• Vyhodnotenie zberu šípok
    • Vyhodnotenie zberu šípok

     Naša škola sa aj tento rok zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na škole zbierali šípky od 21.9. do 21.10.2021. Zrelé červené šípky nosili do školy a uskladňovali ich v triedach v sieťových vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Do zberu sa zapojilo 90 žiakov, z toho aj traja žiaci z 2. stupňa. Najusilovnejšia bola 4.A trieda, ktorá nazbierala spolu 33,57 kg šípok, druhá bola 3.A trieda s počtom 23,65 kg a tretia skončila 1.A s počtom 19,72 kg šípok.

     Medzi najlepších zberačov šípok na škole patrili Matej Strapoň /27,7 kg/ z 5.B a Slávka Macková /14,7 kg/ z 5.A.

     Na 1. stupni sa umiestnila na 1. mieste Karolína Zlejšia /11,7 kg/ zo 4.A, na 2. mieste skončili Sofia Belobradová /5,8 kg/ zo 4.B a Peter Račko /5,8 kg/ zo 4.A, na 3. mieste bol Martin Chobot /4,8 kg/ z 3.A. Spoločne sme nazbierali 197 kilogramov šípok. Najlepší, ktorí sa zúčastnili súťažného projektu dostali odmenu a diplom. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok. Každý účastník, ktorý sa do zberu zapojil, získa malú drobnosť.

     Všetkým usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

   • MIKULÁŠ
    • MIKULÁŠ

     Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš?
     Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.

      

     Ani tento rok 6. decembra nezabudol Mikuláš na naše deti. Spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom zavítal do našej školy. Mali plno práce, postupne prechádzali po triedach  1. - 4. ročníka. Do tried vstupovali so spevom sprevádzaným cingotom zvončekov, so sebou prinášali radosť, smiech, príjemnú atmosféru. Deti už od rána Mikuláša netrpezlivo očakávali. Pripravili si pre neho pekné pesničky a básničky, ktoré sa postupne ozývali zo všetkých tried, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkom s prekvapením. Nezbedníkom sa od čerta ušli aj čmáranice po líčku, tým najlepším zase cukríky od anjela.

     Ďakujeme Mikuláš, príď k nám o rok zas!    (Mgr. A. Klaučová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠ.

   • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

     Tento rok sme sa zapojili do športovej akcie organizovanej Slovenským Olympíjskym Tímom - Olympijský odznak všestrannosti. Aj napriek obmedzeniam sa nám podarilo zorganizovať školské kolo , ktoré sa týkala žiakov narodených v rokoch 2009 a 2010 . Bolo ich vez 80 . Deti si individálnou formou preverili spoje silové , rýchlostné a vytrvalostné schopnosti pomocou 6 testou. Výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, člnkový beh, beep test, hod plnou loptou. Výsledky sme elktronicky poslali na spracovanie a pre najlepších máme pripravené ceny a postup na krajské kolo. Na testovaní spolupracovali všetci učitelia TSV plus sme zapojili starších spolužiakov na zapisovanie výsledkov. Všetkým ďakujeme.

   • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Dňa 26.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci 8. a 9. ročníka súťažili v kategórií 1B.

     Žiaci si svoje vedomosti preverili prostredníctvom online testu, na ktorý mali čas 40 minút. Výhodou bolo, že aj chorí a neprítomní žiaci sa mohli v olympiády zúčastniť aj v domácom prostredí. Olympiády sa celkovo zúčastnilo 10 žiakov, avšak na okresné kolo olympiády postupujú len prví dvaja.

     Umiestnenie žiakov:

     1. miesto: Sabína Hreňová (9.A)

     2. miesto: Samuel Kokavec (9.A)

     3. miesto: Laura Bedeová (9.C)

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole! (Mgr. Alžbeta Mičuchová)

   • Školské kolá olympiády v anglickom jazyku
    • Školské kolá olympiády v anglickom jazyku

     V dňoch 23.11. a 25.11.2021 sa na našej škole uskutočnili školské kolá olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A (7. ročník), 1B (8. a 9. ročník) a 1C (anglofónni žiaci).

     Olympiáda pozostávala z písomnej časti (posluch s porozumením, gramatický test, čítanie s porozumením) a ústnej časti (obrázkový príbeh a rolová hra).

     Umiestnenie žiakov:

     kat. 1A             1. miesto: Zuzana Eštočinová 7.B

                             2. miesto: Dianka Tomková 7.A

                             3. miesto: Maroš Kuchárik 7.A

     kat. 1B             1. miesto: Beátka Hanusová 8.A

                             2. miesto: Sebastián Korpaš 8.B

                             3. miesto: Kristián Helebrant 9.B

     kat. 1C            1. miesto: Freya Ingunn Brown 8.B

                 Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú prípravu a účasť. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. I. Čupková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 24.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Po prvý krát sa riešila online. 53 žiakov od 5. – do 9.ročníka  si preverili svoje vedomosti z geografie. Každú triedu zastupovali traja alebo štyria žiaci. Jedným sa darilo viac, druhým menej. Čo nás veľmi teší , všetci boli úspešnými riešiteľmi. Traja najlepší za každú kategóriu postupujú do okresného kola. Sú to títo žiaci. 5. ročník : 1. miesto – Lea Perončíková

                                  2. miesto – Matej Strapoň

                                  3. miesto – Eliáš Čatloš

                6. – 7. ročník

                                  1. miesto – Diana Tomková

                                  2. miesto – Jerguš Chvála

                                  3. miesto – Alexandra Krajčíová

                8. – 9. ročník  

                                  1. miesto – Samuel Kokavec

                                  2. miesto – Martin Trnka

                                  3. miesto – Lívia Antolová

       Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme v okresnom kole veľa úspechov. ( učitelia geografie )

   • iBobor
    • iBobor

     V dňoch 8. až 12. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.  80 žiaci 2. až 9. triedy súťažili rozdelený do štyroch súťažných kategórií. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 34 z nich. Všetci žiaci však získali cenné skúsenosti, ktoré zužitkujú v budúcom ročníku súťaže. Všetkým zúčastneným ďakujeme. (MK)

   • Olympiáda SJL
    • Olympiáda SJL

     Október je mesiacom začínajúcich olympiád . Tá zo slovenského jazyka a literatúry sa píše medzi prvými a je pre žiakov 8.- 9. ročníka- kategória C. V školskom kole sa tejto olymiády zúčastnilo 16 žiakov, samozrejme online. Z nich mala najväčší počet bodov Sabínka Hreňová z 9.A triedy, ktorá našu školu veľmi úspešne reprezentovala aj v okresnom kole Olymiády SJL, kde obsadila krásne 3. miesto so stratou dvoch bodov na výhercu. Z jej úspechu máme veľkú radosť a úspešnej riešiteľke gratulujeme. ( Kolektív vyučujúcich SJL) 

   • Komparo - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
    • Komparo - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov

     Dňa 11.11. 2021, možno pre niekoho šťastný dátum, deviataci a ôsmaci celého Slovenska písali nácvičné testovanie  pod názvom Komparo. Overili si svoje vedomosti a to konkrétne deviataci zo slovenského jazyka a matematiky a ôsmaci okrem slovenčiny a matematiky aj geografie, biológie a všeobecných študijných predpokladov. Mali možnosť zistiť, či ich vedomosti sú dostatočné na to, aby sa mohli dostať na svoju vysnívanú strednú školu. Samozrejme sa testovali aj  naši žiaci, ale niektorí žiaci však budú testy robiť až v neskoršom termíne, pretože boli v domácej karanténe. výsledky sa dozvedia pred Vianocami. Komparo pripravili a administrovali Mgr. Hrnčiarová, Mgr. Puškárová, a PaedDr. Sklenárová.

   • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov
    • Jesenné e-testovanie piatakov a deviatakov

     Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania v Bratislave nám znovu ponúkol testy zo slovenského jazyka a matematiky pre piatakov a deviatakov, aby si overili svoje vedomosti v rámci spolužiakov z celej SR. Žiaci písali elektronicky testy 2- krát 40 minút a hneď po ukončení sa dozvedeli svoje hodnotenie v percentách. Pani učiteľky ho zapísali aj s predpokladanou známkou. Prvýkrát testy neboli započítané do hodnotenia, ale informatívne oznámili učiteľom a rodičom, aké vedomosti ich deti majú. Testovali učitelia matematiky a slovenského jazyka. /PaedDr. Gabriela Sklenárová - koordinátor e-testovania/.

   • Trenčiansky robotický deň
    • Trenčiansky robotický deň

     Dňa. 4.11.2021 sa 6 žiakov zo 7.B triedy zapojilo do celoslovenskej robotickej súťaže v kategóriách BoIt! <16, Follower Hard <16 a Follower Easy <16. Žiaci Sebastián Janovčík, Matúš Capko a Filip Čukan sa v kategórii BoIt! <16 umiestnili na 4. mieste. Žiaci Andrej Gajdoš, Karol Fašanok a Sebastián Surovček sa v kategórii Follower Easy <16 umiestnili na 10. mieste. Súťaž bola koncipovaná ako medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu. Hlavným cieľom súťaže bolo popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu a keďže to bola ich prvá robotická súťaž s obmedzenou prípravou pre jesenné prázdniny a karanténu, sme na nich právom hrdí a prajeme im veľa úspechov a skúseností v ďalšom robotickom napredovaní. Marián Žiška a Marek Kacian, vedúci krúžku robotiky

   • 4.A opäť v knižnici
    • 4.A opäť v knižnici

     Po týždni sme sa opäť vrátili do knižnice. Tešíme sa, že nám to situácia stále umožňuje. Tentokrát sme prišli vrátiť knihy a požičať si iné. Prostredie v knižnici je príjemné, útulné, deti si vždy nájdu tú "svoju správnu" stoličku, na ktorej sa s veľkým očakávaním zahryznú do prvých strán. Sú to úžasní čitatelia, pýtajú sa pani knihovníčky na knihy, či sú k dispozícii, ak nie, tak si ich rezervujú. Verím, že čitateľská dravosť im vydrží ešte veľmi dlho. Mgr. J. Miklošková

   • Európsky týždeň programovania - CodeWeek
    • Európsky týždeň programovania - CodeWeek

     Spoznávame mestá Slovenska – bola téma našej aktivity v rámci Európskeho týždňa programovania  CodeWeek. Roboti Ozoboti, sa vďaka žiakom 5.A triedy rozbehli z hlavného mesta do rôznych kútov našej krajiny. V rámci prvej časti aktivity žiaci roboty „obliekli“ do krásnych, nimi vytvorených papierových kostýmov a v druhej časti ich poslali do vybraného mesta. Vďaka žiakom, ktorí robotov naprogramovali sledovať čiaru a určili ich smer na množstve križovatiek, svoju cestu do vybraného mesta zvládol úspešne každý Ozobot. (MK)

    • A takto sme si vyrobili hudobné nástroje...

     Na hodinách hudobnej výchovy sa nielen spieva, počúva hudba či učí história umenia. Vo 8.B sme si na niekoľkých hodinách vyrábali hudobné nástroje. Ako a z čoho sa to dá? Nuž celkom jednoducho, stačilo pár papierových tanierov, kovové vrchnáčiky z plechoviek a fliaš, drevené lyžice, prázdne plastové kinder vajíčka, farebné slamky a o chvíľu sa z nich stali tamburíny, rumba gule či panova flauta. Napokon sme si na nich aj zahrali. (PaedDr. Jaroslava Oravcová)

    • Ako zvládať emócie.

     Žiaci 9.C  v utorok 12.10.2021 strávili hodinu slovenčiny v mestskej knižnici na besede s pani spisovateľkou. Téma ich veľmi zaujala, veď deviataci práve prechádzajú zložitým obdobím, v ktorom emócie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v ich živote. Pani spisovateľka im dala cenné rady, ako sa popasovať s negatívnymi podnetmi z okolia, ako vhodne zareagovať na agresorov, tiež ako sa vyrovnať s určitými životnými situáciami. Pani spisovateľka si ihneď získala ich dôveru, a preto niektorí bez obáv rozvinuli debatu, kládli aktuálne otázky, na ktoré sami nepoznali odpoveď. Mnohí jej boli veľmi vďační za jej adresné odpovede, všetkým sa takáto netradičná hodina páčila. Ešte raz - ďakujeme, pani spisovateľka! Naše poďakovanie patrí aj mestskej knižnici, ktorá nám umožnila absolvovať túto zaujímavú besedu, a to dokonca v češtine :) (PaedDr. Jaroslava Oravcová) 

   • Beseda v knižnici 4.A
    • Beseda v knižnici 4.A

     Štvrtáci boli v knižnici na besede so Zuzanou Dušičkovou. Zuzka je majiteľka malého vydavateľstva a tiež aj autorka knihy Timo a hviezdna obloha. Porozprávala nám, akým dlhým a zaujímavým procesom musí prejsť kniha, kým sa objaví na pultoch kníhkupectiev. Prezradila, ako sa rodila jej prvá kniha, že inšpiráciou bol jej psík a obdiv ku nočnej hviezdej oblohe, ktorú rada pozorovala, keď prišla k starým rodičom do L. Hrádku na prázdniny. Žiaci počúvali pútavé rozprávanie autorky so zatajeným dychom. Ktovie, možno bolo impulzom pre niektorého žiačika, že raz z  neho vyrastie spisovateľ. Mgr. J. Miklošková

   • Technická olympiáda - školské kolo
    • Technická olympiáda - školské kolo

     Siedmaci, ôsmaci a deviataci si dňa 8.10.2021 online overili svoje poznatky o dreve, kovoch, plastoch, o technológii ich spracovania, ale aj vedomosti z elektrotechniky v školskom kole technickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 44 žiakov v troch učebniach PC. Test, ktorý písali, bol časovo obmedzený na 30 minút. Výsledky nás potešili, z 27 ôsmakov a deviatakov bolo úspešných 15. Tu sú výsledky: Samuel Vrbičan /9.A/ - 1.miesto, Samuel Kokavec /9.A/ - 2.miesto, Liliana Herichová /9.B/ - 3.miesto. Ostatní úspešní riešitelia: Beata Herichová /9.B/, Sabína Hreňová /9.A/, Miroslav Šagát /9.C/, Ľubomír Haluška /8.A/, Pavel Kováč /9.A/, Ján Perdek /9.B/, Šimon Lehotský /8.B/, Marek Mezovský /8.A/, Richard Baláž /9.A/, Martin Jakub Pavella /9.B/, Lea Lipovská /9.A/ a Andrej Kuboš /9.A/.

     Zo 7.ročníka sa technickej olympiády zúčastnilo 17 žiakov, úspešných bolo 12. Sebastián Gueddouda /7.A/ - 1.miesto, Matej Karol Kubík /7.A/ - 2.miesto, Andrea Červeňová /7.A/ - 3.miesto. Ďalší úspešní riešitelia boli: Lukáš Stacho /7.A/, Juraj Vráblik /7.B/, Andrej Gajdoš /7.B/, Sofia Antolová /7.A/, Matúš Capko /7.B/, Oliver Harich /7.A/, Sebastián Surovček /7.B/ a Pavol Šimon Greguška /7.B/. Žiaci sú uvedení v poradí, ako sa podľa počtu bodov umiestnili. 

     Do okresného kola postupujú Samuel Vrbičan, Samuel Kokavec a Sebastián Gueddouda. Súťaž zorganizovali koordinátor Mgr. Michal Duda a administrátori Mgr. Jana Koropecká a PaedDr. Gabriela Sklenárová - učitelia techniky.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie