• Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov
     • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov

     • Naša škola je zapojená do programu Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom e-testov pre žiakov ZŠ a SŠ. Snažíme sa využiť ponuku, ktorú nám Národný ústav certifikovaných meraní dáva a aj túto jeseň sme skúšobne testovali piatakov a deviatakov. Žiaci 5.ročníka písali 2 testy, jeden z matematiky a druhý zo slovenského jazyka. Pre deviatakov NÚCEM pripravil len test zo slovenského jazyka a literatúry. Po ukončení testu sa žiaci hneď dozvedeli svoj výsledok v percentách, ktorý treba prepočítať podľa nasledovnej stupnice: (100 - 90) % =1, (89 - 75) % = 2, (74 - 50) % = 3, (49 -25) % = 4, pod 25 % je 5. Myslím, že sa žiakom celkom darilo a boli so svojimi výsledkami spokojní. Testovania sa zúčastnili vyučujúce matematiky a slovenského jazyka piatakov a deviatakov, administrátori boli Mgr. Jurecová a Mgr. Sklenková, (PaedDr. Gabriela Sklenárová - koordinátor projektu).

    • Štvrtáci na Žiarskej chate
     • Štvrtáci na Žiarskej chate

     • Farbičkami tromi farbí jeseň stromy.

      Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá...

      Jeseň nám v utorok 15.10.2019 dopriala nádherný turistický deň. Zdolali sme Žiarsku dolinu a cestou sme obzerali krásy prírody. Na Žiarskej chate sme sa občerstvili dobrotami, oddýchli si aj sa zahrali a pokračovali sme ďalej na symbolický cintorín obetí horských nešťastí Západných Tatier. Pán Švanda, náčelník HZS Západných Tatier, nám porozprával o histórii Žiarskej chaty, o doline, storočnej lavíne i práci záchranárov. Dobrovoľný záchranár pán Krajčí nám predviedol, ako poslúcha záchranársky psík Deny, ktorý nás sprevádzal počas celej túry. Poslednou zastávkou bol Šarafiový vodopád, pri ktorom sme si vychutnali nádherný vysokohorský výhľad. Po dosiahnutí cieľa sme sa plní zážitkov, spokojnosti a radosti z vydareného dňa vrátili domov. Mgr. J. Miklošková, Mgr. A. Klaučová, Mgr. B. Böhmerová, A. Lehotská

       

       

    • Literárna exkurzia v LM
     • Literárna exkurzia v LM

     • Utorkové ráno posledného septembrového dňa v Liptovskom Mikuláši privítalo siedmakov slnečnými lúčami. Vo Vrbici sme navštívili rodný dom súrodencov Rázusovcov, kde sa žiaci veľmi pútavou formou dozvedeli zaujímavosti zo života Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej. Mali možnosť ocitnúť sa v priestoroch, kde títo naši dvaja literáti vyrastali, žili istý čas svojej mladosti a načerpali inšpiráciu pre svoje diela. V Múzeu Janka Kráľa, na starej Hodžovej fare sa zase zoznámili s niektorými štúrovcami prostrednictvom nápaditej expozície z obdobia národného obrodenia. Žiaci všetky tieto iformácie určite efektívne využijú nielen na hodinách literarúry, ale prispejú aj k ich všeobecnému prehľadu o našich národných dejinách. (PaedDr. J. Oravcová) 

    • Vychádzka tretiakov na Popradské pleso
     • Vychádzka tretiakov na Popradské pleso

     • Jeden z jesenných dní strávili žiaci tretích ročníkov v našich krásnych Tatrách. Rozhodli sme sa využiť teplé slnečné počasie a vybrali sme sa v utorok 24. septembra 2019 na turistickú vychádzku do prírody. Za začiatok vychádzky sme zvolili Štrbské pleso a odtiaľ sme kráčali chodníkom po červenej turistickej značke do cieľa na Popradské pleso. Slnečné lúče a spev vtákov nám uľahčovali nenáročnú túru a popritom sme sa kochali nádhernými výhľadmi na okolité štíty. Príjemne strávený deň nám rýchlo ubehol a bol skvelým jesenným zážitkom, ktorý vám vrelo odporúčame. /Mgr. A. Fajmonová, Mgr. V. Remeňová, Mgr. D. Tkáčová/

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie