Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka objednávky (1.-3. mesiac) s DPH 01.04.2011
Zmluva Elgas, s.r.o. s DPH 26.11.2012
Zmluva Komunálna poisťovňa - Prístavba s DPH 13.06.2013
Zmluva Komunálna poisťovňa - MŠ Hradná s DPH 13.06.2013
Zmluva Komunálna poisťovňa - MŠ Dovalovo s DPH 13.06.2013
Zmluva Made spol. s. r.o. - Elektronické zasielanie faktúr s DPH 22.05.2013
Zmluva Made spol. s. r.o. - Licenčná zmluva s DPH 21.05.2013
Zmluva Sniežik s.r.o. s DPH 10.05.2013
Zmluva MLK s.r.o. s DPH 24.04.2013
Zmluva RIMINO SYSTEM s.r.o. 2 s DPH 02.04.2013
Zmluva RIMINO SYSTEM s.r.o. 1 s DPH 02.04.2013
Zmluva ZŠ internátna Jamník s DPH 23.08.2012
Faktúra Faktúry 2013 s DPH 31.12.2013
Zmluva Rodičovské združenie pri ZŠ s DPH 09.11.2012
Zmluva NÚCEM s DPH 21.06.2013
Zmluva Ústav informácií a prognóz školstva s DPH 14.06.2012
Zmluva CVČ Lienka s DPH 28.09.2012
Zmluva Slovenský zväz hádzanej s DPH 12.10.2012
Zmluva Allianz s DPH 12.10.2012
Zmluva Nadácia Petit Academy s DPH 05.09.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/113
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie