• Zoznam žiakov

   • O M
   • O M4.C
   • S M
   • S M4.C
   • K P
   • K P4.C
   • M P
   • M P4.C
   • K S
   • K S4.C
   • M Š
   • M Š4.C
   • V V
   • V V4.C
   • S Z
   • S Z4.C
   • T Z
   • T Z4.C
   • M B
   • M B5.A
   • E B
   • E B5.A
   • S B
   • S B5.A
   • N B
   • N B5.A
   • M C
   • M C5.A
   • L G
   • L G5.A
   • S G
   • S G5.A
   • J H
   • J H5.A
   • M H
   • M H5.A
   • M J
   • M J5.A
   • S J
   • S J5.A
   • Z K
   • Z K5.A
   • A K
   • A K5.A
   • M K
   • M K5.A
   • D K
   • D K5.A
   • M K
   • M K5.A
   • D L
   • D L5.A
   • S M
   • S M5.A
   • L M
   • L M5.A
   • S P
   • S P5.A
   • M P
   • M P5.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie