• Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Trvá 120 minút, počas ktorých sa žiaci snažia vyriešiť čo najviac úloh. Na začiatku súťaže každý tím dostane zadania šiestich úloh, ktoré postupne rieši. Po každom správnom výsledku dostáva dalšiu úlohu. Vyhráva tím s najväčším počtom vyriešených úloh. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej spolupráci. Príklady sú netradičné, pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. V okrese Lipt. Mikuláš sa táto súťaž koná už tradične v Gymnáziu M. M. Hodžu.  22. 11. 2019 tu súťažilo 22 tímov. Boli medzi nimi aj žiaci našej školy a darilo sa im. Timea Kelovská, Dávid Vodrážka, Samuel Slosiar a Andreas Švec (žiaci 9.C triedy) obsadili 4. miesto. Nikol Chovanová, Eva Mária Porubiaková, Pavol Kočí a Peter Olexa (žiaci 9.A triedy) obsadili 9. miesto. Zo súťaže odchádzali spokojní a s pocitom príjemne prežitého piatkového predpoludnia. (Mgr. Vladimíra Sklenková)

    • Beseda "Ako sa učiť matematiku?"
     • Beseda "Ako sa učiť matematiku?"

     • Hneď na začiatku nového školského roka sme využili ponuku nášho bývalého žiaka Dominika Jelínka na besedu z matematiky so žiakmi 7.A, B a C triedy. Dominik študuje na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Rozprával deťom o motivácii na matematike, že musia sledovať pokrok, do ničoho sa nevrhať bezhlavo, zapojiť do svojho snaženia okolie, uvedomiť si, čo im pomáha a čo ich brzdí. Keď dosiahnu úspech, zhodnotiť, čo sa im podarilo, posúvať sa ďalej a nezaspať na vavrínoch. Dúfame, že si jeho slová vzali k srdcu a vyvarujú sa problémov pri štúdiu. Veď hovorí sa, že múdry človek sa učí na chybách iných, nie na vlastných./PaedDr.Gabriela Sklenárová, Mgr. Zuzana Jurecová/

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     •  10. a 11. 12. 2019 sa konalo školské kolo Pytagoriády pre ročníky 5.-8. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola Body za menom znamenajú počet správne vyriešených úloh / body za čas / súčet bodov. 

      5.ročník : účasť 46 žiakov, úspešných 10:

      1.Sofia Antolová13/6/19, 2. Michalk Fašanok 11/7/18, 3.-4.Lukáš Porubän a Matúš Capko 11/6/17, 5. Mirko Petrík 10/7/17, 6. Soňa Lišuchová 13/3/16, 7. Zuzana Eštočinová 11/5/16, 8.-9. Juraj Vráblik a Diana Tomková 11/3/14, 10. Lenka Švecová 10/2/12.

      6.ročník: účasť 20 žiakov,  úspešní 3:

      1.Činčurák Radovan 11/5/16, 2.Blaščík Jaroslav 11/4/15, 3.Hanusová Beata12/0/12,

      7.ročník: účasť 34 žiakov, úspešní 4:

      1.-4.Lipovská Lea 10/0/10, Kováčová Sofia 10/0/10, Kováč Pavel 10/0/10, Brtáň Lukáš 10/0/10. 

      8.ročník:účasť 12 žiakov, úspešní 2:

      1.Dúbravec Aurel 12/8/20, 2.Fašanok Matej 11/0/11.

      /Mgr. Dedinová, PaedDr.Sklenárová/

     • Okresné kolo OSJ

     • Streda, 27. novembra 2019 patrila okresnému kolu Olympiády zo slovenského ja zyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovali naše tri deviatačky. Súťažili v troch častiach - v prvej testovej si preverili vedomosti z gramatiky a literatúry, druhá časť - transformácia textu im ponúkla preukázať svoju tvorivosť vytvorením plagátu na danú tému a v poslednej, ústnej časti, sa mali možnosť prezentovať rečníckym prejavom. Po sčítaní všetkých bodov odborná komisia vyhlásila výsledky, v ktorých boli naše dievčatá úspešné. Timejku Kelovskú síce delil jediný bod od hranice úspešnosti, ale bojovala naozaj staočne. Aďka Barteková sa stala úspešnou riešiteľkou a Betka Oravcová získala krásne 2.miesto spomedzi všetkých súťažiacich. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme ešte mnoho úspechov najmä pri testovaní či prijímacích pohovoroch na stredné školy.    

    • Exkurzia Semenoles - Lesná pedagogika 5.B
     • Exkurzia Semenoles - Lesná pedagogika 5.B

     • Každoročne organizuje Mgr. Koropecká v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi techniky a biológie exkurzie so žiakmi do Semenolesu Lipt. Hrádok. Tak to bolo i vo štvrtok 21.11. Piatakom pracovníčky závodu prezentovali zaujímavosti o   lesnom biotope, porovnávali jednotlivé dreviny a živočíchy. Učili deti o ochrane, sadení stromčekov a spracovávaní semien jednotlivých drevín. Tie si potom každý žiak sám nalepil na pripravené kartičky, ktoré si mohol zobrať domov. Na záver sa deti  hrali hru - súťaž, kde preukázali dobré vedomosti o lese, živočíchoch a rastlinách. Odniesli si drobné darčeky a dobrý pocit z  netradičnej hodiny. /Mgr. Koropecká, PaedDr.  Sklenárová/

    • Projektové vyučovanie pre predškolákov MŠ
     • Projektové vyučovanie pre predškolákov MŠ

     • Koncom októbra sme v našej škole privítali predškolákov z MŠ Hradnej a MŠ Dovalovo. Žiaci a učitelia 2. stupňa ich pozvali na netradičné - zážitkové, projektové vyučovanie. Predškoláci najskôr absolvovali formou príbehu výstup na sopku s názvom "Čokobomba" - a to cez rôzne aktivity a úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci 6.B triedy a p. učiteľ Mgr. P. Dedina. Museli napr. zložiť puzzle sopiek, snežný človek Yeti ich zoznámil so známymi aj neznámymi sopkami, mohli si vyskúšať sopečnú erupciu na 3D modeloch našich žiakov. 

      Druhú skupina predškolákov navštívila medzitým našu fyzikálnu odbornú učebňu, kde ich oboznamoval p. učiteľ Mgr. M. Duda s fyzikálnymi zákonmi - a to hravou formou. Predškoláci spoznali napr. princípy elektrostatickej energie, ako funguje laser, prečo je elektrika užitočná a zároveň nebezpečná, vyrábali umelý blesk. 

      Pedagógom a žiakom 6.B triedy chce ZRŠ poďakovať za výborne prípravené projektové hodiny, predškolákom ďakujem za návštevu a pani učiteľkám MŠ za spoluprácu!

       

      Do galérie Projektové vyučovanie pre predškolákov boli pridané fotografie.

    • Túra na Popradské pleso
     • Túra na Popradské pleso

     • Krásne počasie babieho leta využili učitelia telesnej výchovy Mgr. Kollár,  Mgr. Baďová a zorganizovali pre žiakov 7.ročníka túru na Štrbské a Popradské pleso. Cesta na Popradské pleso nám rýchlo ubiehala a po príchode do cieľa sa nám otvorili nádherné výhľady na okolité vrchy, napr. Ostrvu, Rysy, Zlomiská a Kôpky. Po občerstvení  sme si urobili  prechádzku okolo jazera. Následne sme zišli  spodnou cestou k Štrbskému plesu, ale cestu nám skrížil  potok, cez ktorý niekoľkí z nás prešli bosými nohami. Po príchode na parkovisko sme boli svedkami záchrannej akcie, pri ktorej pristál vrtuľník a z vaku, zaveseného pod ním prekladali záchranári zraneného turistu do vnútra vrtuľníka. Následne ho odviezol do nemocnice. Na stanici v Tatranskej Štrbe otvorili novú cukráreň, tak po občerstvení sa sme boli spokojní, príjemne unavení a plní dojmov z krásnej prírody Tatier. (PaedDr. Sklenárová)

     • Vynikajúce projekty z anglického jazyka v 5. A triede

     • Dňa 25. 10. 2019 žiaci 5.A triedy prezentovali svoje prvé "piatacke" projekty na tému My family tree. Všetci moji žiaci vytvorili nádherné a aj obsahovo rozsiahle projekty, výborné aj po gramatickej aj vizuálnej stránke, boli  veľmi kreatívni a mali úžasné nápady ako vytvoriť rodokmeň svojej rodiny. Niekto urobil krásny strom a vlepil fotky svojich najbližších, niekto vytvoril dom a do okienok napísal o členoch svojej rodiny alebo to bol vianončný stromček a darčekmi na ňom boli rodičia, starí rodičia a súrodenci. Potom si svoje projekty odprezentovali v angličtine pred svojimi spolužiakmi. Touto cestou chcem mojich žiakov pochváliť a popriať im, nech ich angličtina aj naďalej tak baví. (Mgr. Janka Záhradníková)

      ,

    • Prednáška o Srbsku
     • Prednáška o Srbsku

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa naši šiestaci zúčastnili prednášky o Srbsku. Slečna Ľubica Plachtinská tam strávila jeden rok ako dobrovoľníčka. Našim žiakom pútavým spôsobom priblížila túto európsku krajinu – jej geografiu, kultúru, spôsob života, i školský systém. Pozreli sme si niekoľko zaujímavých videí a mali sme aj jazykové okienko, kde sme sa naučili pár fráz po srbsky a formou kvízu sme skúsili uhádnuť význam niektorých slov. Ďakujeme. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. Z. Lesáková, Mgr. I. Čupková)

    • Hokejový turnaj
     • Hokejový turnaj

     • Do galérie Hokejový turnaj boli pridané fotografie.

      Dňa 21.10. 2019 sme sa zúčastnili hokejového turnaja, ktorý sa konal v Základnej škole Liptovský Ján. Zápas v hokejbale prebiehal v priateľskom prostredí, súťažili sme so ZŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok, so ZŠ Hybe a ZŠ Lipt. Ján. Nad družstvami zo ZŠ Hybe a Lipt. Ján sme zvíťazili, prehra prišla až s družstvom ZŠ J. D. Matejovie a tak sme sa celkovo umiestnili na 2. mieste. (Mgr. Böhmerová) 

    • Zber šípok
     • Zber šípok

     • Naša škola sa tento školský rok zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Šípky sú plodmi ruže šípovej, obsahujú množstvo vitamínu C a ďalšie prospešné látky a môžeme si z nich urobiť čaj, šípkový sirup, med a džem. Žiaci na 1. stupni usilovne zbierali v mesiaci september a október zrelé červené šípkové plody, ktoré nosili do školy, kde ich v triedach uskladňovali do vriec, ktoré boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Do zberu sa spolu zapojilo 83 žiakov. Najusilovnejšia bola 2.B trieda, ktorá nazbierala spolu 87,31 kíl šípok, druhá bola trieda 3.A s počtom 38,6 kg a tretia 4.A s počtom 33,89 kg šípok. Medzi najlepších piatich jednotlivcov v zbere patrili Oliver Šrank /17,4 kg/ a Ema Rajniaková /17 kg/ z 2.B, Laura Pinterová /14,5 kg/ z 3.A, Marek Cibuľa /13 kg/ z 2.B, David Kapitáň /9 kg/ z 3.A. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok. Spoločnými silami žiaci na 1. stupni nazbierali celkovo 251,5 kilogramov šípok.

      Všetkých usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

       

    • Exkurzia Viedeň- Bratislava
     • Exkurzia Viedeň- Bratislava

     • Nemecký jazyk je druhým cudzím jazykom, ktorý sa v našej škole učia žiaci od 7.ročníka. A tak po skúsenostiach s poznávaním anglicky hovoriacej krajiny sme sa po niekolkých rokoch opäť rozhodli ožviť tradíciu návštevy metropoly Rakúska- Viedeň a zároveň navštíviť aj naše hlavné mesto- Bratislavu. V skorých ranných hodinách sme 17.10  vyrazili na cestu tak, aby sme do Viedne prišli ráno a stihli navštíviť Národopisné múzeum so všetkými nádhernými exponátmi sveta, v Papyrusovom múzeu zas deti videli, okrem iného, aj najstarší papyrusový zvitok na svete. Prejdúc starým centrom mesta sme stihli obdivovať Hofburg- sídlo prezidenta, videli sme, kde sídli Španielska jazdecká škola, nemohli nám - ženám a dievčatám- uniknúť módne svetové značky na známej ulici Kohlmarkt. Dominantou centra starej Viedne je Dóm svätého Štefana, do ktorého sme šli pozrieť a ponoriť sa v tichu do jeho neopakovateľnej  atmosféry, ktorú musí každý návštevník podvedome aj vnímať. Byť vo Viedni, znamená navštíviť letné sídlo Habsburgovcov- Schonbrunn. Nádherné, takmer letné počasie nám umožnilo pozrieť si najmä vonkajšie priestory, od  záhrad, ktoré boli ešte plné kvitnúcich kvetov, cez vyhliadku na celú Viedeň až po bludisko zo živého plotu. Nákupy a znova nákupy- veď doniesť niečo práve z Viedne sa veľmi cení, a tak sme si to po celom dni v meste namierili na jeho okraj, kde nás čakalo mestečko s obchodmi mnohých značiek, no najmä Primark, ktorý sme už poznali z Londýna, bol záujmom našj poslednej zastávky vo Viedni. Večerná Bratislava nás privítala príjemnými teplotami a prechádzať sa  jej ulicami bol zážitok. Predsa len nočné osvetlené mesto vyzerá inakšie ako cez deň. Najväčším zážitkom bol spáno- nespánok v telocvični SOŠ kaderníctva a vizážistiky. Naukladaní vedľa seba na karimatkách a v spacákoch sme sa do neskorých nočných hodín pokúšali zaspať. Veď ráno nás ešte čakala prehliadka Bratislavského hradu, Prezidentského paláca a jeho záhrady, Staré mesto so svojimi pamiatkami a návrat domov. Čo viac dodať? Vydarená akcia, na ktorej sa deti rozhodne nenudili, práve naopak- veľa spoznali, videli, komunikovali po nemecky a odniesli si množstvo zážitkov. ( Mgr. M. Majzlíková, Mgr. D. Puškárová, Mgr. T. Dedinová)

    • Šelmy a šelmičky
     • Šelmy a šelmičky

     • Zážitkové učenie sa u žiakov teší veľkej obľube, a tak sme vďační zamestnancom SMOPAJa, ktorí opäť pripravili výborné podujatie s názvom Šelmy a šelmičky. Zúčastnili sme sa ho dňa 18. októbra so žiakmi 6.A a 6.B triedy. Žiaci sa najprv formou prezentácie dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o šelmách žijúcich na Slovensku. Následne tieto informácie využili v pripravených workshopoch. Na prvom stanovišti sa učili poznávať šelmy podľa tvaru lebky a čeľustí. Na druhom stanovišti bol poznávacím znakom trus a na treťom žiaci priraďovali názvy šeliem ku vypchatým preparátom zvierat. Zaujal nás aj film o tom, ako vlky ovplyvnili život ekosystému v Yellowstonskom národnom parku. (Mgr. J. Koropecká, Mgr. I. Čupková)

    • Literárna exkurzia
     • Literárna exkurzia

     • Dňa 17.10.2019 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v regióne krásnej Oravy. Exkurzia začala v dedine Leštiny, kde žiaci získali veľa zaujímavých údajov z histórie miestneho artikulárneho kostola. V malebnej dedinke Jasenová navštívili rodný dom významného slovenského spisovateľa Martina Kukučína. Odtiaľ cesta autobusom pokračovala do Dolného Kubína, do Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava. Tam si žiaci doplnili svoje vedomosti o nové informácie zo života a diela nášho najväčšieho básnika. Zážitky z exkurzie umocnilo aj slnečné počasie a krásne sfarbená okolitá príroda. / PaedDr. Oravcová, Mgr. Lazárová , Mgr. Pacúliková /

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie