• Zoznam žiakov

   • M V
   • M V5.B
   • L Z
   • L Z5.B
   • M Z
   • M Z5.B
   • S A
   • S A6.A
   • A Č
   • A Č6.A
   • M Č
   • M Č6.A
   • N F
   • N F6.A
   • A G
   • A G6.A
   • S G
   • S G6.A
   • V G
   • V G6.A
   • K H
   • K H6.A
   • O H
   • O H6.A
   • F J
   • F J6.A
   • A K
   • A K6.A
   • V K
   • V K6.A
   • M K
   • M K6.A
   • M K
   • M K6.A
   • S L
   • S L6.A
   • D N
   • D N6.A
   • D O
   • D O6.A
   • N P
   • N P6.A
   • L P
   • L P6.A
   • J P
   • J P6.A
   • K P
   • K P6.A
   • L S
   • L S6.A
   • N Š
   • N Š6.A
   • S Š
   • S Š6.A
   • D T
   • D T6.A
   • R V
   • R V6.A
   • A V
   • A V6.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie