• Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo.

     „Englisch Muss- Deutsch Plus“ - určite aj toto heslo inšpirovalo našich žiakov zapojiť sa do tohtoročnej olympiády v nemeckom jazyku. Tá preverila ich schopnosti komunikovať v nemčine tak ústnou, ako aj písomnou formou. Riešením úloh v rámci rôznych disciplín mali možnosť dokázať si, že úplne v pohode zvládajú na veľmi slušnej úrovni aj druhý cudzí jazyk– „nemčinu“. Spomedzi súťažiacich žiakov z 9-tych a 8-mych ročníkov preukázali najlepšie vedomosti: Vaneska Vrlíková (9.B), ktorá skončila na peknom 3. mieste, 2. miesto obsadila Nelly Hutková (9.B) a najlepší bol žiak Jarko Blaščík (9.C), ktorý sa umiestnil na skvelom 1. mieste. Prví dvaja umiestnení postupujú do okresnej súťaže. Ďakujeme nielen výhercom/ výherkyniam, no aj všetkým zúčastneným žiakom za prejavený záujem zasúťažiť si aj v tomto, hoci nie ľahkom, no krásnom jazyku. Jarkovi Blaščíkovi a Nelly Hutkovej gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže! (Mgr. M. Majzlíková, Mgr. A. Mičuchová)

   • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)
    • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)

     Prvý deň športového dňa na Hradnej bol venovaný žiakom druhého a tretieho ročníka a pozvánku prijali aj predškoláci z materskej škôlky z Liptovského Petra a z materskej škôlky Koráb v Liptovskom Hrádku. Prekážková trať na kolobežke, florbal, hádzanie na kôš, rôzne iné prekážkové dráhy, cvičenie na hudbu alebo športové hry v ľadovej hale - to boli aktivity, ktoré žiaci a predškoláci počas športového dňa absolvovali. Na záver si všetci pochutnali na výbornom ovocnom čaji a predškoláci získali aj diplom za účasť. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali jednotlivé stanovištia, ako aj žiakom 9.B triedy, ktorí počas športového dňa pomáhali.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)

   • Jesenné e-testovanie
    • Jesenné e-testovanie

     Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)  našej škole opätovne ponúkol možnosť realizovať jesenné školské testovania v systéme e-Test. Využili sme túto možnosť a žiaci 5. a 9. ročníka písali testy z matematiky,  šiestaci a siedmaci z matematiky (súmernosť). Ďalej šiestaci z čitateľskej gramotnosti a ôsmaci zo slovenského jazyka a literatúry. Bez prípravy, len na overenie svojich  vedomostí sa ihneď po absolvovaní testu dozvedeli výsledok, čiže svoju úspešnosť v percentách. Celkové výsledky:  matematika: 5. roč. - 58%, 6. roč. - 41%, 7. roč. - 43%, 9. roč. - 41%,  čitateľská gramotnosť 6. roč. - 42%, slovenský jazyk a literatúra 8. roč.  - 49%. Žiaci si vyskúšali  testy modernou elektronickou formou. Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí administrovali testovanie. (PaedDr. Sklenárová - koordinátor testovania)

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 10. novembra 2022 privítali brány Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši víťazov školských kôl Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Olívia Lehotská z 9.B. Žiaci súťažili v troch kolách. V testovej časti, pozostávajúcej z 25 otázok, si preverili svoje teoretické znalosti z jazyka. Druhou disciplínou bola transformácia textu - z básne mali vytvoriť rozprávku. Tretia, ústna časť preverila ich rečnícke schopnosti. Úlohou bolo pripraviť si a predniesť slávnostný príhovor pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po vyhodnotení všetkých súťažných kôl vyhodnotila odborná porota v zložení štyroch členov úspešných riešiteľov. Kritérium úspešnosti bolo získať minimálne 40 bodov z celkového počtu 55. Naša Olívia prešla úspešne všetkými kolami a vo veľkej konkurencii  obsadila krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme jej ešte veľa ďalších úspechov! Pripravovala ju pani učiteľka Mgr. Drahoslava Puškárová. (PaedDr. J. Oravcová)

   • iBobor - informatická súťaž
    • iBobor - informatická súťaž


     V dňoch 7. – 11. novembra sa žiaci našej školy opäť zapojili do online informatickej súťaže iBobor, s cieľom podporiť ich záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). 

     Do súťaže sa zapojilo 134 žiakov 2. – 9. ročníka, z toho sa úspešnými riešiteľmi stalo 34 žiakov. 

     V kategórii Drobec (2.-3. ročník): Marek Šenšel 3.A (99,01), Martin Surovček 3.B (98,08), Rebeka Fáziková 3.B (92,73), Ján Buzák 2.C (87,65).  

     V kategórii Bobrík (4.-5. ročník): Šimon Koreň 5.B (95,65), Oliver Šrank (5.A) (95,65), Marek Šenšel 3.A (95.65), Jakub Stupka 4.C (91,37), Mia Stredanská 5.A (87,6), Matúš Urban 5.A (87,6), Kamila Lehotská 5.B (87,17), Nela Tarageľová 5.B (84,02), Martin Cibuľa 5.B (84,02), Jaroslav Brna 5.A (79,03). 

     V kategórii Benjamín (6.-7. ročník): Ela Balážová 7.A (96,79), Jakub Ondra 7.B (92,04), Nela Buzáková 7.A (89,61), Matej Strapoň 6.B (88,38), Liliana Sekanová 6.A (84,85), Sofia Gueddouda 7.A (84,85). 

     V kategórii Kadet (8.-9. ročník): Zuzana Eštočinová 8.B (91,65), Daniela Pivková 9.A (87,03), Sofia Šafaříková 9.C (86,99), Matej Karol Kubík 8.A (84,69), Soňa Lišuchová 8.A (82,58), Martin Mikolaj  9.B (80,4), Matúš Capko 8.B (79,4), Sebastián Gueddouda 8.A (72,86), Sebastián Janovčík 8.B (72,86), Jaroslav Blaščík 9.C (67,8), Tobias Korbáš 8.B (65,79), Diana Tomková 8.A (64,87), Lukáš Poruban 8.A (62,11), Marek Mezovský 9.A (62,11). 

     V zátvorke uvedený percentil znamená, koľko percent žiakov malo menej alebo rovnako veľa bodov ako súťažiaci. 

     Všetkým zúčastneným žiakom a úspešným riešiteľom gratulujeme. 

      

     Mgr. Marek Kacian, Mgr. Peter Dedina 

   • KOMPARO 8. a 9. ročník
    • KOMPARO 8. a 9. ročník

     Dňa 10. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo KOMPARO - nácvičné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka.  Žiaci ôsmeho ročníka sa testovali z matematiky, zo slovenského jazyka, z dejepisu, z fyziky a zo všeobecno-študijných predpokladov. Deviataci si otestovali svoje vedomosti  zo slovenského jazyka a z matematiky. Účasť na testovaní bola dobrovoľná. Z 8.A sa zapojili 4 žiaci, z 8.B tiež 4 žiaci, z 8.C 2 žiaci, z 9.A 18 žiakov, z 9.B 11 žiakov a z 9.C 17 žiakov. Organizátorom KOMPARA je spoločnosť EXAM testingDo testovania KOMPARO sa ako škola pravidelne zapájame z dôvodu objektívneho posúdenia kvality nášho vzdelávacieho procesu. Administrátormi tohto testovania boli Mgr. Z. Hrnčiarová, PaedDr. G. Sklenárová, Mgr. T. Dedinová a Mgr. V. Sklenková. Svoje výsledky si žiaci nájdu 8. decembra 2022 na www.komparo.sk. Dňa 16. januára 2023 obdrží naša škola od spoločnosti EXAM testing zásielku s podrobnými výsledkami a s rozborom jednotlivých testov žiakov, no dozvieme sa aj to, kde sa nachádzame v porovnaní s inými školami. Deviataci, 22. marca 2023 vám držíme palce v Testovaní 9! (Mgr. Z. Hrnčiarová, koordinátor)

   • Oceanárium a fotenie tried
    • Oceanárium a fotenie tried

     Školská viacúčelová miestnosť sa stala 10. novembra 2022 miestom premietania edukačného filmu pomocou prenosného OCEANÁRIA. Bola to kupola, v ktorej mohli žiaci prvého stupňa vidieť trojrozmerný film o živote v oceáne. Deti pozorovali film s obrovským záujmom, pretože bol premietaný na celej ploche kupoly. Mohli tak spoznať život rôznych morských živočíchov. Mali pocit akoby boli pod hladinou mora. Veľmi nezvyčajná novodobá forma edukácie všetkých zaujala. S premietaním filmu bolo spojené aj fotenie jednotlivých žiakov na 1. stupni. (Mgr. A. Klaučová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceanárium a fotenie tried

    • Exkurzia 8.C v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

     Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši privítalo v pondelok, 7.novembra 2022, žiakov 8.C z Hradnej. Po vstupe do mučiarne a pri výklade o všelijakých praktikách a mučiacich nástrojoch v jánošíkovských dobách sme mali zmiešané pocity. Na ďalšej expozícii sme mali možnosť spoznať v krátkosti históriu mesta, dozvedeli sme sa niečo o významných Liptákoch, Aurelovi Stodolovi a Jankovi Kráľovi. Na chvíľu sme si mohli vyskúšať dobové kostýmy sudcov, sadrovú masku Eduarda Penkalu, vynálezcu pera, či na vlastnej koži pocítiť nepohodlie dereša. Na starej Hodžovej fare, v expozícii Tatrínu, sme mohli sedieť na miestach našich významných dejateľov a plnými dúškami nasávať výklad o niektorých štúrovcoch, významnom dokumente -  Žiadosti slovenského národa a aj sa aktívne zapájať svojimi vedomosťami v tejto oblasti. Týmto spôsobom sme si nielen utvrdili učivo z hodín literatúry atraktívnejším spôsobom, ale získali sme aj nové poznatky z tohto významného obdobia. Našim sprievodcom sme poďakovali za pútavý výklad. (PaedDr. J.Oravcová)

   • Zo života včiel
    • Zo života včiel

     Stará múdrosť hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, preto sme 3. novembra pozvali do našej školy pána Hančinu, ktorý sa venuje včelárstvu. Šiestaci sa učia o včelách na hodinách biológie, ale úžasná skúsenosť pre nich bola vidieť naživo úľ, jeho časti a poobzerať si medzistienky s včelími plástmi. Vyskúšali si včelársky oblek, ktorý chráni pred bolestivými žihadlami. Zahrali sa na včelára, ktorý sa chystá stáčať med a „pozreli“ sa na svet včelími očami. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií o živote včiel z filmu dlhoročného včelára pána Mačičku. Na záver zasypali nášho hosťa množstvom otázok, na ktoré ochotne odpovedal. Ďakujeme za zážitkovú hodinu biológie. (Mgr. I. Čupková, Mgr. Z. Hrnčiarová) 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Zo života včiel.

   • WocaBee šampionát
    • WocaBee šampionát

     Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

     Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
     V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
     Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

     Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.
     Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

     Okresné kolo končí dnes 28.10.2022 o polnoci a 1.11.2022 budú vyžrebovaní výhercovia cien.

     Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! Držíme im v súťaži palce!

      /Mgr. Janka Záhradníková/

   • Deň zdravia
    • Deň zdravia

     Október hýri nielen farbami, ale aj farbami zdravia a vitamínov. Páve preto je teraz ten správny čas, aby sme si pripomenuli, že zdravá strava je veľmi dôležitá. Obliekli sme sa do farieb jabíčka a vyrobili sme si jabĺčkovú čelenku. Tvorili sme o ňom prívlastky a vety. Prečítali sme si príbeh o jabĺčku, pracovali s textom, naučili sme sa pesničku a nesmeli chýbať jabĺčkové matematické úlohy. Deň sme ukončili športovými aktivitami. /Mgr. Čierna, Paukovčeková, Pelachová/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie