• Piataci na Beňuške
     • Piataci na Beňuške

     • Krásne počasie babieho leta využili triedni učitelia piatakov a v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy zorganizovali pre svojich žiakov turistickú vychádzku na Beňušku. Je to vrch v Nízkych Tatrách neďaleko Čertovice. Hoci túra trvala na vrchol vyše 1,5 hodiny, čas sme si všetci krátili zbieraním húb, brusníc a čučoriedok. Posledný "stupák" na vrchol bol dosť náročný, ale tie výhľady na Vysoké a Nízke Tatry stáli za to. Domov sme sa vrátili príjemne unavení, aj keď niektorí trochu špinaví od čučoriedok. /Mgr. M. Duda, Mgr. J. Kollár, Mgr. S. Baďová, Mgr. I. Juhová, PaedDr. G. Sklenárová/ 

     • Kde by sme boli bez vynálezov

     • Žijeme vo svete, ktorý sa technologicky vyvíja tak rýchlo, že niektoré vynálezy sa ani „neohrejú“ a už sú preč. Preto žiaci 6.B triedy na hodinách Techniky pripravili veľmi pekné projekty o vynálezoch a vynálezcoch, ktoré potom prezentovali pred triedou. Vďaka nim sa žiaci dozvedeli, ako vznikol suchý zips, kto vynašiel žiarovku, kto padák, kto vytvoril prvý parný stroj, kto mikrovlnku či chladničku. Niektorí žiaci sa zamerali na vznik dopravných prostriedkov - bicykel a automobil. K zaujímavým patrili aj projekty - ako vznikol nanuk či cukrová vata. Možno aj medzi týmito šikovnými žiakmi 6.B triedy bude raz nejaký vynálezca, ktorého vynález sa bude používať dlhú dobu. (Mgr. Koropecká)

     • Návšteva Bilingválneho gymnázia v Poprade

     • Dôležitý fenomén súčasnej modernej doby je ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov, a to na veľmi slušnej úrovni. To nám potvrdila dnešná návšteva Bilingválneho gymnázia Dominika Tatárku v Poprade. Deň otvorených dverí na tejto škole nám v skratke priblížilo filozofiu ich vzdelávania. Poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v nemčine vyučované predovšetkým nemeckými učiteľmi, dať priestor aj vyučovaniu anglického jazyka – ako druhého cudzieho jazyka na úrovni bežného slovenského gymnázia- a samozrejme nezabudnúť na rodnú slovenčinu. Všetky tieto fakty sme si overili praktickými ukážkami vyučovacích hodín kreatívnej fyziky, krásnej matematiky, dojmami študentov z literárnej exkurzie po stopách  slovenských spisovateľov, či ich  zážitkami z osobnej návštevy Osláv 30. výročia pádu berlínskeho múru priamo v Berlíne. Záver exkurzie bol venovaný športu, konkrétne plávaniu, ktoré obsolvujú študenti priamo v škole.  A čo na záver? Dnešnou exkurziou sme chceli ukázať našim žiakom, aké dôležité, aj keď vôbec nie ľahké, je učenie sa cudzích jazykov.

      (Mgr. M, Majzlíková, Mgr. D. Puškárová)

    • Siedmaci na exkurzii z techniky
     • Siedmaci na exkurzii z techniky

     • Ako sa spracováva drevo, reže guľatina, pília a sušia dosky, a koľko vody sa odparí z 1 m surového dreva, to sme sa dozvedeli na exkurzii v Kráľovej Lehote  v "Píle na Šmýkanci". Videli sme ako sa vyrába vonkajší aj vnútorný drevený obklad a diely na montované drevodomy. Druhá časť exkurzie bola v "Drevone" v Malužinej, kde spracúvajú piliny na drevotriesky a z toho vyrábajú rôzny nábytok. Zaujímavé bolo vidieť prácu na CNC strojoch, ktoré nahrádzajú ťažkú prácu človeka stlačením niekoľkých tlačidiel. /Mgr.Koropecká, Mgr. Duda, PaedDr.  Sklenárová/

    • Olympiáda v anglickom jazyku 1B,1C
     • Olympiáda v anglickom jazyku 1B,1C

     • Dňa 21.11.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B. Osemnásť  „olympionikov“ si preverilo svoje vedomosti a zručnosti v posluchu, čítaní s porozumením, gramatike a 2 ústnych častiach – rolovej hre a obrázkovom príbehu. Stupne víťazov obsadili:

      1. Peter Olexa – 9.A

      2. Nina Alexandra Homolová 9.C

      3. Timea Kelovská 9.C 

      V kategórii 1C súťažili 2 dievčatá a umiestnenie bolo nasledovné:

      1. Freya Ingunn Brown 6.B

      2. Marianna Christina Niciou 6.A

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme, Peťovi Olexovi a Freyi I. Brown držíme palce v reprezentácii našej školy v okresnom a krajskom kole. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková)

     • Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 1/A

     • V piatok 22. 11. 2019 sa konala olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 1/A. Žiaci 6. a 7. ročníka mali možnosť otestovať a overiť si svoje jazykové znalosti a zručnosti.  Aj tento školský rok žiaci ukázali, že ich angličtina naozaj baví, pretože sa do súťaže zapojilo veľa žiakov a  12 najlepších, ktorí boli úspešní  a získali najvyšší počet bodov v  písomnej časti (posluch, gramatický test a čítanie s porozumením) si otestovali aj svoj ústny prejav v ďalších dvoch súťažných úlohách: obrázkový príbeh a rolová hra. Na 3. mieste sa umiestnil Viktor Húšťava zo 7. A, 2. miesto patrilo Beatke Hanusovej zo 6. A a 1. miesto získala Danielka Pivková zo 6. A., ktorej budeme držať palce v okresnom kole. Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.  (Mgr. Janka Záhradníková, Mgr. Terézia Lazárová)

    • Geografická olympiáda - školské kolo
     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Každoročne začiatkom decembra si žiaci 5. – 9. ročníka preverujú svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti geografie. Ani tento rok nebol výnimkou. Súťažilo 57 detí. Úspešných bolo 88% žiakov. Žiaci cestovali takmer po celom svete. Od Ameriky, cez Európu až po východné pobrežie Ázie. Aby sa dostali na určené miesto, museli využívať svoje zručnosti s mapou, geografické a matematické vedomosti. Napriek tomu, že geografická olympiáda je náročná,  pre deti je veľmi zaujímavá. V každom ročníku bolo veľa úspešných žiakov. Najlepšie sa darilo:

      5. ročník:   1. Miško Fašanok   2. Andrej Kokavec       3. Lenka Švecová

      6. ročník:   1. Jarko Blaščík,      2. Miška Ludvighová   3. Beáta Hanusová

      7. ročník:   1. Samo Kokavec     2. Andrej Fedurco         3.Natália Jurčová

      8. ročník:   1.Aurél Dúbravec    2. Matej Fašanok          3. Barbora Halušková

      9.  ročník:  1. Ema Lehotská      2. Peter Olexa               3. Michal Kuchárik

      Do okresného kola postupuje 9 žiakov, ktorým budeme držať palce . / Mgr. T. Dedinová a Mgr. P. Dedina/

    • Beseda so včelárom
     • Beseda so včelárom

     • V 6. ročníku sa žiaci učia o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú v okolí ľudských sídel. K nim patrí aj najusilovnejší hmyz – včely. Preto sme sa rozhodli pozvať na besedu včelára p. Ing. Hančinu. Na začiatku žiakom premietol krátky film zo života včiel. Počas besedy sa žiaci dozvedeli veľa informácií, o tom ako sa včielky vyvíjajú, aký význam majú v prírode, o úlohe jednotlivých členov spoločenstva - o matke, robotniciach i trúdoch. Včelár použil množstvo pomôcok, ktoré sa  bežne používajú pri práci so včelami. Naši žiaci si mohli vyskúšať aj ochranné pomôcky a to včeársku kuklu, rukavice i kombinézu.

      Beseda bola pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná. Ďakujeme p. Ing. Hančinovi a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. (Mgr. Čupková, Mgr. Koropecká)

    • Nácvičné e-testovanie piatakov
     • Nácvičné e-testovanie piatakov

     • Aké bude celonárodné testovanie piatakov 20.11.2019? Túto otázku sa nám pokúsili zodpovedať pracovníci z Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania, ktorí pripravili nácvičnétestovanie pre školy, ktoré sú zapojené do projektu E-test, aby odbúrali stres spojený s „ostrým testovaním“. Dňa 7.11. absolvovali všetci naši piataci test z matematiky a slovenského jazyka. Oba testy trvali spolu 120 minút a texty úloh boli dosť dlhé, čo bolo na sústredenie veľmi náročné. Výsledky sú z matematiky 65 % a zo slovenského jazyka 52,3 %. Dúfame, že sa im bude dariť tak dobre, ak nie lepšie aj o 2 týždne. Administrátor bola Mr. Zuzana Jurecová, IT administrátori Mgr. Kacian a Mgr. Duda a koordinátor PaedDr. Sklenárová.

    • Otvorenie športovej haly s ľadovou plochou - ŠKC
     • Otvorenie športovej haly s ľadovou plochou - ŠKC

     • Pred desiatimi mesiacmi bol slávnostne poklepaný základný kameň prvého Športového komunitného centra na Slovensku. Teraz, na začiatku školského roka 2019/2020, prišlo k jeho slávnostnému otvoreniu v blízkosti našej základnej školy. Na otvorení sa vo štvrtok 12. septembra 2019 zúčastnili okrem predstaviteľov SZĽH aj zástupcovia mesta Liptovského Hrádku, zástupcovia vlády, či predstavitelia okolitých obcí. 

      Centrum poskytne pre deti ľadovú plochu s rozmerom 20x40 metrov. Investorom projektu je SZĽH za spoluúčasti mesta Liptovský Hrádok.

      Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku bude poskytovať deťom z mesta a hlavne našej žákladnej škole rôzne možnosti v rámci športových aktivít, ktoré tu plánujeme realizovať. Sú naplánované rôzne turnaje pre deti, ktoré prejdú počas školského roka aj korčuliarskym kurzom. Hala bude následne využívaná aj na iné športy. Súčasťou centra sú štyri šatne s kompletným sociálnym zázemím. 

    • Pomôžme vtáčikom prežiť zimu
     • Pomôžme vtáčikom prežiť zimu

     • 6.12. na Mikuláša strávili žiaci 6.tych ročníkov v SMOPAJi  v Lipt, Mikuláši výrobou kŕmidiel a búdok pre vtáčiky. Popritom sme sa dozvedeli, koré vtáčiky zimujú u nás, ktoré treba prikrmovať a hlavne čo vtáčikom škodí a čo pomáha. Videli sme aj online hniezdo, kde prilietavali rôzne druhy, napr, sýkorky, hrdličky a iné. Tešili sme sa, že tam našli potravu a dúfame, že im pomôžeme prežiť zimu. Niektoré búdky a kŕmidlá, ktoré sme si vyrobili,  sme doniesli aj do školy, kde ich umiestnime na stromy. /Mgr. Koropecká, Mgr. Duda a PaedDr.Sklenárová/

    • OK Šaliansky Maťko
     • OK Šaliansky Maťko

     • Dňa 11. decembra 2019 nás úspešne reprezentovali a zároveň vyhrali prvé miesta vo svojich kategóriách v prednese prózy Lea Perončíková z 3.A a Andrej Kokavec z 5.A. Obom víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole. Mgr. V. Remeňová

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V školskom klube detí sme 7. október venovali našim prvákom, v imatrikulačnom programe, kde opäť žiakov 1. ročníkov prijímame do našej školy.  Predstavili sa nám žiaci z 1.A, 1.B a 1.C triedy, zaspievali nám a zarecitovali a dokonca dievčatá z 1.A zatancovali vlastný tanček. Nálada bola výborná, každý z prvákov dostal malý darček a samozrejme to najdôležitejšie - Imatrikulačný list. Chceme sa  poďakovať dievčatám z 5.A triedy za krásne pripravený program, v ktorom sa nám predstavili a tiež ďakujeme za spoluprácu p. riaditeľovi našj školy a p. uč. Dedinovi. Takže na záver ešte raz: "Vitajte, naši prváci!" (Mgr. Böhmerová)

       

    • Takto voňajú Vianoce
     • Takto voňajú Vianoce

     • Konečne sme sa dočkali. Prvý sneh, guľovačka, snehové vločky, krásne vyzdobená škola, chýbajú len chute Vianoc. Tie nám pripomenuli dievčatá zo siedmej, ôsmej a deviatej triedy, ktoré napiekli a vyzdobili medovníčky, ktoré rozvoňali celú školu. /Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová/

    • Mikuláš v našej škole
     • Mikuláš v našej škole

     • Ako každý rok, aj v tento vianočný čas zavítal k nám Mikuláš so svojím sprievodom – anjelikmi a samozrejme nechýbali ani obávaní čerti, aby potešil nejedno detské srdiečko. Na znak úcty a vďaky si žiaci 1. stupňa pripravili pre Mikuláša a jeho družinu krátky program – nádherné pesničky a recitačné pásmo, v ktorom sa predstavili naši druháci. Mikuláš so svojimi pomocníkmi pozorne sledoval prezentáciu našich detských talentov a nakoniec všetky deti obdaroval sladkosťami, dobrou náladou a milým slovom. (Mgr. Adriana Klaučová)

    • Spoznávame rastliny
     • Spoznávame rastliny

     • Známy rímsky filozof Seneca povedal: „Non scholae sed vitae discimus – Neučíme sa pre školu, ale pre život.“ Medzi vhodné typy vzdelávania patrí aj projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti prírodovedných predmetov s praktickým životom a vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu. Žiaci 6.B  a 6.C triedy si pripravili projekty o rastlinách, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Cieľom bolo oboznámiť sa s bežnými liečivými a jedovatými rastlinami rastúcimi na Slovensku. Je prospešné, aby žiaci vedeli tieto rastliny v prírode spoznať, ale aj správne využívať ich liečivý potenciál. Niektorí žiaci doniesli aj usušené bylinky, čaje, olejčeky, vonné soli, mydielka a ďalšie produkty, ktoré sa z liečivých rastlín vyrábajú. Ďakujem za obohatenie vyučovacieho procesu a prajem veľa chuti a radosti do ďalšieho objavovania. (Mgr. I. Čupková)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie