• Zoznam žiakov

   • T Č
   • T Č4.B
   • A F
   • A F4.B
   • L G
   • L G4.B
   • J G
   • J G4.B
   • S G
   • S G4.B
   • K H
   • K H4.B
   • G H
   • G H4.B
   • N K
   • N K4.B
   • E K
   • E K4.B
   • M L
   • M L4.B
   • A M
   • A M4.B
   • A M
   • A M4.B
   • B O
   • B O4.B
   • P P
   • P P4.B
   • L S
   • L S4.B
   • T S
   • T S4.B
   • M S
   • M S4.B
   • D S
   • D S4.B
   • V V
   • V V4.B
   • S V
   • S V4.B
   • T B
   • T B4.C
   • P B
   • P B4.C
   • O Č
   • O Č4.C
   • M H
   • M H4.C
   • Š H
   • Š H4.C
   • A K
   • A K4.C
   • E K
   • E K4.C
   • D K
   • D K4.C
   • R K
   • R K4.C
   • S L
   • S L4.C
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie