• Zoznam žiakov

   • D R
   • D R5.A
   • M S
   • M S5.A
   • J Š
   • J Š5.A
   • M Š
   • M Š5.A
   • F Š
   • F Š5.A
   • A Ž
   • A Ž5.A
   • D B
   • D B5.B
   • M B
   • M B5.B
   • T Č
   • T Č5.B
   • E Č
   • E Č5.B
   • K D
   • K D5.B
   • D D
   • D D5.B
   • M H
   • M H5.B
   • L C
   • L C5.B
   • J C
   • J C5.B
   • J J
   • J J5.B
   • A J
   • A J5.B
   • M K
   • M K5.B
   • A K
   • A K5.B
   • D K
   • D K5.B
   • M K
   • M K5.B
   • L M
   • L M5.B
   • N N
   • N N5.B
   • J O
   • J O5.B
   • G P
   • G P5.B
   • E P
   • E P5.B
   • S S
   • S S5.B
   • A S
   • A S5.B
   • S S
   • S S5.B
   • M Š
   • M Š5.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie