• Vedúce pozície

   • PaedDr. Marián Žiška
   • Riaditeľ základnej školy s materskou školou Hradná

   • Mgr. Adriana Klaučová
   • Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie / 1. stupeň

   • Mgr. Karol Rácz
   • Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie / 2. stupeň

   • Mgr. Beata Böhmerová
   • Vedúca vychovávateľka Školského klubu detí

  • učitelia / asistenti / vychovávatelia

    

   • Mgr. Stanislava Baďová
   • Mgr. Stanislava BaďováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Bianka Balážová
   • Bianka BalážováUpratovačka
   • Mgr. Anna Belanji
   • Mgr. Anna BelanjiUčiteľka
   • Mgr. Michal Belanji
   • Mgr. Michal BelanjiUčiteľ
   • Alena Bendíková
   • Alena BendíkováUpratovačka
   • Mgr. Beata Böhmerová
   • Mgr. Beata BöhmerováUčiteľka
   • Mgr. Marieta Čierna
   • Mgr. Marieta ČiernaUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    Vedúca MZ
   • Mgr. Iveta Čupková
   • Mgr. Iveta ČupkováUčiteľka
   • Mgr. Alica Daňová
   • Mgr. Alica DaňováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Peter Dedina
   • Mgr. Peter DedinaUčiteľ
   • Mgr. Terézia Dedinová
   • Mgr. Terézia DedinováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
    Predseda PK SV
   • Mgr. Michal Duda
   • Mgr. Michal DudaUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.C
   • Mgr. Alica Fajmonová
   • Mgr. Alica FajmonováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • Pavel Fiačan
   • Pavel FiačanŠkolník
   • Eva Hadvidžiaková
   • Eva HadvidžiakováUpratovačka
   • Mgr. Daniel Hanko
   • Mgr. Daniel HankoUčiteľ
   • Mgr. Denisa Herichová
   • Mgr. Denisa HerichováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Zuzana Hrnčiarová
   • Mgr. Zuzana HrnčiarováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Ivana Juhová
   • Mgr. Ivana JuhováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
   • Soňa Jurášiková
   • Soňa JurášikováKuchárka
   • Mgr. Marek Kacian
   • Mgr. Marek KacianUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.C
   • Mgr. Adriana Klaučová
   • Mgr. Adriana KlaučováZástupkyňaUčiteľ na 1. stupni
   • Ivana Košíková
   • Ivana KošíkováKuchárka
   • Lenka Košíková
   • Lenka KošíkováPomoná sila v ŠJ
   • Petra Kováčová
   • Petra KováčováUčiteľka
   • Mgr. Terézia Lazárová
   • Mgr. Terézia LazárováUčiteľka
   • Mgr. Zuzana Lesáková
   • Mgr. Zuzana LesákováUčiteľkaPredseda PK CJ
   • Mgr. Mariana Majzlíková
   • Mgr. Mariana MajzlíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Mgr. Ivan Malárik
   • Mgr. Ivan MalárikUčiteľ
   • Mgr. Marcel Matava
   • Mgr. Marcel MatavaUčiteľ
   • Mgr. Andrea Matejková
   • Mgr. Andrea MatejkováUčiteľka
   • Bc. Eva Matejková
   • Bc. Eva MatejkováUčiteľka
   • Mgr. Jana Miklošková
   • Mgr. Jana MikloškováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • Mgr. Zuzana Mikšovská Krajčušková
   • Mgr. Zuzana Mikšovská KrajčuškováUčiteľka
   • Zdena Mikušová
   • Zdena MikušováUpratovačka
   • Mgr. Ján Moravčík
   • Mgr. Ján MoravčíkŠpeciálny pedagóg
   • Lenka Moravčíková
   • Lenka MoravčíkováKuchárka
   • PaedDr. Jaroslava Oravcová
   • PaedDr. Jaroslava OravcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
    Predseda PK SJL
   • Zdena Oravcová
   • Zdena OravcováUpratovačka
   • Mgr. Mária Paculíková
   • Mgr. Mária PaculíkováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Mária Paculíková
   • Mgr. Mária PaculíkováUčiteľka
   • Mgr. Zuzana Palenčárová Jablonická
   • Mgr. Zuzana Palenčárová JablonickáUčiteľka
   • Mgr. Iva Paukovčeková
   • Mgr. Iva PaukovčekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Bc. Andrea Pavlínyová
   • Bc. Andrea PavlínyováAsistentka učiteľa
   • PaedDr. Marta Pelachová
   • PaedDr. Marta PelachováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
    Špeciálny pedagóg
   • Mgr. Hanna Peresoliak Hertseh
   • Mgr. Hanna Peresoliak HertsehUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Michaela Piataková
   • Michaela PiatakováUčiteľka
   • Mgr. Drahoslava Puškárová
   • Mgr. Drahoslava PuškárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
   • Mgr. Karol Rácz
   • Mgr. Karol RáczZástupcaUčiteľ na 2. stupni
   • Mgr. Veronika Remeňová
   • Mgr. Veronika RemeňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie