Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka objednávky (1.-3. mesiac) s DPH 01.04.2011
Zmluva Nordfood s.r.o. s DPH 01.04.2011
Zmluva Mekka .s.r.o. s DPH 01.04.2011
Faktúra faktúry (1. -4. mesiac) s DPH 03.05.2011
Objednávka objednávky (4. mesiac) s DPH 03.05.2011
Zmluva Tropico Juice s.r.o. s DPH 21.06.2011
Zmluva Studnica n.o. s DPH 23.06.2011
Objednávka objednávky (5.-6. mesiac) s DPH 01.07.2011
Faktúra faktúry (5. -6. mesiac) s DPH 01.07.2011
Faktúra faktúry (8. mesiac) s DPH 07.09.2011
Faktúra faktúry (9. mesiac) s DPH 10.10.2011
Objednávka Objednávky (september) s DPH 10.10.2011
Zmluva Športový klub mesta Liptovský Hrádok s DPH 21.10.2011
Zmluva Centrum volného času s DPH 21.10.2011
Zmluva Mekka s.r.o. s DPH 21.10.2011
Zmluva DOM. a.s. s DPH 21.10.2011
Zmluva Rajo a.s. s DPH 25.10.2011
Faktúra faktúry (10. mesiac) s DPH 09.11.2011
Objednávka objednávky (10. mesiac) s DPH 09.11.2011
Zmluva DOM. a.s. + prílohy s DPH 13.12.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/113
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie