• Moderná a otvorená škola

  "Úspešný žiak - tvorivý učiteľ - spokojný rodič"
    • Edukácia
    • Kvalitné vzdelanie a voľnočasové aktivity
    • Motivácia
    • Vedomostné, talentové a športové súťaže
    • Tvorivosť
    • Projektové a kooperatívne vyučovanie
    • Spolupráca
    • Rozvoj jazykovej a matematickej gramotnosti
 • Sme tu pre žiakov a rodičov

  Vždy aktuálne informácie zo školského prostredia
 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • Okresná súťaž Šaliansky Maťko
   • Okresná súťaž Šaliansky Maťko
   • 14. 12. 2018
   • V Liptovskom Mikuláši, ako už býva každoročným zvykom, sa dňa 12.12.2018 konalo okresné kolo v recitácii povestí, kde našu školu úspešne reprezentovala Terka Strapoňová zo 6.B. a svojím prvým miestom postúpila na krajské kolo. Vo veľkej konkurencii mladších recitátorov nás krásne zastúpila Dianka Ondrejková zo 4.A, ktorá aj napriek nepostúpeniu na kraj opäť dokázala, že máme byť na koho hrdí! Mgr. Remeňová

   • Čítať viac
  • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži
   • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži
   • 14. 12. 2018
   • "Hovorme o jedle" - v tejto tejto celoslovenskej súťaži o zdravom životnom štýle, ktorého súčasťou je bezpochyby aj správne stravovanie sa žiakov, získala naša škola 3. miesto. Naše súťažné príspevky tvorili projekty z biológie, eseje z literatúry a výtvarné práce na zvolenú tému. Súťaž realizovali: Mgr. J. Koropecká, Mgr. D. Puškárová a Mgr. H. Hertseh.

   • Čítať viac
  • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
   • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
   • 13. 12. 2018
   • Pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov, výborný punč, nádherné výrobky detí, rodičov či starých rodičov, predvianočná nálada a príjemná atmosféra. V školskej jedálni sa dňa 12. decembra konali Vianočné tvorivé dielne pre žiakov a rodičov 5. a 6. ročníka. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a prispeli akokoľvek k tomu, že sme spoločne na pôde našej školy strávili veľmi príjemné popoludnie. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí pripravili pre žiakov zaujímavé tvorivé aktivity. (ZRŠ)

   • Čítať viac
  • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
   • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
   • 12. 12. 2018
   • Naša škola získala finančný grant vo výške 1000 € od Nadácie Orange cez vzdelávací projekt „e-Školy pre budúcnosť.“

    Na hodinách informatiky sa snažíme využívať inovatívne metódy a formy edukácie. Systematicky u žiakov zvyšujeme ich digitálne kompetencie - cez rôzne vzdelávacie aktivity a projekty. Dlhodobo sa v našej škole venujeme cez záujmovú činnosť robotike (krúžok ROBOLAB). Práve tu vznikla myšlienka, aby sa robotika a programovanie dostali aj do učebných osnov.

   • Čítať viac
  • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede
   • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede
   • 13. 12. 2018
   • Dňa 12. decembra 2018 žiaci 9. B triedy prezentovali počas otvorenej hodiny anglického jazyka
    mladším spolužiakom vlastné práce - projekty, v ktorých voľne spracovali témy, ktoré ich zaujímajú a
    sú im obsahom blízke. Pri tvorbe projektov využívali rôzne zdroje informácií, rozmanitú slovnú zásobu
    ako aj pestré štylistické konštrukcie. Súčasťou prezentácie bol tvorivý dialóg medzi prezentujúcimi a
    ostatnými spolužiakmi, čím vytvárali priestor na trénovanie živej komunikácie. / Mgr. T. Lazárová/

   • Čítať viac
  • Návšteva NRSR
   • Návšteva NRSR
   • 11. 12. 2018
   • 10.12 sme s deviatakmi v rámci učiva občianskej náuky a etiky navštívili Národnú radu SR. Vážnosť tohto objektu sme pocítili hneď pri vstupe, keď sme prešli prísnou, takmer letiskovou, kontrolou. Odborný výklad o poslaní a kompetenciách NR sme sa dozvedeli od sprievodkyne, ktorá nás postupne previedla jednotlivými sprístupnenými miestami. A tak sme sa ocitli pred štátnymi symbolmi, videli sme, kde pracujú poslanci, sedeli sme na miestach novinárov. Prehliadka nádvoria Bratislavského hradu nasledovala hneď potom, ako sme opustili Parlament. Uličkami Starého mesta Bratislavy sme sa dostali na vianočné trhy, čo umocnilo v nás atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Z takmer slnečnej Bratislavy sme sa večer pri návrate ocitli doma na zasneženom Liptove. ( Mgr. D Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

   • Čítať viac
  • Návšteva predškolákov
   • Návšteva predškolákov
   • 10. 12. 2018
   • V pondelok 10.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná. Privítali ich pani učiteľky budúcich prvákov, rozdelili si ich na 2 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena a medaila, ktorú si pre nich pripravili budúce p. učiteľky. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

   • Čítať viac
  • 3.A na hodine ANJ u deviatakov
   • 3.A na hodine ANJ u deviatakov
   • 10. 12. 2018
   • Dňa 5. 12. 2018 žiaci 3.A triedy mali možnosť zúčastniť sa na prezentácii projektov, ktorých autormi boli žiaci 9.B triedy. Cieľom bolo ukázať mladším spolužiakom, ako sa môžu v anglickom jazyku postupne zdokonaľovať. Tretiakom prajeme veľa trpezlivosti a úspechov v ich napredovaní. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. J. Miklošková)

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie