• Zoznam žiakov

   • P H
   • P H1.B
   • T J
   • T J1.B
   • T K
   • T K1.B
   • L K
   • L K1.B
   • T K
   • T K1.B
   • N L
   • N L1.B
   • A M
   • A M1.B
   • P M
   • P M1.B
   • I P
   • I P1.B
   • P P
   • P P1.B
   • D R
   • D R1.B
   • D S
   • D S1.B
   • R S
   • R S1.B
   • M S
   • M S1.B
   • Z Š
   • Z Š1.B
   • Ľ Š
   • Ľ Š1.B
   • J V
   • J V1.B
   • M B
   • M B2.A
   • N B
   • N B2.A
   • M B
   • M B2.A
   • M D
   • M D2.A
   • J G
   • J G2.A
   • M G
   • M G2.A
   • J H
   • J H2.A
   • M C
   • M C2.A
   • A J
   • A J2.A
   • N K
   • N K2.A
   • L K
   • L K2.A
   • N L
   • N L2.A
   • E M
   • E M2.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie