• Zahraničná návšteva v 1. ročníku
     • Zahraničná návšteva v 1. ročníku

     •    Triedy 1.A a 1.B navštívil v utorok 28.01.2020  Azim Farhadi, novinár pochádzajúci z Afganistanu. Utiekol pre vojnou zo svojej krajiny na Slovensko. Už 20 rokov žije v Bratislave a venuje sa, okrem novinárstva  aj  pomoci cudzincom. Rád spomína na rozprávky  a tak aj našim prvákom rozpovedal príbeh Baba CHarkaš- Dedko Bodliak, ktorý je príbehom jeho krajiny, takým, aký si  ho pamätá on z rozprávania svojej mamky. Porovnal život detí v Afganistane so šťastným detstvom našich žiakov. Pútavé rozprávanie deti veľmi zaujalo a my sa tešíme na čítanie z Pestrej knihy rozprávok, ktorú sme dostali od Občianskeho združenia, ktoré sa podujalo zoznamovať naše deti s kultúrou iných národov.    Mgr. I. Paukovčeková

       

       

                                                                                                                                                  

    • Výsledky súťaže EXPERT geniality show
     • Výsledky súťaže EXPERT geniality show

     • V novembri 2019 sa 20 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom EXPERT geniality show. Súťažili v rôznych kategóriách (podľa ročníka) v dvoch témach podľa vlastného výberu. Tí žiaci, ktorí sa v niektorej téme umiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získali titul EXPERT na danú tému. Boli to títo žiaci: téma Ako funguje svet: Soňa Lišuchová (5.A), Zuzana Eštočinová (5.B) a Zuzana Ondrová (6.B), téma Päť jazykov kultúry: Soňa Lišuchová (5.A), Diana Tomková (5.A), Zuzana Eštočinová (5.B) a Juraj Vráblik (5.B), téma Od Dunaja k Tatrám: Andrej Fedurco (7.A), téma Svetobežník: Andrej Fedurco (7.A), téma Mozgolamy: Aurel Dúbravec (8.A) a téma Tajomstvá prírody: Aurel Dúbravec (8.A). Najúspešnejšia z nich bola Soňa Lišuchová (5.A), ktorá získala aj titul TOP Expert, pretože sa vo svojej kategórii umiestnila v celkovom poradí v prvej stovke rebríčka. Získala krásne 50. miesto z 2128 súťažiacich piatakov. Srdečne blahoželáme! Veríme, že žiakov, ktorým sa tento rok až tak nedarilo, ich neúspech neodradil a v budúcom školskom roku sa do tejto zaujímavej súťaže opäť zapoja. (Mgr. Vladimíra Sklenková)

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • 29.1.2020 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke  Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 5.a 9.ročníka. A máme víťazku. Spomedzi piatakov sa na 1.mieste umiestnila Soňa Lišuchová z 5.A triedy. Ďalší úspešní riešitelia boli ešte: Diana Tomková - 4.miesto, Nela Pavlínyová - 9.miesto a Lukáš Porubän - 13.miesto. Všetci z 5.A. Dvaja naši žiaci: Andrej Kokavec a Michal Fašanok  sa umiestnili tesne pod čiarou - do úspešnosti im chýbal 1 bod. Ostatní získali prvú skúsenosť a dúfame, že sa im v budúcnosti bude dariť lepšie. Z deviatakov bola úspešná Timea Kelovská - 4.miesto a Samuel Slosiar -  8.miesto. Deviataci postupujú do krajského kola do Žiliny. Celkove súťažilo 61 piatakov - z našej školy 18 a 22 deviatakov - z našej školy 6. Žiakov pripravovali ich vyučujúce matematiky. /PaedDr.Gabriela Sklenárová, Mgr. Zuzana Jurecová/

    • Lyžiarsky výcvik druháci
     • Lyžiarsky výcvik druháci

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik druháci boli pridané fotografie.

      Po vianočných prázdninách obidve triedy druhákov absolvovali lyžiarsky kurz v Závažnej Porube. Lyžiarska škola s výbornými inštruktormi štyri dni učila našich malých liptákov správnej technike ako bezpečne a hravo zdolať kopce na lyžiach. Hlavná skúška ich čakala v posledný deň - slalom. Všetci ho zvládli na výbornú, a sladká medaila bola zjedená už na kopci. (Mgr. Vančurová, Mgr. Herichová)

    • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov - výsledky
     • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov - výsledky

     • 39 žiakov 9. ročníka a 2 ôsmaci sa konečne dočkali. Tesne pred Vianocami na stránke www.komparo.sk sa dozvedeli percentuálnu úspešnosť svojich testov z matematiky a slovenského jazyka, ktoré písali 14.11.2019. Teraz prišli oficiálne výsledky. Škola bola meraná v 9 indikátoroch, mohla získať 90 bodov. Z matematiky sme získali  59 bodov, čo je 65,6% z maxima. Lepšie skončilo 37,9% škôl, horšie 62,1% škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 52,7% a priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 49,7%, to znamená, že sme o 3% nad priemeromZo slovenského jazyka a literatúry sme získali 59 bodov, čo je 65,6% z maxima. Lepšie skončilo 39,9% škôl, horšie 60,1% škôl Slovenska. Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 62,5% a priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 61,7%, to znamená, že sme o 0,8% nad priemerom. Testovali sa aj dvaja ôsmaci z učiva 9.ročníka. Celkove bolo testovaných 17 542 žiakov zo 653 škôl. Každý žiak dostane podrobný rozbor svojich testov aj s konštatovaním, ktoré učivo zvládol lepšie a ktoré si musí ešte zopakovať.(PaedDr. Gabriela Sklenárová)

    • Vianočné hodiny Anj v 5. ročníku
     • Vianočné hodiny Anj v 5. ročníku

     • Hodiny anglického jazyka sme posledný týždeň pred prázdninami naladili na vianočnú nôtu. Žiaci v 5.A, 5.B a 5.C triede si osvojili slovnú zásobu spojenú s Vianocami, spievali vianočné koledy a súťažili formou kvízov. Dozvedeli sa tiež, kde a ako vznikla najznámejšia vianočná pieseň" Tichá noc" a zaspievali si ju v troch jazykoch - v slovenčine, angličtine a v pôvodnej verzii - v nemčine. Zároveň sme si priblížili vianočné tradície v anglicky hovoriacich krajinách, spoločne sme sa všetci dobre zabavili a dozvedeli sme sa veľa nových informácií, napríklad, že deti v Anglicku dostávajú darčeky až 25. decembra. Na záver chceme našim žiakom a ich rodinám zaželať „ MERRY CHRISMAS AND HAPPY NEW YEAR“. (Mgr. Čupková, Mgr. Lesáková, Mgr. Lazárová, Mgr. Majzlíková)

    • Predškoláci v ZŠ
     • Predškoláci v ZŠ

     • V utorok 17.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná a MŠ Dovalovo. Privítali ich prvácke pani učiteľky, rozdelili si ich na 3 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

    • Hodina anglického jazyka v 6.A trochu inak
     • Hodina anglického jazyka v 6.A trochu inak

     • Keďže všetci zažívame predvianočný čas a k tomu patria aj vianočné nákupy, v 6.A triede sme si dnes 12.12. 2019 urobili takú netradičnú hodinu angličtiny a zahrali sme si skutočné vianočné nakupovanie formou rolových hier, vďaka ktorým sme si precvičili nové nákupné frázy a slovnú zásobu a upevnili tak učivo, ktoré sa tento týždeň učíme v téme In the country. V triede sme si vytvorili skutočnú vianočnú atmosféru, oblečení vo vianočnom outfite, pripravili sme si obchod so všetkým čo ku tomu patrí, žiaci nakupovali, speakovali a aj sa naozaj zabavili. Simuláciou a inscenovaním reálneho dialógu v obchode si žiaci osvojili používanie nových anglických slov a fráz. (Mgr. J. Záhradníková). 

    • Deň vďakyvzdania
     • Deň vďakyvzdania

     • Dramatická výchova je neodmysliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov. Potvrdili to žiaci 7. – 9. ročníka v divadelnom predstavení zrealizovanom v anglickom jazyku. Témou vystúpenia bol sviatok oslavovaný každý november v USA nazývaný Deň vďakyvzdania.

      Cieľom prípravy bolo predstaviť sviatok v historickom kontexte, ako aj rozvíjať a upevniť jazykové zručnosti našich žiakov. Prínosom bolo prepojenie so slovenským jazykom, ktorý podporil pochopenie celého predstavenia. Všetkým zúčastneným ďakujeme za svedomitú prípravu a zodpovedný prístup. (Mgr. Lesáková, Mgr. Lazárová, Mgr. Stephany)

    • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov
     • Komparo - nácvičné testovanie deviatakov

     • 14. november bol deň, keď mali súčasní deviataci možnosť otestovať si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka tak, ako ich to bude čakať na ostrom testovaní 1.4.2020. Využilo to 42 deviatakov a  aj 2 ôsmaci. Ako sa im darilo, to sa dozvedia 17.decembra a ich podrobné výsledky prídu do školy 20.januára. Administrátori boli Mgr. Jurecová, Mgr. Sklenková a PaedDr. Sklenárová.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 29.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Táto súťaž opakovane potvrdila veľmi slušné vedomosti žiakov našich 9. ročníkov v tomto, nie ľahkom cudzom jazyku. Počas jednotlivých disciplín si preverili svoje jazykové kompetencie. 3. miesto obsadil Andreas Švec (9.C) , druhé miesto patrí Michalovi Šafaříkovi (9.C) a prvé miesto s postupom do okresného kola súťaže obsadila Timea Kelovská (9.C). Všetkým zúčastneným ďakujeme za podaný výkon a víťazke budeme držať palce v okresnom kole súťaže. (Mgr. M.Majzlíková, Mgr. Z. Mikšovská)

    • Európsky týždeň športu - Cyklovýlet
     • Európsky týždeň športu - Cyklovýlet

     • Do galérie Európsky týždeň športu - Cyklovýlet boli pridané fotografie.

      Dňa 27.9.2019 sme v rámci Európskeho týždňa športu zoorganizovali cyklovýlet do Račkovej doliny. Prešli sme 30 km (ZŠ Hradná - Lipt.Peter - Kaleník - letisko Jochy- Račková dolina Horský hotel Orešnica - Lipt.Kokava - Dovalovo - ZŠ Hradná )po cyklotrase, mali sme zopár technických problémov s ktorými sme si poradili a vybicyklovaní sme sa všetci zdraví vrátili naspäť.

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Je to celoslovenská vedomostná súťaž. Jej názov netreba brať doslovne. Nie je určená iba expertom či geniálnym žiakom, ale všetkým tým, ktorí majú radi výzvy, radi súťažia a chcú ukázať svojmu okoliu, že sú v niečom dobrí. Tento rok sa súťaž konala 28. 11. 2019 a zapojilo sa do nej aj 20 žiakov našej školy. V decembri sa dozvieme, ako sa im darilo. Veríme, že budú úspešní. (Mgr. Vladimíra Sklenková) 

    • Cezpoľný beh Okresné kolo LM
     • Cezpoľný beh Okresné kolo LM

     • Do galérie Cezpoľný beh Okresné kolo LM boli pridané fotografie.

      Konečné umiestnenie na okresnom kole LM : Chlapci (M.Fašanok, D.Horváth, P.Zuštin) 3.miesto 

                                                                              Dievčatá (N.Jurčová, B.Keszegová, D.Oravcová) 12.miesto

      GRATULUJEME !

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie