• Piataci na Beňuške
    • Piataci na Beňuške

     Krásne septembrové počasie sme využili na turistiku. Žiaci 5.ročníka spolu s triednymi učiteľmi a učiteľmi telesnej výchovy každoročne absolvujú  výstup na Beňušku. Deti sú v nových kolektívoch, zvykajú si na seba a našou snahou je, aby sa lepšie spoznali a nadviazali nové priateľstvá. Čučoriedky, brusnice, ale aj rodičmi pripravená desiata chutili v prírode oveľa lepšie. Krásne výhľady a momentky z výletu si môžete pozrieť vo fotogalérii. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Sklenková, Mgr. Baďová, Mgr. Kollár/

   •   Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022
    • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus:
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

     Tlačivá je potrebné doručiť na adresu školy Základná škola s materskou školou, Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok do 01.08.2021 (poprípade vložiť do schránky pri vstupe):

     Na uplatnenie dotácie je potrebné predložiť :

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
     • čestné vyhlásenie ŠJ o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 
   • SUPERTRIEDA Slovenska 2021
    • SUPERTRIEDA Slovenska 2021

     Aj naša základná škola má super triedu! Je ňou 7.B, ktorá sa zapojila do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom. Dievčatá a chlapci natočili video s piesňou o ich triede, kde spoločne vymysleli text, zakomponovali ho do hudobného podkladu piesne od speváčky Kristíny a získali krásne tretie miesto! Srdečne blahoželáme! (PaedDr. J.Oravcová)

   • Len tak ďalej ZŠ Hradná!
    • Len tak ďalej ZŠ Hradná!

     Dobrú školu formujú predovšetkým výsledky samotných žiakov a ich pedagógov. Vynikajúca škola však ponúka okrem kvalitného vzdelania aj vždy niečo viac.

     Našej škole sa vďaka nadštandardnému prístupu ku svojim žiakom podarilo v celoslovenskom hodnotení kvality škôl INEKO posunúť zase kúsok dopredu a to na výborné 11. miesto v Žilinskom kraji (spomedzi 121 porovnávaných škôl) a v rámci nášho okresu sme obsadili 2. miesto (spomedzi 11 porovnávaných škôl).

     Naša škola si svoju prestíž stráži už niekoľko rokov, o čom svedčia popredné pozície aj v okresnej súťaži „Škola roka,“ v ktorej sa výborne umiestňujeme najmä vďaka odbornému a inovatívnemu prístupu k výučbe.

     Zrkadlom tohto úspechu sú hlavne naši pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí bravúrne zvládajú kooperovať edukáciu nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme programov určených na profesijný rozvoj, čím naša škola spĺňa atribút modernej inštitúcie schopnej reagovať na záujmy a potreby detí. Výsledkom toho je potom spokojnosť rodičov i žiakov v školských aj v mimoškolských aktivitách. Odborná úroveň vyučovacích hodín je v našej škole základom kvalitného vzdelania. Cez učebný plán je škola zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov, matematiky a informatiky. (ZRŠ)

   • Deň otvorených parkov a záhrad 2021
    • Deň otvorených parkov a záhrad 2021

     Deň otvorených záhrad a parkov spojený s tvorivými dielňami sa v areáli našej školy niesol v duchu výbornej nálady a pekného slnečného počasia. Podujatia sa zúčastnili naši najmladší žiaci - prváci a druháci a pozvánku dostali aj mestské materské škôlky. Maľovanie na skaly, poznávanie a hľadanie rastlín alebo výrobu kreatívnych predmetov si vyskúšali deti z MŠ Hradnej, cirkevnej MŠ Koráb a lesnej MŠ Chalúpka. Popoludní, v čase medzi 13:00 - 16:00 bude areál ZŠ otvorený pre verejnosť.

     Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom a ped. asistentom, ktorí sa zúčastnili na príprave a organizácii tohto krásneho podujatia, ako aj všetkým materským školám, ktoré nás navštívili a strávili v priestoroch nášho areálu príjemné a tvorivé dopoludnie. (ZRŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených parkov a záhrad 2021.

     Prehliadka areálu našej školy spojená s tvorivými dielňami.

   • Zbierame plastové vrchnáčiky
    • Zbierame plastové vrchnáčiky

     Aj malé deti dokážu robiť veľké veci. To dokázali aj naši žiaci z 1.- 4. ročníka. Zapojili sme sa všetci spolu do projektu " Separáciou a recykláciou chránime životné prostredie". Počas celého školského roka deti usilovne zbierali plastové vrchnáčiky z pet fliaš. Naplnili sme veľa vriec. Vrchnáčiky vážili až 200 kg. Firma Greentech Slovakia z Banskej Bystrice odviezla vrchnáčiky do fabriky, kde ich rozdrví a použije na výrobu nového kompostéru. Deti pomohli aj s vynesením a naložením vrchnáčikov.  Firma nám za odmenu zakúpila po 2O ks kníh  Danka a Janka  a Povesti o Slovenských hradoch, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ale najväčšia vďaka patrí naším malým žiačikom, ktorí  zbierali a nosili vrchnáčiky celý rok. A zbierame ďalej! Dúfame, že sa k nám pridajú aj starší žiaci.   Mgr. M. Čierna

   • Zaslúžená odmena 2.A
    • Zaslúžená odmena 2.A

     Hurá! Dočkali sme sa. Je tu koniec školského roka. Deti z 2.A si za usilovnú a zodpovednú prácu zaslúžili odmenu. Strávili sme úžasné dopoludnie na rodinnej farme u rodiny Jančekovcov na rybníkoch v Kráľovej Lehote. Deti sa zoznámili s kozičkami, zajačikmi, morkami, sliepočkami  a kohútom, ktorý sa niekedy tváril nepriateľsky. V snahe ochrániť si svoje sliepky pred nájazdom detí, uštedril jeden zobanec Emke do nohy. Ale Emka to zvládla hrdinsky. Pán Janček nám ukázal rybníky plné pstruhov od tých najmenších až po niekoľko kilové ryby. Detí pomáhali aj s kŕmením pstruhov. Nevedeli sa od toho odtrhnúť. Bol horúci deň, tak sme sa šli osviežiť do neďalekého potoka. Opekali sme špekáčiky. To bola ale dobrota. Deti sa hrali rôzne hry. Celú dobu nám robil spoločnosť roztomilý jazvečík. Klinec programu bolo, ked Aďka pristavila terénnu trojkolku a povozila deti po farme. Bol to naozaj nádherný deň.  Ďakujeme rod. Jančekovcov, že nám to umožnili a venovali nám svoj čas.     tr. uč M. Čierna

   • Čítam, čítaj, čítajme... 2.A
    • Čítam, čítaj, čítajme... 2.A

     Pomaly končí školský rok, deti sa nevedia dočkať prázdnin a veru zaslúženého oddychu. Ale na knihy netreba zabúdať ani počas letných mesiacov. To dobre vedia aj deti z 2.A.  Navštívili sme knižnicu v KD, kde nás p. Kompišová  previedla oddeleniami knižnice a prečítala pútavú príhodu. Deti si radostne vybrali tú svoju knižku, ktorá ich najviac zaujala. Deti plynule čítajú, rozumejú textu, vedia s ním pracovať a tvoriť k nemu otázky. Zaslúžia si veľkú pochvalu,  zvládli to všetci na výbornú. V taštičkách si odniesli svoje knižky a zamierili sme rovno na zmrzlinu. Skvele sme si na nej pochutili. Po návrate do školy sa mnohí pustili do čítania.   

      tr. uč. M. Čierna

   • Boli sme na návšteve v knižnici
    • Boli sme na návšteve v knižnici

     Dva roky školy urobili z nás, žiakov 2.B,  čitateľov kníh- všetkých možných. A tak sme sa vybrali na návštevu knižnice, kde nám pani knihovníčka pútavo rozprávala o jednotlivých oddeleniach, mohli sme si vybrať knihu, prečítať si niečo, dozvedeli sme sa , ako si knihy požčiavať , ako s nimi zaobchádzať. Veríme, že po prázdninách sa v knižnici znovu uvidíme. ( Mgr. I. Paukovčeková)

    • Poďme spolu kráčať do budúcnosti

     Tvorili sme, vymýšľali, písali a ilustrovali....Žiaci 8.A a 8.B sa na hodinách literatúry zoznámili s vedecko-fantastickou literatúrou, jej zakladateľom, ďalšími autormi a dielami. Zaujali ich predstavy niektorých spisovateľov o budúcnosti a sami potom vytvárali tie vlastné. Využili rôzne žánre - denník, odborný opis, výklad, poviedku, ja-rozprávanie, reklamu, samozrejme, všetko v kontexte sci-fi. Naplno využili svoju fantáziu, predstavivosť, tvorivosť. Predstavili nám svoje vízie napr. o podzemnej tobogánovej doprave, o tzv. tunelovači,  o osídlení planéty Jupiter, o škole, móde a zdravotníctve v budúcnosti, o výskumných laboratóriách, kozmických lodiach a živote v nich, vymysleli rôzne zlepšováky. Pracovali húževnato a podľa ich slov ich táto aktivita bavila, páčilo sa im to. Svoje projekty odprezentovali pred spolužiakmi a vystavili si ich na triednej nástenke. (PaedDr. J.Oravcová)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie