• Zoznam žiakov

   • N T
   • N T3.B
   • S T
   • S T3.B
   • M U
   • M U3.B
   • E V
   • E V3.B
   • A B
   • A B4.A
   • D B
   • D B4.A
   • J B
   • J B4.A
   • K Č
   • K Č4.A
   • S G
   • S G4.A
   • Š J
   • Š J4.A
   • D K
   • D K4.A
   • M K
   • M K4.A
   • A K
   • A K4.A
   • E K
   • E K4.A
   • M L
   • M L4.A
   • B L
   • B L4.A
   • J L
   • J L4.A
   • S M
   • S M4.A
   • Z M
   • Z M4.A
   • T M
   • T M4.A
   • L P
   • L P4.A
   • L P
   • L P4.A
   • M P
   • M P4.A
   • M S
   • M S4.A
   • E S
   • E S4.A
   • M S
   • M S4.A
   • B B
   • B B4.B
   • A B
   • A B4.B
   • B B
   • B B4.B
   • E Č
   • E Č4.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie