Elektronická prihláška

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, v pripravenej ONLINE PRIHLÁŠKE máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa na našu základnú školu do 1. ročníka. Prosíme Vás o vyplnenie základných údajov s diakritikou.

Pozn.: Dieťa bude oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. 

 

   

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Milí rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa do našej školy. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás záväzkom! S pozdravom kolektív ZŠ s MŠ Hradná.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie