predseda PK MAT
   • Mgr. Vladimíra Sklenková
   • Mgr. Vladimíra SklenkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
    Predseda PK PV
   • Mgr. Jana Stephany
   • Mgr. Jana StephanyUčiteľ
   • Mgr. Zuzana Šubjaková
   • Mgr. Zuzana ŠubjakováAsistent učiteľa
   • Mgr. Dáša Tkáčová
   • Mgr. Dáša TkáčováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.C
   • Mgr. Jana Vančurová
   • Mgr. Jana VančurováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.B
   • Petra Vozáriková
   • Petra VozárikováVychovávateľ
   • Mgr. Janka Záhradníková
   • Mgr. Janka ZáhradníkováUčiteľ
   • PaedDr. Marián Žiška
   • PaedDr. Marián ŽiškaRiaditeľUčiteľ na 2. stupni
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie