• Deň mamičiek !  2.A
    • Deň mamičiek ! 2.A

     Kto rozpráva mi rozpávku?  Kto kladie ruku na hlávku?  Kto navarí a napečie?  Kto je môj smiech a bezpečie?  S kým mi je vždy tak ohromne? Kto smúti, keď je tak smutno mne?  Keď sme chorí, kto sa o nás bojí a v noci nespáva? Len moja mama láskavá. Si najlepšia mama, akú si len môžem priať, najkrajšia mama, dnes Ti chcem šťastie  zaželať.  Si ako vonná ružička, ži šťastne drahá mamíčka!                                                                                  Prajú všetkým mamičkám deti z 2.A                 tr. uč M. Čierna

   • Poďakovanie mamkám z 2.B
    • Poďakovanie mamkám z 2.B

     Zobrať šaty do práčovne. Vybrať opravené topánky.

     Čítať písomky. Telefonáty a odchody vlakov.

     Rodičovské združenia. Slanina, syr, krekry, tráva pre králika.

     Ovocie, buchty,  dlhozrnná ryža.

     Osýpky, predstavenie v tanečnej škole a k tomu ešte z práce chcú dnes rozhovor.

     Zaplatené účty, chlebíčky a mydlo.

      

     Do pekla, MAMI, ako to všetko stíhaš?

     Ako? Mamy sú predsa zázračné stvorenia a takto sme aspoň chceli vyjadriť svoje ĎAKUJEM.

      Vaše deti z 2.B a tr. učiteľka Iva Paukovčeková

   • DEŇ ZEME 2.A
    • DEŇ ZEME 2.A

     22. apríla mala naša krásna modrá planéta svoj sviatok. V tento deň deti z 2.A triedy spolu s p. vychovávateľkou Hankou urobili niečo dobré pre našu ZEM. Rozprávali sa a premietali si príbeh o znečistenej krajine. Spolu hľadali riešenia, ako pomôcť našej planéte. Vyrobili pútavý plagát a vyčistili školský areál od papierikov a iných nečistôt. No nazbierali toho veru dosť. Je veľmi dôležité, aby si deti už od mala uvedomovali potrebu chrániť našu ZEM. Na zmenu sveta stačí, aby aj niekto taký malý urobil krôčik, ktorý pomôže, aby sa na našej krásnej planéte všetkým žilo lepšie. tr.uč. M. Čierna

   • Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     V dňoch 27. a 28. apríla 2021 prebiehal aj v našej škole zápis detí do 1. ročníka.  Elektronickou formou alebo osobným vypísaním prihlášky nám tento rok vyjadrilo svoju dôveru 64 rodičov, ktorí svoje deti zapísali na našu školu, z toho 4 žiaci budú mať odklad.

     Ďakujeme všetkým rodičom z nášho mesta a okolia, ktorí sa rozhodli zveriť vzdelávanie svojich detí do rúk našich pedagógov, čím prejavili dôveru nám aj našej práci.

     Všetky poslané prihlášky sú akceptované. Ostáva už len počkať na doručenie rozhodnutia o prijatí (najneskôr do 15.06.2021).

     Tešíme sa na stretnutie v septembri, kedy brány našej školy prekročí 60 žiakov prvého ročníka, ktorí budú rozdelení do troch tried.  

     Kolektív ZŠ Hradná

   • Objavujeme nové krajiny a civilizácie
    • Objavujeme nové krajiny a civilizácie

     V rámci tematického celku Zámorské objavy si žiaci 7.A a 7.C triedy pripravili zaujímavé projekty o objaviteľoch a objavovaných. Objaviteľmi boli napr. Krištof Kolumbus, Vasco da Gama, Fernao Magalhaes a mnohí ďalší. Tí sa plavili za novými poznatkami a neraz pritom riskovali život. Objavovanými boli civilizácie Inkov, Aztékov v Amerike, prípadne domorodé africké obyvateľstvo. Pre mnohé tieto kmene znamenal príchod Európanov skazu. Niektoré z týchto projektov nájdete vo fotoalbume. Za pripravené projekty siedmakom ďakujem. (Mgr. I. Juhová)

   • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

     Je veľmi náročné robiť so žiakmi vyššie kolá súťaží, pretože prezenčne sa učia ročníky 1.-4. a dištančne 5.-9. Podľa toho aj II. kolo Pytagoriády písali tretiaci a štvrtáci v škole a žiaci  5.-8. ročníka okresné kolo online z domu. Tohto roku sme dosiahli veľmi pekné umiestnenie. Úspešný riešiteľ bol ten, kto dosiahol minimálne 10 bodov. Pri rovnosti bodov lepšie umiestnenie dosiahol ten, kto mal vyriešených viac úloh a menej bodov za čas.

     Úspešní riešitelia našej školy:

     3.ročník - súťažilo 73 žiakov, 38.m. Patrícia Macková /3.B/ - 15 bodov, 40.m. Ema Rajniaková /3.B/ - 13 bodov.

     4.ročník - súťažilo 81 žiakov,  7.m. Matej Strapoň /4.B/ - 21 bodov, 26.m. Tomáš Somora /4.B/ - 18 bodov, 28.m. Damián Stupka /4.B/ - 18 bodov, 33.m. Oliver Čičvara /4.C/ - 17 bodov, 46.m. Tomáš Matfiak /4.A/ - 15 bodov, 53.m. Lea Perončíková /4.A/ - 13 bodov, 56.m. Emma Libuše Kubicová /4.A/ - 11 bodov.

     5.ročník - ssúťažilo  95 žiakov, 24.m. Nela Buzáková /5.A/ - 17 bodov, 49.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 13 bodov,

     6.ročník - súťažilo 102 žiakov, 6.m. Shannon Vyšná /6.B/ - 18 bodov, 7.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 18 bodov, 9.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 18 bodov, 17.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 15 bodov a Lenka Švecová /6.B/ - 15 bodov, 20.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 14 bodov, 28.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 12 bodov,

     7.ročník - súťažilo 60 žiakov, nikto nebol úspešný.

     8.ročník - súťažilo 66 žiakov a tam máme víťaza, 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 19 bodov, 7.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 14 bodov, 10.m. Pavel Kováč /8.A/ - 13 bodov, 12.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 13 bodov, 13.m. Martin Pivko /8.A/ a Kristián Helebrant /8.B/ - 12 bodov.

     Z úspechov detí sa veľmi tešíme a veríme, že výsledky im pomôžu pri prijímaní na stredné školy.  Koordinátor písomnej formy žiakov 3.a 4.ročníka bola p.uč. Mgr. Alica Fajmonová. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Titanic - miniprojekty žiakov 5.B
    • Titanic - miniprojekty žiakov 5.B

     15. apríla roku 1912 sa odohrala mimoriadne tragická udalosť. Loď, obrovský parník, ktorý mal prívlastok „nepotopiteľný“, narazil do ľadovca a 2 hodiny potom sa potopil do hlbín Atlantiku. Smrť v ľadovej vode našlo približne 1500 ľudí. V rámci tematického celku Vývoj dopravy, si žiaci 5. B pripravili miniprojekty o Titanicu. Niektoré z nich nájdete vo fotoalbume. Piataci si vyhľadali mnohé zaujímavosti o tomto parníku. Vedeli ste, napríklad, že zachrániť sa mohlo oveľa viac ľudí. Záchranné člny totiž spúšťali na hladinu poloprázdne. Dozvedeli sme sa tiež, že štvrtý komín lode nebol funkčný a slúžil len na dekoráciu a že členov posádky na obrovskej lodi bolo vyše 800. Skoro 200 z nich prikladalo do pecí v Titanicu. Na lodi zomrel aj kapitán Smith.  Mala to byť jeho posledná plavba. Chcel totiž ísť na dôchodok. Tieto a mnohé ďalšie informácie nám pripomenuli tragickú udalosť, o ktorej ubehlo už 109 rokov.

     Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem (Mgr. Ivana Juhová)

   • Okresné kolo MO pre 6., 7. a 8. ročník
    • Okresné kolo MO pre 6., 7. a 8. ročník

     Okresné kolo matematickej olympiády písali úspešní riešitelia domáceho kola dňa 31.3.2021 v stredu, tesne pred veľkonočnými prázdninami  doma online 2 hodiny a hneď po skončení museli odovzdať 3 vyriešené príklady. Žiaci našej školy sa umestnili veľmi dobre.

     Úspešní riešitelia: zo 6. ročníka sa na 2. mieste umiestnila Shannon Vyšná /6.B/, Matej Karol Kubík, Soňa Lišuchová a Diana Tomková /6.A/ obsadili 10. miesto, Sebastián Surovček a Juraj Vráblik /6.B/- 17.miesto a Adela Vlkolinská /6.A/- 22.miesto. Zo 7.ročníka sa na 3.mieste umiestnila Olívia Lehotská /7.B/. Ďalší úspešní riešitelia boli Zuzana Ondrová /7.B/ - 8.miesto, Adam Slosiar /7.A/ -10.miesto a Matúš Kakalejčík /7.A/. - 11.miesto. Veľmi dobre si viedli aj ôsmaci, kde Pavel Kováč /8.A / skončil na 3.mieste, Viktor Húšťava a Richard Žiak /8.A/ . 4.miesto., Lukáš Brtáň, Sabína Hreňová, Matin Pivko /8.A/ a Beata Herichová /8.B/ - 8.miesto. celkove sa OK MO zúčastnilo z našej školy 19 šiestakov, 13 siedmakov a 14 ôsmakov. Žiakov pripravovali v tomto náročnom období pani učiteľky matematiky. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Projekty o štátoch Európskej únie
    • Projekty o štátoch Európskej únie

     Tento rok v máji uplynie už 17 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Táto organizácia sa formovala postupne už od druhej svetovej vojny. Vojnou zničené štáty mali potrebu viac spolupracovať a pomáhať si. Aj štátov v únii pribúdalo. Zo zakladajúcich 6 štátov sa Európska únia rozrástla na súčasných 27. Žiaci 6. ročníka si pripravili projekty o niektorých z nich. O členských krajinách sme sa dozvedeli mnohé fakty a zaujímavosti. Za projekty a prácu žiakom ďakujem. Niektoré projekty žiakov 6.A, 6.B a 6.C triedy nájdete vo fotoalbume. (Mgr. Ivana Juhová)

   • Tvorivé dielne v 2.B
    • Tvorivé dielne v 2.B

     Vždy sa tešíme, keď môžeme s deťmi tvorivo využiť  čas na zhotovenie nejakých výrobkov. A nebolo tomu inakšie ani teraz, pred Veľkou nocou, kedy sme v 2. B trpezlivo vytvorili papierové kvety,  zajačiky a vtáčie hniezda. Kreativite sa medze nekládli, a tak výsledkom boli nádherné dielka vytvorené vlastnými rukami.         Mgr.Paukovčeková Iva

   • Vynálezy v 5.B
    • Vynálezy v 5.B

     Vynálezy, ktoré nás posúvajú dopredu

     Sú veci, bez ktorých si nevieme predstaviť každodenný život. Sú veci, bez ktorých by sa ľudstvo nenachádzalo na takej úrovni, ako sa nachádza. Mnohé tieto vynálezy sme spomínali na hodinách dejepisu a piataci o nich pripravili zaujímavé projekty. Dozvedeli sme sa mnohé o dopravných prostriedkoch, žiarovke, hodinách. Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem. (Mgr. Ivana Juhová)

   • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"
    • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"

     Žiaci 2.B triedy spracovali krásny projekt: Kolobeh vody v prírode. Cieľom realizovaného projektu bolo postupnými krokmi naučiť žiakov čo najviac o vode, jej skupenstvách, kolobehu vody v prírode a hlavne o význame vody pre život. Žiaci pracovali bádateľsky a kooperatívne v jednotlivých skupinách - pod vedením p. triednej učiteľky, Mgr. I. Paukovčekovej. Po skončení projektu, svoje práce pred spolužiakmi odprezentovali. (ZRŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 2.B a "Kolobeh vody v prírode".

     Projektové vyučovanie žiakov 2.B na prvouke.

   • Comenia Script
    • Comenia Script

     Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. 

     Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. Aj v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

     Video / vyučovanie v 2.B triede, Mgr. I. Paukovčeková

   • Prezentácia našej školy
    • Prezentácia našej školy

     Milí rodičia budúcich prvákov,

     ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole - o jej zameraní, o vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame alebo o aktivitách, ktoré sa na škole konajú, pozrite si našu video prezentáciu.

     Naša škola sa cez učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie anglického jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov a informatiky.

   • Svetový deň vody
    • Svetový deň vody

     „Všetko živé i neživé má počiatok vo vode, pretože len voda je prazákladom všetkých vecí!“

                                                              (Thales Milétský, 624 – 547 pred n. l.)

     Všetky formy života na Zemi vznikli vo vode a od vody závisí aj ich existencia. Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov, počnúc tými najmenšími organizmami, ktoré merajú len mikróny, až po modrú veľrybu (vráskavec ozrutný s dĺžkou 30 m). Keď vedci hľadajú na vzdialených planétach podmienky na život, hľadajú v prvom rade vodu.

     Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca vypracovali žiaci 9.B triedy projekty. Zhrnuli v nich,  čo už o vode vedia, ale zamerali sa aj na ďalšie jej vlastnosti a zaujímavosti. Vznikli projekty s týmito témami:  Voda na Zemi; Voda v životnom prostredí; Odpadové vody; Pitná voda; Skupenstvá vody; Kolobeh vody; Znečistenie vody; Význam vody pre človeka; Minerálne pramene Liptova a Najznámejšie minerálne pramene Slovenska. (Mgr. Jana Koropecká)