• MÁME DOMA PRVÁKA
     • MÁME DOMA PRVÁKA

     • Ako každý rok, i tento sa predškoláci tešili na svoj ďalší veľký krok vo svojom živote -  zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. – 29. apríla 2020. Kvôli mimoriadnej situácii pre pandémiu koronavírusu sa zápis na našej škole uskutočnil bez prítomnosti dieťaťa.  Väčšina rodičov zapísala svoje dieťa  elektronickou formou. Tí, čo nemali k tomu podmienky, zákonný zástupca dieťaťa prišiel osobne v dňoch zápisu. Na školský rok 2020/2021 sme zapísali 48 detí (z toho 5 rodičov požiadalo o odklad školskej dochádzky o jeden školský rok  a 3 deti si budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí), ktoré budú rozdelené do 2 tried.

      Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. K overeniu údajov bude potrebné priniesť  občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V prípade, ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak  riaditeľ školy nebude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa  najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Ak zákonný zástupca požiadal o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, predloží spolu so žiadosťou o odklad  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Ďakujeme za dôveru všetkým rodičom budúcich prvákov,  ktorú ste nám prejavili tým, že ste k nám zapísali to najcennejšie vo Vašom živote – Vaše dieťa.  Veľmi si Vašej dôvery vážime a  tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Veríme, že v plnej miere splníme očakávania Vás i Vašich detí. Už teraz sa tešíme sa na našich šikovných budúcich prvákov. (Kolektív ZŠ Hradná)

    • Oznam CPPPaP
     • Oznam CPPPaP

     •  

      Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,

      Odborní zamestnanci  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com,  novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME  TO SPOLU". Tu budeme  priebežne  vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to, na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.

      Taktiež sme vytvorili fc. stránku pod názvom centrum okoličné.

      Na tejto stránke nás môžete kontaktovať na uvedené telefónne čísla alebo e-mailové adresy.

      Sme tu pre vás:

      telefonickou formou v čase od 07:00 do 12:00 hod. (044/5525021; 0901707526) alebo e-mailovou formou, alebo cez web stránku zariadenia - každý pracovný deň do 15:00 hod ppplm@stonline alebo  e-mailom na konkrétneho potrebného zamestnanca:

      frajtova@cpppaplm.com,

      hlavajova@cpppaplm.com,

      oskova@cpppaplm.com,

      janaglutova@cpppaplm.com,

      cedzova@cppppaplm.com,

      nedelkova@cpppaplm.com,

      dziakova@cpppaplm.com,

      adamkovicova@cpppaplm.com,

      magerciakova@cpppaplm.com,

      slovik@cpppaplm.com,

      lukacova@cpppaplm.com,

      hucikova@cpppaplm.com

      Priestory CPPPaP sú   pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb  ZATVORENÉ

    • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS
     • Zahlasujte - literárna súťaž SLOVO ORBIS PICTUS

     • Naša žiačka Beatka Hanusová zo 6.A triedy sa zapojila do literárnej súťaže SLOVO, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Orbis Pictus. Jej krátku prózu nájdete na stránke vydavateľstva v III. kategórii: II. stupeň ZŠ. Tu za jej dielo môžete zahlasovať.

    • 1.C v knižnici
     • 1.C v knižnici

     • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov malých, mladých či starých. Prváci navštívili mestskú knižnicu a svojim zápisom sa stali jej členovia. Oboznámili sa s pravidlami výpožičky kníh a mnohí odchádzali s knižkou v ruke. Verím, že knihy spoločne s rodičmi prečítajú a stanú sa pravidelnými návštevníkmi knižnice. (viac fotoalbum, Pelachová)

    • Hodina angličtiny trochu inak
     • Hodina angličtiny trochu inak

     • Netradičné vyučovacie hodiny anglického jazyka zažili žiaci 9.A, 9.C, 8.A a 8. B triedy dňa 5.3.2020. Vyučovacie hodiny viedli 3 študentky z Bilingválneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko jedna z nich bola britskej národnosti, naši žiaci mali možnosť komunikovať s tzv. "native speakerom". Gymnazistky preukázali vysokú úroveň jazykových zručností, čím motivovali a inšpirovali žiakov pri výučbe anglického jazyka. Ďakujeme Bilingválnemu gymnáziu za túto príležitosť a veríme, že i naši žiaci v budúcnosti dosiahnu takého jazykové zručnosti. (vyučujúce anglického jazyka)

    • Spišské divadlo /3.3./
     • Spišské divadlo /3.3./

     • Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej mamičky si jej otecko, kráľ, nedoviedol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo ma tomto krásnom príbehu. Za touto krásnou rozprávkou  žiaci prvého stupňa a predškoláci z MŠ Hradná a z MŠ Dovalovo spolu so svojimi tr. učiteľkami vycestovali skoro ráno do Spišskej Novej Vsi. Deti si vychutnávali prostredie divadla a rozprávkové postavy ich vtiahli do deja. Aj keď rozprávku im čítala ich mamička, či babka a dôverne ju poznali, i napriek tomu sa o Snehulienku báli a nabádli ju, aby nezjedla otrávené jabĺčko.                                                              Návšteva divadelného prostredia je pre deti veľmi dôležitá. Učia sa pravidlám slušného správania. Táto udalosť ich vytrhla zo všedného dňa a urobila im tento deň výnimočný. / Mgr. Čierna/

    • Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina
     • Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina

     • Do galérie Šaliansky Maťko-krajské kolo, Žilina boli pridané fotografie.

      Dňa 21.2.2020 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, kde našu školu úspešne reprezentovali Lejka Perončíková z 3.A a Aďo Kokavec z 5.A. Lejka, víťazka prvej kategórie, bude našu školu reprezentovať aj na celoslovenskej súťaži v Šali! Recitátorom ďakujeme, víťazke srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!   Mgr.Remeňová

    • 4. A v Mestskej knižnici
     • 4. A v Mestskej knižnici

     • Návšteva Mestskej knižnice je pre nás samozrejmosťou každý mesiac. Požičiavame si knihy, čítame ich doma, ale často aj v škole cez prestávky a niekedy veru aj cez hodiny pod lavicou. Niekedy sa stane, že sa nám kniha nepáči a my ju vrátime neprečítanú. No príde ďalšia návšteva knižnice a odchádzame s parádnym úlovkom, ktorý „zhltneme“ za jeden víkend. V knihách sa stretávame s rôznymi detskými hrdinami, odvážnymi bojovníkmi, bláznivými babami aj chalanmi, (ne)poslušnými rodičmi, čudnými tvormi... Vieme, že čítať knihy je veľmi dôležité, veď kto veľa číta, veľa sa dozvie. Preto sme sa rozhodli v knižnici nielen čítať príhody s našimi kamošmi Hupsom, Rupsom a Šupsom, ale informovali sme spolužiakov o príbehoch, ktoré sme si v požičaných knihách prečítali. Mnohé išli potom „na dračku“, čo nás veľmi teší. Mgr. Jana Miklošková

    • KARNEVAL 1. - 4. ročník
     • KARNEVAL 1. - 4. ročník

     • Aj v tomto školskom roku, v posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami, sme deťom pripravili karnevalovú veselicu. Celá škola sa premenila na rozprávkovú krajinu plnú úžasných čarovných masiek. Niekto sa prezliekol za medveďa, klauna a mali sme aj princezny, ježibaby, pirátov a dokonca "prileteli" aj mimozemšťania a iné roztomilé "potvorky".  Nálada bola výborná, plná hrier, súťaží, tancovania, dokonca aj učenia, o čom sa môžete presvedčiť z fotografií v našom školskom fotoalbume. Na záver karnevalu sme všetky masky odmenili malou sladkou odmenou. (Mgr. Adriana Klaučová)

    • Šťukes 1.C
     • Šťukes 1.C

     • Naša trieda sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila SSE. Začiatkom februára sme sa oboznámili s propagačným materálom a začali sme sa oboznamovať s možnosťami, ako šetriť energiou v škole a doma. Záverom rôznych aktivít bolo výtvarné spracovanie danej témy (viac - fotoalbum).

    • 1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády
     • 1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády

     • Presne na Valentína, teda 14.2.2020 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Na súťažilo našu školu reprezentovalo osem žiakov zo 6.- 9. ročníka. Výborné 1. miesto v kategórii E, získal žiak Andrej Fedurco zo 7.A triedy a postupuje do krajského kola do Martina.

      Ostatné výsledky:

      B. Hanusová: 6. miesto

      O. Lehotská: 7. miesto

      T. Strapoňová: 13. miesto

      M. Uličný: 14. miesto

      A. Zázik: 20. miesto

      Všetkým žiakom ďakujeme! Na dejepisnú olympiádu žiakov pripravovali Mgr. K. Rácz a Mgr. I. Juhová.

      Výsledky školského kola podľa ročníkov - kategórii.xls

    • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie C
     • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie C

     • V pondelok 10. 2. 2020 sa v CVČ v Liptovskom Mikuláši konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie C. Súťažiaci na základe vlastných pozorovaní vypracovali práce a vytvorili postery. 1. miesto v tejto súťaži obsadila Katka Hančinová s prácou Bobor vodný – dokonalý architekt. Na 2. mieste sa umiestnil Peter Debnár, ktorý sa počas letných mesiacov venoval pozorovaniu bocianov. Svoje poznatky zhrnul v práci Pozorovanie bociana bieleho na Hornom Liptove. Rebecca Šebestyenová si vybrala tému z ekológie Triedenie odpadu v našom meste a obsadila 3. miesto. Súťažiacim srdešne blahoželáme k úspechom v okresnom kole. Katke a Peťkovi držíme palce na krajskom kole v Žiline. Mgr. Koropecká

    • Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Naše poďakovanie patrí Danielke Pivkovej zo 6.A, ktorá v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku obsadila  4. miesto v kategórii 1/A a Petrovi Olexovi z 9.A, ktorý sa umiestnil na 6. mieste v kategórii 1/B.

      Dňa 12. 2. 2020 sa v Čadci konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu reprezentovala žiačka 6.B triedy Freya Ingunn Brown, v kategórii 1/C získala krásne 6. miesto. Srdečne jej ďakujeme za reprezentáciu našej školy a všetkým  žiakom, ktorí sa zúčastnili olympiády v anglickom jazyku, naďalej želáme veľa síl a chuti zabojovať v olympiáde v ANJ opäť budúci školský rok. (Mgr. Janka Záhradníková)

    • Generálna skúška e-testovania T9
     • Generálna skúška e-testovania T9

     • NÚCEM pripravil pre vybrané školy, ktoré sú zapojené v projekte elektronického testovania, Generálnu skúšku e-T9. 32 deviatakov z našej školy sa dňa 12.2.2020 testovalo z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Úlohy boli podobné ako budú v ostrom testovaní, ktoré ich bude čakať 1.4.2020. Test z matematiky trval 90 minút a obsahoval 30 príkladov, z toho 15 s voľbou odpovede z ponúkaných 4 možností a 15 s tvorbou odpovede. Test zo slovenského jazyka a literatúry trval 60 minút a tiež obsahoval 30 úloh, z toho 20 s výberom odpovede z ponúkaných 4 možností a v 10 možnostiach museli žiaci odpoveď  napísať alebo vypísať z textu.  Pritom museli byť odpovede gramaticky správne. Čo je výhodou, žiaci si výsledky zapísali do odpoveďových hárkov a po uzavretí testu hneď vedeli svoju úspešnosť v bodoch a percentách. Poďakovanie patrí IT administrátorovi Mgr. Dudovi, ktorý počítače na GS pripravil a administrátorom Mgr. Jurecovej a Mgr. Sklenkovej. Problémy, ktoré sa vyskytli pohotovo vyriešil Mgr. Kacian - druhý IT administrátor. /PaedDr.Gabriela Sklenárová-koordinátor e-testovania/

    • Okresné kolo v geografickej olympiáde
     • Okresné kolo v geografickej olympiáde

     • Vo štvrtok si 9 našich žiakov preverilo svoje vedomosti a zručnosti v súťaži geografická olympiáda. Konkurencia bola veľmi veľká, pretože v každej kategórii súťažilo cca 42 žiakov. Aj napriek tomu sme mali úspešných žiakov v každej jednej kategórii. V 5. ročníku Lenka Švecová, 6. – 7. ročník reprezentovali traja žiaci, všetci boli úspešní: Andrej Fedurco, Samko Kokavec a Jarko Blaščík, posledná kategória 8. – 9. úspešní Matej Fašanok a Aurel Dúbravec. Najlepšie sa darilo Aďovi Fedurcovi, ktorý získal len o 3 body menej ako druhý. Všetkým žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy. / Mgr. Terézia Dedinová a Mgr. Peter Dedina /.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie