• Zoznam žiakov

   • M R
   • M R2.A
   • D S
   • D S2.A
   • M Š
   • M Š2.A
   • S U
   • S U2.A
   • L V
   • L V2.A
   • M B
   • M B2.B
   • M C
   • M C2.B
   • S Č
   • S Č2.B
   • A D
   • A D2.B
   • M G
   • M G2.B
   • M H
   • M H2.B
   • T C
   • T C2.B
   • A J
   • A J2.B
   • L K
   • L K2.B
   • S K
   • S K2.B
   • A K
   • A K2.B
   • E R
   • E R2.B
   • T R
   • T R2.B
   • E S
   • E S2.B
   • M S
   • M S2.B
   • E S
   • E S2.B
   • M S
   • M S2.B
   • M U
   • M U2.B
   • E Ž
   • E Ž2.B
   • M B
   • M B2.C
   • T Č
   • T Č2.C
   • M J
   • M J2.C
   • J J
   • J J2.C
   • F K
   • F K2.C
   • J K
   • J K2.C
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie