• Získali sme 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády
    • Získali sme 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády

     Dňa 14.2. 2023 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády - kategória C, kde spolu súťažili žiaci 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z troch častí. V prvej - praktickej časti - súťažiaci realizovali pokus, pri ktorom využili aj svoje zručnosti z chémie. Ich úlohou bolo pomocou extrakčného roztoku izolovať molekuly DNA z plodu banána. Druhá časť bola teoretická a tu si žiaci formou testu overili svoje vedomosti z učiva biológie 5. - 9. ročníka. Posledná časť bola aplikačná. Našu školu reprezentovali Juraj Vráblik z 8.B a Diana Tomková z 8.A. Jurko bol úspešný riešiteľ a Dianka obsadila nádherné druhé miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme. Dianka zároveň postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. marca 2023. Obidvom súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Okresnému kolu predchádzalo školské, ktoré prebehlo 12.1. 2023 formou on-line testu. Školského kola sa zúčastnilo 30 žiakov, pričom 19 bolo úspešných riešiteľov. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

     1. miesto: Juraj Vráblik, 8.B

     2. miesto: Diana Tomková, 8.A

     3. miesto: Šárka Šramová, 8.B

     Všetkým žiakom ďakujeme za účasť. (Mgr. I. Čupková, Mgr. Z. Hrnčiarová)

   • Máme 1. a 3. miesto z okresného kola Dejepisnej olympiády
    • Máme 1. a 3. miesto z okresného kola Dejepisnej olympiády

     Dňa 8.2.2023 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády v Liptovskom Mikuláši. Celkovo sa okresného kola zúčastnilo 72 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií. Výsledky našich žiakov:

     Kategória C

     • Olívia Lehotská, 9.B: 9. miesto (úspešný riešiteľ)
     • Timotej Macík, 9.A: 16. miesto (úspešný riešiteľ)

     Kategória D

     • Soňa Lišuchová, 8.A: 1. miesto (postup do krajského kola v Martine)
     • Sofia Antolová, 8.A: 13. miesto

     Kategória E

     • Nela Buzáková, 7.A: 4. miesto (úspešný riešiteľ)
     • Sophia Matejčeková, 7.A: 5. miesto (úspešný riešiteľ)

     Kategória F

     • Anna Ludmila Kubicová, 6.B: 3. miesto (úspešný riešiteľ)
     • Tomáš Somora, 6.A: 7. miesto

      

     Srdečne blahoželáme! Žiakov pripravovali Mgr. I. Juhová a Mgr. K. Rácz.

   • Chemická olympiáda - školské kolo
    • Chemická olympiáda - školské kolo

     Chemická olympiáda, ktorej sa každoročne zúčastňujeme, začína domácim kolom. V rámci neho sa žiaci teoreticky pripravujú na zvládnutie vyšších kôl, musia si zopakovať učivo chémie základnej školy a doplniť ho o mnohé ďalšie poznatky, ktoré sa na bežných hodinách chémie neučia. Zároveň sa venujú aj praktickým činnostiam, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tejto súťaže. Domáceho kola sa tento rok zúčastnili dievčatá 9.B triedy - Vaneska Vrlíková, Nelly Hutková, Nelly Ondíková a Olívia Lehotská. Do školského kola, ktoré bolo 9. februára, postúpili Vaneska Vrlíková a Nelly Hutková. Dievčatá ho úspešne absolvovali a v súťaži budú pokračovať v okresnom kole, ktoré bude v marci. /Mgr. Vladimíra Sklenková/

   • HURÁ KARNEVAL
    • HURÁ KARNEVAL

     Od Fašiangov do Veľkej noci,
     vinšujem vám kratšej noci,
     cez deň slnka teplého
     a zdravíčka pevného!
     Fašiangy sa krátia,
     viac sa už nevrátia!

     Fašiangové obdobie je spojené so zábavou, hodovaním a KARNEVALOM, ktorý patrí k jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole. Tento rok sme si ho  spoločne užili 9.2. Jeho veselú atmosféru však bolo cítiť už niekoľko dní predtým. Deti sa veľmi tešili a vzrušene sa rozprávali o tom, akú masku si doma pripravujú. Krásne vyzdobená telocvičňa sa premenila na tanečný parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Bolo čo obdivovať. Pri rezkej muzike (ktorú nám zabezpečil DJ Peťo – p. učiteľ druhého stupňa) a zaujímavých súťažiach dopoludnie ubehlo ani nevedno ako. Všetci prežili čarovné chvíle plné tanca, zábavy a radosti, obohatené o krásne zážitky. A aby nikto neodišiel smutný, každá maska bola na záver odmenená malou sladkosťou. Deti si karneval veľmi pochvaľovali, za čo patrí poďakovanie všetkým p. učiteľkám prvého stupňa, p. vychovávateľkám ŠKD, rodičom a starým rodičom za ich spoluprácu pri vytváraní nádherných karnevalových masiek. (Mgr. A. Klaučová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album HURÁ KARNEVAL.

   • Okresné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov
    • Okresné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov

     Dňa 25. januára 2023 sa po troch rokoch konalo prezenčne okresné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov. Zúčastnilo sa 59 súťažiacich 5.ročníka z 11. ZŠ okresu Liptovský Mikuláš. Z našej školy ich bolo 12  a úspešní boli Ema Rajniaková a Kamila Lehotská  /5.B/ - 5.miesto, Matúš Urban a Oliver Šrank /5.A/ - 12.miesto a Martin Janovčík  /5.B/ - 23. miesto. Žiakov pripravovali p.uč. Dedinová a Sklenárová. Úplne vynikajúco dopadli deviataci. Tam z  24 súťažiacich zo 7. ZŠ okresu boli celkovo úspešní len 4 žiaci. Z našej školy sa zúčastnilo celkove 7 deviatakov, z nich skončili  na 2.mieste Sofia Šafaříková /9.C/ a na 3. mieste Vanesa Vrlíková /9.B/.  Pripravovali ich p. uč. Hrnčiarová a Sklenková. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a deviatačkám držíme palce v krajskom kole. /PaedDr. Sklenárová/

   • Výsledky šk. výtvarnej súťaže Tradičná ľudová kultúra
    • Výsledky šk. výtvarnej súťaže Tradičná ľudová kultúra

     Naša škola zrealizovala ešte počas 1. polroku školskú výtvarnú súťaž s názvom Tradičná ľudová kultúra. Do súťaže sa zapojilo takmer 150 žiakov a predškolákov z našej základne školy, z materskej škôlky Hradná, Dovalovo, Belanská, Liptovský Peter a z CMŠ Koráb. Celkovo vzniklo 25 krásnych skupinových výtvarných diel. Počas 2 týždňov v mesiaci január 2023 bola možnosť online hlasovať za najkrajšie výtvarné práce.

     Výsledky súťaže:

      

     1. miesto udeľujeme:

     z 1.A triedy - Sofii Bátoryovej, Viktórii Račkovej, Darii Záhradníkovej, Emmke Bobulovej a Soni Palenčíkovej.

     z 1.B triedy - Natálii Kaňovej, Nine Ráczovej, Jakubovi Surovčekovi, Jurajovi Šenšelovi, Maximovi Oravcovi a Markovi Malárikovi.

     2. miesto udeľujeme predškolákom z:

     MŠ Belanská

     MŠ Liptovský Peter

     a CMŠ Koráb

     3. miesto udeľujeme:

     MŠ Hradná a MŠ Dovalovo

      

     Víťazom srdečne blahoželáme!

   • FLL Poprad
    • FLL Poprad

     25.1.2023 sa naši žiaci zúčastnili regionálneho robotického turnaja FIRST LEGO League v Poprade. Súťažili v 4 kategóriách: Návrh robota, Robot Game, Inovačný projekt, Tímové hodnoty. Chalani vyhrali kategóriu Robot design - Návrh robota. Tím zshradna tvorili: Šimon Lehotský, Matúš Capko, Sebastián Surovček, Filip Čukan, Sebastián Janovčík, Pavol Šimon Greguška, Andrej Gajdoš, Michal Fašanok a Sebastián Gueddouda. Srdečne gratulujeme! 

   • Tešíme sa z víťazstva v okresnom kole anglickej olympiády
    • Tešíme sa z víťazstva v okresnom kole anglickej olympiády

     Dňa 19.1.2023 privítal pán riaditeľ CVČ v Liptovskom Mikuláši víťazov školských kôl olympiády v anglickom jazyku, aby mohli prejaviť svoje jazykové zručnosti v okresnom kole. V kategórii 1A reprezentoval našu školu Tomáš Bede zo 6.A (pripravovala p. uč. Lesáková). Tomáško súťažil v kategórii so siedmakmi a v konkurencii 17 žiakov sa umiestnil na krásnom 6. mieste. V kategórii 1B obsadil nádherné 1. miesto Sebastián Korpaš z 9.B (pripravovala p. uč. Čupková). Sebkovi blahoželáme, prajeme úspešné pokračovanie v krajskom kole a obidvom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. (Mgr. I. Čupková)

   • Olympiáda z nemeckého jazyka
    • Olympiáda z nemeckého jazyka

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda z nemeckého jazyka.

     Máme víťazku okresného kola nemeckej olypiády!

     Dňa 18. 1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo nemeckej olympiády. Po postcovidovej pause si mohli žiaci základných aj stredných škôl v našom okrese konečne prezenčne zasúťažiť aj v  nemeckom jazyku. Sme veľmi radi, že naša žiačka Nelly Hutková, žiačka 9. B triedy, preukázala najlepšie vedomosti v rámci svojej kategórie a obsadila tým 1. miesto.! Nelke srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov v krajskom kole olympiády. (Mgr. M. Majzlíková)

   • PROJEKT Z ANGLICKÉHO JAZYKA
    • PROJEKT Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     VIANOČNÁ OTVORENÁ HODINA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     Vianoce, najkrajšie rodinné sviatky v roku. Pripomenuli sme si ich aj my v našej škole. Dňa 12.1.2023 žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením svojich vyučujúcich anglického a slovenského jazyka pripravili otvorenú hodinu pozostávajúcu z prezentácie a krátkeho divadelného predstavenia. Žiačka Freya I. Brown z 9.B triedy predstavila tradičné anglické  Vianoce na základe svojich osobných skúseností a zážitkov. Žiaci 9.B, 9.C a 8.A predviedli v anglickom jazyku dramatické spracovanie vianočnej poviedky „Vianoce na Červenom pahorku“ podľa kanadskej autorky Lucy Maud Montgomeryovej. Cieľom otvorenej hodiny bolo rozvíjať jazykové zručnosti našich žiakov a upevniť sociálne vzťahy medzi nimi. Všetkým účinkujúcim vyjadrujeme poďakovanie za pracovné nasadenie a príjemnú atmosféru pri realizácii tohto povianočného podujatia. (Mgr. Lazárová, Mgr. Lesáková, Mgr. Stephany)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album PROJEKT Z ANGLICKÉHO JAZYKA.

   • Hodina anglického jazyka - Nakupovanie v 6.B
    • Hodina anglického jazyka - Nakupovanie v 6.B

     V 6.B dnes hodina anglického jazyka prebiehala o niečo inak. Šiestaci sa hrali a zároveň učili, tvorili dialógy a nakupovali v obchode.  Doniesli si ozajstné krabice z džúsu, mlieka, fľaše z minerálky, balíčky z cukríkov, orechov či plechovky z koly, dokonca i pokladňu s peniazmi. Vyskúšali si rolu predavača i zákazníka. Takouto hravou formou si precvičili osvojené frázy a slovnú zásobu. Cieľom našej hodiny bolo reálnejšie priblížiť skutočnú situáciu v obchode a tak sa viac vžiť do role zákazníka či predavačky a tiež precvičiť frázy a posilniť jazykové a komunikačné schopnosti žiakov.    Mgr. Janka Záhradníková

      

   • Vyhodnotenie zberu šípok
    • Vyhodnotenie zberu šípok

     Jesenná súťaž Zber šípok spoločne s LESMI SR, do ktorej sa zapojila aj naša škola, prebiehala od 20.9. do 27.10.2022. Do zberu šípok sa zapojilo 75 žiakov, najmä žiaci z 1.stupňa a deviati žiaci z 2. stupňa. Zrelé červené šípky nosili žiaci do školy a uskladňovali ich v triedach v sieťových vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku.

     Najusilovnejšia trieda bola 4.A, ktorá nazbierala spolu 56,4 kíl šípok, druhá bola 2.C trieda s počtom 50,9 kg a tretia skončila 2.B s počtom 40,45 kg šípok. Najviac šípok na škole nazbieral Samuel Mikolaj /49 kg/ z 2.C. Spoločne sme nazbierali 349 kilogramov šípok.

     Na 1. stupni sa umiestnil na 1. mieste Samuel Mikolaj /49 kg/ z 2.C, na 2. mieste skončila Saskia Majdiaková /14kg/ z 2.B a na 3. mieste bol Tomáš Jurčo /11 kg/ z 3.B. 

     Na 2. stupni na 1. mieste v zbere šípok skončil Matej Strapoň /35,5 kg/ z 6.B, na 2. mieste bola Karolína Zlejšia /20,5kg/ z 5.A a na 3. mieste Kristína Sirakovská /5,4 kg/ z 6.A. Najlepší, ktorí sa zúčastnili súťažného projektu dostali diplom a sladkú odmenu. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok.

     Všetkým usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Vianočný čas v 4.A
    • Vianočný čas v 4.A

     Po roku k nám zavítal posledný mesiac december a s ním aj najkrajšie sviatky roka. Predvianočnú atmosféru žiaci 4.A zažili 6. decembra, kedy v triede len šiesti z dôvodu chorobnosti privítali Mikuláša v sprievode anjelov a čerta. O týždeň neskôr sme navštívili Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku s bohatým programom. Oboznámili sme sa s vianočnými zvykmi a tradíciami, vyrobili si menovky na darčeky, salónky a naučili sa pripraviť vianočné oplátky, na ktorých sme si veľmi pochutnali. Blížiacu sa atmosféru Vianoc sme si užili spoločne v triede na vianočných tvorivých dielňach. Vyrobili sme si anjelikov, svietniky a rôzne ozdoby a posedeli si pri prestretom štedrom stole. Takto sviatočne naladení s prianím krásnych sviatkov sme sa tešili na očakávané vianočné prázdniny. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Tvorivé činnosti v 6.B
    • Tvorivé činnosti v 6.B

     Neoddeliteľnou súčasťou posledných dní v kalendárnom roku sú tvorivé činnosti žiakov. Aj v 6. B sa  21.12. tvorilo. Všetci žiaci odchádzali domov s vlastnoručne vyrobeným stromčekom ozdobeným zlatými alebo červenými guľami, hviezdičkami, rolničkami, trblietkami a zvončekmi. Mnohí si zvolili stromček pestrofarebný. Fantázii sa medze nekladú a tak okrem stromčekov na laviciach pribúdali vianočné výrobky zo špajlí, kartónu, krajkované gule a pod. / Mgr. T. Dedinová , Mgr. P. Dedina /

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie