• 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády
    • 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády

     Dňa 19.3.2021 sa konalo online krajské kolo biologickej olympiády. Našu školu aj okres Liptovský Mikuláš reprezentovala Katka Hančinová a Rebecca Šebestyenová. Dievčatá napísali 5-stranovú správu, vytvorili poster, nahrali video s prezentáciou práce. Svoju prácu potom obhajovali pred odbornou komisiou. Katka Hančinová s témou „Bobor vodný – dokonalý architekt“ obsadila krásne 3. miesto. Rebecca Šebestyenová s témou „ Zábava, ktorá bolí“ obsadila veľmi pekné 5. miesto.

     Dievčatám blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Mgr. Jana Koropecká)

    • On-line hodina so scenáristom seriálu Slovania

     Dnes mala trieda 9.A na hodine slovenského jazyka zaujímavého hosťa. Naše pozvanie prijal Jozej Koleják, hlavný scenárista najnovšieho slovenského seriálu Slovania. Na predchádzajúcej hodine sme sa s ním zoznámili vďaka internetovým stránkam, prečítali sme si o ňom veľa zaujímavých informácií. Na zoom hodine mu deti kládli zvedavé otázky a dostávali na ne vyčerpávajúce odpovede. Dozvedeli sme sa o tom, ako vznikal seriál Slovania, že inšpiráciou pre napísanie predlohy boli slovené ľudové rozprávky, ktoré sa pôvodne nerozprávali deťom, ale dospelým, aby ich varovali pred zlými rozhodnutiami v živote. Pán Koleják nám prezradil aj niečo z osobného života, prečo sa rozhodol ísť študovať na VŠMU dramaturgiu, tiež nás krátko voviedol do sveta jedla (pretože je aj kulinárom a napísal kuchársku knihu) a povedal nám niečo o pôvode mrkvy. Ukázal nám ako vyzerá originálny scenár seriálu, mali sme možnosť nahliadnuť do tretej časti, ktorá sa ešte len odvysiela. V závere hodiny sme mali preňho pripravené prekvapenie - blahoželanie k dnešným meninám, s ktorým sa "pobavil" Aurel Dúbravec. Verím, že to bola pre nás všetkých inšpiratívna a trochu netradičná hodina. V závere sme sa pánovi Kolejákovi poďakovali za jeho čas a popriali mu všetko dobré v jeho práci a osobnom živote. (PaedDr. J. Oravcová)

   • Elektronické testovanie "ZIMA 2021"
    • Elektronické testovanie "ZIMA 2021"

     Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM našim žiakom každoročne ponúka testy na preverenie si svojich vedomostí a ich využitie pri riešení rôznych úloh. Aj v tomto roku, hoci sú žiaci na dištančnom vzdelávaní, mali možnosť písať on-line testy z domu na PC. Piataci a siedmaci z matematiky  a ôsmaci zo slovenského jazyka a literatúry. Takmer všetci piataci a siedmaci využili túto možnosť, z ôsmakov však len niektorí. Automaticky sa po skončení testovania dozvedeli výsledok a oboznámili s ním vyučujúcu daného predmetu. Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Jurecovej, Mgr. Sklenkovej, PaedDr. Oravcovej a Mgr. Stephany za pomoc a spoluprácu pri testovaní. (PaedDr. Gabriela sklenárová, koordinátor projektu)

   • Projektové vyučovanie "SOPKY"
    • Projektové vyučovanie "SOPKY"

     Žiaci 5. ročníka na predmete geografia každoročne tvoria krásne 3-rozmerné projekty, modely sopiek. V učive Stavba Zeme získavajú vedomosti o sopkách, ktoré sami vytvoria s využitím rôznych materiálov. Zodpovedne a verne predstavia zloženie sopky, niektorí aktívnej, iní spiacej či vyhasnutej. Mnohé z projektov sú nielen technicky a esteticky zaujímavé, ale dokonca tiež funkčné. Originalita a tvorivosť našich detí nikdy nesklame a vyučovacie hodiny obohatené o takéto projekty sú veľkou inšpiráciou aj pre ostatných. Projektové vyučovanie so žiakmi realizovali naši učitelia geografie, Mgr. T. Dedinová a Mgr. P. Dedina.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie "SOPKY"

   • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 10. februára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Táto postupová súťaž prebiehala online formou, žiaci písali gramatický test, súčasťou ktorého bol aj posluch a prví šiesti úspešní súťažiaci postúpili na ústnu časť, kde si preverili svoje komunikačné zručnosti a schopnosti. V tejto súťaži nás v kategórii 1C reprezentovala naša šikovná žiačka  Freya Ingunn Brown, ktorá sa úspešne dostala do "prvej trojky". Vzhľadom na to, že súťaž prebiehala online a v našom prípade zlyhala technika, nebolo možné absolvovať aj konferenčný hovor. Preto Freyke veľmi ďakujeme, že reprezentovala našu školu a dúfame, že ju to neodradí a budúci rok znovu zabojuje. /Mgr. Janka Záhradníková/

   • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
    • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

     Okresné kolo dejepisnej olympiády zrealizovala slovenská dejepisná komisia a CVČ Liptovský Mikuláš tento rok online formou. Z našich ôsmich prihlásených žiakov získali výborné umiestnenie Matej Karol Kubík zo 6.A triedy (1. miesto v kategórii F) a Nátália Klaučová zo 6.B triedy (2. miesto v kategórii F). Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa zaradili aj Olívia Lehotská zo 7.B triedy (4. miesto v kategórii E) a Patrik Čičvara z 9.B triedy (10. miesto v kategórii C). Celkový počet súťažiacich bol 57. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme! (Mgr. I. Juhová, Mgr. K. Rácz)

   • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu
    • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu

     O mesiac podávajú deviataci prihlášky na stredné školy. Pri výbere SŠ im môžu pomôcť aj rôzne online aktivity.

     V decembri sa žiaci mohli zúčastniť online burzy SŠ, ktorú usporiadalo CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.

     Od začiatku januára je pre žiakov vypracovaný online dotazník k voľbe povolania.

      Vo februári sme usporiadali online prezentáciu v spolupráci so SSOŠ – Tatranskou akadémiou Poprad. Určite zaujala nielen tých, ktorí majú záujem o štúdium ekonomiky a práva, ale aj tých, ktorí majú záujem o informačné alebo inteligentné technológie.

      V poslednom februárovom týždni (22.2 - 26.2.2021) sa  pre žiakov 9. ročníka uskutoční virtuálny týždeň otvorených dverí. Je to celoslovenská prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú.

      Informácie o rôznych SŠ si žiaci môžu pozrieť aj na  webovej stránke www.mojastredna.sk. (Mgr. Koropecká)

   • Okresné kolo geografickej olympiády
    • Okresné kolo geografickej olympiády

           Po školskom kole Geografickej olympiády, ktoré prebehlo v decembri  nasledovalo 5.2.2021  postupové okresné kolo pre tri kategórie žiakov  5. - 9. ročníka, samozrejme tých najlepších geografov. Žiaci riešili v domácom prostredí -  online. Súťaž pozostávala z 2 častí: teoretická a praktická. Pre piatakov bolo to niečo nové, neznáme. Dištančná forma vzdelávania neodradila ani jedného žiaka od systematickej prípravy na súťaž. Výsledky žiakov sú chvályhodné – všetci žiaci boli úspešní riešitelia. V silnej konkurencii žiakov po 33 v každej kategórii obsadili miesta v prvej desiatke.  Najlepší výsledok dosiahol Samko Kokavec, ktorý postupuje na krajské kolo GO. Súťaže sa zúčastnili: Saška Krajčiová, Jerguš Chvála, Nelka Buzáková, Lenka Švecová, Miška Ludvighová, Aurel Dúbravec a Matej Fašanok. Žiakom gratulujeme a Samkovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. / Mgr. Terézia Dedinová /

   • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.
    • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.

     27.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov. Žiaci súťažili prostredníctvom PC z domu, piataci 2 hodiny - 3 príklady a deviataci 4 hodiny - 4 príklady. Nesmeli používať kalkulačky ani žiadne písomné materiály. K tomu sa zaviazali čestným prehlásením. Bezprostredne po časovom limite museli odoslať svoje riešenia mailom svojmu učiteľovi a ten ich okamžite preposlal tajomníkovi okresnej komisie MO v CVČ v Lipt. Mikuláši. Z našej školy sa zúčastnilo 5 piatakov, z nich boli úspešní 4, všetci z 5.A, Nela Buzáková - 23.miesto, Sofia Gueddouda - 26.miesto a Sophia Matejčeková a Miriam Jankovičová - obe 29.miesto. Spolu sa OK MO zúčastnilo 46 súťažiacich z 9.ZŠ  okresu. Všetky dievčatá pripravovala p.uč. Mgr. Zuzana Jurecová. Z deviatakov s OK MO zúčastnili 3, z toho 2 žiaci boli úspešní. Obaja sa umiestnili na 10. mieste. Aurela Dúbravca z 9.A pripravovala p.uč. Mgr. Terézia Dedinová a Patrika Čičvaru z 9.B  p.uč. PaedDr. Gabriela Sklenárová. Celkove súťažilo 23 žiakov z 9 ZŠ a 2 gymnázií okresu. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a KK MO rozhodne o postupe  deviatakov  do krajského kola MO. (PaedDr. Gabriela Sklenárová)

   • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"
    • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"

     Posledný rok priniesol množstvo zmien v živote nás všetkých. Organizácia MP Education, ktorá realizuje prednášky o dospievaní každý rok aj na našej škole, nás oslovila s ponukou uskutočniť výklad v online priestore. Radi sme túto ponuku využili. Seminár viedla lektorka Mgr. Holecová, ktorá zaujímavým a pútavým spôsobom priblížila dievčatám 7. ročníka úskalia dospievania. Ďakujeme jej za to a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, snáď už v osobnom kontakte. (Mgr. Ivana Juhová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Online prednáška "Medzi nami dievčatami".

     MP Education

   • Okresné kolo biologickej olympiády
    • Okresné kolo biologickej olympiády

     Aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zúčastnili OK biologickej olympiády. I napriek pandémii sa dokázali rýchlo prispôsobiť novým podmienkam a vytvorili zaujímavé práce, ktoré pozostávali z napísania správy na 5 strán, z vytvorenia posteru a nahratia videa z prezentácie práce.

     1.miesto v OK obsadila Rebecca Šebestyenová s prácou „Zábava, ktorá bolí“. V tejto práci zhrnula názory mnohých obyvateľov nášho mesta najmä „psičkárov“ na vplyv petárd, delobuchov a svetlíc počas silvestrovskej noci na zvieratá. 2. miesto v OK patrilo Katke Hančinovej s prácou „ Bobor vodný – dokonalý architekt“. Katka už 3 roky pozoruje tohto vodného cicavca, ktorý sa vrátil na územie Čierneho Váhu. Lea Lipovská s prácou „Porovnanie ochorení:  Covid 19 a chrípka“ obsadila 3. miesto v OK. Vo svojej práci vyjadrila svoje názory a názory  spolužiakov na tieto ochorenia.

     Dievčatám blahoželám k výborným výsledkom v OK a Rebecce a Katke prajem veľa úspechov v KK biologickej olympiády. (Mgr. Koropecká)

   • Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1. stupňa
    • Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1. stupňa

     Edukácia našich žiakov je pre nás prioritou aj počas dištančného vzdelávania! Naša škola zakúpila pre všetkých žiakov 1. stupňa nový vzdelávací portál KOZMIX, ktorý ponúka množstvo pestrých úloh a zaujímavých cvičení z 11-tich školských predmetov. S portálom môžu pracovať učitelia 1. stupňa, ktorí následne podľa potreby učebných plánov budú jednotlivé aktivity sprístupňovať žiakom.

     Ide o efektívny nástroj na zaujatie žiakov, ich motivovanie a vzdelávanie hravou zážitkovou formou. Vzdelávací obsah kombinuje tisíce interaktívnych cvičení s rôznorodými aktivitami a dobrodružnými príbehmi, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením. Veríme, že sa s Kozmixom zabavíte a zároveň naučíte veľa nového. Vedenie ZŠ.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1.stupňa.

   • Čítam, čítaš, čítame
    • Čítam, čítaš, čítame

     "Vedieť čítať a nečítať, je ako pri studničke stáť a smädom umierať."

     Súčasťou literárnej výchovy je aj aktívne čítanie kníh. Žiaci 8.A, 8.C a 6.C triedy prezentovali v týchto dňoch prostredníctvom zoom online hodín svoje čitateľské zážitky. Výber knihy bol ľubovoľný, deti väčšinou siahali po literatúre adekvátnej ich veku a záujmom. Vypočuli sme si množstvo príbehov a vskutku pútavých prezentácií. Niektorí ich spracovali do publikovateľnej podoby a my vám ponúkame tie najzaujímavejšie z nich. Sabínka Šingliarová z 8.C nám predstavila Malé ženy, Lea Lipovská z 8.A nám tlmočila príbeh Prvá veterná čarodejka, Sabínka Hreňová z 8.A pútavo porozpávala o knihe Hystéria. Laura Bedeová z 8.C sa na chvíľu stala slávna pri čítaní knihy Som superstar. Zvlášť by som vyzdvihla Bianku Grunvaldskú z 8.C, ktorá nás vtiahla do obdobia 2.svetovej vojny a priblížila nám Mengeleho životopisný príbeh. Na svoju prezentáciu si pripravila aj obrázkový materiál, pátrala po ďalších zaujímavostiach na internete, precízne si naštudovala túto problematiku, aby vedela odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov. Takmer všetci žiaci pristupovali k tejto úlohe veľmi zodpovedne, za čo boli aj adekvátne ohodnotení dobrou známkou. Tak čo, pridáte sa k nám a aj vy si prečítate niečo zaujímavé? (PaedDr. Jaroslava Oravcová)  

   • Renesanční umelci zo 7.B triedy
    • Renesanční umelci zo 7.B triedy

     Žiaci 7.B triedy sa uplynulý týždeň pomyselne presunuli v čase a na chvíľu sa z nich stali renesanční umelci - ich úlohou totiž bolo spracovať obdobie humanizmu a renesancie cez niektorú významnú osobnosť, ktorá pôsobila a tvorila v tomto období. V tejto dobrovoľnej aktivite sa hodnotila predovšetkým žiacka samostatná iniciatíva, originalita spracovania témy, využitie obrazového a informačného materiálu a schopnosť preniesť získané vedomosti do zručnosti vytvoriť posterový projekt. Siedmaci to zvládli na výbornú! Mgr. K. Rácz. 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Renesanční umelci zo 7.B.

   • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.  Žiaci vypracovali online test zameraný na gramatiku, slovnú zásobu,  čítanie s porozumením a posluch. Čas na vypracovanie úloh bol 30 minút. V tomto školskom roku bola vynechaná ústna časť – rolová hra a obrázkový príbeh.

     Našu školu úspešne reprezentovali:

     •  v kategórii 1A (mladší žiaci) Danielka Pivková (7.A)  – 3. miesto
     • v kategórii 1B (starší žiaci) Viktor Húšťava (8.A) – 3. miesto

     Obidvom našim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková/

   • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)
    • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

     Dištančné vzdelávanie je výzva pre nás všetkých - ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov a častokrát aj pre rodičov. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sme všetci nútení sa prispôsobovať novým podmienkam v rámci edukácie. Z opačného uhla pohľadu ma zase ako pedagóga teší, že aj cez online vyučovanie vieme našich žiakov motivovať a podporovať u nich aktívne učenia sa. Online vyučovanie samozrejme nemôže plnohodnotne nahradiť prezenčné vyučovanie, no umožňuje nám viac využívať inovatívne metódy a formy výučby. Veľmi dobrým príkladom sú šikovní a usilovní žiaci z 5.A triedy, ktorí z predmetu dejepis vytvorili veľmi pekné a zaujímavé posterové projekty na tému ANTROPOGENÉZA. Ukážku niektorých z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii. Mgr. K. Rácz.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

   • Najlepšie medovníčky pečie starká...
    • Najlepšie medovníčky pečie starká...

     Predvianočný čas v 2.B sme nemohli nechať bez pečenia medovníčkov. Školská kuchynka sa zmenila na miesto plné vôní, chutí a radosti z práce. Dvojnásobnú radosť sme mali aj z toho, že nám pomohla kolegyňa a zároveň starká Gabika Sklenárová, ktorá trpezlivo a s láskavosťou, akú všetky starké majú, robila s deťmi medovníčky, piekla oblátky a vniesla medzi deti tú čarovnú atmosféru Vianoc, kedy nám starkí dovolili takmer všetko. Školu sme opustili s upečenými sladkosťami, tešiac sa na dlhšie prázdniny a spoločné stretnutie s tými najbližšími. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 16.12.2020 sa 47 žiakov našej školy zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Olympiádu riešili žiaci 5. – 9. ročníka. Boli rozdelení do 3 kategórií. Prvú kategóriu tvorili piataci, ktorí po prvýkrát si vyskúšali riešiť geo. olympiádu. Druhá kategória  -  šiestaci a siedmaci. Poslednú kategóriu tvorili ôsmaci a deviataci. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, teoretická a monotematická. Úspešnosť riešenia bola 80%. Žiaci dokázali, že aj v čase pandémie, keď nie sme v škole, majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti geografie online formou. Najlepšie sa darilo týmto žiakom :

      

     5 . ročník – 1, Jerguš Chvála 2, Alexandra Krajčíová 3, Nella Buzáková

     6. – 7. ročník – 1, Miška Ludvighová 2, Soňa Lišuchová 3, Lenka Švecová

     8. – 9. ročník – 1,Samko Kokavec 2, Matej Fašanok  3, Aurel Dúbravec

      

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a pekné výsledky. Tým najlepším budeme držať prsty v okresnom kole.  / Mgr. Peter Dedina a Mgr. Terézia Dedinová /

   • Školské kolo dejepisnej olympiády
    • Školské kolo dejepisnej olympiády

     Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre 6.-9. ročník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu robili žiaci pripravené testy online. Čas na vypracovanie bol maximálne 60 minút a žiaci museli stihnúť vypracovať množstvo úloh zo všetkých učív, ktoré sa v ich ročníku preberali. Účasť žiakov bola pomerne vysoká, prví dvaja z každého ročníka postupujú na okresné kolo. 

     Zo 6. ročníka sú to: Matej Karol Kubík a Natália Klaučová

     Zo 7. ročníka: Sofia Šafaříková a Olívia Lehotská

     Z 8. ročníka. Laura Bedeová a Terézia Strapoňová

     Z 9. ročníka: Patrik Čičvara a Michaela Račková.

     Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim srdečne gratulujeme.

     (Mgr. Karol Rácz, Mgr. Ivana Juhová)