• Vedúce pozície

   • PaedDr. Marián Žiška
   • Riaditeľ základnej školy s materskou školou Hradná

   • Mgr. Adriana Klaučová
   • Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie / 1. stupeň

   • Mgr. Karol Rácz
   • Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie / 2. stupeň

   • Mgr. Beata Böhmerová
   • Vedúca vychovávateľka Školského klubu detí

  • učitelia / asistenti / vychovávatelia

    

   • Zuzana Repčeková
   • Zuzana RepčekováVedúca ŠJ
   • Eva Rybárová
   • Eva RybárováUčiteľka
   • Mgr. Nadežda Skaličanová
   • Mgr. Nadežda SkaličanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • PaedDr. Gabriela Sklenárová
   • PaedDr. Gabriela SklenárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    Predseda PK MAT
   • Mgr. Vladimíra Sklenková
   • Mgr. Vladimíra SklenkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.C
    Predseda PK PV
   • Renáta Spišáková
   • Renáta SpišákováUčiteľka
   • Mgr. Jana Stephany
   • Mgr. Jana StephanyUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • Marta Strapoňová
   • Marta StrapoňováUčiteľka
   • Lenka Števek
   • Lenka ŠtevekUpratovačka
   • Mgr. Daša Tkáčová
   • Mgr. Daša TkáčováUčiteľka
   • Monika Tolnayová
   • Monika TolnayováUčiteľka
   • Kristína Topláková
   • Kristína ToplákováPomoná sila v ŠJ
   • Milan Ucháľ
   • Milan Uchᾊkolník
   • Milan Ucháľ
   • Milan UcháľKurič
   • Anna Užíková
   • Anna UžíkováPomoná sila v ŠJ
   • Mgr. Jana Vančurová
   • Mgr. Jana VančurováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Bc. Martina Vítková
   • Bc. Martina VítkováUčiteľka
   • Petra Vozáriková
   • Petra VozárikováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Zuzana Vučkan
   • Mgr. Zuzana VučkanUčiteľka
   • Mgr. Janka Záhradníková
   • Mgr. Janka ZáhradníkováUčiteľka
   • Mgr. Zdena Zaťková
   • Mgr. Zdena ZaťkováAsistentka učiteľa
   • Katarína Zubajová
   • Katarína ZubajováUpratovačka
   • PaedDr. Marián Žiška
   • PaedDr. Marián ŽiškaRiaditeľUčiteľ na 2. stupni
   • Mgr. Katarína Žišková
   • Mgr. Katarína ŽiškováZástupkyňa
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie