• Deň učiteľov 2023

     Naše mesto včera (28.3.2023) oceňovalo učiteľov hrádockých škôl. Za našu školu boli ocenené plaketou Jána Juraja Grünvalda v modrom púzdre pani učiteľky Mgr. Jana Vančurová a Mgr. Terézia Lazárová. Srdečne gratulujeme, ďakujeme za všetku prácu v prospech našich žiakov a našej školy. Sme na Vás všetci hrdí.

    • Okresné kolo vo volejbale

     Dnes 28.3. sa konalo Okresné kolo vo volejbale žiačok na ZŠ Demänovská ulica, kde naše dievčatá Saška Krajčíová, Natálka Klaučová, Rebeka Vdovcová, Shannon Vyšná, Nelka Pavlínyová a Ninka Reptišová obsadili úžasné 1. miesto a postúpili na krajské kolo. Dievčatám gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

   • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

     Pre budúcich prváčikov a ich rodičov sme v dňoch 21.3. – 22.3.2023 v čase od 15:00 – 17:00 hod. pripravili „Deň otvorených dverí“ v našej škole. Pani učiteľky  budúcich školákov hravou a tvorivou formou vtiahli do atmosféry školy, do ktorej sa už o pár mesiacov sami zapoja. Na úvod malých predškolákov a ich rodičov privítal p. riaditeľ. Následne si pani učiteľky rozdelili deti do skupín a odviedli si ich na svoje vopred pripravené stanovištia. Deti mali možnosť vidieť prácu starších žiakov s robotmi, ktoré si sami na krúžku zhotovili a naprogramovali, zahrať sa s nimi, zacvičiť si v telocvični, hravou formou ukázať svoje vedomosti z ANJ a vlastnoručne si vyrobiť malý darček, ktorý si odniesli domov ako pamiatku na tento deň. Pripravená bola aj prezentácia školy, ktorú si pre rodičov pripravil pán riaditeľ PaedDr. Marián Žiška, p. zástupkyňa pre primárne vzdelávanie Mgr. Adriana Klaučová, vedúca ŠKD Mgr. Beata Böhmerová a p. učitelka Mgr. Iva Paukovčeková, ktorá priblížila  rodičom písmo Comenia Script . Rodičia mali možnosť oboznámiť sa so zameraním, priestormi a vybavením školy, s činnosťou v ŠKD a so záujmovou činnosťou mimo vyučovacího procesu. Na záver čakalo na všetkých sladké prekvapenie, ktoré pre nás pripravili šikovné p. kuchárky.

     Ďakujeme všetkým  pedagógom a zamestnancom našej školy za ich ochotu a vynaloženú prácu pri organizovaní „Dňa otvorených dverí“.   (Mgr. A Klaučová)

         

      

      

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

     24. marca sa na II.stupni našej školy uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy-  Hviezdoslavov Kubín. Jeho 69.ročník bol pre recitátorov skúškou pozornosti, pamäti, citu, odvahy postaviť sa pred odbornú porotu a predviesť sa. Sme radi, že máme veľmi šikovných recitátorov, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

     Výsledky: II. kategória- poézia: 1. Matej Strapoň

                                                                2. Emma Adlová, Natália Gajdošová

                                                                3. Nela Debnárová

                                                 - próza: 1. Lea Perončíková, Nikol Papajová

                                                                2. Liliana Sekanová

                                                                3. Simonka Cibuľová

                    III. kategória- poézia: 1.Natanael Lauko

                                                           2. Dominika Králiková

                                                          3. Jakub Ondra, Vivien Taroňová

                                           - próza: 1. Andrej Kokavec

                                                         2. Jerguš Chvála

                                                         3. Soňa Lišuchová

     Všetkým recitátorom srdečne ďakujeme, víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

                                                 ( Mgr. J. Stephany, PaedDr. J. Oravcová, Mgr. D. Puškárová)

   • Kooperatívne vyučovanie na hodinách biológie
    • Kooperatívne vyučovanie na hodinách biológie

     Naši deviataci zanedlho nastúpia na stredné školy.  Je dôležité, aby vedeli prezentovať svoje vedomosti aj sociálne zručnosti. Na hodinách biológie žiaci 9.B a 9.C triedy pracovali v malých skupinkách na príprave posterov ku geologickým éram vývoja našej Zeme. Následne svoje práce prezentovali pred spolužiakmi a formou kvízu si upevnili učivo. Deviataci ďakujem za Váš zodpovedný prístup a kreativitu. (Mgr. I. Čupková)

   • HK na prvom stupni
    • HK na prvom stupni

     Dňa 14.3. na 1. stupni prebehla súťaž v recitácii poézie a prózy HK. Súťaže sa zúčastnilo 19 detí. Žiaci sa na súťaž vzorne pripravili, texty boli zvládnuté. Žiaci 4. ročníka, Emka Žišková a Martinko Jankovič, automaticky postúpili na obvodové kolo do Liptovského Mikuláša, nakoľko sa minulý rok zúčastnili celoslovenského kola HK. 

     Umiestnenie:

     Poézia: 1. miesto: Sandra Zázrivá 2.B

                  1. miesto s odporúčaním: Mia Matejková 3.B

                  2. miesto: Pavlínka Vozáriková 3.A

                  3. miesto: Karolínka Šúleková 2.B, Marco Majerčík 4.C

     V próze sme neudelili  žiadne miesto, nakoľko sa v recitácii prózy zúčastnil iba jeden žiak.

     Víťazom gratulujeme a držíme im palce v obvodovom kole v Liptovskom Mikuláši.

                                                                              M. Čierna, I. Paukovčeková

      

   • Medzinárodný deň v Dubaji 2023
    • Medzinárodný deň v Dubaji 2023

     Naši žiaci, študujúci v zahraničí, opäť nádherne reprezentovali Slovensko vo svete a poslali nám z toho malú ukážku: Aj tento rok sme sa zúčastnili Medzinárodného dňa 2023, ktorý sa konal tento týžden v Horizon English School v Dubaji v Spojených Arabských Emirátoch.Slovensko malo svoje zastúpenie medzi 45 krajinami, ktoré reprezentujú rôzne národnosti v škole. Prezentácia našej krajiny mala opäť veľký úspech a náš stánok navštívilo okolo 2000 návštevníkov.Spoločne so susediacim Českom sme mali vystavené okrem iných dekoratívnych vecí aj rôzne tradičné predmety ako ručne vyrezávané črpáky a píšťalky, drevené varešky, valašku, krpce, šúpolienky, kraslice, hačkované dečky a aj pôvodné ľudové kroje.Návštevníkov veľmi zaujali vystavené mapky a brožúrky z Liptova a okolia a so zvedavosťou počúvali o našej kultúre a tradíciách.Súčasťou tohto podujatia bola aj ochutnávka z domácej kuchyne a naše dobroty ako bublanina, pagáče, slivkový koláč, domáci kváskový chlieb a bryndzová pomazánka ľuďom veľmi chutili.Celkovo naša malá, ale krásna krajina návštevníkov veľmi zaujala a radi sme reprezentovali Slovensko aj v Dubaji.Katarina Ballinger

   • Predškoláci v ZŠ
    • Predškoláci v ZŠ

     V dňoch 23. - 24.2. navštívili našu školu predškoláci z MŠ Hradná, Dovalovo a Belanská. Privítali ich pani učiteľky, rozdelili si ich na 2 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ tvorivá atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala“. Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej rozprávočke, práci na interaktívnej tabuli, hádankách, pesničkách a poznávaní zvieratiek v 3 cudzích jazykoch (ANJ, NEJ, RUJ) si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo. Na záver čakala deti sladká odmena. Veríme, že sa deťom u nás páčilo. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi a ich rodičmi. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. – 22.3.2023 o 15:00 hod. v priestoroch našej školy.  (Mgr. A. Klaučová)

   • 3.A v knižnici
    • 3.A v knižnici

     Opäť sme navštívili mestskú knižnicu, aby sme vrátili požičané knihy a vybrali si ďalšie, ktoré nám budú spríjemňovať voľné chvíle aj počas jarných prázdnin. Táto návšteva však bola pre nás výnimočná, pretože jej predchádzalo niekoľkotýždňové dobrodružstvo s Dankou a Jankou na hodinách čítania, ktoré sme zavŕšili kvízom o týchto dvoch nezbedných dievčatách. Pracovali sme v skupinách, odpovedali na otázky a kreslili nezvyčajné stvorenie s menom Kevenducha. Napätie pri vyhodnocovaní sa dalo krájať, no víťaz môže byť len jeden. Karolínka, Marek, Tymur, Maťko, gratulujeme! Najkrajšíu Kevenduchu nakreslil Janko. Bolo výborne, už sa tešíme na marcové stretnutie. Mgr. J. Miklošková

    • Krajské kolo Šalianskeho Maťka

     Už tradične bol mesiac február vyhradený pre recitáciu slovenských povestí. Dňa 22. februára 2023 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Šalianskeho Maťka, kde nás v 2. kategórii úspešne reprezentoval Martinko Jankovič zo 4.C.  Skvele obstál v konkurencii najlepších recitátorov a so svojim strhujúcim prejavom obsadil krásne druhé miesto. 

     Martinkovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa podobných úspechov! 

                                                                                                                                 Mgr.Veronika Remeňová

   • EXPERT geniality show
    • EXPERT geniality show

     Dňa 30. novembra sa 21 žiakov našej školy zapojilo do súťaže EXPERT geniality show. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. A našim žiakom sa opäť darilo. Viacerí z nich sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v danej téme, niektorí aj v obidvoch témach, za čo získali titul Expert na danú tému. V téme s názvom Ako funguje svet titul získali: Oliver Šrank (5.A), Štefan Janček (6.A), Matúš Staroň (6.B) a Eliáš Čatloš (6.B). V téme s názvom Päť jazykov kultúry titul získali: Sára Janeková (5.A), Oliver Šrank (5.A), Martin Cibuľa (5.B), Matúš Staroň (6.B) a Matej Strapoň (6.B). V téme s názvom Do you speak English? titul získali: Sofia Balková (7.A) a Diana Tomková (8.A). V téme Svetobežník titul získala Nela Buzáková (7.A). V téme s názvom Od Dunaja k Tatrám titul získali Nela Buzáková (7.A) a Soňa Lišuchová (8.A). V téme s názvom Tajomstvá prírody titul získali Jerguš Chvála (7.B) a Juraj Vráblik (8.B). Viacerí z týchto žiakov získali aj titul TOP Expert za umiestnenie v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí. Tento titul z piatakov získal Oliver Šrank (5.A) za 59. miesto z 1538 súťažiacich v kategórii EXPERT 5. V kategórii EXPERT 6 celkovo súťažilo 1197 žiakov a titul TOP Expert  získali: Matúš Staroň (6.B) za 76. miesto, Štefan Janček (6.A) za 204. miesto a Matej Strapoň (6.B) za 235. miesto. V kategórii EXPERT 7 celkovo súťažilo 1241 súťažiacich a titul TOP Expert  získali: Nela Buzáková (7.A) za 66. miesto, Sofia Balková (7.A) za 199. miesto a Jerguš Chvála (7.B) za 202. miesto. Všetkým našim Expertom srdečne blahoželáme. A tým ostatným, ktorým sa tento rok až tak nedarilo, želáme viac úspechov v budúcom školskom roku. (Mgr. Vladimíra Sklenková, koordinátor súťaže)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie