• Zoznam žiakov

   • P L
   • P L3.A
   • L M
   • L M3.A
   • N P
   • N P3.A
   • M P
   • M P3.A
   • P R
   • P R3.A
   • R R
   • R R3.A
   • T S
   • T S3.A
   • M Š
   • M Š3.A
   • Š Š
   • Š Š3.A
   • M V
   • M V3.A
   • K Z
   • K Z3.A
   • E A
   • E A3.B
   • M B
   • M B3.B
   • S B
   • S B3.B
   • O B
   • O B3.B
   • M B
   • M B3.B
   • J B
   • J B3.B
   • M C
   • M C3.B
   • A E
   • A E3.B
   • N G
   • N G3.B
   • M G
   • M G3.B
   • M J
   • M J3.B
   • T K
   • T K3.B
   • P M
   • P M3.B
   • S M
   • S M3.B
   • L M
   • L M3.B
   • A O
   • A O3.B
   • E R
   • E R3.B
   • M S
   • M S3.B
   • O Š
   • O Š3.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie