• Cyklotúra Podbanské
    • Cyklotúra Podbanské

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Cyklotúra Podbanské .

     Dňa 17.10.2022 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili krásneho jesenného cykloturistického výletu. Svoju cyklistickú kondíciu si preverili na trase Liptovský Hrádok - Dovalovo - Liptovská Kokava - Podbanské a naspäť. Na tejto trase sme našľapali poctivých 30 kilometrov a ako bonus bolo ukážkové jesenné slnečné počasie a napoludnie príjemných 18°celzia. Veríme, že si zúčastnení žiaci naplno užili tento krásny výlet. Športu zdar! /Mgr. Ivan Malárik, Mgr. Alžbeta Mičuchová/

   • 5.A a 5.B na exkurzii v SEMENOLESE
    • 5.A a 5.B na exkurzii v SEMENOLESE

     Semenoles v Liptovskom Hrádku je odštepný závod štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Je to najväčší podnik na Slovensku v oblasti lesného semenárstva a škôlkárstva, ktorý zabezpečuje strategické zásoby semien lesných drevín a tým prispieva k zachovaniu genofondu lesných drevín na Slovensku.

     Biologickú exkurziu v tomto podniku absolvovali naši piataci v piatok - 21.10.2022. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

     V teoretickej časti žiaci nadviazali na aktuálne preberaný tematický celok Lesný ekosystém. Zahrali sa na rastliny rastúce v jednotlivých lesných etážach, v slovných prešmyčkách hľadali názvy lesných drevín, krov a bylín. Zasúťažili si v poznávačke stromov podľa listov, plodov, šišiek. V prezentácii sa okrem iného dozvedeli v čom spočíva umelá obnova lesa - zbieranie a uskladňovanie semien, ich klíčenie, pestovanie sadeníc v lesných škôlkach a ich vysádzanie v prírode.

     Praktická časť pozostávala z komentovanej prehliadky skladu a luštiarne semien, počas ktorej si žiaci vytvorili vlastnú zbierku semien ihličnatých a listnatých drevín.

     Do školy sa vrátili nielen so svojimi zbierkami, ale aj  s pochvalou od pracovníčok Semenolesu za slušné správanie a za veľmi dobré vedomosti z biológie, ktoré počas exkurzie preukázali. Len tak ďalej piataci! (Mgr. Z. Hrnčiarová, Mgr. I. Čupková)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album:

   • Týždeň zdravej výživy
    • Týždeň zdravej výživy

     V priebehu týždňa zdravej výživy spojili kamaráti z jednej chodby (3.A, 4.A, 4.B, 4.C) svoje sily a s pani učiteľkami si spríjemnili vyučovanie.

     V pondelok sme pripravili výstavku úrody z našich záhrad. V utorok sme mali zeleninový deň. Obliekli sme si tričká vo farbách jesene. Každý si pribalil do desiaty kúsok zeleninky, navzájom sme sa ponúkali a ochutnávali. V triedach sme pripravili jednohubky s netradičnými nátierkami (cesnaková, cviklová, uhorková, mrkvová) a chodili sme na "koštovku" do susedných tried. Popri ochutnávke sme predstavili základnú surovinu nátierky a oboznámili spolužiakov o jej zdraviu prospešných účinkoch. Streda bola mliečna, prišli sme v bielych tričkách a desiatovali sme mliečne výrobky. Vo štvrtok sme sa zišli v oblečení modrej farby. Modrá symbolizuje úprimnosť, komunikáciu, pocit bezpečia, pokoja a duševnej pohody. Deň sme začali s úsmevom - rozprávali sme si vtipy, s úsmevom sme vyučovanie aj skončili. Týždeň sme zavŕšili jablkovým dňom. O jabĺčkach sme si nielen čítali, ale sme ich aj kreslili, maľovali, vyšívali, no najlepšou bodkou za týždňom zdravej výživy bola ochutnávka jablčných výrobkov: koláčov, sušienok, sušených, pečených aj čerstvých jabĺk, džúsov, výživ a iných dobrôt, za ktoré patrí vďaka rodičom a starým rodičom. triedne učiteľky: J. Miklošková, A. Fajmonová, V. Remeňová, D. Tkáčová

   • Piataci v skanzene v Pribyline
    • Piataci v skanzene v Pribyline

     Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je skanzen, ktorý vznikol v roku 1991 v súvislosti s výstavbou priehrady Liptovská Mara. Múzeum tvoria domy zo zatopenej časti vodného diela a z oblasti horného a dolného Liptova.

     Dejepisnú exkurziu absolvovali žiaci 5. ročníka, 5.A a 5.B trieda. V múzeu v prírode pre nás múzejné pedagogičky a sprievodkyne pripravili veľmi zaujímavý a náučný program, ktorý nás previedol kultúrou, tradíciami a zvykmi našich predkov a zároveň sme cez zážitkové učenie nadviazali na aktuálne preberaný tematický celok v predmete dejepis. (Mgr. K. Rácz, Mgr. P. Dedina)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Piataci v skanzene v Pribyline.

   • Literárna exkurzia -Martin
    • Literárna exkurzia -Martin

     19.októbra sa žiaci 8.ročníkov zúčastnili literárnej exkurzie v meste Martin. V meste, ktoré je spájané s národnooslobodzovacím a kultúrnym hnutím Slovákov. Nestačí len učiť o Matici slovenskej, o Memorande slovenského národa, o Národnej knižnici Slovenska. Vidieť a byť na miestach historicky daných je zapamätateľný zážitok a skúsenosť, ktorú sme našim žiakom radi sprostredkovali. V NKS sme sa dozvedeli o službách, ktoré táto ustanovizeň poskytuje, previedli nás jej pracovňami a mali sme v rukách kópie najstarších, najvzácnejších a rôznych naj- kníh. Literárne múzeum, ktoré sídli v starej budove Matice slovenskej, má vo svojich priestoroch unikátnu prehliadku literárnych období od stredovekej literatúry až po tú súčasnú. Naši žiaci sa aktívne zapájali do výkladu pani sprievodkyne a  nás tešilo, že ich vedomosti boli aj ocenené. Návšteva Národného cintorína bola poslednou zastávkou exkurzie. Tu žiaci dostali konkrétne zadanie, pričom  všetky naše skúsenosti zúžitkujeme na nasledujúcich hodinách literatúry v projektovej práci. ( Mgr. D. Puškárová, Mgr. J. Stephany.)

   • Druháci poznávajú mesto a okolitú krajinu
    • Druháci poznávajú mesto a okolitú krajinu

     Počas celého októbra sme sa venovali téme naše mesto a okolie. Na hodinách prvouky  sme poznávali ulice, význané budovy, okolité obce. Prešli sme celým mestom a navštívili sme aj miesto, kde sa vlieva Belá do Váhu. Naučili sme sa, kto je zakladateľ nášho mesta, kde sídli a ako sa volá pán primátor. Na mape sme spoznávali aj celú našu krajinu, hlavné mesto. Vyvrcholením mesačnej práce bola exkurzia do Vysokých Tatier na Štrbské pleso, kde sme sa oboznámili s faunou a flórou, zopakovalisme si členitosť krajiny. Plný zážitkou a nových informácií sme sa vrátili domov. /Mgr. Čierna, Mgr. Paukovčeková, Mgr. Pelachová/

   • Prehliadka Hrádockého arboréta
    • Prehliadka Hrádockého arboréta

     Pani Jeseň odela stromy do pestrých šiat. Októbrové dni sú ako stvorené na prechádzku do prírody. So žiakmi 6. ročníka sme absolvovali komentovanú prehliadku Hrádockého arboréta. Našou sprievodkyňou bola pani Ing. Lachmannová zo Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Pútavou formou sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o histórii arboréta, spoznali sme najstaršie a najvzácnejšie dreviny, pozorovali sme semená a šišky. Mohli sme vidieť aj pracovníka v špeciálnom postroji pri zbere šišiek vo výške. Žiaci sa naučili správne zmerať obvod kmeňa a na základe nameranej hodnoty vypočítať približný vek stromu. Ďakujeme pani Lachmannovej za zážitkovú hodinu biológie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. (Mgr. I. Čupková a Mgr. Z. Hrnčiarová)

    • Technická olympiáda - školské kolo

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Technická olympiáda - školské kolo.

     V utorok 11.10. 2022 sa konalo online školské kolo Technickej olympiády pre ročníky 5. - 9. Zaregistrovalo sa spolu 84 žiakov - chlapci, ale odvahu mali aj dievčatá. Úspešne na otázky odpovedalo 36 riešiteľov -  6.A Adam Ján Mrlian, Bruno Lauček Tomáš Somora. 6.B Emma Libuše Kubicová, Eliáš Čatloš, Matúš Staroň. 7.A Ela Balážová, Sofia Balková, Nela Buzáková. 7.B Jerguš Chvála. 8.A Oliver Harich, Dominic Nwaonu, Andrej Kokavec, Sebastián Gueddouda, Andrea Červeňová. 8.B Vsevolod Turlak, Sebastián Janovčík, Sebastián Surovček, Juraj Vráblik, Samuel Lang, Laura Račková, Filip Čukan, Richard Susedík, Vivien Toroňová, Natália Klaučová, Andrej Gajdoš. 9.A Marek Mezovský, Matúš Kakalejčík, Adam Slosiar, Natanael Lauko, Ľubomír Haluška, Timotej Macík. 9.B Šimon Lehotský. 9.C Sofia Safaříková, Daniel Jakubčiak, Dominika Krajčíová. Do okresného kola  ktoré bude 24. 11. 2022 postupujú Marek Mezovský z 9.A, Vsevolod Turlak z 8.B a zo 7.A postupuje Ela Balážová. Všetkým gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. /PaedDr. Gabriela Sklenárová, Mgr. Zuzana Mikšovská Krajčušková, Mgr. Marek Kacian/

    • Plavecký výcvik štvrtákov

     V polovici septembra sa, trochu netradične, plaveckého výcviku zúčastnili naši štvrtáci. V peknom prostredí hotela Permon a pod vedením skvelých inštruktoriek zdokonalili svoje plavecké umenie, zažili veľa zábavy a trošku zaujímavejšie zahájili nový školský rok. Zrelaxovaní a oddýchnutí si teraz hravo poradia aj so školskými povinnosťami:-)

                                                                             ( triedne uč. Mgr. Fajmonová, Mgr.Tkáčová, Mgr. Remeňová)

    • Keď zapadne slnko

     Na hodinách literatúry sa piataci a šiestaci stretávajú s ľudovou slovesnosťou,  učia sa jej rôzne formy a prejavy. A keďže je lepšie raz vidieť a skúsiť ako trikrát počuť, rozhodli sme sa, že využijeme ponuku národopisného múzea s expozíciou v Liptovskom Hrádku a so  žiakmi 6.A sme sa vybrali spoznať zaujímavé informácie na túto tému. Pani Ľubka Richterová nám pútavo porozprávala a poukazovala ako a čím ľudia v minulosti svietili, ako a z čoho si vyrábali zdroje svetla. Dozvedeli sme sa, kedy bola ukončená elektrifikácia Liptova. Pani Mäsiarová nám priblížila rôzne druhy ručných prác, deti si vyskúšali čechranie ovčej vlny, párali perie, priadli vlnu a konope, vyšívali hrubou ihlou. Popri práci sme si aj zaspievali, prerozprávali rozprávku. Deťom sa táto interaktívna hodina veľmi páčila a zúčastnia sa jej aj ďalší šiestaci a obe piatacke triedy. (PaedDr. Jaroslava Oravcová) 

    • Lesný beh okolo Poludnice

     Včera 25.9 sa niektorí naši žiaci zúčastnili Lesného behu OKOLO POLUDNICE s medzinárodnou účastou v Závažnej Porube. Naši najmenší súťažili v behu na 300m a boli veľmi uspešní. Paulínka Baďová vyhrala v kategorii dievčat a Vaneska Cibulová obsadila veľmi pekné 5 miesto. V kategórii chlapcov našu školu reprezentoval Šimonko Sklenár a dobehol v konkurencii staršich chlapcov na 4. mieste. Jeho sestra Emka Sklenárová nenašla konkurenciu v behu na 500m a suverénne vyhrala. V kategórii mladšie žiačky sa o veľmi pekný výsledok postarala Simonka Cibulová, ktorá si medzi o tri roky staršími dievčatami dobehla pre 5.miesto. Všetkým našim žiakom gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov. 

   • Literárna exkurzia- ORAVA
    • Literárna exkurzia- ORAVA

     21.septembra sme sa so žiakmi siedmeho ročníka vybrali na Oravu, ktorá je rodiskom mnohých velikánov literatúry. Nás zaujímali najmä Martin Kukučín a P.O. Hviezdoslav. Aby sme učivo realizmu zvládli lepšie a zároveň pochopili diela týchto autorov, je dobré spoznať ich rodný kraj, pôsobisko. A tak sme v Jasenovej navštívili rodný dom M. Kukučína, kde sme sa dozvedeli o jeho detstve, tvorbe, živote a videli sme, ako vyrastal. Nemohli sme vynechať ani Leštiny. Tu sa nachádza jeden z artikulárnych kostolov, v ktorom bol pokrstený Hviezdoslav. Bližšie o jeho živote a tvorbe nám už porozprával literárny historik v Dolnom Kubíne v Múzeu P.O. Hviezdoslava. Veľa sme videli, mnohé veci sme sa dozvedeli, mohli sme byť reálne na miestach autorov, o ktorých sa učíme.  ( Mgr. D. Puškárová, Mgr. J. Stephany) 

    • Turistická vychádzka na Beňušku

     V utorok, 13. septembra sa žiaci 5.A a 5.B vybrali spolu so svojimi triednymi učiteľkami, učiteľmi TSV a niektorými rodičmi na malý výlet. Inverzné počasie hneď zrána sľubovalo krásny deň. Kým ostatní žiaci za oknami tried videli zamračené nebo s hmlou, my sme už kráčali v ústrety slnečným lúčom na Čertovici. Po krátkej inštruktáži pána učiteľa Kollára a pána učiteľa Malárika pod kopcom sme sa s odhodlaním vydali na túru. Po krátkych oddychových prestávkach sa nám ukázal nádherný výhľad zhora na okolitú krajinu, V diaľke sme videli končiare Vysokých Tatier s majestátnym Kriváňom, bližšie vrcholy a údolia Nízkych Tatier. Počasie sme "vybavili" vynikajúce, slniečko nás nabíjalo pozitívnou energiou svojimi hrejivými lúčmi. Po ceste sme sa popásali na sladučkých čučoriedkach a brusniciach.  Deti popri chodníku našli aj dubáky či velikánske kobylky a veľmi sa tešili z úlovku. Na vrchole sme si dostatočne oddýchli, vychutnali čerstvý vzduch, pokochali sa výhľadmi, pofotili sme sa a ani sme sa nenazdali, nastal čas na návrat. Počas celého výletu vládla príjemná, priateľská atmosféra, deťuchy boli disciplinované, súdržné, nikto nedudral, že nevládze. Pán učiteľ Kollár na záver poďakoval deťom, že bez akýchkoľvek problémov zvládli túto túru. Poďakovanie patrilo aj rodičom, ktorí prišli so svojimi deťmi stráviť spoločný čas a utužiť vzťahy, a aj pánovi učiteľovi Malárikovi za nádherné fotografie. (tr.učiteľky Mgr. S. Baďová a PaedDr.J.Oravcová)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie