• Online prednáška "Medzi nami dievčatami"
    • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"

     Posledný rok priniesol množstvo zmien v živote nás všetkých. Organizácia MP Education, ktorá realizuje prednášky o dospievaní každý rok aj na našej škole, nás oslovila s ponukou uskutočniť výklad v online priestore. Radi sme túto ponuku využili. Seminár viedla lektorka Mgr. Holecová, ktorá zaujímavým a pútavým spôsobom priblížila dievčatám 7. ročníka úskalia dospievania. Ďakujeme jej za to a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, snáď už v osobnom kontakte. (Mgr. Ivana Juhová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Online prednáška "Medzi nami dievčatami".

     MP Education

   • Okresné kolo biologickej olympiády
    • Okresné kolo biologickej olympiády

     Aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zúčastnili OK biologickej olympiády. I napriek pandémii sa dokázali rýchlo prispôsobiť novým podmienkam a vytvorili zaujímavé práce, ktoré pozostávali z napísania správy na 5 strán, z vytvorenia posteru a nahratia videa z prezentácie práce.

     1.miesto v OK obsadila Rebecca Šebestyenová s prácou „Zábava, ktorá bolí“. V tejto práci zhrnula názory mnohých obyvateľov nášho mesta najmä „psičkárov“ na vplyv petárd, delobuchov a svetlíc počas silvestrovskej noci na zvieratá. 2. miesto v OK patrilo Katke Hančinovej s prácou „ Bobor vodný – dokonalý architekt“. Katka už 3 roky pozoruje tohto vodného cicavca, ktorý sa vrátil na územie Čierneho Váhu. Lea Lipovská s prácou „Porovnanie ochorení:  Covid 19 a chrípka“ obsadila 3. miesto v OK. Vo svojej práci vyjadrila svoje názory a názory  spolužiakov na tieto ochorenia.

     Dievčatám blahoželám k výborným výsledkom v OK a Rebecce a Katke prajem veľa úspechov v KK biologickej olympiády. (Mgr. Koropecká)

   • Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1. stupňa
    • Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1. stupňa

     Edukácia našich žiakov je pre nás prioritou aj počas dištančného vzdelávania! Naša škola zakúpila pre všetkých žiakov 1. stupňa nový vzdelávací portál KOZMIX, ktorý ponúka množstvo pestrých úloh a zaujímavých cvičení z 11-tich školských predmetov. S portálom môžu pracovať učitelia 1. stupňa, ktorí následne podľa potreby učebných plánov budú jednotlivé aktivity sprístupňovať žiakom.

     Ide o efektívny nástroj na zaujatie žiakov, ich motivovanie a vzdelávanie hravou zážitkovou formou. Vzdelávací obsah kombinuje tisíce interaktívnych cvičení s rôznorodými aktivitami a dobrodružnými príbehmi, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením. Veríme, že sa s Kozmixom zabavíte a zároveň naučíte veľa nového. Vedenie ZŠ.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1.stupňa.

   • Čítam, čítaš, čítame
    • Čítam, čítaš, čítame

     "Vedieť čítať a nečítať, je ako pri studničke stáť a smädom umierať."

     Súčasťou literárnej výchovy je aj aktívne čítanie kníh. Žiaci 8.A, 8.C a 6.C triedy prezentovali v týchto dňoch prostredníctvom zoom online hodín svoje čitateľské zážitky. Výber knihy bol ľubovoľný, deti väčšinou siahali po literatúre adekvátnej ich veku a záujmom. Vypočuli sme si množstvo príbehov a vskutku pútavých prezentácií. Niektorí ich spracovali do publikovateľnej podoby a my vám ponúkame tie najzaujímavejšie z nich. Sabínka Šingliarová z 8.C nám predstavila Malé ženy, Lea Lipovská z 8.A nám tlmočila príbeh Prvá veterná čarodejka, Sabínka Hreňová z 8.A pútavo porozpávala o knihe Hystéria. Laura Bedeová z 8.C sa na chvíľu stala slávna pri čítaní knihy Som superstar. Zvlášť by som vyzdvihla Bianku Grunvaldskú z 8.C, ktorá nás vtiahla do obdobia 2.svetovej vojny a priblížila nám Mengeleho životopisný príbeh. Na svoju prezentáciu si pripravila aj obrázkový materiál, pátrala po ďalších zaujímavostiach na internete, precízne si naštudovala túto problematiku, aby vedela odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov. Takmer všetci žiaci pristupovali k tejto úlohe veľmi zodpovedne, za čo boli aj adekvátne ohodnotení dobrou známkou. Tak čo, pridáte sa k nám a aj vy si prečítate niečo zaujímavé? (PaedDr. Jaroslava Oravcová)  

   • Renesanční umelci zo 7.B triedy
    • Renesanční umelci zo 7.B triedy

     Žiaci 7.B triedy sa uplynulý týždeň pomyselne presunuli v čase a na chvíľu sa z nich stali renesanční umelci - ich úlohou totiž bolo spracovať obdobie humanizmu a renesancie cez niektorú významnú osobnosť, ktorá pôsobila a tvorila v tomto období. V tejto dobrovoľnej aktivite sa hodnotila predovšetkým žiacka samostatná iniciatíva, originalita spracovania témy, využitie obrazového a informačného materiálu a schopnosť preniesť získané vedomosti do zručnosti vytvoriť posterový projekt. Siedmaci to zvládli na výbornú! Mgr. K. Rácz. 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Renesanční umelci zo 7.B.

   • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.  Žiaci vypracovali online test zameraný na gramatiku, slovnú zásobu,  čítanie s porozumením a posluch. Čas na vypracovanie úloh bol 30 minút. V tomto školskom roku bola vynechaná ústna časť – rolová hra a obrázkový príbeh.

     Našu školu úspešne reprezentovali:

     •  v kategórii 1A (mladší žiaci) Danielka Pivková (7.A)  – 3. miesto
     • v kategórii 1B (starší žiaci) Viktor Húšťava (8.A) – 3. miesto

     Obidvom našim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková/

   • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)
    • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

     Dištančné vzdelávanie je výzva pre nás všetkých - ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov a častokrát aj pre rodičov. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sme všetci nútení sa prispôsobovať novým podmienkam v rámci edukácie. Z opačného uhla pohľadu ma zase ako pedagóga teší, že aj cez online vyučovanie vieme našich žiakov motivovať a podporovať u nich aktívne učenia sa. Online vyučovanie samozrejme nemôže plnohodnotne nahradiť prezenčné vyučovanie, no umožňuje nám viac využívať inovatívne metódy a formy výučby. Veľmi dobrým príkladom sú šikovní a usilovní žiaci z 5.A triedy, ktorí z predmetu dejepis vytvorili veľmi pekné a zaujímavé posterové projekty na tému ANTROPOGENÉZA. Ukážku niektorých z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii. Mgr. K. Rácz.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

   • Najlepšie medovníčky pečie starká...
    • Najlepšie medovníčky pečie starká...

     Predvianočný čas v 2.B sme nemohli nechať bez pečenia medovníčkov. Školská kuchynka sa zmenila na miesto plné vôní, chutí a radosti z práce. Dvojnásobnú radosť sme mali aj z toho, že nám pomohla kolegyňa a zároveň starká Gabika Sklenárová, ktorá trpezlivo a s láskavosťou, akú všetky starké majú, robila s deťmi medovníčky, piekla oblátky a vniesla medzi deti tú čarovnú atmosféru Vianoc, kedy nám starkí dovolili takmer všetko. Školu sme opustili s upečenými sladkosťami, tešiac sa na dlhšie prázdniny a spoločné stretnutie s tými najbližšími. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 16.12.2020 sa 47 žiakov našej školy zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Olympiádu riešili žiaci 5. – 9. ročníka. Boli rozdelení do 3 kategórií. Prvú kategóriu tvorili piataci, ktorí po prvýkrát si vyskúšali riešiť geo. olympiádu. Druhá kategória  -  šiestaci a siedmaci. Poslednú kategóriu tvorili ôsmaci a deviataci. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, teoretická a monotematická. Úspešnosť riešenia bola 80%. Žiaci dokázali, že aj v čase pandémie, keď nie sme v škole, majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti geografie online formou. Najlepšie sa darilo týmto žiakom :

      

     5 . ročník – 1, Jerguš Chvála 2, Alexandra Krajčíová 3, Nella Buzáková

     6. – 7. ročník – 1, Miška Ludvighová 2, Soňa Lišuchová 3, Lenka Švecová

     8. – 9. ročník – 1,Samko Kokavec 2, Matej Fašanok  3, Aurel Dúbravec

      

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a pekné výsledky. Tým najlepším budeme držať prsty v okresnom kole.  / Mgr. Peter Dedina a Mgr. Terézia Dedinová /

   • Školské kolo dejepisnej olympiády
    • Školské kolo dejepisnej olympiády

     Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre 6.-9. ročník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu robili žiaci pripravené testy online. Čas na vypracovanie bol maximálne 60 minút a žiaci museli stihnúť vypracovať množstvo úloh zo všetkých učív, ktoré sa v ich ročníku preberali. Účasť žiakov bola pomerne vysoká, prví dvaja z každého ročníka postupujú na okresné kolo. 

     Zo 6. ročníka sú to: Matej Karol Kubík a Natália Klaučová

     Zo 7. ročníka: Sofia Šafaříková a Olívia Lehotská

     Z 8. ročníka. Laura Bedeová a Terézia Strapoňová

     Z 9. ročníka: Patrik Čičvara a Michaela Račková.

     Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim srdečne gratulujeme.

     (Mgr. Karol Rácz, Mgr. Ivana Juhová)

   • Pytagoriáda online
    • Pytagoriáda online

     Dňa 10.12.2020 bolo možné písať školské kolo Pytagoriády online pre 2.stupeň ZŠ. Pani učilteľky matematiky prihlásili a následne zaregistrovali žiakov 5.,6.,7.a 8.ročníka. Systém im vygeneroval heslo a deti mali možnosť pripojiť sa od 9.00 do 12.00 hod. Súťaž mala 15 úloh, t. j. 15 bodov, čas na vyriešenie bola 1 hodina a ak niekomu zvýšili minúty, tak za 4 ušetrené min. mohol získať ďalší bod. Podmienka bola, že musel mať aspoň 10 príkladov vyriešených správne.

     Z 5.ročníka sa prihlásilo 14 žiakov, úspešní boli 3: 1.m. Nela Buzáková /5.A/ - 20 bodov (14 za úlohy+ 6 za čas), 2.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 19 bodov (13+6), 3.m. Sofia Gueddouda /5.A /- 19 bodov (12+7).

     Zo 6. ročníka písalo 42 žiakov, úspešných bolo 15: 1.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 18 bodov (13+5), 2.m. Shannon Vyšná /5.B/ - 18 bodov (12+6), 3.m. Sebastián Janovčík /6.B/ - 17 bodov (14+3), 4.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 17 bodov (12+5), 5.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 16 bodov (13+3), 6.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 15 bodov (14+1), 7.m. Adela Schonová /6.B/ - 15 bodov (12+3), 8.m. Lenka Švecová /6.B/  a Sofia Antolová /6.A/ - 15 bodov (11+4), 10.m. Diana Tomková /6.A/ a Karol Fašanok /6.B/ - 14 bodov (11+3), 12.m. Alžbeta Chovanová /6.C/ - 14 bodov (10+4), 13.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 13 bodov (12+1) a 14.m. Zuzana Eštočinová /6.B/ a Matúš Mlynček /6.C/ - 11 bodov (10+1).

     Z 18 siedmakov bol úspešný len jeden žiak: 1.m. Jaroslav Blaščík /7.C/ - 15 bodov (10+5).

     Posledný ročník, ktorý sa mohol zúčastniť súťaže bol 8. Prihlásilo sa 26 žiakov a úspešných bolo 7: 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 21 bodov (14+7), 2.m. Andrej Kuboš /8.A/ - 18 bodov (11+7), 3.m. Pavel Kováč /8.A/ - 15 bodov (13+2), 4.m. Martin Pivko /8.A/ - 14 bodov (12+2), 5.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 13 bodov (12+1), 6.m. Kristián Helebrant /8.B/ - 13 bodov (11+2) a 7.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 11 bodov (10+1). 

     Víťazom srdečne blahoželám a ďakujem všetkým zúčastneným aj pani učiteľkám matematiky za organizáciu. Dúfam, že okresné kolo už prebehne v Lipt. Mikuláši bez obmedzení a úspešní riešitelia budú môcť reprezentovať našu školu. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/ 

       

   • Vyhodnotenie zberu šípok
    • Vyhodnotenie zberu šípok

     Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na 1. stupni zbierali plody ruže šípovej, ktoré sú bohatým zdrojom vitamínu C a ďalších prospešných látok od 21.9. do 23.10.2020. Zrelé červené šípky, ktoré nosili do školy, uskladňovali v triedach vo vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Tento rok sme sa nenatrápili len v zbieraní, ale aj čistení a triedení, aby šípky neboli mäkké a pokazené a odovzdali sme ich v čo najlepšom stave. Do zberu sa zapojilo v tomto školskom roku spolu 67 žiakov. Najusilovnejšia bola 4.C trieda, ktorá nazbierala spolu 42,6 kíl šípok, druhá bola 1.B trieda s počtom 35,3 kg a tretia skončila 4.B s počtom 33,3 kg šípok. Medzi najlepších piatich jednotlivcov v zbere patrili Matej Strapoň /31,5 kg/ z 4.B, Kristína Sirakovská /17 kg/ z 4.C, Ema Rajniaková /15,1 kg/ z 3.B, Ondrej Berešík /14,9 kg/ z 3.B a Tomáš Rosenberger /11,1 kg/ z 1.A. Spoločne žiaci na 1. stupni nazbierali 237 kilogramov šípok. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok. Každý účastník, ktorý sa do zberu zapojil, získa malú drobnosť.

     Všetkých usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Mikulášska nálada vo 4.C
    • Mikulášska nálada vo 4.C

     Prvý decembrový týždeň bol vo 4.C voňavý. Za rána sme sa hostili domácimi dobrotami, ktoré priniesli do školy Adamko a Emka Klaučovci a Sandra Zábranská a pripravili pre spolužiakov chutné voňavé klobáskové a slaninkové raňajky. Na domácich špecialitách sme si pochutnávali tri rána a užívali sme si predvianočnú atmosféru pri vianočnej výzdobe, ktorú nám tiež skrášlili spomínaní žiaci. V piatok 4.12.2020 k nám zavítala mikulášska nálada. V tento deň sme sa nielen učili, ale aj hostili, tvorili a vyrábali. Práca nám pri vyrábaní išla od ruky a doma sme sa mohli tešiť z pekných mikulášskych výrobkov. Samozrejme nás neobišiel ani Mikuláš, ktorý nám doniesol sladkú nádielku. /tr.uč. D. Tkáčová/

   • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok? 2.A
    • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok? 2.A

     Lásky sa do obyčajnej škatuľky vmestí veľmi veľa. To dokázali úžasné deti z 2.A triedy a ich skvelí rodičia. Pre starkých z domova dôchodcov sme s láskou zabalili 10 krabičiek. Do každej škatuľky sme dali niečo sladké, niečo slané, niečo na zahriatie, niečo voňavé a niečo pre potešenie srdiečka. Deti vyrobili krásnych anjelikov a priložili priane krásnych a šťastných Vianoc. Deti ukázali, aké majú veľké srdiečka a  želajú si aby starkí v domovoch seniorov na Štesrý deň boli šťastní a vedeli, že na nich niekto myslí.  Zabalené balíčky deti odniesli k autu pred školou, kde si ich prevzali pracovníci domova seniorov.  Rodičom patrí veľká vďaka! / tr. uč. M. Čierna/

   • Netradičný Mikuláš v 2.B
    • Netradičný Mikuláš v 2.B

        Čo myslíte, prišiel tento rok k nám Mikuláš? Veru nie. Učíme sa s rúškami, vidíme si iba oči, no uznajte, ako by s rúškom vyzeral deduško, ktorý nám nosí mikulášske balíčky? Nevadilo nám to a v triede sme si vyčarili tú pravú  tvorivú mikulášsku atmosféru . Na rok si to isto užijeme naplno! (tr. uč. Paukovčeková)

   • Zázrak Vianoc v 2.B
    • Zázrak Vianoc v 2.B

       Blíži sa čas Vianoc a to je ten správny čas na zázraky. Spolu s deťmi v 2.B sme sa pokúsili urobiť aspoň jeden malý - zázrak Vianoc. Potešiť ľudí, ktorí sú blízko, a predsa tak ďaleko, tých, ktorí aj počas vianočných sviatkov zostávajú sami, nesadnú si za stôl so svojimi blízkymi a každé otvorenie dverí znamená pre nich príchod niekoho, kto im venuje kúsok svojho času. Spojili sme  sa a pripravili klientom DSS EDEN krabičku plnú lásky, nehy, úsmevov, zdravia, radosti.
        Touto cestou by som sa chcela  poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí nám pomohli obdarovať v týchto neľahkých časoch tých najzraniteľnejších.            tr. uč. Paukovčeková.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie